LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Industri ini telah disahkan oleh tim pembimbing dan
sudah dipertahankan serta dipertanggungjawabkan dihadapan tim penguji
presentasi.

Oleh :

ERNA UTARI

141510012

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pembimbing
RSUD dr.Soekardjo Kota Tasikmalaya SMK Bina Putera Nusantara

Erwin Yuliana Saputra, S. Si., Apt. Arif Nurdiansyah, S.Fam.,Apt

Kepala Sekolah Ketua Program Keahlian
SMK Bina Putera Nusantara Farmasi Pelayanan

Pian Sopyan Nurochman, S. Si., Apt. Dinie Arianti, S. Si., Apt.

Mengetahui,
Kepala Instalasi Farmasi
RSUD dr.Soekardjo Kota Tasikmalaya

Dra.Hj.Latifah

ii