CONTOH SURAT LANTIKAN GURU MENTOR OLEH PENTADBIR SEKOLAH

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN 1MALAYSIA
LOGO JALAN PINANG SEBATANG
SEKOLAH 90000 MIRI No. Telefon : 085-4312030
SARAWAK No. Fax : 085-4313000

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Kami : SMK1M/PP. 2. (Pengetua / Guru besar) .sehingga ---------------------------. Pihak sekolah percaya komitmen tuan/puan dalam pelaksanaan program ini berdasarkan pematuhan kepada Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 21 Tahun 2012 dapat membangunkan kompetensi profesional Guru Baharu seperti yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. 3. Ruj. Sukacita dimaklumkan bahawa bagi memenuhi keperluan pelaksanaan Program Pembangunan Guru Baharu. Sekian. terima kasih.3977 Tarikh : NAMA NO. PELANTIKAN SEBAGAI GURU MENTOR BAGI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. KAD PENGENALAN Tuan/Puan. maka dengan ini tuan/puan dilantik sebagai Guru Mentor kepada Encik/Puan/Cik-------------------------------------------------------------------------------------------------- bermula pada ------------------------------.