RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran/Tahun : Pendidikan Kesihatan Tahun 2

Kelas : 2 Bijaksana

Bilangan murid : 20 Orang

Tarikh : 13.03.2017

Masa : 10.00 pagi – 10.30 pagi (30 minit)

Modul : Modul 1 – Kesihatan Fizikal

Standard Kandungan : 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat

Standard Pembelajaran : 1.3.1 Memilih makanan dan minuman yang berkhasiat pada setiap kali waktu makan.

1.3.2 Menyatakan kepentingan pengambilan makanan dan minuman yang berkhasiat.

1.3.3 Mengenalpasti jenis makanan dan minuman yang boleh menyebabkan berat badan yang

berlebihan serta obesiti.

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :

1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 makanan dan minuman yang berkhasiat pada setiap
kali waktu makan
2. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 kepentingan pengambilan makanan dan minuman
yang berkhasiat
3. Mengenalpasti sekurang-kurangnya 3 jenis makanan dan minuman yang boleh
menyebabkan berat badan yang berlebihan serta obesiti

WAN AINEE BINTI WAN JOHARI
PENDIDIKAN JASMANI
Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui jenis makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat semasa berada di tahun 1

EMK : Kreativiti dan Inovasi

Sumber/Bahan Bantu Belajar : Bahan audio-visual (video), Kad susun perkataan, Gambar makanan, lirik lagu “Jom minum susu

sustagen” , kad manila, gam, gunting, pembesar suara

Penilaian PdP : Lembaran kerja dan kerja berkumpulan

Teori Pembelajaran : Konstruktivisme

WAN AINEE BINTI WAN JOHARI
PENDIDIKAN JASMANI
LANGKAH/MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PDP CATATAN/BBB
Bahan audio-visual – “Panduan Makan BBB
Secara Sihat bagi Kanak-kanak” 1. Murid menonton video “Panduan Bahan audio-visual :
Makan Secara Sihat” https://www.youtube.c
1. Murid mengetahui makanan dan 2. Murid menjawab soalan yang om
minuman yang berkhasiat yang diberikan. /watch?v=5ASoNhRy
boleh diambil semasa sarapan Contoh soalan : mR0
pagi. i. Berdasarkan video yang anda Video “Panduan
2. Murid menyatakan makanan tonton, apakah makanan dan Makanan Secara
berkhasiat yang diambil semasa minuman berkhasiat yang Sihat” – rujuk CD
Permulaan sarapan pagi, makan tengahari mak dan ayah Adam berikan
(5 minit) dan makan malam. kepada Adam? Strategi PdP
Jangkaan jawapan :  Pemusatan
Roti Bahan
Sayur  Pembelajaran
Susu kontekstual
ii. Apakah jenis makanan dan
minuman berkhasiat yang Kaedah/Teknik PdP
anda ambil ketika sarapan  Teknik
pagi, makan tengahari, dan penyoalan
makan malam?
Jangkaan Jawapan :
Ikan Air kosong
Sayur Lobak
Ayam Buah-buahan
Susu Roti

WAN AINEE BINTI WAN JOHARI
PENDIDIKAN JASMANI
LANGKAH/MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PDP CATATAN/BBB
Langkah 1 : Kad Perkataan Ajaib BBB
1. Murid dibahagikan kepada 4 Gambar dan kad susun
1. Murid menyatakan kepentingan kumpulan perkataan – rujuk
makanan dan minuman 2. Secara berkumpulan, murid Lampiran 1
berkhasiat kepada rakan menyusun gambar dan kad perkataan
2. Murid bekerjasama dalam kepentingan pengambilan makanan Strategi PdP
kumpulan untuk menyusun dan minuman berkhasiat.  Pembelajaran
perkataan bagi mendapatkan 3. Contoh ayat : secara
kepentingan makanan dan i. Saya baik Konstruktivisme
Perkembangan minuman berkhasiat untuk
mata dan
(20 minit) 3. Murid mengetahui jenis makanan Kaedah/Teknik PdP
kulit
dan minuman berkhasiat  Kaedah
Perbincangan

ii. Saya  Pembelajaran
memberi Koperatif
tenaga
 Kaedah
penyelesaian
4. Selepas 3 minit, setiap kumpulan
masalah
perlu membaca perkataan yang telah
disusun.

WAN AINEE BINTI WAN JOHARI
PENDIDIKAN JASMANI
LANGKAH/MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PDP CATATAN/BBB
Langkah 2 : Kad manila dan gambar BBB
makanan berkhasiat dan makanan 1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan  Kad manila
serta minuman yang menyebabkan 2. Secara berkumpulan, murid  Gambar
obesiti berbincang untuk mengelaskan makanan
makanan berkhasiat pada kotak biru berkhasiat dan
1. Murid mengenalpasti makanan dan makanan serta minuman yang makanan serta
berkhasiat dan makanan serta menyebabkan obesiti pada kotak minuman yang
minuman yang menyebabkan merah yang terdapat pada kad manila menyebabkan
obesiti 3. Contoh kad manila obesiti – rujuk
2. Murid bekerjasama dalam lampiran 2
kumpulan untuk menyiapkan Strategi
Makanan yang
Makanan
tugasan. menyebabkan  Pembelajaran
berkhasiat
obesiti kontekstual
Kaedah/Teknik PdP
 Pembelajaran
Contoh gambar :
koperatif
 Kemahiran
Berfikir
 Kaedah
perbincangan
(Bermain atau
permainan)

WAN AINEE BINTI WAN JOHARI
PENDIDIKAN JASMANI
LANGKAH/MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PDP CATATAN/BBB
Rumusan BBB
1. Mengimbas kembali kepentingan 1. Guru dan murid membuat https://www.youtube.com
makanan dan minuman berkhasiat kesimpulan bersama-sama /watch?v=JoZueElJ_uE
2. Murid dan guru membuat rumusan 2. Murid memberikan nilai sepanjang Lagu “Jom Minum Susu
pdp sesi pengajaran dan pembelajaran Sustagen”
3. Murid memberikan sekurang- hari ini - rujuk CD
kurangnya dua nilai dalam sesi pdp 3. Murid diberikan lembaran kerja
hari ini. 4. Murid menyanyikan lagu “Jom
4. Murid seronok menyanyikan lagu Minum Susu Sustagen“ Strategi PdP
Penutup “Jom Minum Susu Sustagen” Lirik  Pemusatan
(5 minit) Mari semua minum susu bahan
minum susu setiap hari
Ada nutrient dari pyramid
Makanan dan DHA Kaedah/Teknik PdP
Sustagen banyak khasiat  Sumbang saran
Kegemaran kita
Kami suka sustagen
Cergas membesar
Ceria
Kami suka sustagen
Mari semua
Minum bersama
Susu sustagen

WAN AINEE BINTI WAN JOHARI
PENDIDIKAN JASMANI
LEMBARAN KERJA

Padankan makanan berkhasiat dan makanan yang menyebabkan obesiti.

MAKANAN
BERKHASIAT

MAKANAN YANG
MENYEBABKAN
OBESITI

WAN AINEE BINTI WAN JOHARI
PENDIDIKAN JASMANI
LEMBARAN KERJA

Tandakan (/) pada makanan yang menyebabkan saya obesiti

Saya mengalami obesiti,
tandakan (/) pada
makanan yang
menyebabkan saya
obesiti.

WAN AINEE BINTI WAN JOHARI
PENDIDIKAN JASMANI
LEMBARAN KERJA

Jawab soalan berdasarkan situasi di bawah.

Saya Aiman. Saya suka
makan makanan yang
manis. Setiap hari saya
makan aiskrim.

Aiman suka makan makanan yang manis sehingga menyebabkan dia
mengalami obesiti, berikan contoh makanan lain yang menyebabkan obesiti?

i. ______________________________________________
ii. ______________________________________________
iii. ______________________________________________
iv. ______________________________________________
v. ______________________________________________

WAN AINEE BINTI WAN JOHARI
PENDIDIKAN JASMANI
LAMPIRAN 1
Kad Perkataan Ajaib

Kumpulan 1

Saya baik mata dan kulit untuk

Jawapan :

Saya baik untuk mata dan kulit

Kumpulan 2

Saya tenaga memberi

Jawapan :

Saya memberi tenaga

WAN AINEE BINTI WAN JOHARI
PENDIDIKAN JASMANI
LAMPIRAN 1
Kad Perkataan Ajaib

Kumpulan 3

Saya bantu tulang kuatkan

Jawapan :

Saya bantu kuatkan tulang

Kumpulan 4

Saya kawal badan suhu

Jawapan :

Saya kawal suhu badan

WAN AINEE BINTI WAN JOHARI
PENDIDIKAN JASMANI
LAMPIRAN 2
Kad manila dan gambar makanan berkhasiat dan makanan serta minuman yang
menyebabkan obesiti

Kad manila setiap kumpulan

Makanan dan
minuman Makanan
yang berkhasiat
menyebabkan
obesiti

Gambar makanan

WAN AINEE BINTI WAN JOHARI
PENDIDIKAN JASMANI