Mekasidi su ogranak islamske nauk koji daje odgovore na sva izazovna pitanja u smislu zašto

i to na različitim nivoima. Oni objašnjavaju mudrost koja stoji iza propisa.To su pozitivni
ciljevi koje zakoni žele ostvariti putem zabrane ili dozvole određenih sredstava. To su skupina
božanskih ciljeva i moralnih koncepata na kojima je zasnovano i utemeljeno islamsko pravo.
To su intencije, namjere, rukovodeće ideje, ciljevi, krajnji ciljevi koji stoje iza islamskih
propisa.

Tradicionalna podjela. Nužne potrebe (darurat) su: zaštita vjere, života, imetka, razuma,
potomstva, časti i vjere; potrebe (hadžijat) i luksuz (tahsinijat).

Zato je islam striktan kada je u pitanju alkohol koji uništava razum. Zbog toga su i zabrane u
obliku harama – tj. Da se čini nešto nedozvoljeno bilo kome ili bilo čemu oko nas.

Potrebe mogu biti: brak, trgovina, prevozno sredstvo. One su regulisane ali nisu na nivou
pitanja života i smrti, mada mogu prerasti u nužnost.

Luksuz su uljepšavajući poput parfema, oblačenja u stilu i sl.

1.Opseg im je cjelokupno pravo. Ali nisu uspjeli da uključe specifične ciljeve pojedinačnih
vjerskih propisa koja pokrivaju određene teme.

2.Razmatraju individue više nego li porodicu, društvo i ljude općenito.

3.Nije uključila najuniverzalnije osnovne vriejdnosti poput pravde i slobode.

4.Izvedeni su iz islamskog pravnog naslijeđa više nego iz izvornih izvora.

Tri nivoa su:

1.Opći mekasidi – promatrani su kroz cjelokupno tijelo islamskog prava kao što su nužde i
potrebe i novi kao što su pravda, univerzalnost i olakšavanje.

2.Specifični – promatrani kroz određeno poglavlje u islamskom pravu, npr. dobrobit djece u
porodičnom pravu

3.Parcijalni – oni su namjere iza pojednih normi, npr. cilj da se otkrije istina tražeći određeni
broj svjedoka u određenim sporovima.

Rešid rida – tražio mekaside koji su uključivali reformu temeljnih stubova islama i širenju
svijesti da je islam vjera čistog prirodnog uređenja razuma, spoznaje, mudrosti, argumenata,
slobode, neovisnosti, socijalne, političke i ekonomske reforme i ženskih prava.

.. Kritikovao one koji doslovno shvataju tekst. 1. El Alvani – imao namjeru pronaći uzvišene i preovladavajuće mekaside koji su Allahova jednoća.Gazali – uključio pravdu i slobodu u mekaside na nivou nužnosti. milost za nemilost.s.“ 2. jer ja ne znam hoću li ponovo obaviti hadž nakon ovoga. Značaj pravljenja razlike između sredstava i ciljeva je u primjeru vizuelnog viđenja mladog mjeseca ramazana koje je po sebi sredstvo a ne cilj i prema tome zaključili su Karadavi i Faisal da matematičko računanje treba danas da bude sredstvo definiranja početka i kraja ramazana. i rekao da nije prinio žrtvu prije bacanja kamenčića i dobio odgovor „Baci kamenčiće – nema zapreke. Osoba koja ima namjeru uzimanja kamate čini grijeh. 3.Vojnicima dao jednu petinu ratnog plijena vrijednog želeći postići pravednost između njih i ojačati vakuf. mudrost s glupošću ona ne pripada pravu. čak iako je izgled lažne transakcije koja se koristi u varci sama po sebi dozvoljena. Islamsko pravo je u cjelosti usmjereno prema mudrosti i postizanju blagostanja kod ljudi i na dunjaluku i ahiretu. čišćenje duše i razvoj civilizacije na zemlji.Uključio i konje u zekat govoreći da su vrijedniji sada od deva. 4. Bilo koja noram koja miejnja pravdu za nepravdu.Namjera suđenja – presuda u sporu između čovjeka iz Hadremevta i drugog plemena po pitanju komada zemlje. .a.r.Ikindija namaz koju je Poslanik. Ibn Qajjimov doprinos odvijao se kroz vrlo detaljnu kritiku pravnih varki.Namjera davanja fetvi – Došao čovjek Poslaniku..s. 1. i podjela zemlje u Egiptu i iIraku i on nije to učinio da ne napravi razliku između ekonomskih nivoa. opće dobro za prevaru.Omer.“ 3.Namjera liderstva – dozvola vlasništva nad neplodnom zemljom onom ko je kultivira.Namjera donošenja zakona – „Naučite svoje obrede od mene. rekao da klanjaju u Benu Kurejzu 2.a. Sigurno – kopanje bunara na javnom putu što će sigurno nanijeti štetu ljudima. 5.Moratorij na šerijatsku kaznu za krađu za vrijeme gladi u Medini 4.a.

Rijetko – prodavanej grožđa iako će mali broj ljudi praviti vino Vjerovatno – prodaja oružja za vrijeme građanskoh sukoba i nemira ili prodaja grožđa proizvođaću vina. Moguće – kad žena putuje sama ili kada svijet koristi pravno dozvoljene ugovore sa skrivenim trikovima kao sredstvima za ostvarenje kamate. .