Umiiyak ang bata

Sa lansangan
Ang magkalahi ay kapwa nag aalitan
May galit na laganap at may mga nag
papanggap sadyang ganyan lang ba ang buhay

Kung sino sino na ang ating nasisisi sa lahat ng
mga nangyayari mga bigong mga pangako ay
hindi mo na maitatago lalo lang lumalala ang
sugat na hatid kaligtasa’y kailangan na pagkat
nag hihintay sila sa ating pag kakaisa

Si Kristo lang ang susi ng lahat ang syang mag
bubuklod sa ating lahat. Hawak mo kaibigan
ang syang kapangyarihan. Ang mag bubuklod sa
ating lahat.

Ang Diyos ang syang nagturo isang dakilang pangako na magbubuklod sa ating lahat Si Kristo lang ang susi ng lahat ang syang mag bubuklod sa ating lahat.Kung sino sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari mga bigong mga pangako ay hindi mo na maitatago lalo lang lumalala ang sugat na hatid kaligtasa’y kailangan na pagkat nag hihintay sila sa ating pag kakaisa Si Kristo lang ang susi ng lahat ang syang mag bubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang syang nagturo isang dakilang pangako na magbubuklod sa ating lahat .

Related Interests