Modul 2: Membuat Corak dan Rekaan

Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual
Tarikh : 28 Julai 2016
Tahun : 4 Merah
Modul/ Bidang : Membuat Corak dan Rekaan
Tema : Alam Semula Jadi
Tajuk : Beg Kertas
Aktiviti/ Teknik : Menghasilkan rekaan beg kertas dengan menggunakan
teknik Resis
Masa : 8.10 pagi – 9.10 pagi (60 minit)
Bahan sumber : Alat Bantu Mengajar (ABM):
Contoh karya resis corak terancang, contoh karya beg kertas.
Bahan Bantu Mengajar (BBM):
Hasil karya corak oil pastel murid, cat poster, berus warna,
palet, gam.
Bahan bantu belajar:
Hasil karya corak oil pastel murid, cat poster, berus warna,
palet, surat khabar, gam.
Kemahiran berfikir (KB) :Menjana idea, menghubung kait, membuat kesimpulan
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran (P&P) : Konstruktivisme
Kecerdasan pelbagai (KP) : Visual ruang, verbal linguistik, intrapersonal
Nilai : Menumpukan perhatian, mendengar arahan rajin, keterbukaan,
berani untuk mencuba, menghargai karya.
EMK : i) Kreatif dan inovatif,
ii) Keusahawanan
2.4.1 Mengamalkan sikap keusahawanan
2.4.2 Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan
dalam situasi yang diperlukan
2.4.5 Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam
konteks keusahawanan

3. 2.1 Teknik – Resis 1.3. Membuat apresiasi terhadap karya.1.2.1 Kontra – warna 2.1.1. 1. 1.1 Garisan – tebal dan nipis 2. Menghasilkan corak teknik resis dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.1. Standard Pembelajaran: 1.2 Aplikasi seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual media.2 Rupa – Organik atau geometri 2.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1 Alat – Berus lukisan.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1 Memilih dan memanupulasi bahan secara kreatif. 2. 1.1.1.2.Hasil pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajran (P&P). 3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif.1.1.2. palet. dan alatan lain yang sesuai 1.2 Penegasan – motif 1. 1.2.1 Persepsi estetik : Murid dapat mengenal.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3 Warna – Primer atau sekunder atau tertier 2.2 Bahan – Kertas lukisan.1. atau oil pastel.3.1.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis.2.2 Prinsip rekaan : 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. cat poster dan bahan lain yang sesuai 1.2.1. murid dapat: 1. proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis.2 Mengetahui penggunaan media.2.1 Unsur seni : 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis . Menghasilkan corak terancang teknik resis dengan menekankan bahasa seni visual. lilin.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.4.4. 1. 1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses menghasilkan karya.1.

Guru meminta dua orang murid ke hadapan untuk melukis susunan corak yang diminta. -susunan sisik ikan -susunan cerminan Langkah 1 1. contoh karya beg yang telah dihasilkan minggu lepas. menghubungkait Kontra – warna KP: Penegasan – motif Ruang visual. Guru meminta murid keluarkan karya Estetik terancang. Guru menguji pengetahuan lepas Bahan Sumber: murid dengan menanya soalan (5 Minit) Contoh karya susunan corak tentang susunan corak terancang. Masa / Huraian / Ilustrasi Langkah Catatan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Set Induksi 1. Guru menunjukkan contoh karya beg kertas yang dihasilkan dengan teknik resis. verba linguistik Strategi P&P: Konstruktivisme Nilai: Menumpukan perhatian. Guru menerangkan corak terancang Bahan Sumber: dan corak tidak terancang. Unsur seni : Garisan – tebal dan nipis Rupa – Organik atau geometri Warna – Primer atau sekunder atau tertier KB: Prinsip rekaan : Menjana idea. Persepsi Contoh karya resis corak 2. kertas (7 Minit) 3. mendengar arahan . terancang 2.

3. Guru memperkenalkan alat dan Bahan Sumber bahan yang diperlukan.Langkah 2 1. surat khabar oleh guru. Guru memberitahu murid perkara- berus warna. resis seperti yang didemostrasikan Kreatif berus warna. 2. gam (7 minit) perkara yang perlu diberi perhatian semasa menggunakan cat air. Guru membuat demonstrasi cara menyapukan cat poster untuk menimbulkan teknik resis. palet. cat poster. palet. Guru memberi bimbingan kepada murid yang memerlukan bantuan. KB: Menjana idea KP: Ruang visual Strategi P&P: Konstruktivisme Nilai: Memberi perhatian Langkah 3 1. cat poster. KB: Menjana idea . Guru membuat demonstrasi langkah menghasilkan beg kertas. 4. gam (30 minit) 2. Aplikasi seni Hasil karya corak. Murid memulakan aktiviti Bahan Sumber menghasilkan corak dengan teknik Ekspresi Hasil karya corak.

KP: 3. berani untuk mencuba Penutup 1. Murid dipesan untuk membawa alat bahan yang diperlukan pada kelas akan datang. 2. 3. Murid yang begnya mendapat undi Ruang visual yang paling tinggi akan menjadi pemenang. Murid menjawab soalan guru mengikut kefahaman masing- masing. berani mencuba Langkah 4 1. Pertunjukan fesyen telah diadakan Bahan Sumber: untuk beberapa orang murid yang Apresiasi Karya penghasilan murid. . KB: (6 Minit) 2. terpilih bagi menunjukkan beg kertas seni masing-masing. Strategi P&P: Konstruktivisme Nilai: Menghargai karya seni. Murid yang lain akan menjadi Menghubungkait pengadil bagi mengundi beg kertas yang paling digemari. Guru mengemukakan soalan kepada murid tentang rekaan yang boleh (5 MInit) dibuat dengan corak terancang selain beg kertas. KP: Ruang visual Strategi P&P: Konstruktivisme Nilai: Rajin.

Related Interests