MINIT MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA ASET SEKOLAH

KALI KEDUA 2015

Tarikh: 20 Mei 2015
Masa: 3.30 Petang
Tempat: Kelas Darjah 3
Ahli yang hadir:

1. En. Chang Lek Chung (PEMANGKU GB &PK HEM)
2. Pn. Lim Siew Chen (PK 1)
3. En. Siet Ung Ching (PK KK)
4. Pn. Fong Chaw Cheng
5. Cik Ting Huie Yieng
6. Cik Liang Swee Ming
7. Cik Chan Mei Ling
8. En. Chieng Jack Seng
9. En. Huang Huat Wee
10. En.Hafizul Bin Rasdi
11. Cik Kong Siaw Ing
12. Cik Ling Fong Yeng
13. Cik Then Shui Huan
14. En.Lee Chiong Wee
15. En.Lim Yang Yang
16. Mohd.Umar bin Mohamed Salleh
17. Cik. Grace Kho Cheng Gek
18. En. Abu Bin Adam
19. En. Saiful Azri Bin Alek
20. Pn.Penny ak Tommy
21. Pn. Juliana Binti Yusuf

Agenda/Tindakan

Bil Agenda Tindakan
1. Ucapan Guru besar

Kata-kata aluan dan ucapan terima kasih atas kesudian hadirin
hadir ke mesyuarat kali kedua aset sekolah.

2. Pengesahan minit mesyuarat

2.1 Minit mesyuarat diterima sebulat suara tanpa pindaan.

3. Taklimat Tentang Dasar Pengurusan Aset Kerajaan ( DPAK)

 Pengerusi menjelaskan hala tuju, prinsip dan strategi
pelaksanaan Dasar Pengurusan Aset Kerajaan ( DPAK).
 Pengerusi menjelaskan definisi aset kerajaan iaitu : aset
alih, aset tak alih, aset hidup dan harta intelek.
 Pengerusi juga menghuraikan objektif Dasar

.....Raden Siswani........... Kew.. Perkara Berbangkit Semua staf 4.... 5. CHIENG JACK SENG) (EN.kuasa Aset Sekolah SJK Chung Hua Meludam SJK Chung Hua Meludam .. bilik seni perlu membuat senarai aset di lokasi menggunakan borang Kew........pa-2.2.2 Kedudukan Aset Alih Kerajaan 4..... (EN.... Disediakan oleh Disahkan oleh .....2 Senarai aset di lokasi Guru bilik-bilik khas seperti pusat sumber.3 Pegawai pemeriksa aset perlu membuat pemeriksaan terhadap aset di lokasidari masa ke semasa.. 4.... Penanguhan Mesyuarat Semua Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3. Borang tersebut boleh diambil di pejabat...Raden Siswani 4.... CHANG LEK CHUNG) Setiausaha Pengerusi Jawatankuasa Aset Sekolah Jaw......... berurusan dengan En... Pengurusan Aset Kerajaan ( DPAK) dan rasionalnya. Kew..  Pengerusi memaklumkan bahawa setiap guru kelas harus mengemaskini maklumat-maklumat harta modal dan inventori di bawah jagaan masing-masing....pa-5 dan juga urusan pelabelan aset di lokasi......... bengkel..pa-4.. 4...Chieng Jack Seng menguruskan perkara-perkara yang berkaitan Kew..30 petang..pa-3.. dengan dibantu oleh En..2.2........ Kew. ...pa-7.1 Pergerakan aset -Tiada pergerakan aset 4.1 Pengerusi meminta En..