 Konačno smo dočekali i nove tarife koje su na snazi kao i novi

pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača koji je
također službeno stupio na snagu Tarife su smanjene i dovedene
na razinu prema objašnjenju državnih službi da država nema
interesa poticati solarne elektrane i vjetroelektrane jer ne
generiraju radna mjesta.

Posebno zanimljivo za tvrke koje rade po danu i plačaju industrijsku struju,
ugradnjom solarne elektrane osiguravaju izravnu uštedu, ulažu sredstva
tvrtke koja se amortiziraju i nakon perioda povrata investicije ostaje im čista
dobit od smanjenog računa za struju.

 Električna energija se proizvodi iz sunčeve svjetlosti koristeći
fotonaponske ili solarne panele. Što je intenzivnija sunčeva svjetlost i
što više sunčanih dana ima proizvodimo više električne energije. Čak i
u oblačnim uvjetima moguća je proizvodnja struje u manjim količinama.
Solarni ili fotonaponski paneli su extremno pouzdan proizvod bez
pokretnih dijelova i tipični životni vijek im je 30 godina bez održavanja.

Aluminijumska konstrukcija je takođe proizvod nemačke firme Solar Fabrik, a reč je o Profilink A
nosačima. Solarna elektrana nakon praćenja rada u zimskim uslovima beleži odlične rezultate u
proizvodnji.
Solarna elektrana se nalazi na krovu kuće. U pitanju je mrežni sistem gde se kompletno proizvedena
energija šalje u mrežu, a time vlasnik solarne elektrane zarađuje naplaćujući od elektrodistribucije
subvencionisanu cenu od 0,23 evra po isporučenom kWh.

Sastoji se od 120 solarnih panela 250W Solar Fabrik Nemačka, trofaznog mrežna solarna invertora
30KW Power One , seta za montažu panela, DC ormana, AC ormana.

Mrežni solarni sistemi priključuju se na elektrodistributivnu mrežu i na taj način vrši se prodaja
proizvedene električne energije. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije na području
Srbije solarnom elektranom snage 30kW je oko 37800 kWh što je po otkupnoj ceni od 0.2066

evra/kWh godišnja zarada od oko 7800 evra. . Potrebna površina krova za smeštaj 120 solarnih panela snage 250W je oko 210m2. .