Nếu bưới cài ROM xong mà máy không

khởi động lên hay bắt gập một số vấn đề
về đèn đỏ nháy liên tục thì có thể dùng
tool sau để khắc phục: Down file CFP
V3.10.0.15 về > giải nén copy file cfp.exe
vào ổ c:\ > bật CMD > gõ lệnh "cd c:###BOT_TEXT###quot; >
dấu nháy sáng đang ở c:\ bạn gõ tiếp
"cfp nuke" > máy tính bảo cấm kết nối
Z10 với máy tính (Đây là lệnh xóa sạch
dữ liệu và còn bản ROM), cho pin vào
chờ 10 phút xóa dữ liệu. Nếu vẫn chưa
lên bạn dùng tiếp một lệnh nữa : "cfp
wipe" (Xóa sạch ROM để load lại từ
đầu).