BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

BAB 2
PERLEMBAGAAN MALAYSIA DAN SISTEM
PEMERINTAHAN NEGARA

SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN
1. Selepas kemerdekaan Tanah Melayu Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai
Perlembagaan Tanah Melayu.
2. Pada 16 September nama itu diubah kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia.
3. Pembentukan Perlembagaan Malaysia telah melalui proses sejarah yang agak panjang.
4. Ia bermula dengan penguasaan British ke atas negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan
dan Pahang yang dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu (NNMB).
5. Selepas Jepun menduduki Tanah Melayu (1942-1945), British kembali menduduki Tanah
Melayu dan memperkenalkan satu bentuk pemerintahan yang baharu iaitu Malayan
Union pada April 1946.
6. Pemerintahan baharu ini (Malayan Union) mendapat tentangan yang hebat daripada
orang Melayu.
7. Ini menyebabkan British memperkenalkan satu pentadbiran yang baharu, iaitu Perjanjian
Persekutuan 1948.
8. Melalui perjajnjian ini kerajaan pusat akan terdiri daripada seorang Pesuruhjaya Tinggi
British, Majlis Mesyuarat dan sebuah Majlis Perundangan.
9. Hasil daripada perjanjian ini lahirlah satu perlembagaan baharu bagi Tanah Melayu yang
berkuat kuasa pada 1 Februari 1948. Perlembagaan ini dikenali sebagai Persekutuan
Tanah Melayu 1948.
10. Selepas pilihan raya 1955 Parti Perikatan menang majoriti dan menjadi pemerintah
telah menuntut agar pihak penjajah British mengadakan satu persidangan di London
untuk menggubal satu perlembagaan untuk Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.
11. Persidangan tersebut telah berjaya menubuhkan Suruhanjaya Reid. Suruhanjaya Reid
telah mengadakan referendum dalam kalangan semua penduduk Tanah Melayu .
12. Pada Oktober 1956, Suruhanjaya Reid telah berjaya menerima 131 cadangan daripada
penduduk Tanah Melayu.
13. Akhirnya, draf perlembagaan bagi persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk pada 31
Ogos 1957.

80

BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

KONSEP KELUHURAN PERLEMBAGAAN

 Perlembagaan Persekutuan ialah undang-undang tertinggi negara yang menjadi punca
kepada semua undang-undang yang sedia ada atau bakal digubal.
 Semua undang-undang yang bakal digubal tidak boleh bercanggah dengan mana-mana
peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Sekiranya terdapat percanggahan,
maka undang-undang tersebut akan terbatal setakat yang bercanggah sahaja.
 Kedudukan Perlembagaan sebagai undang-undang yang tertinggi amat penting bagi
negara yang mengamalkan Sistem Persekutuan seperti Malaysia. Hal ini adalah kerana
wujud pembahagian kuasa yang jelas, kerajaan pusat dapat menjalankan kuasa
pemerintahan dan pentadbiran dengan licin dan teratur tanpa terpaksa bersaing dengan
pihak-pihak lain, terutamanya kerajaan negeri.

Tidak ada mana-mana badan atau institusi di Malaysia yang boleh mengatasi kuasa dan
kedudukan tertinggi yang diperuntukkan kepada Perlembagaan Persekutuan. Kuasa tertinggi
ini dikenali sebagai Konsep Ketinggian Perlembagaan yang termaktub dalam Perkara 4 (1)
Perlembagaan Persekutuan.

Merujuk kepada satu dokumen yang mengandungi
Takrif himpunan undang-undang dasar tentang prinsip-prinsip
Perlembagaan yang dianggap penting untuk pemerintahan dan
pentadbiran negara.

Tujuan Perlembagaan

 Perlembagaan menyatakan secara jelas pembahagian kuasa antara semua badan
dengan institusi terlibat dengan pemerintahan dan pentadbiran negara itu serta cara
pelaksanaan kuasa tersebut dijalankan.
 Perlembagaan juga mengandungi prinsip-prinsip tentang perkaitan antara satu badan
pemerintah dengan pemerintahan yang lain seperti eksekutif, perundangan dan
kehakiman dengan memperincikan secara khusus, serta peranan setiap badan itu
dalam kerangka pemerintahan negara.
 Perlembagaan mempunyai peranan tertentu dalam sesebuah negara iatu:
a) Menentukan cara pemerintahan sesebuah negara
b) Membatasi bidang kuasa pemerintah
c) Menetapkan bentuk sistem pemerintahan yang diamalkan

81

BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

d) Menjelaskan hak-hak yang diperuntukkan kepada rakyat.
 Perlembagaan digubal untuk menjadi panduan tentang corak pemerintahan, sistem
politik dan pentadbiran negara serta memberikan jaminan perlindungan kepada
rakyat. Perlembagaan menyatakan secara jelas tentang tanggungjawab dan kewajipan
setiap warganegara terhadap pemerintah dan negara.

Peranan Perlembagaan

a) Mewujudkan pemerintahan yang adil
 Jaminan kepada semangat tolak ansur antara kaum dalam beberapa perkara seperti
hak istimewaan orang Melayu, Bahasa Melayu dan lain-lain.
 Contohnya bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi tetapi terdapat kelonggaran
bahasa-bahasa lain di Malaysia

b) Mengelakkan penyalahgunaan kuasa
 Sebagai negara yang menjalankan pemerintahan beraja, perlembagaan telah
memperuntukkan peruntukan khusus untuk YDPA dan Raja atau Yang Dipertua
Negeri.
 Selain itu turut berperanan dalam mengawal pergerakkan kerajaan yang memerintah
agar menjalankan kuasa mengikut peruntukan yang terkandung dalam
perlembagaan.

c) Mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat
 Perlembagaan persekutuan Malaysia bukan sahaja memperuntukan kuasa kepada
pemerintah, juga kepada rakyat melalui konsep kebebasan asasi.
 Membentuk pembahagian kuasa dan dapat mengelakkan daripada dominasi kuasa
oleh sesuatu pihak sahaja yang akhirnya terhakis prinsip demokrasi dan penindasan
rakyat.

d) Alat untuk menyelesaikan masalah
 Perlembagaan menjadi undang-undang tertinggi negara dan menjadi sumber rujukan
utama.
 Sebarang masalah dalam pembuatan undang-undang atau rujukan apa-apa
hukuman adalah berdasarkan kepada prinsip-prinsip perlembagaan.

82

Perlembagaan juga menjelaskan syarat dan peraturan di mana terbatalnya hak-hak tersebut dalam keadaan-keadaan tertentu. 8. 3. f) Menjaga kestabilan negara  Terdapatnya sekatan-sekatan dalam perlembagaan yang mengawal pergerakan setiap warganegara Malaysia walaupun mereka diberi kebebasan dan keistimewaan tertentu. Perlembagaan mestilah bertulis. Mestilah tidak menggugat kestabilan. Perlembagaan adalah rangka yang mewujudkan apirasi tersebut.  Perlembagaan sendiri adalah asas pembentukan demokrasi di Malaysia. 5. 4. Semua perkara dasar hendaklah disentuh. kepentingan dan keharmonian negara. Hak-hak keistimewaan dan tanggungjawab warganegara adalah aspek paling penting dalam perlembagaan. Perlembagaan mestilah mudah dan boleh dipinda dalam keadaan tertentu.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA e) Menjamin Riwayat Negara Bangsa  Perlembagaan berperanan penting dalam menentukan hala tuju perjalanan pentadbiran negara oleh kerajaan. CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN YANG BAIK 1. Isi kandungan perlembagaan mestilah mencakupi sermua aspek pentadbiran dan negara. 6. Ia bersifat idealistik dan berkemampuan memenuhi aspirasi rakyat. 2.2. Perlembagaan menghadkan kuasa pemerintah. 2.  Pembentukan perlembagaan mengekalkan identiti sesebuah negara bangsa Malaysia karana mencorakkan sistem pentadbiran Dan perjalanan undang-undang negara. 7.3. Perlembagaan mestilah sesuai dengan keperluan negara. Ini bertujuan untuk menghalang pemusatan kuasa melampau sehingga menggugat kepentingan dan hak-hak rakyat. 83 . Keperluan dan kehendak undang-undang mestilah terperinci dan jelas untuk mengelakkan keraguan dan perdebatan mengenai isi kandungannya.

 Akta Bahasa Kebangsaan 1967 digubal untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi tunggal.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA PERUNTUKAN UTAMA PERLEMBAGAAN MALAYSIA Peruntukan utama Perlembagaan Malaysia adalah seperti berikut: a) Bahasa Melayu  Bahasa Melayu telah menjadi Bahasa perantaraan (lingua franca) semenjak kewujudan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke 15. mereka berpendapat bahasa Melayu perlu dimaktubkan dalam perlembagaan yang memperuntukan nahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.  Bahasa Melayu telah dimaktubkan dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukan bahawa Melayu mestilah digunakan untuk maksud-maksud rasmi.  Kedudukan Bahasa Melayu telah dikaji semula semasa pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.  Oleh itu.  Kuasa raja dibatasi oleh perlembagaan dan raja dikehendaki menjalankan kuasa pemerintahan berpandukan peruntukan yang terkandung dalam perlembagaan dan undang-undang negara. sistem beraja mutlak telah digantikan dengan sistem raja berpelembagaan. Bahasa Melayu mengalami kemerosotan apabila Bahasa Inggeris lebih diutamakan sama ada dalam bidang pentadbiran mahupun pendidikan.  Bertanggungjawab dalam pemilihan Yang Di Pertuan Agong serta merupakan kuasa tertinggi dalam Hal Ehwal Agama Islam di Malaysia. b) Kedudukan Istimewa Raja-raja Melayu  Perkara 38 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. 84 . Perkara ini juga melindungi bahasa-bahasa lain dan tidak sesiapa yang dilarang menggunakan bahasa lain selain bahasa Melayu.  Pada 1969.  Jika ada pihak-pihak yang cuba menggunakan isu Bahasa di khalayak ramai. ia boleh dituduh melakukan kesalahan di bawah Akta Hasutan 1948. Hal ini disebabkan pemerintah Tanah Melayu menyedari bahawa Tanah Melayu tidak boleh menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi jika ingin menyatukan penduduk Tanah Melayu. nama Bahasa Melayu ditukar kepada Bahasa Malaysia.  Pada zaman penjajahan British.

tetapi Perlembagaan Persekutuan juga memberi kebebasan kepada semua orang untuk mengamalkan agamanya sendiri dengan cara aman dan harmoni di mana-mana bahagian Persekutuan.  Bantuan disediakan oleh kerajaan bagi menyelenggara dan membantu pertubuhan- pertubuhan Islam. kemudahan pendidikan serta lesen untuk perdagangan dan perniagaan.  Kebebasan. Melaka dan Pulau Pinang yang diketuai YDPA. larangan buang negeri. pemberian biasiswa. Sarawak.  Kepentingan ini adalah dari segi jawtan dalam perkhidmatan awam. Sabah. berhimpun. perkara agama Islam adalah perkara negeri Kuasa berkenaan Hal Ehwal Islam adalah Hak Kerajaan Negeri melalui Majlis Agama Islam yg diketuai Sultan negeri-Negeri Masing kecuali Wilayah Persekutuan.  Perkara 11(4). Yang Dipertuan Agong adalah bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah kaum-kaum lain.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA c) Islam sebagai agama Persekutuan  Perkara 3 (1). Melaka. memperuntukkan undang-undang negeri. e) Hak Kebebasan Asasi  Fasal 1. kebebasan bergerak.Tiada keabdian dan kerja paksa. Manakala Sultan adalah Ketua Agama Islam bagi negeri masing-masing.  17 Oktober 1968 sebuah jawatankuasa yang dikenali Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam telah ditubuhkan oleh Majlis Raja-raja bagi tujuan penyelarasan Hal Ehwal Agama Islam.  Dalam Perlembagaan persekutuan.  Kerajaan pusat diberi kuasa untuk membelanjakan wang bagi tujuan pentadbiran agama Islam dan undang-undang syariah. menubuhkan 85 . Sabah. Bumiputera dan Hak Kaum-kaum lain  Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan tidak seorang pun boleh diambil nyawanya dan dilucutkan kebebasan dirinya menurut undang- undang. kesamarataan di sisi undang-undang. undang-undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat apa-apa kepercayaan agama di kalangan orang-orang Islam. bercakap. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan agama Islam ialah agama bagi Persekutuan. Pulau Pinang.  Yang di-Pertuan Agong adalah ketua Agama Islam bagi negerinya. Sarawak dan Wilayah Persekutuan. d) Hak Istimewa Orang Melayu.

kebebasan beragama.  Kewarganegaraan diperolehi melalui tiga cara a) Individu yang dilahirkan sebelum Hari Malaysia dan menjadi warganegara persekutuan akan menjadi warganegara secara automatik.  Lahir di luar di Malaysia dimana bapanya warganegara atau berkhidmat dengan kerajaan.  Perkara 28 pula menyenaraikan ciri-ciri yang berkaitan dengan kehilangan kewarganegaraan.  Isteri dan anak warganegara  Seorang yang berumur kurang daripada 21 tahun Kewarganegaraan  Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih dan secara pendaftaran lahir di Persekutuan sebelum Hari Merdeka. Sarawak mendapat Secara Percatuman taraf kewarganegaraan apabila ketiga-tiga wilayah ini Wilayah menganggotai Persekutuan Malaysia pada 18 September 1963 86 . keseramataan dalam pelajaran dan hak untuk memiliki harta. Perkara 14 hingga Perkara 22 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. b) Individu yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia Kewarganegaraan dan menjadi warganegara atas peruntukan secara kuatkuasa kelayakan yang ditetapkan: undang-undang  Lahir di Malaysia dimana bapa atau ibunya warganegara.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA persatuan. Neutralisasi  Berniat menjadi permastautin tetap Persekutuan  Tingkah laku baik  Berpengatahuan dalam Bahasa Melayu Kewarganegaraan  Penduduk Singapura.  Individu tersebut telah menetap di Persekutuan Kewarganegaraan Malaysia 10 daripada 12 tahun sebelum tarikh Secara kemasukan permohonan.  Seseorang yang berumur 18 tahun dan bermastautin di Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia. f) Kewarganegaraan  Peruntukan-peruntukan pemerolehan kewarganegaraan di senaraikan dalam Bahagian 3. Sabah.

b) Individu tersebut menolak kewarganegaraan. Walaupun istilah kontrak sosial tidak ada dalam Perlembagaan tetapi semangatnya ada pada ciri-ciri perlembagaan itu. 87 .  Seorang yang telah bermastautin di negara asing melebihi linma tahun tanpa mendaftar di pejabat Konsul Persekutuan.  Permuafakatan itu mendapat sokongan rakyat sebagaimana yang terbukti melalui kemenangan Perikatan dalam pilihan raya 1955. usaha telah dapat dilakukan untuk menggubal Perlembagaan.  Kontrak sosial harus dianggap sebagai satu persetujuan di kalangan masyarakat berbilang kaum. bukan hanya pemimpin atau kumpulan elit tertentu.  Kontrak sosial bukan istilah yang wujud dalam Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1957 tetapi permuafakatan yang mewakili semangat Perlembagaan. MCA dan MIC.  Dengan adanya kontrak sosial ketika proses ke arah mencapai kemerdekaan.  Ia merupakan muafakat antara kaum yang mewarnai Perlembagaan. Cina dan India dan parti-parti yang mereka wakili. persepakatan yang diterjemahkan ke dalam Perlembagaan.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA HILANG HAK KEWARGANEGARAAN a) Kerajaan melucutkan kewarganegaraan individu tersebut dengan sebab berikut :  Telah menjadi warganegara asing  Membuktikan bahawa dia tidak taat setia kepada negara melalui perbuatan dan percakapan. KONTRAK SOSIAL  Kontrak Sosial bermaksud persetujuan yang dicapai sebelum merdeka dalam kalangan para pemimpin Melayu. UMNO.  Menderhaka kepada kerajaan semasa peperangan dengan menjalankan urusan atau perniagaan dengan musuh negara  Seoranng yang memperoleh kewarganegaraan secara pendaftaran telah dihukum penjara tidak lebih daripada 12 bulan atau didenda tidak kurang RM5000.00 tanpa pengampunan bagi kesalahannya. Rakyat perlu memahami fakta sejarah bahawa kontrak sosial dicapai melalui proses muafakat dan musyawarah.

hubungan kaum dan sistem pemerintahan negara. 88 .BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA Kepentingan Kontrak Sosial  Kontrak sosial harus difahami sekurang-kurangnya tentang hubung kaitnya kepada empat perkara utama iaitu perlembagaan.  Tanpa kontrak sosial mungkin kita tidak dapat mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 kerana pihak British ketika itu menjadikan permuafakatan itu sebagai prasyarat. Islam sebagai agama rasmi dan sistem pemerintahan beraja. Perlembagaan juga mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. kemerdekaan. Kontrak sosial juga asas kepada sistem pemerintahan yang menjadikan kita negara demokrasi berparlimen raja berperlembagaan dengan konsep negeri dan persekutuan Hubung Kait Kontrak Sosial dengan Negara dan Bangsa Malaysia • Perlembagaan Persekutuan diwujudkan hasil daripada kontrak sosial yang dilahirkan daripada permuafakatan pelbagai kaum di negara ini. Perlembagaan itulah juga yang mentakrifkan negara kita serta menentukan sifat bangsa dan negara Malaysia. sebahagiannya imigran dan diterima secara automatis sebagai warga negara dan diberikan jus soli. • Malaysia adalah negara berbilang kaum yang wujud daripada konsep Malay polity atau sistem kenegaraan Melayu. • Inilah antara sifat negara dan bangsa Malaysia yang harus difahami berbilang kaum tetapi berakar umbi dalam sistem kenegaraan Melayu. • Kontrak sosial adalah anak kunci kepada hubungan kaum sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan. • Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1957 memberikan kewarganegaraan terbuka kepada bukan Melayu.

4. Istilah ‘demokrasi’ berasal daripada perkataan Yunani iaitu demos yang bermaksud rakyat dan kratos yang bermakna kuasa. Perkara ini dijelaskan dalam Perlembagaan Perkara 39 dan 40. 7. 3. Raja merupakan tonggak pemerintahan dan lambang kekuatan negeri. baginda tidak boleh bertindak sendirian kecuali dalam perkara tertentu yang memerlukan pertimbangan atau budi bicara dalam membuat keputusan. 2. Ini bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara. iaitu satu corak kerajaan yang bergantung kepada persetujuan ramai. 6.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA RAJA BERPERLEMBAGAAN 1. Demokrasi merupakan satu sistem pemerintahan yang memberikan peluang kepada rakyat untuk melibatkan diri dalam proses pembuatan keputusan. Demokrasi Berparlimen pula bermaksud pemerintahan yang dijalankan secara perwakilan. Raja Berperlembagaan bermaksud Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan juga atas nasihat Perdana Menteri. Semenjak era Kesultanan Melayu Melaka. Dalam proses pilihan raya. 3. 89 . DEMOKRASI BERPARLIMEN 1. Raja Berperlembagaan adalah satu sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia. rakyat diberi mandat untuk memilih pemimipin mereka dan pemimpin inilah yang akan menjadi rakyat di Parlimen. Demokrasi Berparlimen dibentuk hasil daripada proses pilihan raya. 5. manakala raja-raja menjadi lambing taat setia rakyat. raja-raja Melayu memerintah di bawah sistem ‘monarki mutlak’. Sistem ini bermula secara rasmi apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Sistem pemerintahan beraja masih dikekalkan dalam pemerintahan negara ini namun dengan sistem Raja Berperlembagaan. 2. Ini bernmakna apabila menjalankan tanggungjawabnya. Semasa prakolonial. 4.

Dalam konteks negara Malaysia pada hari ini. Setelah kedatangan British. Hal ini berlaku apabila British mula campur tangan hal ehwal pentadbiran negeri-negeri Melayu dan memperkenalkan bentuk pentadbiran baharu di Tanah Melayu. 2. sistem pemerintahan dan pentadbiran negara. 4. Keadaan ini berlanjutan sehingga Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. 3. Pemerintahan dan pentadbiran negara adalah berasaskan suatu sistem yang sedia dipraktikan oleh masyarakat Melayu sebelum era kolonial lagi. Sistem yang baharu yang diperkenalkan oleh British dikenali sebagai Sistem Pengasingan Kuasa. Pada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka terdapat tiga unsur teras yang mendasari pentadbiran kerajaan Melaka iaitu raja/sultan para pembesar dan rakyat. badan yang menggubal undang-undang (Parlimen) bertindak menjalankan urusan menggubal undang-undang sahaja dan tidak melibatkan diri dalam bidang kehakiman dan pentadbiran.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA PENGASINGAN KUASA 1. Melalui sistem ini. 5.1 : Pengasingan kuasa pemerintahan negara 90 . konsep pengasingan kuasa ini dapat dilihat melalui tiga bentuk pemerintahan yang utama seperti berikut: Badan Eksekutif (Pentadbiran) Menjalankan hal-ehwal pentadbiran negara Badan Legislatif (Perundangan) Membentuk undang-undang Badan Judisiari (Kehakiman) Menjalankan proses kehakiman/keadilan Rajah 3. khususnya pada abad ke-19 berlaku perubahan dalam hala cara berpolitik.

Pengasingan kuasa juga perlu supaya tidak berlaku pemusatan kuasa antara ketiga- tiga badan tersebut. 8.  Tugas utama Majlis Raja-raja adalah memillih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Badan ini tidak boleh membuat undang-undang dan penghakiman 7. Keempat-empat Yang Dipertua Negeri tidak mengambil bahagian dalam pemilihan Yang di-Pertuan Agong.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA Yang di Pertuan Agong Perundangan Eksekutif Kehakiman Parlimen Kabinet Mahkamah Rajah 3. 91 .2 Struktur pemerintahan di Malaysia 6. Badan perundangan hanya berfungsi membuat undang-undang dan tidak boleh menyerahkan kuasa ini kepada sesiapa pun.  Badan ini dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong. Langkah ini bagi menjamin kebebasan rakyat dan menghindarkan mereka daripada sebarang bentuk kezaliman pihak pemerintah. Badan ini tidak dibenarkan menjalankan kuasa eksekutif atau membuat undang-undang. Pengasingan kuasa ini bertujuan untuk mengelakkan wujudnya sebarang bentuk permuafakatan atau komplot antara badan pemerintah dengan badan-badan lain. MAJLIS RAJA-RAJA  Majlis Raja-raja merupakan badan rasmi yang paling tinggi kedudukan dan statusnya dalam negara. 9. Badan eksekutif berperanan menjalankan kuasa pemerintahan dan menguatkuasakan undang-undang. 10.  Badan ini dianggotai oleh Sembilan orang sultan dan empat orang Yang di-Pertua Negeri. Badan kehakiman ditugaskan untuk menjalankan penghakiman dan mentafsirkan undang-undang. di samping membolehkannya memainkan peranan sebagai pemeriksa dan penimbang (check and balance) dalam sistem pemerintahan negara.

Sejarah Majlis Raja-raja 1. Sembilan negeri-negeri Melayu dan dua Negeri Selat telah ditadbir sebagai Malayan Union dibawah pemerintah tertinggi seorang Gabenor British antara tahun 1946 dan 1948. Selangor dan Negeri Sembilan antara tahun 1896 hingga 1941 dan juga tiga Negeri-negeri Selat iaitu Pulau Pinang. Melaka. BIDANG TUGAS  Pemilihan dan pemecatan Yang di- Pertua Agong dan Timbalan Yang di- SETIAUSAHA: Pertuan Agong. Perlis. Kedah.  Raja-raja Melayu dari  Membincangkan dasar-dasar negara Sembilan buah negeri  Menimbangkan perubahan  Yang Di Pertuan Negeri sempadan negeri (Pulau Pinang. Perak. Penyimpan Mohor Besar  Memelihara adat istiadat orang Raja-raja Melayu dan agama Islam di seluruh persekutuan  Memelihara kedudukan istimewa AHLI-AHLI orang Melayu dan kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak.3: Keanggotaan dan Bidang Tugas Majlis Raja-raja 92 . Singapura yang juga sebuah Negeri Selat telah dipisahkan sebagai Tanah Jajahan British.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA  Majlis Raja-raja biasanya bersidang tiga atau empat kali setahun. Rajah 3. Sebelum Persekutuan Tanah Melayu wujud. DURBAR merupakan pelopor kepada Majlis Raja-raja sekarang. Majlis Raja-raja ditubuhkan secara formal pada tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu diwujudkan. Terengganu dan Johor (NNMTB) manakala empat negeri yang bergabung sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang terdiri daripada Pahang. Ketua Audit Negara dan ahli- ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya Pilihan Raya.  Merundingkan perlantikan hakim- Sabah dan Sarawak hakim. Malayan Union menggatakan 2. 3. Negeri-negeri Melayu menubuhkan DURBAR iaitu forum bersama antara Raja-raja dan pihak pentadbir British. Melaka dan Singapura. Sebelum ini negeri-negeri di Tanah Melayu di perintah secara berasingan iaitu terdapat lima negeri yang tidak bergabung iaitu Kelantan.

4. pihak yang mendakwa boleh membuat dakwaan dengan menamakan kerajaan persekutuan sebagai defendan. Yang di-Pertuan Agong memegang jawatan selama lima tahun tetapi baginda boleh meletakkan jawatan secara sukarela sebelum tamat tempoh perkhidmatan. Perkara 39 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa kuasa eksekutif terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Raja yang pertama dalam senarai pemilihan tersebut mendapat sokongan daripada sekurang-kurangnya lima orang raja akan ditawarkan jawatan Yang di-Pertuan Agong untuk tempoh lima tahun. Yang di-Pertuan Agong tidak boleh didakwa dimana-mana mahkamah kecuali Mahkamah Khas. Majlis Raja-raja akan mengisytiharkan pemilihan Yang di-Pertuan Agong selepas baginda bersetuju menerima jawatan itu melalui dokumen bertulis yang disampaikan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-raja kepada Dewan Parlimen. 2. Namun baginda bertindak atas nasihat Kabinet 93 . Bidang Kuasa Yang di-Pertuan Agong Kuasa Eksekutif 1. Kaedah Pemilihan Yang di-Pertuan Agong 1. 3. Yang di-Pertuan Agong berperanan sebagai Ketua Negara dalam pemerintahan yang berasaskan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. 3. Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh Majlis Raja-raja dalam kalangan Sembilan orang raja Melayu mengikut kedudukan terkanan berdasarkan tarikh baginda menaiki takhta. 2. c) Kuasa untuk melantik seorang Pemangku Raja dan ahli Majlis Pangkuan Raja di negerinya. eksekutif dan kehakiman. Baginda juga boleh dilucutkan daripada jawatan itu oleh Majlis Raja-raja atau usul yang disokong oleh sekurang-kurangya lima daripada sembilan orang raja Melayu. Jika Yang di-Pertuan Agong melakukan sesuatu kesalahan semasa melaksanakan tugasnya secara rasmi. Baginda juga bertindak sebagai ketua bagi bidang kuasa perundangan. Setelah menjadi Yang di Pertuan Agong baginda tidak boleh meneruskan tugas-tugas sebagai raja di negerinya kecuali: a) Tugas sebagai ketua agama Islam b) Tugas dan kuasa yang berkaitan dengan pindaan perlembagaan. Pemilihan ini dibuat melalui undian secara sulit dalam kalangan raja yang layak dipilih dalam senarai pemilihan.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA YANG DI-PERTUAN AGONG 1.

4. hakim-hakim besar serta hakim- hakim Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-raja. Kuasa Kehakiman 1. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mengampunkan kesalahan berikut: a) Kesalahan yang dibicarakan dan hukuman yang dijatuhkan di Mahkamah Tentera. 2. Baginda boleh menyampaikan titah ucapan dalam mana-mana Majlis Parlimen atau dalam kedua-dua Majlis Parlimen secara serentak. Yang di-Pertuan Agong berkuasa memanggil Parlimen supaya bersidang menangguhkan dan membubarkan Parlimen. Yang di-Pertuan Agong melantik Ketua Hakim Negara.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA atau nasihat seorang menteri yang bertindak di bawah kuasa am Kabinet (Perdana Menteri). Sabah. Rang undang-undang itu akan berkuat kuasa setelah diwartakan dalam Warta Kerajaan. Penyimpan Mohor Besar Raja-raja dititahkan mengenakan Cop Mohor Besar ke atas rang undang-undang yang telah mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong berhak memperoleh maklumat tentang pemerintahan persekutuan daripada Kabinet. 2. Parlimen terdiri daripada Yang Di-Pertuan Agong dan dua Majlis Parlimen iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. 3. Kuasa Perundangan 1. Sarawak dan Wilayah Persekutuan. Labuan dan Putrajaya) c) Kesalahan yang dilakukan dan dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah di Melaka. Yang di-Pertuan Agong merupakan salah satu daripada tiga unsur utama Parlimen. Perdana Menteri akan mengiringi Yang di-Pertuan Agong semasa mesyuarat Majlis Raja-raja yang membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dasar-dasar negara. 94 . b) Kesalahan yang dilakukan dalam mana-mana bahagian Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur. Rang undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen perlu mendapat persetujuan daripada Yang di-Pertuan Agong kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 66 Perlembagaan Persekutuan sebelum dijadikan undang-undang. 2. Pulau Pinang.

2. 95 . Yang di-Pertuan Agong ialah Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Pulau Pinang. 5. 4. keistimewaa. Baginda bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak selain menjaga kepentingan kaum-kaum lain. baginda berkuasa mengisytiharkan darurat jika ketenteraman awam terancam serta memperkenankan undang-undang darurat dilaksanakan. Ketua Agama Islam di Melaka. Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan dalam keadan-keadaan tertentu. Berkuasa melantik atau melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan timbalannya atas nasihat Perdana Menteri 6. Melantik duta-duta dan Pesuruhjayan Malaysia ke negara-negara luar serta menerima tauliah daripada perwakilan asing. kemuliaan dan kebesaran raja-raja. Perkara 40(2) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Yang di- Pertuan Agong boleh bertindak mengikut budi bicaranya sendiri dalam tiga perkara berikut: a) Melantik seorang Perdana Menteri b) Tidak mempersetujui permintaan Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen. c) Meminta diadakan satu mesyuarat Majlis Raja-raja untuk membincangkan perkara yang menyentuh kedudukan. Tugas-tugas lain 1. Sabah. Sawarak dan Wilayah Persekutuan serta negeri baginda sendiri. Baginda juga melalui peruntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan berkuasa untuk membuat perlantikan bagi jawatan-jawatan berikut: a) Ahli-ahli Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya Pilihan Raya b) Ketua Audit Negara c) Peguam Negara d) Ahli-ahli Dewan Negara dari seluruh negara e) Yang di Pertua Negeri atas nasihat Perdana Menteri 7. 3.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA Kuasa Budi Bicara 1.

orang awam atau sesiapa sahaja yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan untuk turut sama memberikan sumbangan dan buah fikiran dalam persidangan Parlimen tanpa terpaksa bersaing dalam pilihan raya untuk memenangi kerusi di Dewan Rakyat. Dewan Negara berperanan sebagai satu forum bagi membolehkan ahli-ahli politik. Parlimen ialah badan perundangan bagi Malaysia. 2. Fungsi Yang di-Pertuan Agong dalam badan perundangan adalah memberi perkenan kepada sesuatu rang undang-undang yang telah diluluskan. Badan ini mengandungi tiga komponen iaitu Yang di Pertuan Agong dan dua majlis iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. 3. Dewan Negara ialah dewan yang tertinggi dalam badan perundangan di Malaysia. b) Dewan Negara 1. 2. terutama negeri yang kecil terus terjamin kerana mereka mempunyai hak yang sama dengan negeri yang lebih besar.4 : Struktur Badan Perundangan Peringkat Persekutuan a) Yang di Pertuan Agong 1.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA BADAN PERUNDANGAN Yang di-Pertuan Agong Majlis Parlimen Dewan Dewan Negara Rakyat Rajah 3. memanggil. memberhentikan dan membubarkan persidangan Parlimen serta memberi titah ucapan dan merasmikan Majlis Parlimen. Hal ini kerana negeri yang kecil tidak 96 . Dewan Negara ditubuhkan untuk membahaskan rang undang-undang dengan lebih teliti berbanding Dewan Rakyat yang hanya memberikan tumpuan kepada perkara-perkara yang menjadi kepentingan umum. Segala undang-undang yang diluluskan oleh badang perundangan peringkat persekutuan mesti melalui ketiga-tiga komponen di atas. Dewan Negara diwujudkan bertujuan memastikan kepentingan kerajaan-kerajaan negeri.

7. Sarawak dan sebagainya. 5. sama ada pemilihan pada peringkat Persekutuan atau pemilihan pada peringkat negeri. Seorang ahli Dewan Negara dikenali dengan panggilan ‘Senator’ pada pangkal nama mereka. Jika seorang ahli tertentu dipilih atau dilentik untuk menggantikan seseorang ahli lain yang meletakkan jawatan. sesuatu bidang pekerjaan atau bidang-bidang tertentu seperti perniagaan. tempoh jawatan itu ialah selama tempoh baki itu sahaja. 9. perusahaan. Bilangan Ahli Dewan Negara adalah tertakluk kepada Fasal (1) Perkara 45 Perlembagaan Persekutuan iaitu tidak melebihi daripada 70 orang ahli pada satu- satu masa yang dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan utama iaitu: a) Ahli yang dipilih oleh setiap Dewan Undangan Negeri dan bilangannya adalah dua orang setiap negeri. kebajikan dan seni atau mewakili kumpulan kaum minoriti seperti masyarakat orang asli.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA dapat menghantar lebih ramai wakil ke Dewan Rakyat berbanding dengan negeri yang lebih besar. 97 . Berdasarkan alasan ini keahlian Dewan Negara diwakili oleh pelbagai lapisan dan golongan dalam masyarakat yang mewakili semua negeri dan persekutuan. Tempoh jawatan bagi setiap ahli ialah selama tiga tahun dan jawatan itu tidak terhenti jika berlaku pembubaran Parlimen. Ahli yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong terdiri daripada mereka yang telah memberikan sumbangan yang cemerlang dalam perkhidmatan awam. b) Dua ahli yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong untuk mewakili Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan seorang mewakili Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Keadaan ini berbeza dengan Dewan Negara kerana semua negeri mempunyai kedudukan yang sama dengan setiap negeri akan diwakili oleh dua orang wakil. 6. 8. Jawatan sebagai ahli dewan hendaklah dipegang selama satu penggal (tiga tahun) dan boleh disambung sebanyak satu penggal lagi. 4. meninggal dunia atau bercuti. c) Ahli yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan bilangannya adalah seramai 40 orang. Sebagai contoh negeri Perlis yang mempunyai saiz keluasan yang kecil dan bilangan penduduk yang sedikit hanya dapat menghantar tiga orang wakil Dewan Rakyat berbanding dengan negeri lain yang besar seperti Perak.

b) Muflis yang belum lagi dibebaskan. c) Dewan Rakyat 1. c) Memegang jawatan bergaji dan berfaedah iaitu jawatan sepenuh masa dalam perkhidmatan awam. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai Ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA 10. Bagi rang undang-undang kewangan. 3. Syarat kelayakan untuk menjadi ahli Dewan Negara ialah : a) Warganegara Malaysia b) Berumur tidak kurang dari 30 tahun c) Sempurna akal d) Bukan seorang muflis 11. 98 . Kelayakan menjadi ahli Dewan Rakyat adalah seperti berikut: a) Warganegara Malaysia b) Berumur tidak kurang dari 21 tahun c) Sempurna akal d) Bukan seorang muflis e) Seorang ahli tidak boleh memegang jawatan kedua-dua dewan. Dewan Rakyat merupakan dewan yang penting kerana ahli-ahlinya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilihan raya umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. menjaga dan mempertahankan Perlembagaan. Dewan Negara tidak boleh menolak rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat tetapi berkuasa menangguhkan rang undang-undang yang diluluskan itu daripada dipersembahkan untuk mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong. Ahli Dewan Rakyat berjumlah 222 orang yang mewakili kawasan pilihan raya seluruh negara. 12. 2. Setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara. tempoh masa yang boleh ditangguhkan oleh Dewan Negara ialah satu bulan dan rang undang lain ialah satu tahun. Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Seseorang itu dianggap hilang kelayakan menjadi ahli Dewan Rakyat jika memenuhi salah satu daripada syarat-syarat berikut : a) Diisytiharkan sebagai seorang yang tidak sempurna akal.

Perlembagaan Persekutuan meemperuntukkan beberapa keistimewaan tertentu yang dinikmati oleh ahli-ahli Majlis Parlimen bagi menjamin kekebebasan bersuara dan berbahas. 4. g) Memperoleh kewarganegaraan asing secara sukarela dan membuat pengakuan taat setia kepada negara asing itu. e) Gagal menghantar penyata perbelanjaan pilihan raya dalam tempoh yang ditetapkan setelah mengambil bahagian dalam pilihan raya. 6. 99 . Setiap ahli Dewan Rakyat dikehendaki mengangkat sumpah taat setia kepada negara dan perlembagaan sebelum mengambil tempatnya dalam dewan. Antara keistimewaan tersebut ialah: a) Kesahihan apa-apa perjalanan dalam mana-mana Majlis Parlimen atau mana-mana jawatankuasanya tidak boleh dipersoalkan dalam mana-mana mahkamah. Tugas utama Dewan Rakyat adalah untuk menggubal dan meluluskan undang- undang. Sesuatu rang undang-undang kecuali rang undang-undang berkaitan dengan kewangan boleh dimulakan sama ada di Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Keistimewaan Ahli Majlis Parlimen  Perkara 63. 5. b) Seseorang ahli tidak boleh didakwa dalam mana-mana mahkamah tentang apa yang dikatakan atau undian yang diberi olehnya apabila mengambil bahagian dalam apa- apa prosiding mana-mana Majlis Parlimen atau jawatankuasanya. Rang undang-undang itu hanya akan dianggap menjadi undang-undang setelah diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Rang undang-undang berkaitan dengan kewangan hendaklah di mulakan di Dewan Rakyat terlebih dahulu dan dibentangkan oleh seorang menteri kerana hal ehwal kewangan terletak di bawah hak Dewan Rakyat. f) Disabitkan dengan sesuatu kesalahan jenayah oleh mana-mana mahkamah dalam persekutuan dan dihukum penjara tidak kurang daripada satu tahun atau didenda tidak kurang daripada dua ribu ringgit dan tidak mendapat pengampunan. c) Seseorang ahli Majlis Parlimen tidak boleh didakwa dalam mana-mana mahkamah tentang apa-apa yang disiarkan atau di bawah kuasa mana-mana Majlis Parlimen. Sesuatu undang-undang yang digubal di Parlimen melibatkan beberapa proses yang perlu dilalui.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA d) Tidak menghadiri persidangan dewan selama enam bulan berturut-turut tanpa mendapatkan keizinan daripada Dewan Rakyat. Penggubalan dan Kelulusan Undang-undang di Parlimen 1.

Peringkat  Rang undang-undang itu dibentangkan pada peringkat Jawatankuasa jawatankuasa untuk dibahaskan dengan lebih teliti dengan melihat semua fasal. 5. bacaan kedua dan bacaan ketiga. Menteri berkenaan akan menghantar notis pemberitahuan kepada Setiausaha Dewan Rakyat dan Setiuasaha Dewan Negara. Bacaan Kedua  Rang undang-undang akan dibahaskan dengan membincangkan prinsip-prinsip am serta pengaruh dan implikasinya kepada rakyat dan negara.  Menteri menjawab segala pertanyaan yang dikemukakan dalam sidang dewan.  Rang undang-undang itu diundi untuk mendapatkan kelulusan sama ada melalui majoriti mudah atau majoriti dua pertiga. 3. Rang undang-undang yang diluluskan oleh Kabinet akan diusulkan untuk dibentang di Parlimen. Bacaan Ketiga  Menteri akan mengusulkan kepada Dewan Rakyat supaya 100 . Selepas itu rang undang-undang berkenaan akan dicetak sebelum diedarkan kepada ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diteliti oleh mereka. Bacaan Pertama  Menteri membaca buat kali pertama tajuk rang undang- undang yang akan dibentangkan. Jabatan Peguam Negara akan menyediakan rang undang-undang itu sebelum dibawa dalam mesyuarat Kabinet untuk dibincangkan. Rang undang-undang itu akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memperoleh perkenan sebelum menjadi undang-undang.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA 2. rang undang-undang itu akan diluluskan selepas melalui proses bacaan pertama. Dalam mengusul rang undang-undang itu menteri berkenaan perlu berunding terlebih dahulu dengan Jabatan Peguam Negara.  Menteri juga akan memberitahu secara lisan bila bacaan kali kedua akan dilakukan. Setelah dibentangkan dan dibahaskan dalam persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Rang undang- undang itu akan disiarkan dalam Warta Kerajaan untuk dimaklumkan kepada masyarakat umum sebelum dikuatkuasakan dalam persekutuan. Jabatan Perbendaharaan (jika melibatkan implikasi kewangan) dan kementerian-kementerian yang berkaitan. jadual dan pendahuluan rang undang- undang serta pindaan yang sesuai dibuat. 6. Seorang menteri akan mengusulkan rang undang-undang setelah merangka sesuatu dasar. 4.

beberapa buah jabatan kerajaan akan diletak dibawah kawalan seorang ahli. Parlimen mempunyai kuasa untuk menangguhkan kuat kuasa sesuatu undang- undang atau membuat undang-undang yang berkuat kuasa kebelakangan (iaitu berkuat kuasa mulai tarikh yang lebih awal daripada tarikh yang diwartakan).  Kabinet ialah badan tertinggi yang menjalankan kuasa eksekutif Kerajaan Persekutuan atas nama Yang di-Pertuan Agong.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA rang undang-undang itu diluluskan.  Undian akan dibuat untuk kali kedua sebelum diluluskan oleh Dewan Rakyat Jadual 3. Kabinet dibentuk oleh parti yang mendapat kerusi majoriti di Dewan Rakyat. 8. 9. Menteri-menteri Kabinet dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri daripada kalangan ahli kedua-dua Majlis Parlimen. Perkara 66(4) Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong hendaklah memperkenankan sesuatu rang undang-undang dalam tempoh 30 hari selepas rang undang-undang itu dipersembahkan kepada baginda.  Kabinet merupakan sebuah badan eksekutif dan bukannya badan pentadbiran. Jika Yang di-Pertuan Agong tidak berbuat demikian maka rang unadang-undang itu hendaklah menjadi undang-undang setelah tamat tempoh tersebut seolah-olah rang undang-undang itu telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dasar dan arahan Kabinet dilaksanakan oleh jentera pentadbiran kerajaan. BADAN EKSEKUTIF Peringkat Persekutuan a) Kabinet  Dari segi sejarah sistem jemaah kabinet telah dilaksanakan sebelum negara kita merdeka lagi iaitu pada tahun 1951 melalui pengenalan Sistem Ahli (Member System). Tunku Abdul Rahman telah mengetuai kabinet pertama yang dibentuk selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. 101 .  Apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.5 : Ringkasan proses penggubalan Rang Undang-undang di Parlimen 7.  Kabinet diketuai oleh seorang Perdana Menteri dan dianggotai oleh menteri-menteri sebagai ahlinya. Melalui sistem ini. Sistem Ahli ini berakhir apabila Pilihan Raya Umum pertama diadakan pada bulan Ogos 1955.

 Segala perbincangan dalam Kabinet adalah rahsia. beliau harus meletakkan jawatan.  Jika seorang menteri bersetuju dengan sesuatu keputusan Kabinet. Semua menteri bersama-sama bertanggungjawab kepada segala keputusan yang dibuat oleh Kabinet. Perdana Menteri juga mempengerusikan Kabinet dan memimpin kerajaan dalam semua perkara yang berkaitan dengan dasar-dasar negara.  Perdana Menteri dibantu oleh seorang Timbalan Perdana Menteri dan beberapa orang Menteri Kabinet. Timbalan Perdana Menteri menjalankan tugas-tugas Perdana Menteri semasa ketiadaan dan keuzuran Perdana Menteri.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA  Perdana Menteri sebagai Ketua Kerajaan bertanggungjawab memaklumkan kepada Yang di-Pertuan Agong dari semasa ke semasa tentang hal ehwal pentadbiran negara.Timbalan Perdana Menteri merupakan satu jawatan biasa yang tidak diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan atau mana-mana undang-undang. Seorang menteri juga bertanggungjawab ke atas semua perjlanan kementerian dan jabatan di bawah bidang kuasanya. Hal ini bermakna Kabinet bertanggungjawab secara kolektif kepada Parlimen.  Kabinet biasanya mengadakan mesyuarat sekali dalam seminggu (biasanya hari Rabu). Menteri-menteri akan membentangkan kertas Kabinet dalam mesyuarat ini untuk dibincangkan dan dipertimbangkan oleh anggota jemaah menteri yang lain.  Kabinet sebagai badan penggubal dasar negara yang tertinggi akan membincangkan dan memutuskan sesuatu dasar atau perkara penting dalam mesyuarat Kabinet. Minit mesyuarat Kabinet merupakan segala keputusan yang telah dibuat serta arahan kepada menteri-menteri untuk melaksanakan keputusan tersebut.  Menteri-menteri akan mengetuai sesebuah kementerian dengan memegang satu atau beberapa portfolio tertentu.  Pegawai tinggi kerajaan seperti Ketua Setiausaha Negara. Ketua Setiausaha Kementerian dan ketua-ketua jabatan bertanggungjawab memberikan nasihat dan membantu Kabinet dalam menggubal dasar-dasar negara. Bilangan menteri juga berubah-ubah mengikut keperluan semasa dan ditentukan oleh Perdana Menteri. Semua keputusan dalam mesyuarat Kabinet dibuat secara kolektif. 102 .

 Menyembahkan segala keputusan Jemaah Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong. Timbalan Menteri atau jawatan-jawatan lain yang gagal melaksanakan tugas masing-masing tetapi enggan meletakkan jawatan apabila diminta oleh Perdana Menteri.  Memantau tugas-tugas Menteri dan pelaksanaan dasar dari masa ke semasa.  Mempengerusikan mesyuarat kabinet yang diadakan setiap minggu dan beberapa jawatankuasa penting.  Memaklumkan kepada Yang di Pertuan Agong tentang dasar-dasar kerajaan dari masa ke semasa. malahan suara mereka pihak-pihak tertentu untuk memancing undi juga diambil kira untuk dibentangkan di dengan mengamalkan rasuah. Oleh itu ada diambil kira bukan sahaja semasa memilih kalanya kesempatan ini disalahgunakan oleh wakil-wakil mereka.  Memastikan segala keputusan Jemaah Menteri dilaksanakan oleh kementerian dan agensi-agensi di bawahnya. Hal ini bermakna suara rakyat Kabinet dan pucuk pimpinan.  Menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen bagi membolehkan satu pilihan raya baru diadakan apabila tempoh masanya tiba atau dirasakan perlu.  Menamakan senarai barisan Jemaah Menteri untuk dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong.  Menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk menamatkan perkhidmatan mana-mana Menteri.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA Kebaikan dan Keburukan Kabinet Kebaikan Keburukan Rakyat diberi peluang untuk memilih Rakyatlah yang menentukan pembentukan pemerintah. 103 . Parlimen. BIDANG TUGAS PERDANA MENTERI  Menjadi penasihat Yang di-Pertuan Agong dalam hal ehwal pemerintahan negara.  Menyelesaikan sebarang pertikaian antara kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri  Menjadi jurucakap utama kerajaan dalam hal ehwal dalam negeri dan pada peringkat antarabangsa.  Menetapkan portfolio bagi setiap menteri dalam kabinet.

tetapi diberi beberapa tanggungjawab tertentu. Beliau juga bertugas sebagai penasihat dan pentadbir utama kepada Perdana Menteri. 4. Antara 104 . Setiap satunya diketuai oleh seorang Menteri dengan dibantu oleh Timbalan Menteri dan Setiausaha Parlimen. 10. Selain kementerian dan jabatan terdapat badan-badan kerajaan yang dikenali sebagai badan-badan berkanun. Jabatan dan Badan-badan Kerajaan 1. Badan ini berperanan melicinkan pentadbiran dan pelaksanaan program pembangunan negara. Setiap kementerian diketuai oleh seorang Ketua Setiausaha. Mereka biasanya ditugaskan di Jabatan Perdana Menteri dan dikenali sebagai Menteri Tanpa Berportfolio. Perdana Menteri dan Timbalan Perdana boleh juga mengetuai sebuah atau beberapa buah kementerian. Beliau menjadi penasihat utama kepada menteri dan bertanggungjawab kepada menteri dalam melaksanakan program-program pada peringkat kementerian. menerangkan dasar-dasar kementerian dan mengusulkan rang undang-undang atas nama Menteri. Dalam melaksanakan tugas dan arahan-arahan menteri beliau dibantu oleh para pegawai dan kakitangan awam pentadbiran. Timbalan Menteri dan Setiausaha Parlimen dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri daripada kalangan ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Beliau ialah ketua kepada semua kakitangan dalam perkhidmatan awam di Malaysia. Setiap kementerian bertanggungjawab menggubal dasar-dasar kerajaan. 7. Pada masa ini terdapat 24 kementerian. 2. jabatan dan badan-badan kerajaan ditubuhkan bagi melaksanakan tugas-tugas eksekutif kerajaan pusat.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA b) Kementerian. 9. Pegawai perkhidmatan yang tertinggi ialah Ketua Setiausaha Negara. 8. jabatan dan badan-badan kerajaan ini berubah dari semasa-semasa begantung kepada keperluan dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Bilangan kementerian. 3. 6. terutama rancangan pembangunan lima tahun kerajaan. Setiausaha Parlimen ditugaskan membantu menteri untuk menjawab pertanyaan lisan dalam sidang Parlimen. Badan berkanun adalah agensi separuh kerajaan yang ditubuhkan melalui undang-undang tertentu. Badan-badan berkanun memiliki peruntukan kewangan tersendiri dan kuasa autonomi tertentu tetapi bertanggungjawab kepada menteri yang berkenaan. Ada juga menteri yang tidak mengetuai mana-mana kementerian. 5. merancang dan menyelaraskan pelaksanaan rancangan pembangunan ekonomi dan sosial yang berada di bawah portfolio menteri berkenaan. Beberapa buah kementerian.

 Peranan EXCO adalah lebih kurang sama dengan peranan kabinet pada peringkat persekutuan. Raja/Sultan/ Yang Dipertuan Negeri perlu melantik seorang Ketua Menteri atau Menteri Besar untuk mengetuai Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dalam kalangan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN). Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) dan lain-lain. iaitu: a) Setiausaha Kerajaan Negeri b) Penasihat Undang-undang 105 . d) Memperkenankan perlantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO)/ Jemaah Menteri atas nasihat Menteri Besar/Ketua Negeri. Peringkat Negeri  Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan bahawa kuasa eksekutif peringkat negeri di setiap negeri dijalankan oleh Raja/Sultan/Yang Dipertua Negeri.  Atas nasihat Menteri Besar. EXCO memainkan peranan memberikan nasihat kepada Sultan/Raja/Yang Dipertua Negeri dalam menjalankan pemerintahan. Sebelum itu.  Selain ahli DUN yang menang dalam pilihan raya yang dilantik ke dalam EXCO. c) Memperkenankan perlantikan Menteri Besar/Ketua Menteri dalam kalangan mereka yang mengetuai parti yang berjaya memenangi undi majoriti dalam pilihan raya pada peringkat negeri.  Semua Perlembagaan Negeri mengandungi Seksyen 1(2)seperti yang terkandung dalam peruntukan Perlembagaan Malaysia yang membolehkan raja bertindak menurut budi bicaranya dalam menjalankan tugas-tugas berikut: a) Melantik Menteri Besar/Ketua Negeri b) Mempersetujui atau tidak mempersetujui pemintaan membubarkan Dewan Undangan Negeri.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA contoh badan berkanun yang ditubuhkan di bawah badan kuasa persekutuan ialah Dewan Bahasa dan Pustaka. terdapat tiga orang anggota perkhidmatan awam negeri yang turut menjadi anggota EXCO sebagai ex-officio. Majlis Amanah Rakyat (MARA). Raja/ Sultan/Yang Dipertua Negeri perlu melantik tidak lebih daripada lapan atau tidak kurang daripada empat belas orang ahli Dewan Undangan Negeri (DUN) untuk menganggotai majlis ini. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO)/Jemaah Menteri/Kabinet Negeri  Raja/Sultan/Yang Dipertuan Negeri perlu melantik ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri.

perniagaan atau profesion yang ada kaitannya dengan jabatan-jabatan tertentu. kecuali Menteri besar/Ketua Menteri. 4. b) Kuasa mengisytiharkan sesuatu undang-undang persekutuan dan undang- undang negeri tidak sah dan batal. Bagi membolehkan mahkamah berfungsi secara bebas. Fungsi-fungsi kehakiman ini pula dimuatkan dalam Perkara 121-131 Perlembagaan Persekutuan. memegang jawatan selama diperkenankan oleh Sultan/Raja/Yang Dipertua Negeri. Kuasa kehakiman di Malaysia terletak pada dua buah Mahkamah Tinggi1 dan beberapa buah mahkamah rendah. Menurut Pindaan Perlembagaan Persekutuan yang dibuat pada tahun 1988. sistem mahkaman telah diwujudkan. Untuk melaksanakan tugas-tugas kehakiman di Malaysia. 1 Mahkamah Tinggi Malaya bagi Semenanjung Malaysia dan Mahkmah Tinggi Borneo 106 . 5. 3. Mahkamah mempunyai bidang kuasa yang besar dalam bidang perundangan dan eksekutif iaitu: a) Kuasa mentafsir perlembagaan dan undang-undang. 6. kuasa kehakiman tidak lagi berada secara eksklusif kepada pihak mahkamah. Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa kuasa membicarakan. teradapat beberapa peruntukkan dalam perlembagaan yang menjamin kebebasan mahkamah supaya tidak dikawal oleh badan perundangan dan eksekutif. c) Kuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah dan batal di sisi undang-undang. menyelesaikan pertikaian dan menghukum pesalah terletak dalam kuasa badan kehakiman yang dilaksanakan oleh pihak mahkamah.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA c) Pegawai Kewangan Negeri  Majlis Mesyuarat Negeri bertanggungjawab secara kolektif kepada Dewan Undangan Negeri dan bukan kepada Raja/Sultan/Yang Dipertua Negeri.  Semua ahli Majlis Mesyuarat Negeri. BADAN KEHAKIMAN 1. Kuasa kehakiman bagi badan-badan kehakiman di Malaysia diperuntukkan dalam Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan Malaysia.  Seseorang Ahli majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak boleh mengambil bahagian dalam apa-apa aktiviti perdagangan. 2. Sebaliknya. kuasa mahkamah tertakluk kepada peruntukkan dalam undang-undang persekutuan.

Sebelum memberikan nasihat tentang perlantikan seseorang hakim. Ketua Hakim Negara merupakan ketua badan kehakiman di Malaysia. Sebelum pindaan ini kuasa memindahkan tempat bagi perbicaraan sesuatu kes pada pihak mahkamah sendiri. Antara perkara yang disebut dalam Kod Etika Hakim 1994 adalah seseorang hakim tidak boleh melakukan perkara-perkara berikut. a) Kurang cekap atau kurang berusaha serta membelakangi tugas-tugas kehakiman. Presiden Mahkamah Rayuan. b) Berkelakuan tidak jujur sehingga mencemarkan nama badan kehakiman. c) Melengah-lengahkan kes tanpa sebarang alasan yang munasabah. Perlantikan Hakim 1. kuasa mentafsir sesuatu undang-undang masih terletak pada pihak mahkamah. b) Pelanggaran mana-mana peruntukkan dalam kod etika ini boleh menjadi alasan untuk seseorang hakim itu dipecat daripada jawatannya. Sepanjang menjalankan tugas mereka. Hakim-hakim Besar Mahkamah Tinggi serta hakim-hakim lain bagi Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi di lantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. d) Tidak mematuhi apa-apa arahan statutori. para hakim tertakluk kepada Kod Etika Hakim yang diperkenalkan pada tahun 1994. Walau bagaimanapun. Perdana Menteri perlu meminta pandangan Ketua Hakim Negara. 2.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA 7. Perdana Menteri perlu berunding dengan Hakim-hakim Besar yang sedia ada. e) Tidak hadir mahkamah pada waktu pejabat tanpa alasan atau kebenaran daripada Ketua Hakim Negara/Presiden Mahkamah Rayuan/hakim-hakim mengikut mana-mana yang berkenaan. Begitu juga perlantikan seseorang Hakim Besar. Presiden Mahkamah Rayuan dan Hakim-hakim Mahkamah Tinggi setelah dengan Perdana Menteri menetapkan bahawa: a) Hakim-hakim dikehendaki mematuhi satu kod etika yang ditetapkan sepanjang tempoh perkhidmatan mereka. 8. Perkara 125 (3A) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong atas syor Ketua Hakim Negara. Jika perlantikan itu melibatkan Mahkamah Tinggi Borneo. f) Seseorang hakim perlu mengisytiharkan secara bertulis segala harta miliknya kepada Ketua Hakim Negara. Ketua Hakim Negara. 107 . Kuasa untuk menetapkan tempat atau mahkamah bagi perbicaraan sesuatu kes kini terletak pada Peguam Negara. 9.

3. Tribunal itu diketuai oleh Ketua Hakim Negara dan dianggotai oleh sekurang-kurangnya lima orang hakim atau bekas hakim Malaysia atau negara-negara Kommanwel. Seseorang hakim tidak boleh dilucutkan jawatannya kecuali atas perakuan yang ditubuhkan oleh Yang di-Pertuan Agong. seseorang hakim boleh meletakkan jawatannya secara sukarela.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA Perdana Menteri perlu meminta padangan daripada Ketua Menteri Sabah dan Sarawak. 3. Mahkamah di Malaysia terbahagi kepada dua iaitu: a) Mahkamah Persekutuan : terdiri daripada Mahkamah Atasan. Prosedur ini memperlihatkan bahawa perlucutan jawatan hakim tidak boleh dilakukan dengan mudah. Sistem kehakiman di Malaysia berbentuk persekutuan sebagaimana yang diamalkan oleh negara-negara seperti Amerika Syarikat. b) Atas alasan kelamahan tubuh badan atau otak c) Melanggar Kod Etika Hakim 1994 d) Apa-apa sebab lain yang boleh menjejaskan mereka untuk menjalankan tugas dengan sempurna. 7. 108 . Sebaliknya. 2. 4. Tribunal ini akan menjalankan siasatan dan membuat laporan dan saranan tentang perlucutan jawatan itu. sama ada tindakan itu boleh diambil atau tidak bergantung pada laporan dan perakuan yang dibuat oleh sebuah tribunal yang dianggotai oleh hakim-hakim atau bekas hakim. 5. Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Ketua Hakim Negara juga melantik Pesuruhjaya-pesuruhjaya Kehakiman sepenuh masa atau sambilan yang mempunyai kuasa yang sama seperti Hakim Mahkamah Tinggi untuk meringgankan beban kuasa Mahkamah Tinggi. Hakim-hakim memegang jawatan sehingga mencapai umur persaraan 65 tahun. Mahkamah Majistret dan sebagainya adalah dibawah tanggungjawab kerajaan Persekutuan bukannya tanggungjawab kerajaan Negeri. Kanada dan India. 6. tetapi tidak melebihi enam bulan selepas seseorang itu mencapai umur 65 tahun. Perlucutan jawatan sesorang hakim boleh dilucutkan atas sebab-sebab berikut: a) Berlakuan tidak baik dan tidak upaya. Mahkamah di Malaysia pada hari ini berdasarkan sistem persekutuan disebabkan pembentukan mahkamah seperti Mahkamah Agung. Sistem dan Corak Kehakiman di Malaysia 1. Mahkamah Sesyen. Mahkamah Rayuan. Walau bagaimanapun sebelum mencapai umur tersebut. Tempoh ini boleh dilanjutkan. Mahkamah Tinggi. Mahkamah Khas dan Mahkamah Rendah.

Mahkamah Atasan  Mahkamah Rayuan  Mahkamah Tinggi Tanah Melayu dan Borneo  Mahkamah Sesyen  Mahkamah Juvana 2.  Mempunyai kuasa untuk menyelesaikan pertikaian antara kerajaan negeri dengan kerajaan 1. Mahkamah Adat  Mahkamah Adat Daerah (Sabah dan Sarawak)  Mahkamah Pegawai/Ketua Adat  Mahkamah Penghulu Jenis-Jenis Mahkamah dan Peranannya Mahkamah Peranan  Merupakan mahkamah yang tertinggi di Malaysia. Mahkamah Khas  Mahkamah Buruh  Mahkamah Khas Raja-raja Mahkamah Negeri 1.  Merupakan mahkamah tertinggi mendengar kes-kes 109 . Pengelasan Mahkamah Mahkamah Persekutuan  Mahkamah Agung 1.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA b) Mahkamah Negeri : terdiri daripada Mahkamah Syariah dan Mahkamah Adat.  Berkuasa menentukan pengesahan bagi undang- undang yang dibuat oleh Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Mahkamah Syariah  Mahkamah Syariah Rayuan  Mahkamah Tinggi Syariah 2. Mahkamah Agung Persekutuan. Mahkamah Rendah  Mahkamah Majistret Kelas I dan Kelas II  Mahkamah Tuntutan Kecil  Mahkamah Penghulu  Mahkamah Tentera  Mahkamah Perusahaan 3.  Dikenali juga sebagai Mahkamah Persekutuan.

000 tidak boleh membuat rayuan di mahkamah ini.  Merupakan mahkamah tertinggi dalam komponen Mahkamah Rendah. perkahwinan dan perceraian bagi bukan Islam dan kemuflisan.000. Mahkamah Tinggi  Mempunyai kuasa mendengar kes rayuan sivil dari Mahkamah Rendah yang nilainya melebihi RM250.000.  Jika dibenarkan oleh Mahkamah Rayuan. 3.  Bagi kes jenayah berkuasa dengan mendengar kes rayuan dari Mahkamah Rendah yang nilai dendanya melebihi RM 25. 4. Kes Sivil melibatkan nilai yang tidak melebihi RM250. wasiat.  Membincangkan kes rayuan bagi kes jenayah sahaja.  Membicarakan kes-kes sivil dan jenayah.  Mempunyai kuasa membicarakan apa sahaja kesalahan yang dilakukan oleh warganegara Malaysia dan warganegara asing yang berada di Malaysia. Mahkamah Sesyen  Membicarakan kes jenayah dan sivil.  Memberikan nasihat kepada Mahkamah Rendah mengenai tatacara dan prosiding di mahkamah serta soal-soal mengenai perlembagaan.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA Mahkamah Peranan rayuan dari Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi.000. kes sivil 2.  Kes sivil yang nilai tuntutannya kurang daripada RM250.  Kes-kes rayuan meliputi kes sivil dan kes jenayah.  Kes sivil melibatkan hal-hal penjagaan kanak-kanak dan orang tidak siuman. 110 . Mahkamah Rayuan boleh dibicarakan jika nilainya tidak kurang RM250.  Kes-kes jenayah yang dirujuk disini juga meliputi kes yang dikenakan di Mahkamah Tinggi.

 Perbicaraan akan dijalankan seara tertutup.  Membincangkan kes-kes jenayah bagi mereka yang berumur antara 10-18 tahun. Mahkamah Tuntutan  Membicarakan kes tuntutan sivil yang tidak nelebihi Kecil RM3. hukuman yang lebih tinggi akan dikenakan sekiranya membicarakan kes-kes di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952.000 sebatan 12 kali atau ketiga-tiiganya sekali. iaitu hukuman maksimun yang boleh dijatuhkan oleh mahkamah ini ialah tidak melebihi 7.  Hukuman maksimun yang boleh dijatuhkan oleh 6. Mahkamah Majistret mahkamah ini ialah lima tahun penjara dan denda Kelas I RM10. Mahkamah Penghulu  Membicarakan kes-kes sivi l dan jenayah.  Kes jenayah. 9.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA Mahkamah Peranan  Kes jenayah.  Seseorang kanak-kanak yang didapati bersalah 5.000 atau kedua- Kelas II duanya sekali.  Menjalankan siasatan awal sebelum seseorang itu dibicarakan di Mahkamah Tinggi.  Membincangkan kes-kes jenayah dan sivil. membicarakan apa juga jenis kesalahan jenayah kecuali hukuman mati. Mahkamah Majistret 12 bulan penjara dan denda RM1. Akta Kastam 1957 dan Akta Keseksaan 1953.  Kes jenayah melibatkan hukuman penjara dan hukuman denda. ai akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Walau bagaimanapun.  Dikendalikan oleh penghulu sesuatu mukim 111 . Jika ia telah mempunyai bukti yang cukup terhadap tertuduh. Mahkamah Juvana akan dihantar ke sekolah pemulihan akhlak sehingga mencapai umur 21 tahun.000 8.000  Merupakan mahkamah yang paling rendah dalam komponen mahkamah rendah.  Kes sivil iaitu nilai kes tuntutan tidak melebihi RM3.

Mahkamah Khas Raja.  Antara kesalahan yang dibicarakan di mahkamah ini ialah tidak patuh kepada arahan yang diberikan 10. wakaf.  Membicarakan kes sivil dan jenayah. 112 . perceraian.  Untuk mengadili umat Islam.  Kes jenayah iaitu melibatkan denda sebanyak RM25 sahaja. berzina.  Rayuan terhadap Mahkamah Penghulu boleh dibuat di Mahkamah Majistret. mengabaikan tugas tanpa mendapat kebenaran dan sebagainya.  Membicarakan kesalahan Yang di-Pertuan Agong dan sultan dalam kes sivil dan jenayah yang 11. perkahwinan.  Tidak membicarakan kes sivi dan jenayah. minum minuman keras dan tidak menunaikan zakat dan fitrah.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA Mahkamah Peranan  Kes sivil iaitu melibatkan tuntutan nilai tidal lebih RM50. Mahkamah Tentera oleh pihak berkuasa. 12.  Menggendalikan kes yang berkaitan dengan tingkahlaku anggota tentera. Mahkamah Syariah  Kes jenayah iaitu berjudi. manakala kesalahan yang kecil akan dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah. tidak menjalankan tugas.  Kesalahan yang besar akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah. raja  Tindakan akan dikenakan terhadap Yang di- Pertuan Agong atau sultan setelah mendapat keizinan Peguam Negara.  Boleh menjatuhkan sebarang hukuman kecuali hukuman mati yang memerlukan pengesahan Yang di-Pertuan Agong. dilakukan dalam Persekutuan. wasiat.  Kes sivil iaitu nafkah dan tanggungan. pembahagian harta dan sebagainya.

adat-adat keagamaan dan sebagainya. 113 . undang-udang adat.BAB 2 PERLMEBAGAAN MALAYSIA & SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA Mahkamah Peranan  Mahkamah Syariah Rayuan berperanan mendengar rayuan dari Mahkamah Tinggi Syariah. 13.  Membicarakan kes-kes pelanggaran adat oleh suku-suku kaum di Sabah dan Sarawak. Mahkamah Adat  Contoh kes seperti pelanggaran adat suku kaum. adat perkahwinan.