KEPADA YANG BERMINAT INGIN MENDAPATKAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELOK DATOK

MODUL ITHINK 42700
PEMANGKIN
BANTING, SELANGOR.KBAT (KHB-PK)
TEL / FAX: 03-31871303
EMAIL: bea1066@btpnsel.edu.my

TINGKATAN 2
Hubungi : norliza.jais@yes.my (untuk maklumat lanjut)

MODUL
I-THINK PEMANGKIN KBAT

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU-
PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN
TINGKATAN 2

Modal insan berupaya
berfikir secara
kritis, kreatif dan
inovatif
PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
2013-2025

NAMA
TINGKATAN
KAD PENGENALAN
USERNAME VLE
PASSWORD

DISEDIAKAN OLEH ;
PUAN NORLIZA BINTI JAIS

KONSEP DAN PENGGUNAAN I-THINK

i-THINK ialah penggunaan peta-peta pemikiran dalam pembelajaran dan pengajaran.
Abjad ‘i' bermaksud inovasi dan ‘THINK’ pula bermaksud fikir.

PENCAPAIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

NAMA
TINGKATAN
ANGKA GILIRAN
NO KAD PENGENALAN

BAB TAJUK BAND YANG DICAPAI TARIKH PENTAKSIRAN
REKA BENTUK DAN PENGHASILAN
1
PROJEK

2 ELEKTRONIK

3 LUKISAN TEKNIK

4 MASAKAN

5 TANAMAN HIASAN

6 PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN

PENUBUHAN DAN PENGENDALIAN
7
PERNIAGAAN

8 ASAS KEUSAHAWANAN

9 SIMPAN KIRA

UJIAN SUMATIF
BIL UJIAN MARKAH GRED

1 UJIAN 1

2 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

3 UJIAN 2

4 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

prosedur1 : Kaedah dan teknik yang betul. menanda dan memotong dan membimbing1. B3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek dengan menggunakan alatan tangan untuk kerja mengukur. Reka bentuk B1 Menyatakan tentang reka bentuk dan penghasilan TEKNOLOGI dan penghasilan projek dengan menyenaraikan lima alatan tangan. B6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek dengan menggunakan alatan tangan untuk kerja mengukur. . menanda dan memotong. REKA . menanda dan memotong dengan mengikut prosedur1. projek B2 Menerangkan tentang reka bentuk dan penghasilan projek dengan menjelaskan lima alatan tangan dari segi fungsinya. (ii) Boleh memberi tunjuk ajar kepada murid yang lain. B5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek dengan menggunakan alatan tangan untuk kerja mengukur. (ii) Mengamalkan peraturan keselamatan diri dan alatan. . . . BENTUK . FAKTOR UTAMA REKA BENTUK . membimbing1 : (i) Menjadi contoh dari segi tingkah laku dan hasil kerja. . . FAKTOR . menanda dan memotong dengandaya usaha1. . B4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek dengan menggunakan alatan tangan untuk kerja mengukur. daya usaha2 : (i) Hasil kerja kemas dan betul. Peta pemikiran : Peta buih . REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK BIDANG TAJUK BAND DESKRIPTOR REKA BENTUK DAN 1.

sifat dan kesesuaian penggunaan bahan KELULI LEMBUT Peta pemikiran : Peta Bulatan .. sifat dan kesesuaian penggunaan bahan ALUMINIUM Peta pemikiran : Peta Bulatan Terangkan saiz. JENIS BAHAN Bahan Logam Bahan Plastik  ………………………………………………………..  ………………………………………………………. Terangkan saiz..  ……………………………………………………….  ………………………………………………………..

BAHAN PLASTIK Terangkan saiz. sifat dan kesesuaian penggunaan bahan PERSPEK Peta pemikiran : Peta Bulatan Terangkan saiz. sifat dan kesesuaian penggunaan bahan PVC (POLYVINIYL CHLORIDE0 Peta pemikiran : Peta Bulatan .

………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….. ………………………………………………. ………………………………………………. ALATAN TANGAN DAN MESIN ALATAN TANGAN DAN FUNGSINYA (BAND 1 DAN 2) .. .. . JENIS-JENIS PENGIKAT SKRU BENAM SENDIRI (SELF- RIBET GLU PANAS (HOT-MELT-GLUE) TAPPING SCREW) Fungsi: Fungsi: Fungsi: ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………. Peta pemikiran : Peta buih .. ………………………………………………. ……………………………………………….. . ALATAN TANGAN . .. ……………………………………………….

MESIN MUDAH ALIH DAN FUNGSINYA . MESIN MUDAH ALIH . Peta pemikiran : Peta buih MENGGUNA DAN MENYENGGARA MESIN MESIN MUDAH ALIH CARA MENGGUNA DAN MENYENGGARA Mesin gergaji jig Cordless screw driver Sander . .

Kertas las Memilih lakaran yang sesuai Membentuk dan mencantum Membuat kemasan .Tanggam rencong (amali) .Tanggam berpenetap (Amali) REKA BENTUK PROJEK Pernyataan masalah atau Perancangan. pembinaan dan Pendokumentasian keperluan pengubahsuaian projek  Maklumat dan data  Perancangan  Mengumpul dan merekod  Alternatif penyelesaian  Jadual kerja maklumat masalah dalam lakaran  Pembinaan  Mengira kos pengeluaran berlabel  Menguji dan menilai  Membuat persembahan projek projek . PROSES REKA BENTUK LUKISAN PROJEK PEMBINAAN PROJEK KEMASAN Lakaran reka bentuk Proses mengukur. menanda dan Alatan dan bahan memotong .4.5.Syelek (Amali) .Cat licau .Pelekat .Tanggam temu .Varnis BAND 3.Tona Kayu .Semburan lekar jernih .6 .

(a) Berdasarkan Rajah B. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. (1 markah) .SOALAN KBAT – PT32015 NO 24 PENILAIAN Rajah A menunjukkan sebuah rak buku yang diperbuat daripada aluminium manakala Rajah B menunjukkan dua jenis bahan pengikat yang akan digunakan untuk mencantum Bahagian P dan Bahagian Q rak itu. (2 markah) (c) Nyatakan satu langkah keselamatan semasa melakukan kerja penyambungan itu. (ii) Rivet : ………………………………………….. bandingkan kedua-dua bahan pengikat itu dan tentukan bahan pengikat yang manakah paling sesuai digunakan untuk mencantum Bahagian P dan Bahagian Q itu.. (i) Perbandingan Skru Pop Rivet (6 markah) (ii) Bahan pengikat yang paling sesuai digunakan : ………………………………………… (1 markah) (b) Nyatakan satu alat tangan yang digunakan untuk memasang (i) Skru : ………………………………………….

transistor atau pembaz (buzzer)] prosedur2 : Komponen dilukis mengikut kedudukan dan kekutuban yang betul. kapasitor. KOMPONEN-KOMPONEN ELEKTRONIK . LED. suis. ELEKTRONIK BIDANG TAJUK BAND DESKRIPTOR REKA BENTUK DAN 2. . B2 Menerangkan tentang asas elektronik dengan menjelaskan tiga komponen elektronik dari segi fungsinya. Peta pemikiran : Peta buih . B3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektronik dengan menterjemah semua komponen1 dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar. semua komponen1 : Minimum empat jenis [Perintang. B6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektronik secara sistematik dengan menterjemah semua komponen dalam lukisan skematik kepada lukisan dan membimbing1. B4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektronik secara sistematik dengan menterjemah semua komponen dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar mengikut prosedur2. B5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektronik secara sistematik dengan menterjemah semua komponen dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar dengan daya usaha2. KOMPONEN ELEKTRONIK . Elektronik B1 Menyatakan tentang asas elektronik dengan TEKNOLOGI memberikan tiga simbol komponen elektronik. . . .

Lukisan Skematik Lukisan Bergambar ..DIOD PEMANCAR CAHAYA (Light Emitting Diode – LED) GAMBAR SIMBOL FUNGSI Menentukan kekutuban LED Kaki Anod Kaki Katod Lukiskan.

PERINTANG Perintang tetap Perintang boleh laras Gambar Gambar Meter Upaya (potentiometer) Pre-set Simbol Simbol Fungsi Lengkapkan Kod warna perintang Warna Jalur Pertama Jalur Kedua Jalur ketiga Jalur Keempat (Angka nilai (Angka nilai kedua) (Bilangan sifar) (Had terima) pertama) Hitam Perang Merah Jingga Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih Emas Perak Tiada warna .

SUIS Suis togel Suis tekan buka Suis tekan tutup Gambar Gambar Simbol Simbol Simbol Fungsi Fungsi Fungsi KAPASITOR (PEMUAT) KAPASITOR BERKUTUB KAPASITOR TIDAK BERKUTUB Gambar Gambar Simbol Fungsi .

TRANSISTOR TRANSISTOR NPN KAPASITOR PNP Gambar Simbol Fungsi BUZER BUZER PIEZO BUZER ELEKTROMAGNET Gambar Gambar Simbol Fungsi .

KOMPONEN PASIF DAN KOMPONEN AKTIF Peta pemikiran : Peta buih berganda MEMBACA DAN MENTERJEMAH LUKISAN SKEMATIK (Langkah-langkah dan tindakan/perkara yang perlu dilakukan) Peta pemikiran : peta alir .

PENGHASILAN PROJEK Nama dan fungsi alatan Elektronik Peta pemikiran : peta buih .

KELENGKAPAN DAN BAHAN PEMATERIAN . 2. Peta pemikiran : peta buih TUNJUK CARA MEMATERI 1. . 5. 7. . BAHAN PEMATERIAN . 3. KELENGKAPAN DAN . . 6. 4. 10 11. 9. 8.

……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….SOALAN KBAT – PT32015 NO 21 KEFAHAMAN Rajah berikut menunjukkan litar skematik dan lukisan bergambar sebuah projek elektronik Berdasarkan rajah itu. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. (a) Huraikan lima langkah membaca dan menterjemah litar skematik kepada lukisan bergambar ……………………………………………………………………………………………………………………………. (i) ………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. (ii) ……………………………………………………… (iii) ……………………………………………………… (iv) ……………………………………………………… (4 markah) (c) Nyatakan satu komponen aktif dalam litar itu …………………………………………………………………………………………………………………………………… (1 markah) . (5 markah) (b) Nyatakan empat alatan tangan untuk menghasilkan projek itu. …………………………………………………………………………………………………………………………….

. LUKISAN TEKNIK BIDANG TAJUK BAND DESKRIPTOR REKA BENTUK DAN 3. B4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas lukisan teknik secara sistematik dengan melukis unjuran ortografik mengikut prosedur1. B3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas lukisan teknik dengan melukis unjuran ortografik. . ALATAN LUKISAN TEKNIK ALATAN LUKISAN TEKNIK . ALATAN LUKISAN TEKNIK . . Peta pemikiran : Peta buih . . B5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas lukisan teknik secara berinisiatif dengan melukis unjuran ortografik dengan daya usaha3. B2 Menerangkan tentang asas lukisan teknik dengan menjelaskan empat alatan lukisan teknik dari segi fungsinya. daya usaha3 : (i) Ukuran dan penyambungan garisan objek tepat (had terima + 1 mm) (ii) Garisan binaan dan garisan objek dilukis dengan betul. B6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas lukisan teknik secara berinisiatif dengan melukis unjuran ortografik danmembimbing1. Lukisan Teknik B1 Menyatakan tentang asas lukisan teknik dengan TEKNOLOGI memberikan empat alatan tangan lukisan teknik. (iii) Hasil lukisan betul dan bersih.

. Peta pemikiran : Peta buih JENIS GARISAN Jenis-jenis garisan dan penggunaannya Jenis Garisan Contoh penggunaan . BAHAN-BAHAN LUKISAN TEKNIK . BAHAN LUKISAN TEKNIK .

SEGIEMPAT DAN SEGITIGA TUNJUK CARA MELUKIS BULATAN (Langkah-langkah dan tindakan/perkara yang perlu dilakukan) Peta pemikiran : peta alir .Lengkapkan jadual contoh jenis garisan dalam lukisan teknik Nama garisan Bentuk Fungsi Gred Pensel Garisan binaan Garisan objek Garisan tersembunyi Garisan penengah Garisan dimensi MELUKIS BULATAN.

TUNJUK CARA MELUKIS SEGI EMPAT
(Langkah-langkah dan tindakan/perkara yang perlu dilakukan)

Jenis-jenis segitiga

TUNJUK CARA MELUKIS SEGI TIGA
(Langkah-langkah dan tindakan/perkara yang perlu dilakukan)

Peta pemikiran : peta alir

SOALAN KBAT : MELUKIS UNJURAN ORTOGRAFIK

MASAKAN
BIDANG TAJUK BAND DESKRIPTOR
REKA BENTUK DAN 4. Masakan B1 Menyatakan tentang masakan dengan mengenal
TEKNOLOGI pasti jenis-jenis minuman.
B2 Menerangkan tentang masakan dengan
mengenal pasti bahan yang sesuai untuk jenis
minuman.
B3 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman
tentang masakan dengan menghasilkan minuman
menyegarkan/berkhasiat.
B4 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman
tentang masakan dengan menghasilkan minuman
menyegarkan/berkhasiat dengan mengikut
prosedur3
B5 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman
tentang masakan dengan menghasilkan minuman
menyegarkan/berkhasiat dengan daya usaha4.
B6 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman
tentang masakan dengan menghasilkan minuman
menyegarkan/berkhasiat dan membimbing1.
prosedur3 : Urutan dan langkah kerja yang betul
daya usaha4. : (i) Menghias
(ii) Hasil kerja kemas
(iii) Mengamalkan peraturan keselamatan diri dan alatan

PERANCANGAN MENU

FAKTOR PENTING DALAM MERANCANG MENU

.

. .

. .
FAKTOR
MERANCANG
MENU
. .

. .

Peta pemikiran : Peta buih

ALATAN ASAS . . Peta pemikiran : Peta buih  Sebuah bilik dapur memerlukan alatan kecil yang membantu menyedia. kaca. . dan menyaji makanan selain alatan yang besar dan tetap. logam putih atau logam berwarna. . Perkakas tersebut boleh diperbuat daripada tembikar. memasak. . kayu dan plastik. . . PENYEDIAAN DAN PENYAJIAN HIDANGAN Maksud Hidangan Sepinggan Lengkap HIDANGAN SEPINGGAN LENGKAP Peta pemikiran : peta bulatan ALATAN DAN KELENGKAPAN DAPUR .

PERANGGU MEJA (LABELKAN) 1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 Panduan menyediakan meja hidangan 1 2 3 4 5 6 7 .

MEMASAK.MENYEDIA. . . MENGHIAS. MENYAJI DAN MEMBUAT PENGIRAAN KOS HIDANGAN SEPINGGAN LENGKAP FAKTOR PENTING DALAM MERANCANG HIDANGAN SEPINGGAN LENGKAP . . Peta pemikiran : Peta buih HIDANGAN SEPINGGAN LENGKAP CARA TIMUR (Contoh menu) Orang Melayu Orang India Orang Cina MINUMAN YANG BERKHASIAT MINUMAN BERKHASIAT Peta pemikiran : peta bulatan . FAKTOR MERANCANG HIDANGAN SEPINGGAN LENGKAP . .

SOALAN KBAT Sediakan peta pemikiran (peta alir) : langkah-langkah menyediakan Jus Karot Bersusu .

. . B6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang tanaman hiasan dengan membuat pemasuan semula tanaman hiasan dan membimbing1. Tanaman B1 Menyatakan tentang tanaman hiasan dengan TEKNOLOGI Hiasan mengenal pasti dua ciri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemasuan semula. B4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang tanaman hiasan dengan membuat pemasuan semula tanaman hiasan dengan mengikut prosedur3. . B3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang tanaman hiasan dengan membuat pemasuan semula tanaman hiasan. B5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang tanaman hiasan dengan membuat pemasuan semula tanaman hiasan dengan daya usaha2. PEMASUAN SEMULA CIRI-CIRI TANAMAN HIASAN YANG MEMERLUKAN PEMASUAN SEMULA . . Peta pemikiran : Peta buih . TANAMAN HIASAN BIDANG TAJUK BAND DESKRIPTOR REKA BENTUK DAN 5. CIRI-CIRI TANAMAN YANG MEMERLUKAN PEMASUAN SEMULA . B2 Menerangkan tentang tanaman hiasan dengan menjelaskan dua ciri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemasuan semula.

YANG SESUAI UNTUK PEMASUAN SEMULA . Peta pemikiran : Peta buih LANGKAH KERJA MENYEDIAKAN PASU UNTUK PEMASUAN SEMULA Apakah langkah-langkah penyediaan pasu untuk pemasuan semula? Peta pembelajaran : Peta Alir . PEMILIHAN BEKAS UNTUK PEMASUAN SEMULA . . PEMILIHAN BEKAS .

MENYEDIAKAN MEDIUM MEMASU Apakah langkah-langkah penyediaan medium untuk pemasuan semula? Peta pembelajaran : Peta Alir LANGKAH KERJA MEMASU SEMULA TANAMAN HIASAN Apakah langkah-langkah memasu semula tanaman hiasan? Peta pembelajaran : Peta Alir .

............................................. terangkan cara mengatasi setiap masalah itu......................................................................................................................................................................................................... (a) Nyatakan tiga punca masalah itu boleh berlaku (i) ........................................................................................................................................................................... ..................... (i) ................................................................... ................................................................................................................................................ ................................ (ii) ......... Berdasarkan rajah dan maklumat itu.................................... [6 markah] (c) Nyatakan nama tumbuhan yang boleh dibiakkan dengan kaedah keratan batang.............................................................................................................. ................................................................................................................................. [3 markah] (b) Berdasarkan jawapan di 23(a).......... .............................................. PENJAGAAN LANGKAH-LANGKAH MENYIRAM Apakah langkah-langkah penyiraman tanaman hiasan yang betul? Peta pembelajaran : Peta Alir SOALAN KBAT – ANALISIS (PT32015) 23 Rajah berikut menunjukkan tumbuhan hiasan jenis batang keras yang diletakkan di sudut pejabat........................................................................................................................................................................ (ii) ................................................................................ [1 markah] ................................................................... .................................................................. Beberapa minggu kemudian didapati daun pokok itu mengalami masalah berbintik putih dan layu keguguran.......................... (iii) .... ........................... (iii) ...............................................................................................................................................................................................................

B5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang pengenalan kepada perniagaan dengan menjelaskan sebab negara perlu mengeksport dan mengimport. Pengenalan B1 Menyatakan tentang pengenalan kepada perniagaan KEUSAHAWANAN kepada dengan memberikan tiga jenis perniagaan runcit besar- perniagaan besaran. B4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang pengenalan kepada perniagaan dengan membezakan perniagaan runcit kecil-kecilan dengan besar-besaran dan mengenal pasti aktiviti perniagaan antarabangsa. B3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang pengenalan kepada perniagaan dengan membezakan perniagaan runcit kecil-kecilan dengan besar-besaran. PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN (ELEKTIF) BIDANG TAJUK BAND DESKRIPTOR PERDAGANGAN DAN 6. (Elektif) B2 Menerangkan tentang pengenalan kepada perniagaan dengan menjelaskan tiga jenis perniagaan runcit besar-besaran. BENTUK DAN JENIS PERNIAGAAN Bentuk dan jenis perniagaan Perniagaan Perniagaan dalam negeri antarabangsa Borong Runcit Jenis Sebab wujudnya Pemborong pertanian perniagaan Kecil-kecilan Eksport antarabangsa Pemborong perkilangan Berkedai Nyata Pemborong agen Kedai tunggal am Tidak nyata Kedai tunggal khas Import Tanpa kedai Nyata Penjaja Tidak nyata Pasar malam Entrepot Besar-besaran Kedai sejaras Gedung aneka jabatan Pasaraya Francais Peta pemikiran : peta alir . B6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang pengenalan kepada perniagaan dengan membezakan perniagaan dalam negeri dengan perniagaan antarabangsa.

PERNIAGAAN RUNCIT KECIL-KECILAN BERKEDAI TANPA KEDAI Ciri : Ciri : Contoh : Contoh : KEDAI TUNGGAL AM KEDAI TUNGGAL KHAS PENJAJA PASAR MALAM Ciri : Contoh : Ciri-ciri perniagaan runcit kecil-kecilan CIRI-CIRI PENERANGAN Modal Milikan Pembentukan Pengurusan .

PERNIAGAAN RUNCIT BESAR-BESARAN PASAR RAYA KEDAI SEJARAS Ciri : GEDUNG ANEKA JABATAN FRANCAIS Ciri : Ciri-ciri perniagaan runcit besar-besaran CIRI-CIRI PENERANGAN Modal Milikan Pengurusan .

Perbezaan antara perniagaan runcit kecil-kecilan dengan besar-besaran CIRI-CIRI RUNCIT KECIL-KECILAN RUNCIT BESAR-BESARAN MODAL LOKASI KUANTITI JUALAN PEMILIKAN KEDUDUKAN DALAM SALURAN AGIHAN PERNIAGAAN BORONG Ciri-ciri pemborong . . . Ciri-ciri pemborong . Peta pemikiran : Peta buih PEMBORONG PERTANIAN PEMBORONG PERKILANGAN PEMBORONG AGEN . .

. PERNIAGAAN ANTARABANGSA EKSPORT IMPORT ENTREPOT Nyata Tidak nyata Nyata Tidak nyata Sebab-sebab negara perlu mengeksport dan mengimport . . . . Sebab negara menjalankan perniagaan antarabangsa . Peta pemikiran : Peta buih .

Perbezaan antara perniagaan dalam negeri dan antarabangsa PERNIAGAAN DALAM NEGERI PERNIAGAAN ANTARABANGSA .

. Penubuhan B1 Menyatakan tentang penubuhan dan pengendalian KEUSAHAWANAN dan perniagaan dengan memberikan empat jenis bantuan pengendalian perniagaan. B4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang penubuhan dan pengendalian perniagaan dengan membezakan antara bantuan perniagaan perbankan islam dan perbankan konvensional. B3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang penubuhan dan pengendalian perniagaan dengan menjelaskan peranan utama bantuan perniagaan. BANTUAN PERNIAGAAN . PENUBUHAN DAN PENGENDALIAN PERNIAGAAN (ELEKTIF) BIDANG TAJUK BAND DESKRIPTOR PERDAGANGAN DAN 7. membimbing2 : (i) Boleh memberi tunjuk ajar kepada murid yang lain. . . BANTUAN PERNIAGAAN . perniagaan B2 Menerangkan tentang penubuhan dan pengendalian (Elektif) perniagaan dengan menjelaskan empat jenis bantuan perniagaan dari segi kepentingannya. B5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang penubuhan dan pengendalian perniagaan dengan membezakan antara bantuan perniagaan perbankan islam dan perbankan konvensional serta membezakan antara insurans islam dan insurans konvensional B6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang penubuhan dan pengendalian perniagaan dengan membezakan antara bantuan perniagaan perbankan islam dan perbankan konvensional serta membezakan antara insurans islam dan insurans konvensional seterusnya membimbing2. Peta pemikiran : Peta buih . .

Peta pemikiran : Peta buih Institusi kewangan di Malaysia . . KEPENTINGAN PERBANKAN . . . . BANK DI MALAYSIA . . .PERBANKAN Kepentingan perbankan dalam perniagaan . Peta pemikiran : Peta buih . .

Huraikan fungsi setiap bank berikut : Jenis Bank Fungsinya Bank Pusat Bank Perdagangan Bank Saudagar Bank badan Berkanun Bank Islam Bank Koperasi .

. RISIKO TIDAK BOLEH DIINSURANSKAN . . . RISIKO BOLEH DIINSURANSKAN . Peta pemikiran : Peta buih . . Peta pemikiran : Peta buih .Nyatakan perbezaan antara bank konvensional dengan bank Islam ASPEK BANK KONVENSIONAL BANK ISLAM Urusniaga yang dijalankan Faedah atau riba Pulangan kepada pemegang akaun Peranan bank terhadap pelabur Pembahagian keuntungan INSURANS . . . . .

Penuh percaya : Al-Maisir : Doktrin punca terdekat : Riba : Kepentingan boleh diinsuranskan : .Kepentingan insurans kepada peniaga JENIS POLISI MELINDUNGI PENIAGA DARIPADA RISIKO Kebakaran Kecurian dan rompakan Kenderaan perniagaan Jaminan setia Liabiliti awam Pampasan pekerja Insurans Insurans konvensional Insurans Islam Contoh : Contoh : Ganti rugi : Al – Gharar .

. Manakala peserta (pemegang polisi) sebagai pemodal (Sahid-ul-Mal). MUDHARABAH . PRINSIP AL.Insurans Islam mengamalkan prinsip Al. Prinsip Al-Mudharabah .Mudharabah iaitu syarikat takaful bertindak sebagai pengusaha ( Ak-Mudharib). . Peta pemikiran : Peta buih Perbezaan antara insurans konvensional dengan insuran Islam (takaful) ASPEK INSURANS KONVENSIONAL INSURANS ISLAM (TAKAFUL) Aktiviti perniagaan yang dijalankan Perjanjian antara syarikat insurans dengan polisi Pelaburan yang dibuat oleh syarikat insurans Faedah yang diberikan kepada pemegang polisi .

.PERGUDANGAN Peranan pergudangan . Peta pemikiran : Peta buih . PERANAN PERGUDANGAN . . . . .

. .PENGANGKUTAN Jenis pengangkutan Peranan pengangkutan . . PERANAN PENGANGKUTAN . . . Peta pemikiran : Peta buih .

. . . PROMOSI . JENIS . Peta pemikiran : Peta buih Jenis promosi . PROMOSI . PERANAN .PROMOSI Peranan promosi . . Peta pemikiran : Peta buih . .

KOMUNIKASI Peranan KOMUNIKASI . . . . PERANAN KOMUNIKASI . Peta pemikiran : Peta buih .

Asas B1 Menyatakan tentang asas keusahawanan dengan KEUSAHAWANAN Keusahawanan mengenal pasti ciri usahawan. B3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas keusahawanan dengan mengenal pasti kelebihan menjadi usahawan berbanding makan gaji. B5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas keusahawanan dengan membuat perkaitan kerjaya yang ingin murid ceburi dengan bidang keusahawanan.ASAS KEUSAHAWANAN BIDANG TAJUK BAND DESKRIPTOR PERDAGANGAN DAN 8. KEUSAHAWANAN Nyatakan tentang keusahawanan? KEUSAHAWANAN Peta pemikiran : peta bulatan . B2 Menerangkan tentang asas keusahawanan dengan menjelaskan ciri usahawan. B6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas keusahawanan dengan membanding diri dengan ciri usahawan. B4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas keusahawanan dengan mengenal pasti kelebihan menjadi usahawan berbanding makan gaji dan bidang kegiatan usahawan.

CIRI-CIRI USAHAWAN . Peta pemikiran : Peta buih KELEBIHAN MENJADI USAHAWAN BERBANDING MAKAN GAJI ASPEK USAHAWAN MAKAN GAJI Pendapatan Masa Tugas Keputusan Usaha Risiko . . . Menyatakan ciri-ciri usahawan . .

Peta pemikiran : Peta buih . . Peranan agensi kerajaan . Bidang kegiatan Usahawan PENGELUARAN PERKHIDMATAN PEMASARAN/AGIHAN PERANAN KERAJAAN DALAM MEMBANTU USAHAWAN Peranan agensi kerajaan yang membantu usahawan . . .

. Peta pemikiran : Peta buih Peranan agensi kerajaan yang membantu usahawan – kemudahan prasarana dan infrastruktur . . Peranan agensi kerajaan yang membantu usahawan – Bimbingan dan latihan . . Bimbingan & Latihan . Peta pemikiran : Peta buih . Kemudahan prasarana dan infrastruktur .

Kajian dan . . . .Peranan agensi kerajaan yang membantu usahawan – kajian dan penyelidikan . Peta pemikiran : Peta buih . Jenis galakan dan insentif . penyelidikan . . Peta pemikiran : Peta buih Peranan agensi kerajaan yang membantu usahawan – jenis galakan .

Peta pemikiran : Peta buih Peranan agensi kerajaan yang membantu usahawan – memberikan pinjaman kewangan .galakan . Peta pemikiran : Peta buih . Peranan agensi kerajaan yang membantu usahawan . . . galakan . . Memberikan pinjaman kewangan .

liabiliti. Simpan kira B1 Menyatakan tentang simpan kira dengan memberikan KEUSAHAWANAN dua jenis aset. daya usaha5 : Tepat dari segi jawapan. B3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang simpan kira dengan merekod 15 urus niaga tunai dan 10 urus niaga kredit mengikut sistem catatan bergu serta 15 urus niaga ke dalam buku tunai dua ruangan. SIMPAN KIRA BIDANG TAJUK BAND DESKRIPTOR PERDAGANGAN DAN 9. prosedur4 : Betul dari segi format dan pengiraan. dua jenis liabiliti dan dua prinsip sistem catatan bergu. hasil dan belanja. B6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang simpan kira secara berinisiatif dan sistematik dengan merekod 15 urus niaga tunai dan 10 urus niaga kredit serta 15 urus niaga ke dalam buku tunai dua ruangan dan membimbing1. B4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang simpan kira secara sistematik dengan merekod 15 urus niaga tunai dan 10 urus niaga kredit serta 15 urus niaga ke dalam buku tunai dua ruangan mengikut prosedur4. ekuiti pemilik. B5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang simpan kira secara berinisiatif dan sistematik dengan merekod 15 urus niaga tunai dan 10 urus niaga kredit serta 15 urus niaga ke dalam buku tunai dua ruangan dengan daya usaha5. B2 Menerangkan tentang simpan kira dengan mengelaskan butiran bagi aset. SIMPAN KIRA Nyatakan maksud simpan kira? KEUSAHAWANAN Peta pemikiran : peta bulatan .

. . Jenis Rekod dalam Simpan kira . disediakan oleh peniaga . . . . Peta pemikiran : Peta buih Tujuan menyimpan rekod urus niaga . Tujuan rekod disimpan . Peta pemikiran : Peta buih . Rekod yang .

Maksud akaun …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Kaedah menyimpan rekod CARA MANUAL CARA ELEKTRONIK FAIL BUKU REKOD MEREKOD URUS NIAGA Maksud urus niaga : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

liability. hasil dan belanja Aset Bukan Semasa ASET Aset Semasa BELANJA contoh . ekuiti pemilik. . Sistem Catatan Bergu . Peta pemikiran : Peta buih Maksud asset. . . . Peraturan dalam Sistem catatan bergu .

Liabiliti Bukan Semasa (Jangka panjang) LIABILITI Liabiliti semasa EKUITI PEMILIK contoh HASIL contoh URUSNIAGA TUNAI Nyatakan maksud BUKU LEJAR? BUKU LEJAR Peta pemikiran : peta bulatan .

Merekod urus niaga secara tunai Akaun Tunai Mengimbang dan menutup Akaun Tunai Apakah langkah-langkah mengimbang dan menutup akaun Tunai? Peta pembelajaran : Peta Alir .

Aktiviti 1 1. Catatkan Setiap urusniaga berikut mengikut sistem catatan bergu dan imbangkan akaun tunai Jan 1 Baki tunai ditangan RM 500 5 Bayar upah pekerja RM 300 15 Terima tunai daripada Ramu RM 250 26 Bayar kepada Aziz secara tunai RM 100 .

Akaun Bank Akaun Bank hanya merekodkan urusniaga yang melibatkan Akaun Semasa sahaja seperti : 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Urusniaga yang berlaku pada bulan Mac adalah seperti berikut: Mac 4 Beli barang dengan cek RM 700 19 Bayar sewa dengan cek RM 1200 23 Jualan dan dibankkan RM 1000 . Latihan : Baki dalam Akaun Semasa di bank pada 1 Mac ialah RM 4500. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. 3.

Latihan : Amirul memulakan perniagaan pada 1 Mac dengan nama Kedai Amir dan membawa masuk ke dalam perniagaan itu butir-butir yang berikut : Tunai ditangan RM 3000 Tunai di bank RM 9000 Perabot RM 4000 .. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Akaun Modal …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Berikut urus niaga yang berlaku pada bulan April.. April 8 Beli barang RM 2000 15 Ambil tunai untuk kegunaan sendiri RM 300 19 Ambil barang untuk kegunaan sendiri RM 200 23 Ambil tunai untuk membeli perabot pejabat RM 350 .Akaun Ambilan ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Latihan : Anas memulakan perniagaan pada 1 April dengan membawa masuk tunai di tangan RM 12 000.

. Latihan : Jan 1 Baki tunai di tangan RM 1 100 Baki tunai di bank RM 9 500 4 Beli perabot dengn cek RM 2 000 15 Beli mesin kira RM 400 17 Beli kereta terpakai dengan cek RM 6000 29 Jual kerusi lama dan terima cek RM 60 .Akaun Aset ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Akaun Hasil ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Latihan : Feb 1 Baki tunai RM 1 500 12 Terima komisyen RM 400 18 Terima bayaran sewa premis RM 300 24 Dapat faedah daripada simpanan di bank RM 150 .

Akaun Belanja ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Latihan : Mac 1 Baki tunai di tangan RM 2 000 3 Bayar gaji pekerja RM 250 11 Beri derma kepada rumah anak yatim RM 150 15 Bayar bil elektrik dan air RM 80 25 Belanja pekerja makan RM 50 .

Latihan : Jan 7 Jual kepada Amierul RM 500 29 Amierul bayar hutang RM 200 ..URUSNIAGA KREDIT Akaun Penghutang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.Akaun Pemiutang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Latihan : Jan 9 Beli barang daripada Pembekal Dinamik RM 1 500 28 Bayar kepada Pembekal Dinamik dengan cek RM 1 000 .

BUKU TUNAI Anda perlu menulis perkataan “K” atau “√” bagi merekodkan catatan kontra Menyediakan buku tunai dua ruangan Dis 1 Baki tunai di tangan RM 2 000 Baki tunai di bank RM 5 000 5 Amirul bayar hutang dengan cek RM 500 8 Bayar upah secara tunai RM 300 16 Beli barang niaga secara tunai RM 900 19 Jualan tunai dan dibankkan RM 1 500 28 Bayar Ismail dengan cek RM 600 .

Latihan : Feb 1 Baki tunai di bank RM 2 500 12 Beli barang dengan cek RM 2 800 18 Jualan dan terima cek RM 300 24 Beli perabot dengn cek RM 900 ..Overdraf bank ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Related Interests