DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

SMP NEGERI 40 MEDAN
DAFTAR KUMPULAN NILAI SEMESTER
PENILAIAN PENGETAHUAN

MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA
KELAS : VII-C
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM ) : 70
TAHUN PELAJARAN : 2016/2017

PENILAIAN HARIAN
NO NO INDUK NAMA SISWA L/P PH-1
KD
1 5403 ADE ANNASYA REZI P
2 5404 ANDI RAHMAD GULO L
3 5405 ARYA PRABOWO SAMOSIR L 70 75 72 74
4 5406 ATIKA PUTRI P 80 100 90 94
5 5407 AULIA ZAHRA P 78 90 80 86
6 5408 BAYU GUNAWAN L 72 76 70 100
7 5409 DEA TRIADANY P 76 90 72 100
8 5410 DELLA KUMALA DEWI P 70 92 78 100
9 5411 DEVI NABILA PUTRI P 76 71 70 77
10 5412 DIMAS PRANATA L 70 71 80 72
11 5413 DINI GEMPITA BR SIAGIAN P 70 71 72 90
12 5414 DIVA ZULAIKHA P 72 90 70 80
13 5415 DWI SALSABILA TANJUNG P 76 75 98 100
14 5416 DZIHNY DZAKIYYAH P 71 72 73 86
15 5417 FADILLAH AMBARWATI BATUBARA P 71 76 75 98
16 5418 FATHUL HAMDI HARAHAP L 77 80 82 91
17 5419 FERDI SYAHPUTRA L 70 71 73 74
18 5420 FIRMANSYAH SUBIANTO L 76 81 63 80
19 5421 HALIKA DARAZ'KI SIREGAR L 72 67 70 74
20 5422 INEKE MARSELLA P 79 77 90 74
21 5423 INTAN MAHFUJA P 72 74 76 90
22 5424 JULI ANGGRAINI SITORUS PANE P 72 74 90 87
23 5425 KELVIN AL PASHA L 72 74 90 96
24 5426 MUHAMMAD ADI SYAHPUTRA L 70 73 76 81
25 5427 NAILA PASHA AZIZAH P 70 71 72 95
26 5428 NUR FAZILAH P 72 87 72 96
27 5429 NURUL FAZRINA P 96 74 72 86
28 5430 PUTRI MEISYAH P 84 76 92 94
29 5431 PUTRI SUNDARI BR SIMARE-MARE P 76 78 81 92
30 5432 RAHMAD MULYADI HUTAGALUNG L 68 70 82 73
31 5433 RYAN FIRMANSYAH L 65 70 82 96
32 5434 RYAN JULIANDA SYAHPUTRA L 72 66 72 68
33 5435 SUCI MAHRANI P 74 72 76 96
34 5436 WIDHA SALSABILA P 72 68 78 92
35 5437 ZAHWA ADELIA P 76 91 65 82
36 5438 ZULFIKAR SEMBIRING L 77 92 65 82

KETERANGAN
PH PENILAIAN HARIAN
HPH HASIL PENILAIAN HARIAN
HPTS HASIL PENILAIAN TENGAH SEMESTER
HPAS HASIL PENILAIAN AKHIR SEMESTER
HPA HASIL PENILAIAN AKHIR

MENGETAHUI,
KEPALA SMP NEGERI 40 MEDAN

DRA. FILMARENY
NIP.19670901 199801 2 001
AN HARIAN
JUMLAH RERATA HPH HPTS HPAS HPA ANGKA
KD

76 75 442 74 75 70 79 75 75
90 96 552 92 90 87 93 93 91
90 84 508 85 80 90 83 87 86
84 78 480 80 92 84 86 86 86
88 77 504 84 84 91 83 86 86
88 76 499 83 80 92 98 90 90
80 78 452 75 79 77 79 79 78
74 76 443 74 72 74 74 73 73
76 73 452 75 74 75 90 80 80
81 90 463 79 90 80 88 86 86
92 70 551 85 86 77 98 87 87
74 74 450 75 76 79 76 78 78
76 67 463 77 75 81 80 79 79
83 81 494 82 84 78 80 81 81
64 70 422 70 71 73 71 72 72
74 71 445 74 75 69 72 72 72
66 70 419 70 71 79 70 73 93
80 100 500 83 84 80 72 79 79
74 76 462 77 78 80 76 78 78
84 72 479 80 76 80 72 79 79
86 67 485 81 79 80 98 86 86
84 92 476 79 84 86 80 83 83
82 90 480 80 84 87 72 84 84
84 72 483 81 76 80 74 79 79
72 70 454 75 82 87 83 84 84
85 86 517 86 87 90 80 86 86
84 87 498 83 88 92 80 87 87
68 70 431 72 84 78 75 78 79
70 73 456 76 75 70 78 74 74
78 70 426 71 80 70 74 75 75
76 86 480 80 81 83 72 79 79
80 81 471 79 81 82 80 81 81
80 68 462 77 75 70 78 74 74
79 68 463 77 78 80 76 78 78

SANGAT BAIK : ( A ) 86 : 100
BAIK : ( B ) 71 : 85
CUKUP : ( C ) 56 : 70
KURANG : ( D ) < 55

MEDAN, 2016
GURU MATA PELAJARAN
PREDIKAT DESKRIPSI

BAIK
SANGAT BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
SANGAT BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
SANGAT BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
SANGAT BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
SANGAT BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
SMP NEGERI 40 MEDAN
DAFTAR KUMPULAN NILAI SEMESTER
PENILAIAN PENGETAHUAN

MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA
KELAS : VII-D
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM ) : 70
TAHUN PELAJARAN : 2016/2017

PENILAIAN HARIAN
NO NO INDUK NAMA SISWA L/P PH-1
KD
1 5439 AHMAD JUNAIDI L 70 74 72
2 5440 ALEX SYAHPUTRA WARUWU P 70 71 72
3 5441 ARIVIA GITA AMANDA P 77 91 72
4 5442 AUDYSTI SAFRINA MENDROFA P 77 80 82
5 5443 BOY LESMANA ARITONANG L 79 77 90
6 5444 DIMAS AJI SATRIA L 70 73 76
7 5445 DIMAS SYAFI'I L 74 72 76
8 5446 EKA NANDASARI P 72 70 78
9 5447 ENMIA TRIMARTA SITUMORANG P
10 5448 FARHAN ASYHARI L 70 71 72
11 5449 HELMI ASTRIANI ZALUKHU P 77 80 82
12 5450 HERU KURNIAWAN L 71 76 75
13 5451 HISKIA ROTAMA THEOFILUS SIMBOLON L 70 71 71
14 5452 HIZKIA SIBURIAN L 70 71 80
15 5453 KELVIN ADINATA L 70 71 73
16 5454 KHAIRINA P 70 90 73
17 5455 KRISTINA NATALIA BR NAIBAHO P 70 71 72
18 5456 LEON CRISTOPER TARIGAN L 72 67 70
19 5457 M. FAHRUL RAMADHAN L 70 71 72
20 5458 MUHAMMAD NASPRIADI ZAILANI L 70 75 72
21 5459 MUHAMMAD RIDHO DWI HARDIANSYAH L 72 74 76
22 5460 MUHAMMAD RIZKY IRAWAN L 71 7 75
23 5461 NAZLAINI IRAWAN P 80 100 90
24 5462 NELLY KRISNA ZILIWU P 70 92 73
25 5463 NIA RAMADANI NASUTION P 72 78 75
26 5464 RAFFI USNADI L 77 80 82
27 5465 RENDI ZUL IVAN SIANTURI L 79 77 94
28 5466 REZA VALEVI RITONGA L 71 76 75
29 5467 RIFKI SYAHREZA L 80 100 90
30 5468 RIZKI BAHTIAR L 82 100 91
31 5469 SUNARTI P 70 75 72
32 5470 TARI ADELIA BR SEMBIRING P 79 77 90
33 5471 ULAN AZMI P 77 80 82
34 5472 WIRYA ARMADHAN L 72 68 78
35 5473 YUMNA ALIFAH P 72 87 72
36 5474 ZIDAN MAULANA SINAGA L 70 71 72

KETERANGAN
PH PENILAIAN HARIAN
HPH HASIL PENILAIAN HARIAN
HPTS HASIL PENILAIAN TENGAH SEMESTER
HPAS HASIL PENILAIAN AKHIR SEMESTER
HPA HASIL PENILAIAN AKHIR

MENGETAHUI,
KEPALA SMP NEGERI 40 MEDAN

DRA. FILMARENY
NIP.19670901 199801 2 001
KOTA MEDAN

NILAI SEMESTER
GETAHUAN

PENILAIAN HARIAN
JUMLAH RERATA HPH HPTS HPAS HPA ANGKA
KD
75 79 75 443 74 75 71 71 72 72
90 76 72 452 75 76 90 91 80 80
100 89 78 507 85 85 92 82 86 86
91 83 81 494 82 84 78 83 81 81
74 80 100 500 83 84 80 73 79 79
81 84 92 476 79 84 86 7 82 82
96 76 86 480 80 81 83 80 81 81
92 80 82 476 79 82 84 76 81 81

90 76 73 452 75 74 80 72 78 78
91 83 81 494 82 84 78 81 81 81
96 78 68 464 77 75 81 70 75 75
72 74 70 426 71 68 71 70 70 70
72 74 76 443 74 72 74 70 72 72
74 66 70 424 71 71 74 71 72 72
100 88 76 499 83 86 92 89 89 89
90 76 73 452 75 74 75 70 75 75
74 66 70 419 70 71 74 71 72 72
90 76 77 452 75 78 72 74 76 76
74 70 75 436 73 75 74 70 74 74
90 74 76 462 77 78 89 92 86 86
96 78 70 466 72 75 78 70 75 75
100 95 97 562 94 88 95 99 94 94
100 88 76 499 83 89 92 88 90 90
97 80 72 474 79 92 87 88 89 89
91 83 81 494 84 78 86 72 83 83
74 80 100 504 84 75 78 70 74 74
96 78 70 466 78 74 76 70 73 73
93 90 95 550 92 90 87 96 91 91
94 90 96 553 92 92 89 98 93 93
74 76 75 442 74 78 76 72 75 72
74 80 100 500 83 84 80 74 79 79
91 83 81 494 82 84 78 76 70 79
92 80 81 471 79 81 82 76 80 80
96 84 72 482 81 76 80 70 75 75
95 82 90 480 80 84 87 81 84 84

SANGAT BAIK : ( A ) 86 : 100
BAIK : ( B ) 71 : 85
CUKUP : ( C ) 56 : 70
KURANG : ( D ) < 55

MEDAN, 2016
GURU MATA PELAJARAN
PREDIKAT DESKRIPSI

BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK

BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
SANGAT BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
SANGAT BAIK
BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK

Related Interests