Selesaikan masalah di bawah.

1. Terdapat 1 632 biji epal merah dan 872 biji epal hijau Bentuk Lazim:
di dalam sebuah bakul. Berapakah jumlah epal di
dalam bakul itu? 1 632
+ 872

Ayat Matematik : 1 632 + 872 = ___________

2. Sebuah kilang mengeluarkan 2 796 helai kemeja pada Bentuk Lazim:
bulan pertama. Pada bulan kedua, kilang itu
mengeluarkan 2 285 helai kemeja. Berapa helaikah 1 632
kemeja yang dikeluarkan oleh kilang itu kesemuanya? + 872

Ayat Matematik: ____________________________

3. Bentuk Lazim:
Sebuah perpustakaan mengandungi 3 435 buah buku
bahasa Inggeris, 3 210 buah buku bahasa Melayu,
2 632
dan 1 785 buah buku bahasa Cina. Berapakah jumlah
+ 872
buku yang ada di perpustakaan itu?

Ayat Matematik: ____________________________

Selesaikan masalah di bawah.
1. Terdapat 1 632 biji epal merah dan 872 biji epal hijau Bentuk Lazim:
di dalam sebuah bakul. Berapakah jumlah epal di
dalam bakul itu? 2 632
+ 872

Ayat Matematik : 1 632 + 872 = ___________

2. Sebuah kilang mengeluarkan 2 796 helai kemeja pada Bentuk Lazim:
bulan pertama. Pada bulan kedua, kilang itu
mengeluarkan 2 285 helai kemeja. Berapa helaikah 3 632
kemeja yang dikeluarkan oleh kilang itu kesemuanya? + 872

Ayat Matematik: ____________________________

3. Bentuk Lazim:
Sebuah perpustakaan mengandungi 3 435 buah buku
bahasa Inggeris, 3 210 buah buku bahasa Melayu, 4 632
dan 1 785 buah buku bahasa Cina. Berapakah jumlah + 872
buku yang ada di perpustakaan itu?

Ayat Matematik: ____________________________