IKALAWANG PAMANAHUNANG PAGSUSULIT

FILIPINO

NAME______________________________________ ISKOR __________
DATE _____________________________

I. Panuto: Basahing mabuti ang mga pangungusap. Piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot

1. Alin sa mga larawan ang nakakasunod sa panuto na “Ipantay ang mga braso sabalikat”.
a. b. c. d.

2. Kinumusta ka ng kaibigan ng iyong nanay minsang magkita kayo sa daan. Ano ang sasabin
mo sa kanya?
a. Paalam na po. b. Mag-iingat po kayo c. Mabuti naman po. d. Maupo ka

3. Isang hapon, dumalaw ang iyong Lolo sa inyong bahay. Ano ang dapat mong sabihin?

a.Magandang hapon po lolo b. Makikiraan Lolo c. Magandang umaga d. Paalam po

4. Ano ang tamang pagpapantig sa salitang traysikel?
a. tray-si-kel b. tra-y-si-kel c. tr-ay-sik-el d. tray

5. Basahin ang mga salita at piliin ang salitang may wastong pantig.
a. ha-la-ma-nan b. tan-i-man c. dili-gin d. nas-ira

6. Alin sa sumusunod ang may wastong bantas?
a. Masipag ang. c. Si Ellen ay mahusay sumayaw
b. Sino ang iyong guro. d. Pupunta kami sa Maynila sa Lunes.

7. Piliin ang pares ng salita na magkasing tunog.
a. bagal-tagal b. tatay-ate c. lugar-pook d. pinto-hagdan

8. Alin ang salitang may katulad na tunog sa hulihan ng salitang habulan?
a. paaralan b. bahay c. ulam d. mataba

9. Si Mang Nardo ay bumisita sa poultry farm upang malaman ang kalagayan nito. Ano ang
kasingkahulugan ng salitang nakasalungguhit?
a. pumasyal B. pumasok C. pumunta D. dumalaw

10. Ano ang kahulugan ng may slungguhit na salita? Sa aming Barangay ay payapa kaya
kaya dito ay walang nag-aaway.
a. magulo b. maingay c. magaslaw d. tahimik

11. Ang bundok na aming inakyat ay mataas. Alin ang salitang naglalarawan?
a. bundok b. inakyat c. mataas d. amin

12. Ang mga sumusunod ay salitang naglalarawan maliban sa isa. Alin ang hindi?
a. malusog b. luntian c. umalis d. pito

4. Ang mga Pilipino ay masayahin. Nakita niya ang isang batang babae na nag-aabang. pagbutehin d. Ano ang wastong pagkakasunod sunod ng kanyang ginawa a. walang pera d. Ang mga Pilipino ay mababait c. Ano ang paksa ng kuwento. enrique b. walang masakyan c. pagbotehen c. 2-3-4-1 c. Ano ang wastong pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa kuwento? a. walang dalang payong ang bata 16. Si Elena ay mabait b Si Elenay mahiyain c. Inakay niya ito upang itawid . 1-2-3-4 b. Gumagamit rin tayo ng Po at Opo kapag tayo ay nakikipag-usap sa sa mas nakakatanda sa atin.Pagkatapos ay nagsimula na siyang maglinis ng bahay. 4-3-2-1 21.Naglakad-lakad ang mag-ama sa Rizal Park hanggang sa marating ang bantayog n Rizal 2. Aling salita ang may wastong baybay? a. Saan ang tagpuan ng pangyayari a. 13. Inayos niya ang kanyang higaan. Nagsepilyo din siya ng ngipin. Minsan sa kanyang paglalakad ay nakakita siya ng matandang babae na tatawid ng kalsada. a. Naipakikita natin ito sa pamamagitan ng pagmamaneho. Si Elena ay matulunging bata.2-3-4-1 c.4-2-1-3 18. Ano ang suliranin? a. tahanan c. Binuksan niya ang kanyang payong at agad tumakbo patungo sa abangan ng jeep. 3-4-2-1 d. Pumunta siya sa kusina upang maghilamos 3. bata at matanda d. Karapatdapat bang gayahin si Elena? a. Ang mga Pilipino ay masisipag. abangan ng jeep c. Nagkayayaang mamasyal ang mag-amang Delgado sa Luneta 3. Ang mga Pilipino ay magagalang 20. Nilapitan ito ni Melissa at pinasukob sa kanyang payong. b.Dito binaril an gating pambansang bayani . Ano ang wastong pagkakasunud-sunod ng mga salita? bukas bikas bakas beke a. 3-2-1-4 d. 3-2-1-4 d. Si Elena ay mapagbigay 19. Si Melissa Pauwi na si Melissa nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. pagbotihin b. Likas sa mga Pilipino ang pagiging Magalang. Sino ang tauhan sa kuwento? a. 1-2-3-4 b. Nakasalubong din siya ng batang pulubi at binigyan niya ng tinapay. Daniel d. ate at kuya c. Basahing mabuti ang Kuwento at sagutin ang sumusunod na katanungan. pagbutihin .. catherine 17. Si Elena ay matulungin d. Alin ang wasto ang pagkakasulat? a. 4.1-2-3-4 b. Melissa at bata 14. 2. d. 2-3-4-1 c. paaralan b. Basahin at pag-aralan ang pahayag sa ibaba 1. Ito ang kanyang mga pinaggagawa 1. 4-3-2-1 22. Wala siyang dalang payong. Isang araw maagang nagising Nora. mall 15. walang makain b. tatay at nanay b. Makasaysayan pa ang pook na ito. laiza c.

Ibinilin niya kay Erica na maglinis ng bahay at darating siya na may kasamang bisita. Si Carla ay hindi iniwanan ang mga kalaro na nagsisipaglaro pa sa tabi ng kalsada. 23. hindi papasok sa paaralan b. Nang Magalit Si Erica d. May mahabang pagsusulit sa Filipino si Megan. masusunog ang sinaing 26. magkakasakit 25. maluluto ang sinaing d. Ano ang pamagat ng kuwento? a.bakal Anong pagbabagong ginawa sa pares ng salita? a. magkasalungat. Itinapon niya ang mga basura sa tamang lalagyan. Sabado. dama c. Nang Umalis Si Erica c. maarte d. balat c. Ang mga salitang “mabigat – magaan” ay_______________ a. Ano ang sanhi at nadapa si Emma? a.walang ginawa 27. Dagdagan ng isang titik ang salitang baha upang maging __________ a. Ibinilin niyang mabuti na huwag itong iiwanan at baka masunog.bakas b. mahihilaw ang sinaing c. Bago ito umalis ay nagsigang muna ng sinaing at pinabantayan niya ito sa kanyang anak na si Carla. Si Emma ay nadapa dahil sa kanyang kalikutan . kama 28. magkasingkahulugan c. nagpaalam si Aling Marta kay Erica upang dumalo sa meeting. lutuan at kainan. pareho d. makakapasa sa pagsusulit d. Ano ang mangyayari ? a. Nang Maiwan Si Erica c. Ano ang magiging wakas? a. dinagdagan d. tama b. bahay 29. baka . mama d. Makakapasa sa pagsusulit c. iyakin 24. Umalis ang nanay ni Carla upang dalawin ang kaibigang may sakit. Natuwa ang kanyang nanay nang siya ay umuwi. lampa c. Nilinis niya ang kanilang sala. Palitan ang unang tunog ng salitang tama ng tunog k ano ang mabubuong bagong salita? a. matutuwa ang nanay b. kalikutan b. Sinunod niya ang ang lahat ng bilin ng kanyang nanay. binawasan c. Hindi siya nakapag-aral nang nakaraang gabi dahil nanood lamang siya ng telebisyon. Iniligpit niya ang lahat ng kalat sa kanilang bahay at hinugasan din niya ang kanilang mga pinagkainan. timbangan 30. b. pinalitan b. saha d. Nang Magluto Si Erica .

Related Interests