FAIL PENGURUSAN

MAKMAL ICT

ISI KANDUNGAN

Aspek No. Item Item

3.01 Misi / Visi / Motto
3.02 Objektif
3.03 Piagam Pelanggan
3.04 Carta Organisasi
3.05 Perancangan Jangka Panjang
Perancangan Jangka Pendek /
3.06
aktiviti
3.07 Peraturan Makmal
FAIL
3 PENGURUSAN 3.08 Pelan-pelan yang berkaitan
MAKMAL ICT
3.09 Jadual Penggunaan Makmal
Jadual Tugas Guru dan Murid
3.10
(Disemak)
3.11 Rekod Penggunaan (Disemak)
3.12 Rekod Penggunaan Alatan/bahan
3.13 Rekod Buku Pelawat
3.14 Analisa Penggunaan
3.15 Minit Mesyuarat Jawatankuasa

01 Pekeliling ICT 1. FAIL PEKELILING ISI KANDUNGAN Aspek No.03 Pekeliling Lain FAIL 1 PEKELILING . Item Item 1.02 Pekeliling 1BESTARINET 1.

02 Surat-Menyurat 1Bestarinet FAIL SURAT- 2 MENYURAT . Item Item 2. FAIL PEKELILING ISI KANDUNGAN Aspek No.01 Surat-Menyurat ICT 2.

03 Khidmat Bantu 4.02 Rangkaian LAN/WLAN 4. Item Item 4. FAIL TEKNIKAL ISI KANDUNGAN Aspek No.01 Penyelenggaraan ICT 4.04 Aduan ICT 4 FAIL TEKNIKAL .

Item Item 5.03 STS 5.02 SSQS 5.04 SAPS FAIL 5 PEMBESTARIAN .01 SPS 5. FAIL PEMBESTARIAN ISI KANDUNGAN Aspek No.

Item Item 6.01 Frog VLE 6. FAIL 1BESTARINET ISI KANDUNGAN Aspek No.03 Aduan (1BNSELFCARE) FAIL 6 1BESTARINET .02 YES Zoom & Dongle 6.

Item Item 7.03 Bidang Tugas di Sekolah 7.FAIL PENYELARAS ICT ISI KANDUNGAN Aspek No.04 Lain-Lain Hal Peribadi FAIL 7 PENYELARAS ICT .01 Surat-Menyurat Penyelaras ICT 7.02 Koleksi Kertas Kerja Program 7.