BORANG MARKAH PERJURIAN

PERSEMBAHAN HARI GURU/2016

BIL KUMPULAN PAKAIAN KREATIVITI HARMONI DINAMIK (40%) TEMPO VOKAL MARKAH PLACEMENT
. (10%) (10%) (20%) (10%) (10%) KESELURUHAN
(100%)

1
2
3
4
5
6

HARMONI –KESEPADUAN SUARA

DINAMIK – KESESUAIAN PIC (TINGGI /RENDAH)

PENILAI:

TARIKH:

Related Interests