BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN …2016…
NAMA PYD ROSNANI BINTI ABU HASAN GRED JAWATAN DG
NO.K.P. 790709-06-5338
TEMPAT
JANTINA PEREMPUAN SK BANDAR
BERTUGAS
JAWATAN GURU AKADEMIK

PENILAIAN PENILAIAN
BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA
PERTAMA AKHIR

35 daripada 45 orang murid kelas 5K dapat
1 meningkatkan kefahaman dalam memahami kehendak soalan 80
dalam subjek Sains

5 daripada 45 orang murid kelas 5K
2
mendapat pangkat A dalam subjek Sains
80
KURIKULUM
40 daripada 45 orang murid kelas 5K dapat
3 85
meningkatkan penglibatan dalam aktiviti dan eksperimen
40 orang murid kelas 5K dapat menyatakan
4 80
pengetahuan kemahiran sainstifik yang telah dipelajari
Mencapai 95% kehadiran murid dalam aktiviti
5 80
pengakap
20 daripada 30 orang ahli pengakap berjaya
6 80
mendapat 3 lencana kepandaian pengakap
KOKURIKULUM
Mencapai 95% kehadiran murid dalam aktiviti
7 80
Persatuan Sains
90% ahli Persatuan Sains melibatkan diri
8 80
dalam aktiviti di peringkat sekolah
Mencapai 96 % murid dapat hadir penuh ke sekolah pada
9 85
setiap bulan
HAL EHWAL MURID
Mengurangkan sehingga 90 % kes salahlaku murid dalam
10 85
kelas
Mencapai 100% dalam pematuhan prosedur
11 80
kualiti bagi pengurusan peperiksaan dalaman
Menghadiri mesyuarat panitia hingga kali ke 3
13 80
TUGAS SAMPINGAN 14 Menghadiri mesyuarat program peningkatan UPSR 2016 80
Mencapai 100 % dalam mengendalikan ujian dan peperiksaan
15
peringkat sekolah
85

Mencapai 100% dalam pematuhan prosedur dan takwim bagi
16 85
melaksanakan aktiviti dan majlis rasmi sekolah

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI 15 0
JUMLAH MARKAH 1225 0
PENCAPAIAN 81.67 #DIV/0!
SKOR 4 ###
PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR
PP1

PP2

PYD
DG 29

SK BANDAR PUTERI JAYA

MELEBIHI
CATATAN
SASARAN

0
0
#DIV/0!

LAIAN AKHIR