LATIHAN 1

Pilih objek tepat yang mengikuti kata kerja terbitan yang berkenaan.
1. menghadiahkan _______________________
ibu / buku
menghadiahi _________________________

2. mengirimkan _________________________
sepucut surat / nenek
mengirimi ____________________________

3. membekalkan ________________________
ilmu agama / anak-anaknya
membekali___________________________

4. menghidangkan _______________________
tetamu / makanan
menghidangi _________________________

5. mengurniakan ________________________
askar / bintang kehormatan
mengurniani __________________________