JUDEȚUL BUZĂU lei

Denumirea unității Alocaţii de la
Nr.
administrativ- Denumirea obiectivului de investiții bugetul de stat pe
crt.
teritoriale anul 2015-2019
TOTAL 563,895,869.27
Sistem de alimentare cu apă în satele
1 Amaru aparținătoare ale comunei Amaru, județul 24,675.00
Buzău

Modernizare Drum Comunal DC39, DJ102H -
2 Amaru 473,431.00
Dulbanu, comuna Amaru, județul Buzău

Modernizare drum comunal, DC
3 Amaru 165,Scorțeanca - Lacu Sinaia, comuna Amaru, 716,390.00
județul Buzău

Alimentare cu apă satele Amara, Băile, Balta
4 Balta Albă 3,896,468.16
Albă, comuna Balta Albă, județul Buzău

Reabilitare drumuri de interes local în satul
5 Bălăceanu 9,379,673.00
Bălăceanu, comuna Bălăceanu, judeţul Buzău

Modernizare DC 191, Gura Dimienii - Floresti,
6 Beceni 4,079,503.85
în comuna Beceni județul Buzău
Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoală cu
7 Beceni clasele I-VIII Valea Părului, comuna Beceni, 1,732,180.00
judeţul Buzău
Reabilitare - modernizare Școală primară Valea
8 Beceni 508,736.00
Părului
Reabilitare - modernizare Școală primară
9 Beceni 266,635.00
Florești
Reabilitare - modernizare Școală primară
10 Beceni 467,830.00
Beceni
Reabilitare - modernizare Școală primară Izvoru
11 Beceni 397,175.00
Dulce
Reabilitare, modernizare și extindere Liceul
12 Beceni Tehnologic sat Mărgăriți, comuna Beceni, 2,084,520.00
judeţul Buzău
Alimentare cu apă în sistem centralizat comuna
13 Blăjani 349,999.98
Blăjani, județul Buzău
Înființare rețea de canalizare în comuna Boldu,
14 Boldu 6,655,001.00
judeţul Buzău
Sistem de alimentare cu apa com. Brăești, jud.
15 Brăeşti 5,162,069.00
Buzău
Construire sistem canalizare și stație epurare
16 Breaza ape uzate satele Breaza și Greceanca, comuna 463,010.00
Breaza, județul Buzău

Prima înființare sistem canalizare ape uzate și
stație de epurare și prima înfiintare rețea de
17 Buda 10,218,580.00
alimentare cu apă, împrejmuiri si spatii tehnice,
în localitatea Buda, comuna Buda

Reabilitare Grădiniță cu program normal în
18 Buda 316,953.00
satul Toropălești - cătun Pietroiu, comuna Buda

Alimentare cu apă, comuna CA Rosetti
19 C.A.Rosetti 7,521.83
localitățile Bălteni și Lunca, județul Buzău
Reabilitare si modernizare DC 19 și DC 20,
20 C.A.Rosetti 2,605,523.00
comuna CA Rosetti, județul Buzău

Sistem de canalizare menajeră și alimentare cu
apa satele CA Rosetti, localitatea CA Rosetti,
21 C.A.Rosetti 12,260,049.00
Balhacu, Cotu Ciorii, Vizireni, com. CA
Rosetti, judetul Buzău

Modernizare drum comunal DC24, Cilibia-
22 Cilibia Movila Oii, km 0+000-4+400, comuna Cilibia, 1,547,861.98
județul Buzău
Construire sistem de alimentare cu apă satele
23 Cilibia Cilibia, Mânzu și Movila Oii, comuna Cilibia, 43,089.00
județul Buzău
Construcție sistem de canalizare și stație de
24 Cislău tratare ape uzate sat Cislău, comuna Cislău, 59,583.00
județul Buzău
Construcție Grădiniță nr. 2 cu program normal,
25 Cislău 527,275.00
comuna Cislău, județul Buzău
Reabilitare sistem alimentare apă în comuna
26 Cochirleanca 209,859.38
Cochirleanca
Retea publică de canalizare a apelor uzate
27 Cochirleanca menajere și stație de epurare în comuna 25,008,441.00
Cochirleanca, judetul Buzău

Modernizare drum comunal DC 37 Spataru -
28 Costeşti 3,734,938.00
Gomoiesti in comuna Costesti, judetul Buzau

Sistem de alimentare cu apă satele Pietrosu și
29 Costeşti 136,814.70
Costeşti, comuna Costești, județul Buzău

Reabilitare scoala gimnazială cu clasele I-VIII
30 Cozieni 215,769.00
comuna Cozieni
Prima înființare sistem canalizare ape uzate și
stație de epurare și prima înființare rețea de
31 Florica alimentare cu apă (captare subterană, 6,158,317.00
depozitare, tratare) împrejmuiri și spații
tehnice, comuna Florica

Construire sistem alimentare cu apă în satul
32 Gălbinaşi 1,956,470.00
Bentu, comuna Gălbinaşi, județul Buzău

Proiectare si executie modernizare drumuri de
interes local si retea publica de canalizare și
33 Ghergheasa 46,476,638.00
stație de epurare în comuna Ghergheasa, judetul
Buzău
Alimentare cu apă - extindere rețele de
distribuție în satele Glodeanu Sărat, Ileana,
34 Glodeanu Sărat 591,446.86
Pitulicea și Căldăruşanca, comuna Glodeanu
Sărat, județul Buzău
Reabilitarea, modernizarea, extinderea și
35 Glodeanu Sărat dotarea Școlii Gimnaziale Pitulicea, comuna 1,907,706.00
Glodeanu Sărat, judeţul Buzău
Sistem de alimentare cu apă în localitățile
36 Glodeanu Siliștea Corbu, Casota, Văcăreasca, Cârligu Mare și 2,932,326.40
Cârligu Mic
Modernizare DC 173, Gura Teghii-Varlaam,
37 Gura Teghii km 1+650-7+350, L=5,7 km, comuna Gura 2,774,408.49
Teghii

Modernizare tronsoane drumuri judetene,
Județul Buzău prin
DJ203G, Sărata Monteoru-Leiculești-Izvoru,
38 Consiliul Județean 4,900,000.00
km 17+100-31+865 și DJ 100H, Tisău- Haleș,
Buzău
km 24+340-30+500, județul Buzău

Județul Buzău prin
Reabilitare drum judetean DJ 203L - km17+200-
39 Consiliul Județean 29,444,334.00
29+400, județul Buzău
Buzău

Județul Buzău prin Modernizare DJ220, km 78+200-
40 Consiliul Județean 93+700,Sărulești-Valea Salciei,comunele 21,401,904.19
Buzău Sărulești și Valea Salciei, județul Buzău

Județul Buzău prin
Modernizare DJ 203 K ,km 38+000 -75+000,
41 Consiliul Județean 102,406,920.00
Maracineni -Podu Muncii
Buzău
Județul Buzău prin
Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu Pașii
42 Consiliul Județean 44,793,236.80
– extravilan – comuna Vadu Pașii
Buzău

Extindere sistem de alimentare cu apă în
43 Largu 1,732,812.00
comuna Largu, judeţul Buzău

Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială
44 Lopatari 493,320.00
Luncile, comuna Lopătari, judeţul Buzău

Sistem de alimentare cu apă sat Caragele com
45 Luciu 1,370,200.00
Luciu, jud. Buzau
Construire sistem de alimentare cu apă Sat
46 Măgura 205,174.00
Ciuta , comuna Măgura, județul Buzău
Modernizare drumuri de interes comunal, L=1,5
47 Măgura km în satul Măgura, comuna Măgura, județul 283,330.00
Buzău

Reabilitare, modernizare și dotare Școala sat
48 Mânzălești 263,579.00
Jgheab, comuna Mânzălești, judeţul Buzău

Reabilitare, modernizare și dotare Școala sat
49 Mânzălești 419,598.00
Cireșu, comuna Mânzălești, judeţul Buzău

Modernizare drumuri de interes local în
50 Merei localitățile Merei- Ogrăzile, comuna Merei, 3,027,079.56
județul Buzău

Rețea publică de alimentare cu apă potabilă în
51 Merei 2,070,075.00
localitatea Lipia, comuna Merei, județul Buzău

Reabilitare și extindere Școală - Corp V sat
52 Merei 1,172,118.00
Lipia, comuna Merei, județul Buzău
Construire Punți Pietonale în comuna
53 Mînzălești 2,413,095.00
Mînzălești, județul Buzău

Reabilitare Şcoală clasele I-VIII, sat Movila
54 Movila Banului 668,227.00
Banului,comuna Movila Banului,jud.Buzău

Reabilitare Şcoală clasele I-VIII, sat
55 Movila Banului 794,203.00
Limpeziş,comuna Movila Banului,jud.Buzău

Rețea de distribuție apă potabilă și racorduri de
56 Movila Banului branșament la consumatori în comuna Movila 1,899,654.00
Banului, judetul Buzău
Modernizare drumuri de interes local în
57 Murgești 3,605,141.00
comuna Murgești, județul Buzău
Modernizare drum comunal DC 41, in comuna
58 Năeni 4,390,292.00
Naeni, judetul Buzau
Sediu Primărie și Consiliu Local oraș Nehoiu,
59 Nehoiu 788,464.62
județul Buzău
Reabilitare străzi în orașul Nehoiu, județul
60 Nehoiu 8,356,275.00
Buzău
Reabilitare, modernizare și extindere Grădiniță
61 Nehoiu cu program prelungit oraș Nehoiu, judeţul 889,751.00
Buzău

Finalizare lucrari pentru reabilitare si extindere
62 Odăile Școală gimnazială Odăile care include și 280,415.00
Grădinița cu program normal Odăile

Sistem de alimentare cu apă comuna Odăile,
63 Odăile 3,426,342.00
județul Buzău
Asfaltare drumuri de interes comunal in
64 Padina 4,088,291.00
comuna Padina, județul Buzău
Modernizare drum comunal DC 158, din DJ
65 Pardoși 220-Costomiru, km 0+000-3+000 , com 3,376,159.44
Pardoși, jud. Buzău
Modernizare DC 157, Valea lui Lalu, comuna
66 Pardoși 2,164,100.00
Pardoși, județul Buzău
Modernizare drumuri comunale DC 72 si DC
67 Pănătău 9,794,714.04
73, in com. Pănătău, jud. Buzău
Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoală
68 Pănătău primară în sat Zahareşti, comuna Pănătău, 769,849.00
judeţul Buzău
Reabilitare, modernizare și extindere Școală
69 Pănătău primară în sat Begu, comuna Pănătău, judeţul 548,611.00
Buzău
Reabilitare Școală cu clasele I-VIII, sat Tega,
70 Pănătău 316,050.00
comuna Pănătău, judeţul Buzău

Modernizare drumuri sătești - străzi de interes
71 Pătârlagele 4,540,992.00
local, în orașul Pătârlagele, județul Buzău

Modernizare Drum Comunal DC81, Pârscov-
72 Pârscov Bădila, km 0+000-6+700, comuna Pârscov, 737,976.01
județul Buzău

Modernizare drum comunal DC148 și drum
73 Podgoria 11,988,403.00
sătesc DS 14, comuna Podgoria, județul Buzău

Grădiniță cu Program Normal sat Cotacu,
74 Podgoria 408,155.92
comuna Podgoria
Grădiniță cu Program Normal sat Podgoria,
75 Podgoria 646,166.30
comuna Podgoria
Alimentare cu apă sat Căldărăști, comuna
76 Pogoanele 203,881.83
Pogoanele
Modernizare străzi-drumuri de interes local, în
77 Pogoanele 13,969,053.00
oraşul Pogoanele, judeţul Buzău
Construire poduri din beton armat în comuna
78 Poșta Cîlnău 1,438,322.00
Poșta Cîlnău, județul Buzău
Modernizare drumuri de interes local în
79 Poșta Cîlnău 23,677,183.00
comuna Poşta Câlnău, judeţul Buzău
Reabilitare sistem alimentare cu apă în comuna
80 Rimnicelu 4,420,987.00
Rimnicelu, județul Buzău
Sistem public centralizat de canalizare al apelor
81 Rimnicelu uzate menajere in localitatea Rimnicelu, 8,268,057.00
comuna Rimicelu, jud. Buzău
Alimentare cu apă în sistem centralizat în
82 Robeasca 870,550.00
comuna Robeasca

Prima înființare sistem canalizare ape uzate și
stație de epurare și prima inființare retea de
83 Rusetu 11,952,205.00
alimentare cu apă, imprejmuiri si spatii tehnice
, in localitatea Rusetu, comuna Rusetu

Modernizare sistem rutier drumuri de interes
local in satele Vintileanca, Gageni, Istrita de
84 Sahateni 5,288,888.36
Jos si Sahateni, comuna Sahateni, judeţul
Buzau
Extindere rețea alimentare cu apă potabilă a
85 Săgeata comunei Săgeata, în localitățile Gavanesti, 5,220,765.00
Movilita și Banita, județul Buzău
Rețea publică de canalizare a apelor uzate
86 Săgeata menajere și stație epurare în comuna Săgeata, 24,564,278.00
județul Buzău
Modernizare sistem de alimentare apă sat
87 Săhăteni 162,730.00
Săhăteni, comuna Săhăteni
Modernizare sistem rutier DC 233, Săpoca -
88 Săpoca 925,449.06
Soreşti, comuna Săpoca, judeţul Buzau
Modernizare drumuri comunale DC 103, DC
104, DC 121 - intravilan/extravilan satele Valea
89 Sărulești 4,802,112.00
Largă, Goicelu, Valea Stânei, comuna Sărulești,
județul Buzău
Reabilitare școală clasele I-VIII, comuna
90 Scutelnici 1,527,238.00
Scutelnici, judeţul Buzău
Modernizare infrastructura rutiera in comuna
91 Smeeni 7,159,118.07
Smeeni, județul Buzău
Realizare sistem alimentare cu apă Stîlpu,
92 Stîlpu 400,310.76
comuna Stîlpu
Sistem de alimentare cu apă satele Tisău și
93 Tisău 696,909.37
Strezeni, comuna Tisău, județul Buzău
Sistem alimentare cu apă centralizat pentru
94 Topliceni satul Dedulești, comuna Topliceni, județul 360,246.00
Buzău

Modernizare Drum Comunal DC 176, Țintesti-
95 Țintești 333,418.53
Pogonele, comuna Țintești, județul Buzău

Sistem centralizat de canalizare menajeră și
96 Unguriu stație de epurare în comuna Unguriu, județul 37,931.22
Buzău

Reabilitare drum comunal DC121, km 0+000-
97 Valea Salciei 2,519,741.05
4+135, comuna Valea Salciei, județul Buzău

Punţi pietonale Vintilă Vodă şi Bodineşti,
98 Vintilă Vodă 3,439,133.00
comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău
Construcție sistem de alimentare apă satele
99 Zărneşti Fundeni și Zărnești, comuna Zărnești, județul 1,078,942.11
Buzău
Modernizare drum comunal DC109, com.
100 Zărneşti 2,821,199.40
Zărnești, jud. Buzău
Grădiniță cu program normal sat Fundeni,
101 Zărnești 535,345.00
comuna Zărnești, județul Buzău