Lampiran F

BORANG UNJURAN ENROLMEN MURID

Nama Sekolah : Sekolah Kebangsaan Sungai Kelambu

Alamat Sekolah : Kg Sungai Kelambu, 42700, Banting, Selangor

Kod Sekolah : BBA1031 No. Tel. Sekolah :
0331816102

ENROLMEN MURID BUKAN
ENROLMEN MURID ENROLMEN MURID ISLAM
ISLAM
TAHUN/TINGKATAN
(Tahun (Tahun (Tahun (Tahun (Tahun (Tahun
Semasa) Berikutnya) Semasa) Berikutnya) Semasa) Berikutnya)

PERALIHAN

1 35 20 23

2

3

4

5

6

JUMLAH

Diisi oleh Penyelaras SPBT

Tandatangan : ……………………………………………
Nama : ……………………………………………

Disemak oleh PK HEM

Tandatangan : ……………………………………………
Nama dan Cap Jawatan : ……………………………………………

Disahkan benar oleh Guru Besar/Pengetua

Tandatangan : ……………………………………………
Nama dan Cap Jawatan : ……………………………………………
Tarikh : ………………………

Lampiran F LAMPIRAN II .

Related Interests