Modul: Pengelasan

Aktiviti Luar Sekolah 1
Mengelaskan barangan di rumah

Adalah lebih mudah untuk menemui barangan di rumah jika diisih mengikut kumpulan.

Fikirkan tentang satu kumpulan barangan di rumah dan terangkan bagaimana ia diisihkan.

Barangan itu boleh terdiri daripada:

• pakaian
• makanan
• peralatan sukan dan permainan
• muzik
• peralatan dapur
• barangan lain

Apabila anda telah memilih kumpulan barangan itu, jelaskan cara barangan itu diisihkan di
rumah anda. Anda boleh melakukannya dalam bentuk senarai, rajah, carta, lukisan atau cara
lain yang anda rasa mudah untuk difahami oleh orang lain.

Nama barangan:

Cara barangan diisihkan:

1

Related Interests