Bệnh tật và khổ đau

http://tuanvannguyen.blogspot.com/2008/05/i-ph-vi-bnh-tt-bng-thi-thch-
hp.html

http://www.vanhoaphatgiao.com/vanhoaphatgiao-18-01.htm#doi%20pho

Chúng ta không nên coi bệnh tật và khổ đau như là những căn nguyên hoàn toàn có thể tàn phá thân
tâm chúng ta mà thất vọng, ngã lòng. Trái lại (trong trường hợp của người Phật tử), chúng ta phải coi đó
là cuộc trắc nghiệm xem chúng ta đã hiểu lời Phật dạy tốt đến đâu, và chúng ta có thể áp dụng sự hiểu
biết mà chúng ta cho là đã học tốt đến mức nào. Nếu chúng ta không đối phó được về mặt tinh thần, để
cho thân tâm bị suy sụp, điều đó cho thấy, sự hiểu biết về Phật Pháp và sự thực hành của chúng ta vẫn
còn yếu. Vì vậy, nên xem bệnh tật là cuộc trắc nghiệm và cơ hội cho chúng ta thấy mức độ mà chúng ta
đã quán triệt sự thực hành.

Bệnh tật cũng là cơ hội tốt cho chúng ta nâng cao hơn nữa sự thực hành tính kiên nhẫn và lòng khoan
dung. Làm sao chúng ta có thể thực hành và phát triển lòng kiên nhẫn nếu chúng ta không trắc nghiệm,
không đặt mình vào những hoàn cảnh khó khăn và khốc liệt? Vậy nên bằng cách này, chúng ta có thể coi
bệnh là cơ hội cho chúng ta trau dồi thêm tính nhẫn nại.

Chúng ta cũng có thể nhìn vào sức khỏe không phải bằng sự vắng bóng của bệnh tật mà còn xét đến
khả năng trải qua bệnh mà học hỏi và phát triển tính cách. Một cách nhìn đúng về sức khỏe như thế
được một số chuyên gia y tế như bác sĩ Paul Pearsall của Bệnh viện Sinai tại Detroit, Hoa Kỳ khuyến
cáo. Thấy bệnh tật không bao giờ trừ hết được, và cuối cùng mọi người đều phải chấp nhận bằng cách
này hay cách khác, những bác sĩ này đã đi đến định nghĩa về sức khỏe để có thể giúp mọi người thích
nghi với bệnh tật khi nó đến. Cho dù có nhiều máy móc hiện đại, phương pháp và thuốc men tinh vi đến
thế nào đi nữa, người ta vẫn cứ phải khuất phục trước ung thư, bệnh AIDS, bệnh đau tim và nhiều bệnh
nan y khác.

Như vậy, chúng ta phải hiểu và chấp nhận sự thật, để khi nó đến chúng ta không cảm thấy đau khổ và sợ
hãi. Chắc chắn, chúng ta sẽ chữa trị bệnh bằng hết sức mình, nhưng khi bất chấp những cố gắng cao
nhất của tinh thần, chúng ta sẽ thất bại và bệnh tật tiếp tục gia tăng.

Phân tích đến cùng, không phải vấn đề là chúng ta sống lâu bao nhiêu mà là chúng ta sống tốt đẹp ra
sao mới đáng kể. Điều đó gồm cả cách mà chúng ta có thể chấp nhận bệnh tật của mình đến mức nào,
và sau hết chúng ta có thể chết ra sao. Về mặt này, Bác sĩ Bernie S. Siegel trong cuốn sách "Hòa bình,
Tình thương và Chữa Bệnh" viết: "Những bệnh nhân khác thường không cố gắng để không chết. Họ cố
gắng để sống cho đến khi họ chết. Họ đã thành công, mặc dù hậu quả bệnh tình như thế nào, vì họ đã
chữa lành đời sống của họ, cho dù họ không chữa được bệnh của họ".

Và ông cũng nói: "Một cuộc đời thành công không phải về cái chết được trang hoàng cho to đẹp mà là về
cách sống tốt đẹp. Tôi đã thấy có những đứa trẻ mới ba tuổi, chín tuổi đã thay đổi được người lớn và
cộng đồng bởi khả năng về tình thương yêu. Nhưng tôi cũng biết có người sống lâu hơn người khác rất
nhiều, nhưng không để lại gì ngoài lòng vị kỷ và sự trống rỗng".

Cho nên thật tuyệt vời nếu đời sống của chúng ta có thể được chữa lành mặc dầu bệnh của chúng ta có
thể không được chữa khỏi. Sao vậy? Vì khổ đau là vị thầy giáo, và nếu chúng ta học thuộc điều đó,
chúng ta có thể trở thành người tốt hơn một cách đáng tự hào. Chúng ta đã không nghe những chuyện

Lúc đó chúng ta sẽ đánh giá cao vai trò. đã thay đổi thành người tốt hơn ư? Nếu họ không kiên tâm loại trừ tính ích kỷ. chúng ta sẽ dành nhiều thì giờ hơn cho những người thân. Chúng ta có thể tha thứ những ai đã làm cho chúng ta đau đớn. chúng ta vẫn có thể học hỏi và phát triển tâm từ bi và kiên nhẫn. chúng ta có thể hiểu được cái mong manh của sự sống và lời dạy của Ðức Phật đã đúng ra sao. cảm niệm nhiều hơn về lòng khả ái mà chúng ta nhận được từ người khác. nhưng cần phải nhận thấy bệnh tật cũng là một điều tốt. chúng ta có thể nói đời sống của chúng ta được chữa lành vì chúng ta đã hòa hợp được với thế giới và đã sống trong bình an. Dù có bị khuất phục trước bệnh tật. tử tế. biết quý trọng thời gian để sống với những người thân yêu. cao ngạo và thiếu thận trọng trong từng hành vi trước đó. là cơ hội để chúng ta xem xét lại lối sống và những giá trị quan trọng hơn trong đời sống. chúng ta có thể chết bằng sự chấp nhận và an bình. Bằng cách đó. đã chiến thắng bệnh tật. Chính khi ấy. thì bây giờ họ có thể trở nên kiên nhẫn. Và khi cái chết đến. và làm những việc thực sự quan trọng và có ý nghĩa . Chúng ta có thể thương yêu một cách hào phóng và sâu xa hơn.có những người trải qua nhiều đau đớn. Và nếu bình phục lại được. Chúng ta có thể trở nên tử tế hơn. lịch thiệp và nhũn nhặn hơn được không? Ðôi khi bệnh tật làm cho chúng ta cảm thấy bất an. Thích Tâm Quang dịch . giá trị của gia đình và bạn hữu.

Related Interests