VALORI INTRODUSE

:

Categoria de importantă a clădirii Alta
Pardoseala ultimului nivel se află, faţă de carosabil, la o înălţime de: Sub
28m
Suprafata construita: 800 mp
Suprafaţa desfăşurată : 800 mp
Numar total de persoane 60 din care persoane la parter 60
DESTINATIE:
HGR 571/2016: - ANEXAI,pct.II,lit.i;

REZULTAT VERIFICARE:

Pentru realizarea unei INVESTITII NOI, conform valorilor introduse de
dumneavoastră, vă comunicăm că:

• SE IMPUNE obtinerea avizului de securitate la incendiu deoarece
obiectivul se încadrează înprevederile HGR 571/2016
(ANEXAI,pct.II,lit.i; )

C
Functionare

Constructii/instalatii noi

Constructii / instalatii existente la care se execută lucrări de modificare
şi/sau schimbare a destinaţiei

A fost emisa autorizatie de construire

Nu a fost autorizatie de construire

A fost emis aviz de securitate la incendiu

NU a fost emis Aviz de securitate la incendiu

sau un alt scenariu de . Denumirea documentului Formatul crt. a) cerere-tip. distrus(a). de Nr. nr. furat(a) si: este necesară autorizatie de construire pentru conformare NU este necesară autorizatie de construire pentru conformare ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OPIS cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă Nr. 2. Seria. înregistrare etc file 1. d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare. codul. Au survenit modificări ale reglementărilor tehnice de la momentul punerii în funcţiune şi până la momentul solicitării autorizaţiei de securitate la incendiu NU au survenit modificări ale reglementărilor tehnice de la momentul punerii în funcţiune şi până la momentul solicitării autorizaţiei de securitate la incendiu Avizul/autorizatia de securitate la incendiu a fost pierdut(a). care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu.

detalii de execuţie. nr. menţionându-se denumirea şilăţimea lor. după caz. 3. n) dispoziţii de şantierînsuşite de verificatorul de proiect atestat. după caz. e) planul de situaţie.. pentru arhitectură. după caz. proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc. g) piese desenate la scara 1:50. riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora. în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şiinstalaţii cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu". m) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel. după caz. înregistrare etc file securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document. Seria. şi.Nr.1:100 ori 1:200. după caz. proces-verbal de verificare- constatare a calităţii lucrărilor. cu menţionareadistanţelorfaţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe. în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu". precum şifaţă de căile de acces la drumurile publice. 1:500 ori 1:1000. precizându-se funcţiunea. codul. modificările propuse. secţiuneşifaţadă ale construcţiei. 5. 1:100 ori 1:200. la scara 1:50. cuprinzând situaţia propusă. 4. Cuprinzând amplasamentul construcţiilorşi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente. pe care se marchează. 6. o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa . Denumirea documentului Formatul crt. scara 1:200. după caz. de Nr. 7.

Th. . Seria. înregistrare etc file fundamentală "securitate la incendiu". nr.P. y) opis cu documentele depuse. de Nr.Nr. 9. construcţiişi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic . Denumirea documentului Formatul crt. q) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performanţe de comportare la foc. codul. 8. şi detalii de execuţie.