MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor

ANUNȚ STUDII MASTER
 Afișarea rezultatelor concursului de ocupare a locurilor la programele de
studii de master: 15.07.2017, ora 16.00.
Înmatriculări: 16.07.2017 orele 10.00 – 15.00 sala BN 202
17.07.2017 orele 14.00 – 18.00 sala BN 202

Taxă înmatriculare: 50 lei
Taxa de înmatriculare se va achita în sala BN 202

 Candidații declarați admiși care NU s-au înmatriculat până în data de
17.07.2017 orele 18.00, PIERD LOCUL ocupat, care va fi redistribuit.
 Candidații declarați admiși sunt obligați să prezinte la înmatriculare
documentele de studii în original: adeverința/diploma de studii și
suplimentul la diplomă.