LEMBAR PENGESAHAN PIHAK SEKOLAH

Laporan ini disetujui dan disyahkan:

Koordinator prakerin Farmasi Pembimbing laporan

Kohar Kushendar, S.Si, Apt Dadang suherman, S.Si, Apt
NIP. 1910315 201101 1 003 NIP. 19810817 201101 1 002

Mengetahui :

Kepala SMKN Bantarkalong Ketua Pelaksana Prakerin

Drs. H. TARYO, M.Pd SRIDANA, S.Farm, Apt., MM
NIP. 19601220 199112 1 001 NIP. 19770103 201001 1 006

i