Buku Pengurusan HEM 2014

PERANCANGAN DISIPLIN & PENGAWAS 2014

PENGENALAN :

Perancangan ini bertujuan sebagai garis panduan kepada unit disiplin dan pengawas sekolah bagi memastikan
segala perancangan yang diatur dapat dilaksanakan seperti yang dirancang pada tahun ini.

VISI :

Sekolah Rendah Arab JAIM Jelatang Cemerlang 2014

MISI :

Melaksanakan agenda Kementerian Pelajaran Malaysia bersesuaian dengan peringkat sekolah kepada semua
murid bagi menghasilkan kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan kokurikulum untuk membentuk insan yang
berkampuan dalam menghadapi segala cabaran.

OBJEKTIF :

1. Memastikan setiap murid dapat melaksanakan tanggungjawab dan mematuhi setiap arahan peraturan yang
telah ditetapkan.
2. Kecemerlangan disiplin menjurus kearah kecemerlangan akademik.
3. Pengurusan unit didiplin akan lebih teratur dan efektif.
4. Segala urusan disiplin dan badan pengawas tercatat dan direkodkan.
5. Melahirkan murid yang mempunyai sifat kepimpinan yang terlatih.

SASARAN :

1. Semua warga akademik dan bukan akademik sekolah.
2. Semua pengawas sekolah
3. Semua murid sekolah.
4. Semua ibubapa dan penjaga murid Sekolah Rendah Arab JAIM Jelatang.

STRATEGI :

1. Mengenal pasti , menemuduga dan memilih murid sebagai pengawas.
2. Orientasi dan pelantikan pengawas.
3. Ceramah disiplin dan kempen bagi mematuhi disiplin dan peraturan sekolah.
4. Operasi pemeriksaan disiplin murid.
5. Penerangan dan peringatan mengenai peraturan sekolah.
6. Mengadakan mesyuarat bagi mestikan tugasan dibuat dengan terancang.
7. Mengadakan mesyuarat bulanan diantara pengawas dan guru pengawas untuk membincangkan masalah
disiplin.

JANGKA MASA :

1. Sepanjang tahun berdasarkan program yang dilaksanakan dalam takwim.

23

23 . Mahthir Bin Ab. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan. 3. Mengatur program yang berkaitan dengan disiplin diperingkat sekolah. Shahril Bin Omar : En. Khadijah Binti Md Nor (Guru Besar) Naib Pengerusi (1) : En. Hadijah Binti Md Nor (Guru Besar) Naib Pengerusi (1) : En. Melaporkan kes disiplin yang telah diambil tindakan dalaman kepada Penolong Kanan HEM seminggu sekali. Amir bin Daud (PK 1) Naib Pengerusi (3) : En. Shahril Bin Omar SENARAI TUGAS : 1. Buku Pengurusan HEM 2014 JAWATANKUASA DISIPLIN & PENGAWAS 2014 : 1. Mencatatkan semua kes disiplin yang telah diambil tindakan dalam boring disiplin atau buku laporan disiplin. 5. Azahar Bin Othman : En. Ali (PK Koku) Setiausaha : Pn. Malinah Binti Selamat AJK : Pn. Dayang Nurulhuda binti Harun : En. Menyelaras rekod-rekod disiplin murid dan menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh Jabatan Pelajaran. Sharif Bin Mohd. Membimbing dan menjadi penasihat kepada pengawas dan tugasan mereka. Azahri Bin Ahmad (PK HEM) Naib Pengerusi (2) : En. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturan tatatertib dan salahlaku. Jawatankuasa Lembaga Disiplin : Pengerusi : Pn. Hazwah Binti Yusup Pen. 6. Malinah Binti Selamat Pen. ibu bapa dan pihak-pihak yang berkenaan. Mas Zulaina Binti Mehat : En. Noor Afni Binti Roslan : Pn. Amir bin Daud (PK 1) Setiausaha : Pn. Fuziah binti Md Shah : Pn. Azahri Bin Ahmad (PK HEM) Naib Pengerusi (2) : En. 4.1 Jawatankuasa Pengawas Sekolah Pengerusi : Pn. 2. Mohd. Setiausaha : Pn. Noralizah Binti Alias AJK : Pn. 7. Setiausaha : Pn. Halim 1.

Mengadakan mesyuarat AJK 3 kali setahun. 10. Menyemak kedatangan murid dalam Jadual Kedatangan Murid dan mengenal pasti murid yang ponteng berturut-turut atau berkala dan terus kemukakan kepada GPK HEM untuk tindakan selanjutnya. Mengemaskini data SSDM dan menghantar laporan mengikut tarikh yang telah di tetapkan. 9. Mengadakan mesyuarat Sidang Kes jika perlu (atas nasihat Guru Besar). Buku Pengurusan HEM 2014 8. 11. 23 .

KHADIJAH BINTI MD NOR NAIB PENGERUSI 1 EN. MALINAH BINTI SELAMAT EN. SHARIL BIN OMAR EN. AZAHAR BIN OTHMAN . MAS ZULAINA BINTI MEHAT PEN. Buku Pengurusan HEM 2014 CARTA ORGANISASI DISIPLIN 2014 PENGERUSI PN. NOOR AFNI BINTI ROSLAN EN. HAZWAH BINTI YUSUP AJK PN. PN. MOHD. AZAHRI BIN AHMAD NAIB PENGERUSI 2 EN. SETIAUSAHA PN. MAHTHIR BIN AB. SHARIF BIN MOHD. ALI SETIAUSAHA PN. HALIM 23 . AMIR BIN DAUD NAIB PENGERUSI 3 EN.

Buku Pengurusan HEM 2014 PENGAWAS 2013 : SENARAI NAMA PENGAWAS SEKOLAH RENDAH ARAB JAIM JELATANG ALOR GAJAH 2014 23 .

CATATKAN NAMA MURID YANG DATANG LEWAT SELEPAS 7. b. b. 45 TENGAH HARI. PENGAWAS PINTU HADAPAN : a.30 PAGI BAGI SESI PAGI MANAKALA SESI PETANG SEBELUM 12. Buku Pengurusan HEM 2014 1. c. c. KELAS PENGAWAS BERTUGAS 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 5K 5S 6K 6S 3. 23 . PERALATAN PERHIMPUNAN RASMI ( SEBELUM DAN SELEPAS ). MENGAWAL PERHIMPUNAN SELEPAS WAKTU REHAT. LAPORKAN KEPADA GURU BERTUGAS UNTUK TINDAKAN SELANJUTNYA. b. MEMASTIKAN MURID-MURID BERATUR DENGAN TERTIB SEMASA DAN SELEPAS PERHIMPUNAN DIJALANKAN. PENGAWAS HENDAKLAH MEMASTIKAN KEDATANGAN MURID KE SEKOLAH SEBELUM JAM 7. PENGAWAS BERTUGAS KELAS : a. PENGAWAS JUGA HENDAKLAH MENJAGA KELAS MASING-MASING SEKIRANYA TERDAPAT SESUATU AKTIVITI SEKOLAH DIJALANKAN.45 TENGAH HARI.30 PAGI DAN 12. KUMPULAN BERTUGAS MINGGUAN MENYEDIAKAN: a. c. PENGERUSI MAJLIS. PENGAWAS HENDAKLAH MENGIRINGI BARISAN KELAS SEMASA DAN SELEPAS PERHIMPUNAN. KUMPULAN 1 KUMPULAN 2 KUMPULAN 3 KUMPULAN 4 KUMPULAN 5 2.

MEMASTIKAN KANTIN DALAM KEADAAN BERSIH SEMASA WAKTU REHAT DAN SELEPAS LOCENG BERBUNYI. c. c. b. b. PENGAWAS BERTUGAS TANDAS: a. TAHAP 1 TANDAS TAHAP 2 5. PENGAWAS HENDAKLAH MEMASTIKAN TANDAS DALAM KEADAAN BERSIH. REHAT DAN PULANG DARI SEKOLAH. PENGAWAS JUGA HENDAKLAH MELAPORKAN KEDATANGAN MURID YANG LEWAT LEBIH DARI 3 KALI KEPADA GURU DISIPLIN. LAPORKAN KEBERSIHAN TANDAS KEPADA GURU BERTUGAS SETIAP HARI. Buku Pengurusan HEM 2014 d. TAHAP 1 TAHAP 2 23 . TAHAP 1 PINTU HADAPAN TAHAP 2 4. PENGAWAS HENDAKLAH MENGAWAL MURID KETIKA DALAM BARISAN UNTUK MEMBELI MAKANAN. PENGAWAS HENDAKLAH KELUAR AWAL 10 MINIT SEBELUM REHAT UNTUK BERTUGAS DAN 5 MINIT SELEPAS LOCENG TAMAT REHAT BERBUNYI. PASTIKAN KEBERSIHAN TANDAS DIAWASI SEWAKTU PAGI. PENGAWAS BERTUGAS KANTIN: a.

KETUA PENGAWAS ( TAHAP 1 ) MUHD AZZUBAIR BIN MOHD ZAINI SITI AFIFAH BINTI SABRI KETUA PENGAWAS ( TAHAP 2 ) KETUA PENGAWAS ( TAHAP 2 ) NURHAMIZAH BINTI RAUZAN MUHD ASHRAF BIN AZLAN 23 . HAZWAH BINTI YUSOP PEN. AMIR BIN DAUD SETIAUSAHA PN. KHADIJAH BINTI MD NOR NAIB PENGERUSI 1 EN. AZAHRI BIN AHMAD NAIB PENGERUSI 2 EN. DAYANG NURUL HUDA BINTI PN NOR AMIRAH BINTI ABDUL HARUN RAHMAN KETUA PENGAWAS ( TAHAP 1 ) PEN. SETIAUSAHA PN. Buku Pengurusan HEM 2014 CARTA ORGANISASI PENGAWAS 2014 PENGERUSI PN. NORALIZAH BINTI ALIAS AJK PN.

Buku Pengurusan HEM 2014 PELAN TINDAKAN / AKTIVITI : BIL AKTIVITI DIS JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV 1 Taklimat dan penyusunan tugas pengawas 2 Mesyuarat AJK Disiplin dan Pengawas Majlis pelantikan pengawas dan pustakawan sekolah tahun 3 2013 Menyediakan dan merekodkan laporan salah laku murid 4 ( jika ada ) 5 Mengemaskini buku catatan pengawas 6 Kursus kepimpinan pengawas 7 Pemeriksaan disiplin murid 8 Pemilihan pengawas bagi tahun 2014 9 Minggu percubaan pengawas tahun 2014 23 .

Buku Pengurusan HEM 2014 CARTA GANT : BIL AKTIVITI DIS 13 JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV Taklimat dan 1 penyusunan tugas pengawas Mesyuarat AJK Disiplin 2 & Pengawas Majlis pelantikan 3 pengawas dan pustakawan sekolah Menyediakan dan 4 merekodkan laporan salah laku murid(jikaada) Mengemaskini buku 5 catatan pengawas Kursus Kepimpinan 6 Pengawas Pemeriksaan disiplin 7 murid Pemilihan pengawas 8 bagi tahun 2014 Minggu percubaan 9 pengawas tahun 2014 Nota : ( ∕ ) – Aktiviti selesai dijalankan 23 .

Februari Oktober pengawas pengawas kecekapan pengawas Guru Pengawas/ AJK Guru Meningkatkan tahap Perlu dibincangkan Kursus kepimpinan Unit Bimbingan & 26 Mac 2013 6 Disiplin/ semua guru kecekapan pengawas pengawas Kaunseling dalam menjalankan tugas 23 . 1 dirancang Majlis pelantikan pengawas Guru HEM/ Guru Disiplin/ Pelantikan dapat Perlu dibincangkan Unit Bimbingan & 3 dan pustakawan sekolah semua guru-guru Kaunseling 26 Januari 2013 26 Januari 2013 dijalankan dengan jaya tahun 2013 Menyediakan dan Jawatankuasa Bertindak Peratus pengurangan merekodkan laporan salah 4 Disiplin/ Pengawas . 2 Januari 2013 . Januari November masalah disiplin dapat laku murid dikurangkan ( jika ada ) Mengemaskini buku catatan AJK Guru Disiplin/ Meningkatkan tahap 5 . 12 Januari 2013 12 Januari 2013 mencapai matlamat yang Pengawas bil. Buku Pengurusan HEM 2014 MATLAMAT STRATEGIK : UNIT DISIPLIN DAN PENGAWAS SEKOLAH RENDAH ARAB JAIM JELATANG OBJEKTIF : MENINGKATKAN TAHAP DISIPLIN DIRI MURID PEGAWAI TEMPOH BIL AKTIVITI SUMBER TARIKH TAMAT INDIKATOR KEJAYAAN CATATAN BERTANGGUNGJAWAB MULA Guru Pengawas/ Semua pengawas dapat Taklimat dan penyusunan 1 Guru Disiplin/ . menjalankan tugas tugas pengawas semua Pengawas dengan dedikasi Guru HEM/ Guru Disiplin/ Perbincangan dapat Mesyuarat AJK Disiplin dan 2 AJK Pengawas .

April Oktober masalah disiplin dapat dikurangkan Guru HEM/ Guru Disiplin/ Perbincangan dapat Mesyuarat AJK Disiplin dan 8 AJK Pengawas . Buku Pengurusan HEM 2014 AJK Guru Disiplin/ semua Peratus pengurangan 7 Pemeriksaan disiplin murid Pengawas . 1 Oktober 2013 1 Oktober 2013 meningkatkan kualiti tahun 2014 Pengawas/ semua guru kepimpinan pengawas Guru HEM/ Guru Disiplin/ Perbincangan dapat Mesyuarat AJK Disiplin dan 10 AJK Pengawas . 7 Oktober 2013 7 November 2013 pengawas tahun 2014 Pengawas/ Pengawas antara guru dan murid dapat ditingkatkan Nota : ( ∕ ) – Aktiviti selesai dijalankan 23 . 12 Oktober 2013 12 Oktober 2013 mencapai matlamat yang Pengawas bil. 11 Mei 2013 11 Mei 2013 mencapai matlamat yang Pengawas bil. 3 dirancang GPK HEM/ Guru Disiplin/ Meningkatkan tahap Minggu percubaan Jawatankuasa Disiplin/ Guru disiplin dan hubungan erat 11 . 2 dirancang Guru Besar/ GPK HEM/ Pemilihan bagi Pemilihan pengawas bagi 9 Guru Disiplin/ Guru .

RM 10.00 x 32 orang = RM 2. Yuran bulanan pengawas. Buku Pengurusan HEM 2014 PENILAIAN : 1. SUMBER KOS : 1. Guru Penolong Kanan HEM 3. 4. Kursus Kepimpinan 3. Guru Disiplin dan Pengawas.00 x 32 orang = RM ANGGARAN PERBELANJAAN : BIL AKTIVITI KOS (RM) 1. JUMLAH PERBELANJAAN 23 . Majlis Pelantikan Pengawas 2. Guru Besar 2. Unit Bimbingan dan Kaunseling RM 15.