1.

Rajah 1 di bawah menunjukkan cara yang digunakan oleh manusia pada zama dahulu
untuk berkomunikasi.

Antara alat yang berikut, yang manakah mempunyai fungsi yang sama seperti yang
ditunjukkan dalam rajah di atas?

A Kanta pembesar
B Mesin faksimili
C Jentera pembajak
D Mikroskop
Dunia Teknologi

2. Maklumat di bawah menunjukkan keadaan Sasha di dalam bilik darjah.
Sasha tidak dapat melihat dengan jelas
perkataan yang ditulis oleh gurunya di papan
hitam walaupun tempat duduknya di barisan
hadapan.

Apakah cara yang paling sesuai untuk membantu Sasha menyelesaikan masalahnya?

A Memakai cermin mata
B Duduk di kerusi yang lebih tinggi
C Memasang lampu yang lebih terang di dalam bilik darjah
D Memilih tempat duduk yang paling hampir dengan papan hitam

3. Encik Ahmad memotong kaki sebuah bangku untuk menjadikannya lebih rendah.
Apakah tujuan kaki bangku tersebut dipotong?

A Menjadikan bangku lebih stabil
B Menjadikan bangku kurang stabil
C Menjadikan bangku lebih kukuh
D Menjadikan bangku lebih kuat

4. Rajah di bawah menunjukkan sejenis mesin kompleks.

Apakah mesin ringkas yng terdapat pada eskalator itu? A Tuas B Baji C Satah condong D Roda dan gandar 6. Rajah di bawah menunjukkan sebuah eskalator. Rajah di bawah menunjukkan model sebuah jambatan. . Apakah mesin ringkas yang mewakili K dan L? K L A Tuas Roda dan gandar B Gear Roda dan gandar C Takal Gear D Roda dan gandar Gear 5.

Rajah di bawah menunjukkan dua jenis alat yang dicipta untuk membantu manusia. Didapati model jambatan itu mudah roboh. Apakah yang boleh dilakukan supaya model jambatan itu menjadi lebih kukuh? A Rendahkan model jambatan itu B Ratakan permukaan jambatan itu C Tambah penghadang di sepanjang model jambatan model jambatan itu D Jadikan permukaan model jambatan itu melengkung ke atas 7. Apakah fungsi bagi kedua-dua alat tersebut? A Membolehkan kita melihat objek yang halus dengan jelas B Membolehkan kita melihat objek yang jauh dengan jelas C Membolehkan kita mendengar suara dengan jelas D Membolehkan kita mengira dengan pantas dan tepat 8 Rajah di bawah menunjukkan satu komponen. gear. Alat-alat yang ditunjukkan di atas digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. Apakah fungsi komponen itu? A Mengubah arah dan kelajuan B Memusingkan gandar pada gear atau gegancu C Menghubung dan memindahkan tenaga menggunakan rantai D Menyambung dan menggerakkan roda. takal dan gegancu .

Related Interests