CONVERSION DE UNA TASA PERIODICA A PERIODICA

Ej:

2,1 mensual

(1+i)^n
(1+0,021)^12
(1+0,021)^(12/4)
1.064332261
0.064332261
6.43323%

94.44%

(1+i)^n
(1+0,9444)^1
(1+0,944)^(1/12)
1.0569587094
0.0569587094
5.70%

a = = = = = TRIMESTRAL a = = = = = TRIMESTRAL .

trimestral (1+i)^n (1+i)^4 (1+i)^4/4 (1+i)^1 i mensual (1+i)^n (1+i)^12 (1+i)^12/12 (1+i)^1 i .

043)^4 (1+0.0141326603 16.043)^(4/12) 1.95919% .CONVERSION DE UNA TASA PERIODICA A NOMINAL Ej: 4.3 trimestral (1+i)^n (1+0.0141326603 0.

a = = = = = AMV .

AMV (1+i)^n (1+i)^12 (1+i)^12/12 (1+i)^1 i .

0816 8.04)^4 (1+0.04)^(4/2) 1.16000% .CONVERSION DE UNA TASA NOMINAL A PERIODICA Ej: 16 ATV (16/4) (1+i)^n (1+0.0816 0.

a convertir la tasa nominal a periódica = = = = = semestral .

semestral 4 (1+i)^n (1+i)^2 (1+i)^2/2 (1+i)^1 i .

18)^(2/4) 1.62780% 34.18)^2 (1+0.CONVERSION DE UNA NOMINAL A NOMINAL Ej: 36% ASV (36/2) (1+i)^n (1+0.0862780491 8.0862780491 0.51% .

a convertir la tasa nominal a periódica = = = = = TASA PERIODICA ATV .

ATV 18 (1+i)^n (1+i)^4 (1+i)^4/4 (1+i)^1 i .

0365023256 0.CONVERSION DE UNA EA A PERIODICA Ej: 24% EA (1+i)^n (1+0.24)^(1/6) 1.0365023256 3.24)^1 (1+0.65023% .

a = = = = = BIMESTRAL .

BIMESTRAL (1+i)^n (1+i)^6 (1+i)^6/6 (1+i)^1 i .