BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU

PERMAINAN/SUKAN : KEJOHANAN OLAHRAGA PKG PARIT 2017
DAERAH / NEGERI : PERAK TENGAH
JANTINA : KUMP. UMUR :

Nama Pemain :

Alamat Pemain : ____________________________________________________________________

_____________________________________________

No. Kad Pengenalan : No. Telefon ( rumah) : ________________

Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah : No.Pendaftaran Pelajar :

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA

Nama ibubapa / penjaga:________________________ No.KP : _____________________

No. Telefon ( Pejabat ) : _____________________ No.Telefon bimbit : __________________________

Saya bapa / Penjaga kepada pelajar diatas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. Saya juga
membenarkan anak / jagaan saya didaftarkan sebagai peserta KEJOHANAN OLAHRAGA untuk pasukan ZON PARIT dan
bersetuju mematuhi Perlembagaan,undang-undang,peraturan-peraturan,pekeliling- pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini.
Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan
pengawasan yang diperlukan sepanjang kejohanan tersebut .

Tandatangan : ___________________________ Tarikh : ________________

AKUAN GURU BESAR / GURU PENOLONG KANAN

Nama Pengetua / Guru Penolong Kanan : No. Telefon Sekolah :

Alamat Sekolah :

Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar

( Tandatangan dan cop Rasmi ) Tarikh

Nama :
Kad Pengenalan :

AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA AGUNG MSSM NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN

Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai kejohanan/pertandingan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia
dan sepanjang pengetahunan saya semua maklumat yang diberi adalah benar .

_________________________________ ________________________________________________
Pengurus Pasukan Setiausaha Agung MSSM Negeri / Ketua Unit Sukan Negeri
Nama :
No.KP : Cop Rasmi :
Jawatan :
Tarikh : Tarikh :
R01

sediakan 2 keping gambar

ukuran passport,

1 keping lekatkan di sini

GA

___________

__________________

n gambar terbaru adalah betul. Saya juga
ukan ZON PARIT dan
arat-syarat mengenai pertandingan ini.
angkah-langkah keselamatan dan

h : ________________

KANAN

lefon Sekolah :

atas adalah terbaru dan benar

Tarikh

GERI / KETUA UNIT SUKAN JPN

Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia
ri adalah benar .

_________________________________
MSSM Negeri / Ketua Unit Sukan Negeri

Related Interests