PERANCANGAN AKTIVITI PEKA SESI 2016/2017

TARIKH PROGRAM PERINCIAN OBJEKTIF / OUTCOME PENASIHAT KUMPULAN SUMBER SPONSOR/
AKTIVITI UTAMA PROGRAM PROGRAM SASARAN KEWANGAN JANAAN
(JUMLAH EKONOMI
ANGGARAN)
Interview para
4/9- Pencarian the apprentice Mendapatkan 30 orang yang En. Musfafikri Degree & Diploma 1
23/9(2016) apprentice akan menjadi pelapis PEKA 4 year
2017/2018
Makan- Mengeratkan hubungan
8/10/2016 Barbeque 1.0 makan/games/sharing sesama ahli the Apprentice En. Musfafikri The Apprentice 300 YURAN
session PESERTA/
SPONSOR
PERIBADI
Update aktiviti setiap Membincangkan
4/11/2016 Hari Bersama exco, permasalahan permasalahan dalam gerak En. Musfafikri Peka
Pengetua Fellow dalam perlaksanaan kerja aktiviti PEKA 4
1.0 aktiviti
Latihan pengucapan Memupuk kemahiran asas
5/11/2016 Sharpen your awam di khalayak ramai interpersonal dan En. Musfafikri The Apprentice 50 KUTIPAN DARI
Skill 1.0 intrapesonal EXCO
PENGURUSAN
BAKAT

1

permasalahan permasalahan dalam gerak En. permasalahan permasalahan dalam gerak En.0 manda/sharing session sesama ahli the Apprentice En. permasalahan permasalahan dalam gerak En. Mengeratkan hubungan 18/2/2017 Picnic 1. Musfafikri Peka pengetua fellow dalam perlaksanaan kerja aktiviti PEKA 4 4. Musfafikri The Apprentice 50 EXCO Skill 2.0 aktiviti Pengurusan kewangan Memupuk kemahiran asas KUTIPAN DARI 13/5/2017 Sharpen your interpersonal dan En. Update aktiviti setiap Membincangkan 10/12/2016 Hari Bersama exco. Musfafikri Peka Pengetua fellow dalam perlaksanaan kerja aktiviti PEKA 4 aktiviti 2 . permasalahan permasalahan dalam gerak En. Musfafikri Peka Pengetua Fellow dalam perlaksanaan kerja aktiviti PEKA 4 2. permasalahan permasalahan dalam gerak En.0 aktiviti Games/mandi.0 intrapesonal PENGURUSAN BAKAT Update aktiviti setiap Membincangkan 4/3/2017 Hari bersama exco. Musfafikri Peka Pengetua fellow dalam perlaksanaan kerja aktiviti PEKA 4 5.0 aktiviti Update aktiviti setiap Membincangkan 17/2/2017 Hari Bersama exco.0 intrapesonal PENGURUSAN BAKAT Update aktiviti setiap Membincangkan 20/5/2017 Hari Bersama exco. Musfafikri Peka Pengetua Fellow dalam perlaksanaan kerja aktiviti PEKA 4 3. Musfafikri The Apprentice 400 YURAN PESERTA Pengurusan masa Memupuk kemahiran asas KUTIPAN DARI 3/3/2017 Sharpen Your interpersonal dan En.0 aktiviti Update aktiviti setiap Membincangkan 22/4/2017 Hari Bersama exco. Musfafikri The Apprentice 50 EXCO skill 3.

Musfafikri 23/5/2017 BBQ 2. Musfafikri wednesday Weekly Circle perkembangan diri membantu para Aprentice The Apprentice baru dengan segala keperluan yg diperlukan untuk menjadi pelapis PEKA 4 sesi 2017/2018 Futsal/badminton/friesb Mengeratkan hubungan En. antara ahli Apprentice dan The Apprentice & 100 BAJET KK4/ (minggu 2 dan pong/pool/jogging PEKA 4 sesi 2016/2017 Peka YURAN AHLI 4) PEKA4 JUMLAH 1450 3 . Penghargaan perkhidmatan En. Makan.0 makan/games/muhasa PEKA 4 sesi 2016/2017 Peka 500 YURAN bah/sharing session PESERTA/ BAJET KK4 Sharing session/update Membimbing dan En. Musfafikri Tuesday Riadah e/ping.

Related Interests