Kegagalan berbuat demikian akan mengakibatkan syarikat tidak lagi disenaraikan dalam

"List of Licensed/Registered Companies (LLRC)" PETRONAS bagi bidang yang berkaitan.
1) ANNUAL AUDITED REPORT
Salinan Laporan Kewangan Tahunan Syarikat yang telah diaudit & kedudukan "shareholders' funds"
hendaklah positif bagi tahun berakhir : -

1) 30 Jun 2014 sebelum 01 April 2015.
2) 30 Jun 2015 sebelum 01 April 2016.
3) 30 Jun 2016 sebelum 01 April 2017.

2) PRINCIPAL APPOINTMENT
Salinan surat perlantikan agensi & perjanjian agensi daripada prinsipal yang telah diperbaharui dan
mengikut format yang ditetapkan oleh PETRONAS sebelum : -

1) TORISHIMA PUMP MFG. CO. LTD
08 Julai 2015.

2) TORISHIMA PUMP MFG. CO. LTD
08 Julai 2016.

3) PRINCIPAL APPOINTMENT & AGREEMENT
Salinan surat perlantikan agensi dan salinan perjanjian agensi yang eksklusif daripada principal yang telah
diperbaharui dan mengikut format yang ditetapkan oleh PETRONAS sebelum : -

1) JUTAL ENGINEERING CO. LTD >>18 Ogos 2016

2) NEM BV >>12 September 2015

3) CONPACKSYS B.V. >>03 April 2017

4) OTHERS
Sila kemukakan dokumen yang mengikut format yang ditetapkan oleh PETRONAS : -

1) PM1050301 - Salinan surat perlantikan agensi yang dikemukakan daripada prinsipal JUTAL
ENGINEERING CO. LTD tidak menyatakan orang yang bertanggung jawab di dalam syarikat
tempatan yang dilantik.
sebelum 31 Mac 2015.
PM1050301
"MECHANICAL-MARINE SYS-SINGLE POINT MOORING SYSTEM-BUOY (PM1050300 reclass to
PM1050301,PM1050302,PM1050303)”
Product Engineer
3 years of experience
Manned and proper office setup
Principal to have minimum 5 years proven track records of SPM Buoy supply and manufacturing
HSE Management System

TAMBAH STAF:
1) MIMI (CV & Accountant)
2) GEORGE (CV & TECHNICAL)

TOLAK STAF:
1) AZIHASMAN