Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 2.

3/2013 Lampiran C

KEW.PA-4

SENARAI DAFTAR HARTA MODAL

NOMBOR SIRI TARIKH HARGA PEROLEHAN STATUS LUPUS /
BIL. NAMA ASET
PENDAFTARAN PEROLEHAN ASAL (RM) HAPUS KIRA

PULANGAN KOSONG

JUMLAH

JUMLAH KESELURUHAN

Nota: JUMLAH adalah nilai perolehan asal aset termasuk yang telah dilupuskan, dihapus kira.
JUMLAH KESELURUHAN adalah silai perolehan asal aset yang masih dalam pegangan setelah ditolaknilai aset yang telah dilupuskan, dihapus kira.

100.2016 550 JUMLAH 2 1.PA-5 SENARAI DAFTAR ASET BERNILAI RENDAH HARGA PEROLEHAN STATUS TARIKH BIL. dihapus kira.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 2.100.3/2013 Lampiran C KEW.11. NOMBOR SIRI PENDAFTARAN NAMA ASET ASAL LUPUS / PEROLEHAN HAPUS KIRA (RM) 1 KPM/CHM153/1/PKF/16/01-02 PETI KESELAMATAN FAIL 2.11.2016 550.00 2 KPM/CHM153/1/PKF/16/02-02 PETI KESELAMATAN FAIL 2. dihapus kira.00 Nota: JUMLAH adalah nilai perolehan asal aset termasuk yang telah dilupuskan.00 JUMLAH KESELURUHAN 2 1. JUMLAH KESELURUHAN adalah silai perolehan asal aset yang masih dalam pegangan setelah ditolaknilai aset yang telah dilupuskan. .

PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN ASET ALIH BERNILAI RENDAH TAHUN 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Nama Agensi : SJKC CHUNG HUA MELUDAM NILAI ASET NILAI BILANGAN ALIH BILANGAN NILAI KEMENTERIAN/JABATAN BILANGAN HARTA BIL KEW.2016___________________________________ * Laporan ini merangkumi semua aset yang dipegang sehingga tahun semasa tidak termasuk nilai aset yang telah dilupuskan. LAMPIRAN C KEW.00 Suku Pertama 0 0.100.00 JUMLAH 30 117771.50 141 231049.00 Suku Kedua 0 0. .00 Suku Keempat 0 0.50 109 112.949.PA-3 BERNILAI KEW.12.PA-2 MODAL RENDAH KEW.00 0 0 0 0.PA-2 + KESELURUHAN DI BAWAHNYA KEW.50 139 229.00 0 0.00 2 1100 2 1.00 Suku Ketiga 0 0. Tandatangan Ketua Jabatan/ Pegawai Aset Nama : ____CHIENG JACK SENG___________________________________ Jawatan : _______PEGAWAI ASET_________________________________ Tarikh : ______23.771.50 111 113277..00 0 0.00 0 0 0 0. di hapus kira.177.00 ……………………………………………….PA-3 ASET ALIH (RM) (RM) (RM) 1 Nama Sekolah i) Baki Bawa ke Hadapan 30 117.

.

3 Tahun 1998) a.5 109 112177.12.PA-2 MODAL (RM) KEW.PA-10 dan KEW.PA-20 ) JUMLAH NILAI PEROLEHAN JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL SECARA ASAL (RM): (RM)* HASIL TAHUN PELUPUSAN KELULUSAN KELULUSAN (RM) KSU/ TKSU/ SUB (PENGURUSAN PENGARAH JUALAN PINDAHAN MUSNAH KAEDAH LAIN ASET) NEGERI Suku Tahun Pertama Suku Tahun Kedua TIADA Suku Tahun Ketiga Suku Tahun Keempat JUMLAH Nota: *Jumlah NPA yang diluluskan = Jumlah NPA mengikut Kaedah Pelupusan c.50 Nota .PA-11 BIL.5 Suku Tahun Pertama 0 0 0 0 31.PA-11 KEDUDUKAN ASET BERNILAI KEDUDUKAN HARTA MODAL RENDAH TARIKH PEMERIKSAAN TARIKH PEMERIKSAAN TAHUN ASET BERNILAI RENDAH NILAI ASET BERNILAI HARTA MODAL KEW.PA-10 KEW.2016 23. KEW.3.PA-32 ) TINDAKAN SURCAJ TINDAKAN BAYAR BALIK TINDAKAN TATATERTIB NILAI NILAI TAHUN KUANTITI PEROLEHAN SEMASA AMAUN ASAL (RM) (RM) AMAUN BAYARAN TARIKH JENIS TARIKH TARIKH HUKUMAN SURCAJ (RM) BALIK DILULUSKAN HUKUMAN DIKENAKAN (RM) Suku Tahun Pertama Suku Tahun Kedua TIADA Suku Tahun Ketiga Suku Tahun Keempat .2016 BAKI AKHIR TAHUN 30 117.PA-4. * Berdasarkan kedudukan Harta Modal dan Aset Bernilai Rendah bagi tahun-tahun sebelumnya b.771.16 31.PA-5. KEW.     Ringkasan laporan KEW.50 111 113. KAD RENDAH KEW. KAD NILAI HARTA BIL.3.      Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan ( KEW.PA-3 (RM) Baki Bawa Hadapan* 30 117771.12.277.16 Suku Tahun Kedua 0 0 0 0 Suku Tahun Ketiga 0 0 0 0 Suku Tahun Keempat 0 0 2 1100 23. LAPORAN PENGURUSAN ASET ALIH DAN STOR SUKU TAHUN 2016 BAHAGIAN/ JABATAN : SJKC CHUNG HUA MELUDAM BAHAGIAN I : PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (1Pekeliling Perbendaharaan –Pengurusan Aset dan Pekeliling Perbendaharaan Bil.     Laporan Tindakan Surcaj/ Tatatertib ( KEW.

     Laporan Kehilangan dan Hapuskira ( KEW.     Laporan Penerimaan Hadiah BUTIRAN HADIAH NAMA PENERIMA/ TAHUN NILAI SEUNIT NILAI KESELURUHAN NAMA PENDERMA JENIS HADIAH KUANTITI LOKASI DITEMPATKAN (RM) (RM) Suku Tahun Pertama Suku Tahun Kedua TIADA Suku Tahun Ketiga Suku Tahun Keempat .PA-32 ) HARGA ASAL ANGGARAN NILAI SEMASA (RM) KETERANGAN TARIKH HAPUS SEBAB TAHUN KUANTITI CATATAN ASET KIRA KEHILANGAN (RM) SEUNIT JUMLAH Suku Tahun Pertama Suku Tahun Kedua Suku Tahun Ketiga TIADA Suku Tahun Keempat e. d.

     Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Pengurusan Stor Kerajaan Tahun 2016 TARIKH PEMERIKSAAN TARIKH VERIFIKASI STOR TARIKH PENGIRAAN STOK TARIKH PEMERIKSAAN MENGEJUT BAHAGIAN/ JPN STOK OLEH PEGAWAI OLEH PEGAWAI OLEH PEGAWAI STOR OLEH KETUA JABATAN PEMERIKSA PEMVERIFIKASI STOR Perancangan Pelaksanaan Nota.65 0.96 501 3526. v)            Kadar Pusingan Stok Tahunan = Jumlah Nilai Stok Pengeluaran Tahunan Baki Stok Akhir Tahun Lepas + Baki Stok Akhir Tahun Semasa) ÷ 2 b.22 Suku Tahun Pertama 1242 5340. .12 Suku Tahun Ketiga 1211 7670.65 1.65 0.00 1211 7670.45 1101 10206. iii)     Verifikasi Stok oleh Pegawai Pemverifikasi Stor dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun sebelum berakhir 31 Disember.65 108 898.PS-22 ) TARIKH NILAI PEROLEHAN TAHUN JENIS STOK KUANTITI TARIKH HAPUSKIRA SEBAB KEHILANGAN KEHILANGAN (RM) Suku Tahun Pertama Suku Tahun Kedua TIADA Suku Tahun Ketiga Suku Tahun Keempat d.73 1211 7670.65 501 3526.20 866 6602. Laporan Pelupusan Stok ( KEW.00 266 1273.89 Tahunan: i)              Baki Bawa Kehadapan : Bilangan dan Nilai Stok yang tersimpan dari tahun sebelumnya. i)         Ketua Jabatan hendaklah melakukan pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa.73 108 898.45 0.46 1.27 Suku Tahun Kedua 976 4066. ii)            Jumlah Nilai Stok : Jumlah Nilai Perolehan Stok iii)           Bilangan dan Jumlah Nilai Stok Sedia Ada = Bilangan dan Jumlah Nilai Stok Semasa.      Laporan Kedudukan Stok ( KEW.BAHAGIAN II: PENGURUSAN STOR KERAJAAN (1Pekeliling Perbendaharaan – Pengurusan Stor) a.77 976 4066. iv)           Kadar Pusingan Stok : Stok dikeluarkan / stok semasa.89 1741 12301.PS-20 ) JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL SECARA (RM) JUMLAH NILAI HASIL TAHUN PEROLEHAN PELUPUSAN ASAL (RM)* (RM) JUALAN PINDAHAN MUSNAH KAEDAH LAIN Suku Tahun Pertama Suku Tahun Kedua TIADA Suku Tahun Ketiga Suku Tahun Keempat Nota: * Jumlah NPA yang diluluskan = Jumlah NPA mengikut Kaedah Pelupusan Laporan Kehilangan dan Hapuskira Stok ( KEW.96 1211 7670.46 Suku Tahun Keempat 1211 7670. ii)       Pemeriksaan Stok oleh Pegawai Pemeriksa Stor dilaksanakan satu (1) kali setahun mulai 1 Oktober tahun semasa.12 Kadar Pusingan Stok Nilai Tahunan 1710 14631.PS-13 ) LAPORAN KEDUDUKAN STOK SEDIA ADA PEMBELIAN PENGELUARAN STOK SEMASA KADAR PUSINGAN STOK TAHUN JUMLAH JUMLAH BILANGAN JUMLAH NILAI BILANGAN JUMLAH NILAI BILANGAN BILANGAN STOK NILAI STOK NILAI STOK STOK STOK (RM) STOK STOK (RM) STOK (RM) (RM) c ________ (i) (a) (ii) (b) (iii) (c) i+ii-(iii) (d)=(a+b)-(c) [(a+d) ÷ 2] Baki Bawa Hadapan 1242 5340.22 0 0.

AH-10 dan KEW.00 0 0.AH-10 KUANTITI KUANTITI KUANTITI SEMASA KEW.AI-11 KUANTITI KUANTITI KUANTITI (RM) (RM) NILAI (RM) Baki Bawa Hadapan Suku Tahun Pertama TIADA Suku Tahun Kedua Suku Tahun Ketiga Suku Tahun Keempat BAKI AKHIR TAHUN 0 0.AI-10 dan KEW.AT-11 KEDUDUKAN ASET HIDUP – TUMBUHAN TARIKH TARIKH TANAMAN KEKAL TANAMAN BUKAN KEKAL BAHAN TANAMAN PEMERIKSAA PEMERIKSA N HARTA AN HARTA TAHUN MODAL MODAL JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI JUMLAH KEW.BAHAGIAN III : PENGURUSAN ASET HIDUP KERAJAAN (1Pekeliling Perbendaharaan –Pengurusan Aset Hidup) a.12.16 .00 0 0. Ringkasan laporan Aset Hidup Ikan KEW.AH-4.00 0 0.AT-4.00 Disediakan oleh : _______________________ (Tandatangan Pegawai Aset ) Nama : CHIENG JACK SENG Jawatan : PEGAWAI ASET Jabatan : SJKC CHUNG HUA MELUDAM Tarikh : 23.AT-5.00   c. KEW. KEW. KEW.AH-5.AT-11 KUANTITI KUANTITI KUANTITI SEMASA (RM) SEMASA (RM) NILAI (RM) Baki Bawa Hadapan* Suku Tahun Pertama TIADA Suku Tahun Kedua Suku Tahun Ketiga Suku Tahun Keempat BAKI AKHIR TAHUN 0 0.00 0 0. KEW. KEW.00   Ringkasan laporan Aset Hidup Haiwan KEW.AH-11 KEDUDUKAN ASET HIDUP – HAIWAN TARIKH TARIKH HARTA MODAL HAIWAN BERNILAI RENDAH STOK PEMERIKSAA PEMERIKSAAN N ASET NILAI HARTA MODAL TAHUN NILAI RENDAH JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI KEW.AI-5.AI-11 KEDUDUKAN ASET HIDUP – IKAN TARIKH TARIKH PEMERIKSAA HARTA MODAL IKAN BERNILAI RENDAH STOK PEMERIKSAAN N ASET NILAI HARTA MODAL TAHUN RENDAH KEW.00 0 0.AT-10 KEW. KEW.AT-10 dan KEW.AI-4.     Ringkasan laporan Aset Hidup Ikan KEW.AI-10 JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI JUMLAH KEW.00 0 0.AH-11 SEMASA (RM) SEMASA (RM) (RM) Baki Bawa Hadapan Suku Tahun Pertama TIADA Suku Tahun Kedua Suku Tahun Ketiga Suku Tahun Keempat BAKI AKHIR TAHUN 0 0.

Any text that overflows the 1 boundaries of this graphic will appear clipped. These formats will be converted to the closest format available. .xls Run on 08/03/2016 16:46 The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel. These features may be lost or degraded when opening this workbook in an earlier version of Excel or if you save this workbook in an earlier file format. LAPORAN KESELURUHAN'!A1:Z1 Minor loss of fidelity Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported 49 by the selected file format. Significant loss of functionality # of occurrences Any effects on this object will be removed.Compatibility Report for FORMAT LAPORAN ASET SETIAP SUKU 2016.

Version Excel 97-2003 Excel 97-2003 .