RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

Tarikh : 28.06.2006 Hari : Khamis
Masa : 7.30 pagi – 8.10 pagi Minggu : 28
Tingkatan : 1 Anggerik Bil. Murid : 35 Orang
Jantina : Perempuan / Lelaki Bil. Pelajaran : 1
Tunjang Pembelajaran : Gaya Hidup Sihat

Bidang Pembelajaran : Pemakanan

Unit / Fokus Pembelajaran : a ) Maksud gaya hidup sihat dan amalan pemakanan yang seimbang mengikut piramid makanan.
b) Mengetahui setiap kumpulan makanan dan fungsinya.
Pengetahuan sedia ada murid : Pelajar hanya menonton di televisyen.

Objektif pembelajaran : Disepanjang proses pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar dapat menguasai objektif
pembelajaran domain.
a) Psikomotor : i) Membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas.

b) Kognitif : i) Dapat menyatakan setiap kumpulan makanan dan fungsinya
ii) Dapat menjelaskan maksud gaya hidup sihat.
c) Afektif : i) Menanamkan sikap berusaha, bersungguh-sungguh, bekerjasama dan tolong-menolong.

KBKK / Nilai / Kemahiran proses sains : i) Menjana minda.Guru di papan putih iii. Menyuruh 1. Guru menunjukkan piramid makanan dan bersoal G Kelas Pengenalan pelajar meneka jawab dengan pelajar. Kertas Mahjung. kepentingan nutrien tersebut dan Kemahiran . FASA AKTIVITI MAKLUMAT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI CATATAN / MASA PERMULAAN . Nota.Pelajar Kemahiran berdasarkan iv. Piramid implikasi sekiranya ianya diambil Mendengar Makanan secara berkurangan dan berlebihan. akibat: . Makan secara sederhana (Protein) x . Marker dan Buku Teks. Guru menerangkan kembali Visual hari ini. dalam mencari maklumat semasa kerja kumpulan. x x x x x x (7 minit) gambar apa i. Persediaan guru : i) ABM. Persediaan murid : i) Alat tulis. Makan sedikit (Lemak) Maklumat tajuk (Rujuk lampiran 1) Pembelajaran pembelajaran 2. Makan lebih banyak (Vitamin) G . Makan paling banyak (Karbohidrat) x x x x x x x G – Guru X – Murid yang ditampal ii. Buku teks.

Jantina XX X Kaedah . Fisiologi 1. Pelajar dibahagikan (10 minit) Kepada lima 1. Penerangan Guru : Langkah 2 2. Umur X – Murid XX XX . Keperluan pemakanan yang diambil mestilah XX XX (10 minit) mengikut XX G XX G – Guru . Berkurangan Berlebihan Karbohidrat Masalah penghadaman Obesiti Protien Terencat Pertumbuhan Gout Lemak Tak bertenaga Obesiti XX XX Perkembangan XX XX Langkah 1 1. Dua kumpulan akan diberikan satu tajuk yang sama XX XX kumpulan berkenaan dengan keperluan pemakanan XX XX XX XX XX XX XX XX 6 kumpulan 2. Guru mengedarkan risalahmakanan mengikut G XX G XX XX XX G – Guru kumpulan umur X XXX X X XX X – Murid XX XX XX XX XX XX XX XX .Aktiviti perbincanga .

Guru memantau dan (Rujuk lampiran 2) menyelia perjalanan gerak kerja kumpulan pelajar XX XX 6 kumpulan 4. 2. Setiap kumpulan perlu melantik seorang: XX XX G – Guru i. 2. . Hasil kerja pelajar akan dipamerkan di hadapan kelas. Perbincangan dalam 3. Setiap kumpulan diminta menyenaraikan menu XX XX Kaedah perbincangan kumpulan makanan tengah hari dan nilai kalori bagi setiap makanan yang dirancang. Pencatat XX XX iii. 1. Guru memanggil wakil pelajar setiap (20 minit) kumpulan ke hadapan untuk membentangkan hasil kerja mereka. Pembentang XX XX XX Metakognisi XX Langkah 3 Mengingat Kemuncak 1. Ketua kumpulan XX G XX X – Murid ii.

. fisiologi seseorang. 1. ( Rujuk lampiran 3) 2. Syarahan dan kuliah 1. Perbincangan i. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap pelajar. Pengambilan makanan mestilah mengikut keperluan umur. 1. jantina. Guru meminta pelajar beri komen terhadap hasil kerja kawan mereka. Menjawab soalan lembaran kerja. Guru membincangkan soalan pada lembaran kerja untuk mencari jawapan yang betul. Penutup (8 minit) 1. 1. Pembentangan hasil kerja kumpulan. 4. 3.) Pemakanan bagi atlet. Guru memberi rumusan terhadap hasil kerja pelajar. Pelajar dikehendaki menjawab soalan tersebut.) Pemakanan bagi remaja ii.

iii. LAMPIRAN . iv) Pemakanan bagi kanak-kanak 2. Guru membuat rumusan tentang pengajaran dan pembelajaran pada hari ini.) Pemakanan bagi warga emas.

.

.KAD TUGASAN KUMPULAN PERTAMA Anda dikehendaki merancang menu makan tengah hari bagi remaja. Menu tersebut hendaklah disertakan dengan nilai kalorinya. KUMPULAN KEEMPAT Anda dikehendaki merancang menu makan tengah hari bagi warga emas. Menu tersebut hendaklah disertakan dengan nilai kalorinya. Menu tersebut hendaklah disertakan dengan nilai kalorinya. KUMPULAN KELIMA Anda dikehendaki merancang menu makan tengah hari bagi orang dewasa. KUMPULAN KEDUA Anda dikehendaki merancang menu makan tengah hari bagi atlet. Menu tersebut hendaklah disertakan dengan nilai kalorinya. KUMPULAN KETIGA Anda dikehendaki merancang menu makan tengah hari bagi kanak-kanak. Menu tersebut hendaklah disertakan dengan nilai kalorinya.

4.JAWAB SOALAN-SOALAN BERIKUT 1. Nyatakan Faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan pemakanan seseorang. 2. . Lukiskan gambar untuk ahli keluarga kamu tentang pemakanan yang baik. Merujuk kepada Piramid makanan nyatakan kenapa makanan yang berada aras 3 dan 4 perlu dikurangkan. 3. Rancang menu bagi makan malam anda dan sertakan sekali nilai kalori bagi hidangan tersebut.