1. Rajah 1 menunjukkan spesies haiwan yang diancam kepupusan.

Rajah 1
Apakah yang dimaksudkan dengan ‘Spesies Diancam Kepupusan’?
A Haiwan dan tumbuhan yang tidak lagi wujud
B Haiwan dan tumbuhan yang jarang kelihatan
C Haiwan dan tumbuhan yang menghadapi kepupusan
D Haiwan dan tumbuhan yang diisytiharkan sebagai spesies yang dilindungi

2. Rajah 2 menunjukkan pokok-pokok di dalam hutan.

Rajah 2
Apakah yang akan terjadi jika tiada hujan selama empat bulan?
A Daun pokok akan bergulung
B Daun pokok akan luruh
C Batang pokok akan mengecil
D Pokok akan tumbuh lebih tinggi

3. Jadual 1 menunjukkan jadual penyebaran biji benih daripada pokok induknya.

Biji benih Jarak Penyebaran (cm)
W 33
X 28
Y 22
Z 40
Jadual 1
Antara yang berikut, carta palang manakah mewakili persaingan antara anak pokok dengan
induknya?
A C

B D

Rajah 4 menunjukkan haiwan yang hidup di ladang kelapa sawit. Rajah 3 Apakah yang akan berlaku sekiranya tumbuhan tersebut tidak mempunyai klorofil? A Tumbuhan tidak dapat menjalankan proses fotosintesis B Tumbuhan tidak dapat menghasilkan gas karbon dioksida C Tumbuhan akan menggunakan air sahaja bagi menjalankan fotosintesis D Tumbuhan menggunakan cahaya matahari sahaja bagi menjalankan fotosintesis 6. Hakim menjalankan suatu penyiasatan tentang keperluan asas untuk ikan di dalam dua akuarium yang sama saiz untuk beberapa hari. Bilangan Ikan Hari Akuarium A Akuarium B 1 20 5 2 15 5 3 10 5 4 7 5 5 5 5 Jadual 2 Antara yang berikut. Rajah 3 menunjukkan ringkasan bagi proses Fotosintesis dalam suatu tumbuhan. penyataan manakah yang betul? A Persaingan berlaku apabila sumber menjadi terhad B Ruang yang besar meningkatkan kadar persaingan C Ikan di dalam Akuarium A dan Akuarium B bersaing untuk mendapatkan makanan D Ikan di dalam akuarium A dan akuarium B bersaing untuk mendapatkan pasangan 5.4. Jadual 2 menunjukkan keputusan penyiasatan Hakim. Rajah 4 Apakah yang akan berlaku kepada haiwan di atas jika banyak tikus mati akibat racun tikus? A Burung hantu akan makan serangga lain B Bilangan burung hantu akan bertambah C Banyak burung hantu berpindah ke habitat lain D Lebih banyak burung hantu datang ke ladang kelapa sawit itu .

Rajah 6 Rabies merupakan sejenis virus. Rajah 5 menunjukkan satu jenis interaksi antara dua spesies haiwan. Di antara berikut.7. penyakit yang manakah disebabkan oleh virus? A Taun B Zika C Konjungtivitis D Keracunan Makanan . Rajah 5 Antara tumbuhan yang berikut. yang manakah mempunyai interaksi yang sama seperti interaksi dua spesies haiwan berkenaan? A Rafflesia B Pokok paku langsuyar C Pokok Tanduk Rusa D Kulat 8 Rajah 6 menunjukkan seekor anjing yang mempunyai penyakit anjing gila (Rabies) menggigit seorang manusia.

Related Interests