Analisis Swot

Tabel
Internal Strategi Factor Analysis (IFAS)
No. Kekuatan SP K Sp x K Bobot
1 9 7 63 0.14
2 8 7 56 0.13
3 9 7 63 0.14
4 9 7 63 0.14
5 9 7 63 0.14
6 9 7 63 0.14
7 7 7 64 0.15
Total SP x FX 435

No. Kelemahan SP K Sp x K Bobot
1 8 6 48 0.18
2 7 6 42 0.16
3 8 6 48 0.18
4 8 6 48 0.18
5 7 6 42 0.16
6 7 6 42 0.16
Total SP x FX 270

Tabel
Nilai Skor IFAS
No. Kekuatan Bobot Rating Skor
1 0.14 3 0.43
2 0.13 2 0.26
3 0.14 2 0.29
4 0.14 3 0.43
5 0.14 3 0.43
6 0.14 3 0.43
7 0.15 2 0.29
Total SP x FX 1.00 2.58

No. Kelemahan Bobot Rating Skor
1 0.18 2 0.36
2 0.16 1 0.16
3 0.18 2 0.36
4 0.18 3 0.53
5 0.16 2 0.31
6 0.16 2 0.31
Total SP x FX 1.00 2.02

Kesim

21 5 7 5 35 0. Peluang Bobot Rating Skor 1 0. Peluang SP K Sp x K Bobot 1 8 5 40 0.38 2 6 3 18 0.18 4 8 5 40 0.29 3 7 3 21 0.18 190 No.63 .21 2 8 5 40 0.21 3 7 5 35 0. Ancaman SP K Sp x K Bobot 1 8 3 24 0.21 3 0. IFAS EFAS W   Tabel Internal Strategi Factor Analysis (EFAS) No.33 63 Tabel Nilai Skor EFAS No.

63 5 0.00 2.18 2 0.33 3 1.76 2 0.18 2 0. Ancaman Bobot Rating Skor 1 0.21 3 0.29 3 0.00 2.42 3 0.05 .2 0.21 2 0.29 1 0.00 1.38 2 0.37 4 0.42 No.37 1.

Kesimpulan .

02 = 0.Hasil Kekuatan - Kelemahan = 2.05 = 0.56 Hasil Peluang - Ancaman = 2.2.37 O   KUADRAN IV KUADRAN I S   KUADRAN II KUADRAN III W   .58 .2.42 .

Related Interests