Aplikasi Kosa Kata Luas dalam Penulisan

BILAN KOSA KATA MAKSUD DAN APLIKASI DALAM AYAT
GAN
1 POLEMIK Maksud :
Perbahasan yang dilakukan dalam surat khabar atau
dalam majalah mengenai sesuatu perkara
Aplikasi dalam ayat [Tema: Lumba Haram]
Akhir-akhir ini, isu lumba haram kerap
menjadipolemik dalam kalangan masyarakat
2 MARHAEN Maksud:
Rakyat jelata
Aplikasi dalam ayat[Tema:Menabung]
Golongan marhaen tidak diabaikan oleh kerajaan
dalam usaha mentransformasikan ekonomi ke arah
negara berpendapatan tinggi.
3 KULAWARGA Maksud:
Keluarga
Aplikasi dalam ayat[Tema: Keluarga Bahagia]
Kulawarga yang harmonis mampu membentuk
anak-anak bersahsiah mulia
4 DASAWARSA Maksud:
Dekad
Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Kejiranan]
Dasawarsa ini , hubungan kejiranan semakin
diabaikan terutama dalam kalangan masyarakat
metropolitan.
5 IKHTISAR Maksud:
Pendapat yang ringkas mengenai sesuatu
Aplikasi dalam ayat[Tema: Pelajar Cemerlang]
Pelajar perlu memberikan ikhtisar yang mantap
sewaktu pengajaran dan pembelajaran di dalam
kelas.
6 AMSAL/TAMSIL Maksud:
Seperti,umpama, misal
Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung]
Amsalnya ,tabiat menabung bukanlah sesuatu yang
asing dalam kalangan masyarakat.
7 WASILAH Maksud:
Ikatan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Jasa Guru]
Seseorang pelajar tidak wajar melupakanwasilah
yang terjalin dengan guru .

8 NIRMALA Maksud:
Suci
Aplikasi dalam ayat[Tema: Budi Bahasa]
Pada pagi yang nirmala ini, saya akan
menyampaikan syarahan bertajuk, Budi Bahasa
Budaya Kita.

9 SAKINAH Maksud:
Ketenangan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Keluarga Bahagia]
Ajaran agama yang diterapkan dalam keluarga
mampu menjamin sakinah berpanjangan
10 SINERGI Maksud:
Kerjasama
Aplikasi dalam ayat[Tema: Inap Desa]
Akhir kalamnya, rakyat dan kerajaan
perlubersinergi untuk merealisasikan pelancongan
inap desa menjadi pilihan kalangan rakyat Malaysia
.
11 USLUB/MINHAJ/MAN Maksud:
HAJ Kaedah, cara
Aplikasi dalam ayat[Tema: Membaca]
Membaca merupakan uslub berkesan untuk
menambah ilmu pengetahuan dalam kalangan
pelajar.
12 PRAKARSA Maksud:
Inisiatif
Aplikasi dalam ayat[Tema:Lumba Haram]
Prakarsa perdana dalam membanteras gejala lumba
haram ialah pemantauan ibu bapa di rumah.
13 AFORISME Maksud:
Ungkapan, peribahasa, bidalan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Ponteng
Sekolah]
Kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa
terhadap anak-anak bertepatan denganaforisme,
melentur buluh biarlah dari rebungnya.
14 SIRNA Maksud:
Hilang
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Buli]
Rasa perikemanusiaan semakin sirna daripada
sanubari generasi pelajar pada hari ini.

15 JAGATRAYA Maksud:
Seluruh dunia

17 OBLIGASI Maksud: Kewajiban Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Patriotik] Sudah menjadi obligasi setiap rakyat Malaysia untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh. 18 MAYAPADA/MARCAP Maksud: ADA Dunia hari ini Aplikasi dalam ayat[Tema: Kemalangan Jalan Raya] Mayapada. sudah diterima umum Aplikasi dalam ayat [Tema: Gejala Lumba Haram] Sudah terang lagi bersuluh. kempen merupakan prakarsa mapan yang mampu mengatasi gejala lumba haram. 20 SEYOGIA Maksud: Sepatutnya Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Patriotik] Seyogia golongan remaja tidak terlibat dengan aktiviti subversif yang akan mencalarkan imej negara. 16 SEANTERO Maksud: Seluruh Aplikasi dalam ayat[Tema: Bangunan Warisan] Seantero dunia akan memandang tinggi negara Malaysia jika kita Berjaya mengekalkan warisan sejarah rakyat Malaysia. Aplikasi dalam ayat[Tema: Pelancongan] Malaysia terkenal di jagatraya sebagai sebuah negara yang memiliki keunikan budaya dan keindahan alam. 22 MAUDUK Maksud: Pokok perbincangan . 21 SEMENTELAHAN Maksud: Tambahan pula Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Kejiranan] Sikap tidak ambil peduli merupakan punca hubungan kejiranan semakin renggangsementelahan kesibukan bekerja menyebabkan komunikasi antara jiran semakin terbatas. isu kemalangan remaja kerap disiarkan dalam media massa 19 MAPAN Maksud: Tidak berubah.

Ciri-ciri Rakan yang Menjadi Pilihan Saya. . molek kiranya saya mulakan dengan pendefinisian tajuk terlebih dahulu. Aplikasi dalam ayat[Tema:Rakan Sebaya] Mauduk syarahan yang akan saya sampaikan ialah. 25 KONGKALIKUNG Maksud: Sekongkol dalam melakukan sesuatu yang tidak baik Aplikasi dalam ayat [Tema: Ponteng Sekolah] Sekumpulan pelajar SMK Lepar Hilirberkongkalikung ponteng sekolah di ladang kelapa sawit 26 MENYISIR Maksud: Mengemaskan Aplikasi dalam ayat Sebelum saya menyisir usul perbahasan dengan lebih dalam. kita sepatutnya tidak terpengaruh dengan ceritera palsu yang berlegar- legar dalam kalangan masyarakat. 29 CERITERA Maksud: Cerita Aplikasi dalam ayat[Tema:Remaja Berwawasan] Sebagai remaja berwawasan. 23 PADAU Maksud: Layar Aplikasi dalam ayat Sebelum padau perbincangan saya gali lebih dalam. 27 MAHMUDAH Maksud: Terpuji Aplikasi dalam ayat[Tema: Remaja Berwawasan] Sifat mahmudah jika diaplikasi dalam kehidupan akan merubah personaliti remaja agar menjadi remaja cemerlang dan terbilang. keras Aplikasi dalam ayat[Tema: Merokok] Pihak Kementerian Pelajaran gusar kerana ramai pelajar sekolah kini menjadi perokok tegar. 24 TEGAR Maksud: Tidak dapat dilenturkan. 28 GEMULAH Maksud: Arwah Aplikasi dalam ayat [Tema: Bangunan Bersejarah] Sewajarnya kita mencontohi sifat gemulahterdahulu yang sanggup mempertahankan warisan bangsa agar dapat dinikmati oleh anak cucu. izikan saya mendefinisikan terlebih dahulu frasa demi frasa.

telahan Aplikasi dalam ayat [Tema:Ponteng Sekolah] Prognosis yang tepat dalam menilai keperibadian .30 INTI PATI Maksud: Bahagian yang penting Aplikasi dalam ayat[Tema:Remaja Berwawasan] Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakaninti pati yang wajar difahami dan dihayati oleh seluruh warga Malaysia 31 BERIJTIHAD Maksud: Memberikan tafsiran berdasarkan peraturan tertentu Aplikasi dalam ayat[Tema:Remaja Berwawasan] Remaja mesti mengkaji sesuatu isu agar mampuberijtihad apabila ditanyakan tentang sesuatu isu oleh orang luar. kita seharusnya menyimpan sebahagian daripada pendapatan sebagai tabungan. 33 BELASUNGKAWA Maksud: ucapan takziah Aplikasi dalam ayat: Kami mengucapkan belasungkawa kepada keluarga Ali atas kematian anak tunggal mereka 34 KENDATIPUN Maksud: Meskipun Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung] Kendatipun pendapatan kita sekadar cukup-cukup makan. 35 SIGNIFIKAN Maksud: Penting Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Lumba Haram] Langkah-langkah signifikan perlu dilakukan untuk membasmi gejala lumba haram dalam kalangan remaja 36 TERAMPIL Maksud: Cekap dalam melaksanakan sesuatu Aplikasi dalam ayat[ Tema: Remaja Berwawasan] Sifat terampil merupakan ciri yang perlu ada pada seorang remaja yang berwawasan. 37 PROGNOSIS Maksud: Ramalan. 32 MENGHADAP Maksud: Menghala. mengarah Aplikasi dalam ayat[Tema: Remaja Berwawasan] Kita perlu menghadap serta mendepani sesuatu perkara dengan cara yang rasional.

Peranan Remaja dalam Menyemarakkan Semangat Kejiranan. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah. rakan sebaya perlu ada dalam memilih rakan sebaya. 39 TRAGEDI Maksud: Peristiwa yang menyedihkan Aplikasi dalam ayat[ Tema: Lumba Haram] Menjadi suatu tragedi yang menyedihkan apabila golongan remaja yang terlibat dengan lumba haram mencambah biak gejala sosial lain seperti seks bebas dan penagihan dadah. 38 PROKLAMIR Maksud: Pengisytiharan Aplikasi dalam ayat[Tema:Bangunan Bersejarah] Kerajaan telah memproklamir Melaka sebagai Bandar Raya Bersejarah. 40 KULAWARGA Maksud: Keluarga Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Kejiranan] Kulawarga dewan sekalian. . 41 JALUR LEBAR Maksud: Rangkaian yang mempunyai julat yang besar Aplikasi dalam ayat[Tema:Teknologi Maklumat] Kemudahan jalur lebar yang disediakan oleh kerajaan dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat 42 NIHILISME Maksud: Fahaman yang menolak nilai Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial Remaja] Remaja yang terlibat dalam gejala sosial mengamalkan nihilisme dalam kehidupan mereka 43 MOBILITI Maksud: Perihal mudah bergerak dan digerakkan Aplikasi dalam ayat[Tema: Ponteng Sekolah] Masyarakat berilmu pengetahuan akan bermobiliti kea rah kecemerlangan 44 HEDONISME Maksud: Pandangan hidup yang mementingkan keseronokan Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial Remaja] Remaja perlu dinasihati agar tidak mengamalkan budaya hedonisme dalam kehidupan mereka.

50 CAKNA Maksud: Ambil berat Aplikasi dalam ayat[Tema:Gejala Lumba Haram] Ibu bapa perlu cakna akan perubahan yang berlaku dalam diri anak-anak mereka. mudah Aplikasi dalam ayat[Tema:Gejala Sosial] Sikap masyarakat yang memandang entenggejala ponteng sekolah menyebabkan golongan remaja beraja di mata . 46 SAF Maksud: Baris Aplikasi dalam ayat[Tema: Lumba Haram] Remaja perlu menyusun saf agar dapat bergerak seiring menangani gejala lumba haram yang semakin mencengkam pada hari ini. 48 KODIFIKASI Maksud: Kegiatan menyusun maklumat Aplikasi dalam ayat[Tema:Membaca] Remaja yang berpengetahuan mampu melakukan kodifikasi apabila membaca bahan bacaan daripada pelbagai sumber.45 FRANCAIS Maksud: Kebenaran oleh pengeluar untuk memasarkan barangannya Aplikasi dalam ayat[Tema: Pelancongan] Agensi pelancongan boleh mengaplikasikan konsep francais untuk mempopularkan produk dan perkhidmatan mereka kepada pelancong asing. 49 ENTENG Maksud: Ringan. bersultan di hati. 51 TUNTAS Maksud: Menyeluruh dan lengkap Aplikasi dalam ayat[Tema: Dasar 1 Murid 1 Sukan] . 47 PARADIGMA Maksud: Model yang jelas tentang sesuatu Aplikasi dalam ayat[Tema: Remaja Berwawasan] Kita perlu melakukan anjakan paradigma untuk merubah senario negatif yang membelenggu golongan muda negara ini.

ceramah Aplikasi dalam ayat: Jerayawara secara progresif perlu diadakan ke seluruh negara bagi menerangkan keburukan gejala lumba haram.. 52 IZHAR Maksud: Jelas Aplikasi dalam ayat[Tema:OKU] Izharnya. Tuntasnya. 54 JERAYAWARA Maksud: Pameran. Dasar 1 Murid 1 Sukan mampu memupuk minat bersukan dalam kalangan murid- murid sekolah. golongan orang kurang upaya turut membantu perkembangan ekonomi negara Malaysia. 57 ADIWANGSA Maksud: Bangsa mulia Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial] Remaja yang mampu menongkah arus kebejatan . 53 AFDAL Maksud: Lebih baik Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung] Prakarsa yang afdal bagi menggalakkan anak-anak menabung ialah ibu bapa membuka akaun simpanan di bank untuk anak-anak. 56 EGOSENTRIK Maksud: Mementingkan keperluan diri Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Kejiranan] Sikap egosentrik yang ada di dalam diri menyebabkan masyarakat bandar tidak mengamalkan semangat kejiranan. 55 REKAYASA Maksud: Penerapan unsur-unsur ilmu Aplikasi dalam ayat[Tema:Guru] Guru yang berkesan mampu melakukanrekayasa melalui pelbagai medium dan kaedah pengajaran di dalam kelas.

binasa Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial] Masyarakat yang bobrok akhlaknya akan merugikan negara. generasi muda pada hari ini mengalami gangguan atma sehingga menyebabkan mereka tidak memikirkan baik buruk sesuatu perkara. 63 GELANDANGAN Maksud: Merempat Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung] Amalan menabung sejak kecil mampu merubah kehidupan gelandangan menjadi lebih baik. 62 EFISIEN Maksud: Berkesan Aplikasi dalam ayat[Tema: Pendidikan Vokasional] Langkah yang efisien mampu memperkasakan pendidikan vokasional di negara ini.. 58 EGALITARIANISME Maksud: Fahaman bahawa semua orang sama rata Aplikasi dalam ayat[Tema: Perpaduan] Konsep 1 Malaysia mampu merealisasikanegalitarianisme dalam pembudayaan budaya dan bahasa 59 ATMA Maksud: Jiwa Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial Remaja] Sementelahan . 61 PENGITLAKAN Maksud: Membuat rumusan Aplikasi dalam ayat[Tema: Bangunan Bersejarah] Sebagai pengitlakan. sosial akan menjadi adiwangsa yang mengharumkan nama negara. 64 MUASIR Maksud: . 60 BOBROK Maksud: Rosak. kita seharusnya berganding bahu memulihara bangunan bersejarah untuk memastikan generasi hari muka dapat mewarisinya.

budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia telah meningkat. 65 SIMBIOSIS Maksud: Perkaitan hidup antara dua atau lebih organisma Aplikasi dalam ayat[Tema: OKU] Sememangnya simbiosis antara kerajaan dengan rakyat mampu menghasilkan sinergi yang merubah senario masyarakat. 67 NINGRAT Maksud: Orang mulia Aplikasi dalam ayat[Tema: Remaja Berwawasan] Remaja seharusnya berusaha menjadi golonganningrat yang akan membanggakan nama ibu bapa dan negara. Kontemporari. 66 PIDANA Maksud: Kejahatan Aplikasi dalam aya[Tema: Gejala Sosial] Anak-anak terdorong untuk melakukan pidanadek galakan rakan-rakan sebaya. kita seharusnya menyokong Dasar 1 Murid 1 Sukan. 68 JEMBEL Maksud: Miskin Aplikasi dalam ayat[Tema: Krisis Makanan Antarabangsa] Seharusnya kita membantu negara-negarajembel di Afrika yang mengalami krisis makanan 69 MURBA Maksud: Rakyat jelata Aplikasi dalam ayat[Tema: Sukan] Sebagai golongan murba. semasa Aplikasi dalam ayat[Tema:Membaca] Muasir ini. 70 PROLETAR Maksud: Kaum yang suka membunuh/ membuat kacau Aplikasi dalam ayat[Tema:Gejala Sosial] Kita seharusnya memerangi gejala buli dan ponteng sekolah kerana kita tidak mahu melihat generasi .

memadu (tenaga) interim . Koleksi 2 deduksi . musim berganti.kesimpulan sayembara . bayangkan keadaan di negara kita yang mencapai tahap jenayah/penagihan .ideologi . menangis ketika berundur adalah lebih baik daripada merintih selepas melangkah -Zaman bertukar.peraturan ekstermis . akan datang menjadi masyarakatproletar. sekolah teratak ilmu -cabaran masa depan yang kian rencam -Sesungguhnya.ketentuan ..pendapat yang mempengaruhi norma . -Remaja bukan sahaja permata dalam rumah tangga dan generasi harapan masa depan keluarga malah merupakan pewaris kegemilangan negara -Impaknya.bersifat sementara dunia tanpa sempadan -fitrah prodeo : flora dan fauna -kemaslahatan : kebaikan -melestarikan .peraduan propaganda ..orang yang bersikap melampaui batas gembleng .mengekalkan -gedung ilmu..

kebiasaan 14. lumrah. menuding jari. vandalisme. keserakahan.menyalahkan orang lain 7.sesuatu yang bernilai 6. konflik jiwa . dadah sifar! -Diharapkan biarlah aspek pendidikan itu tunjangnya dipaterikan dengan agama.Kosa Kata Luas 1. aset. kukuh.asas/dasar 5. bermaharajarela . malapetaka. tonggak.seluruh 8. seantero. duniawi -hal-hal dunia . -mengadu domba : melaga-lagakan -wahana : saluran -anjakan paradigma : peralihan drpd 1 lingkungan kpd sesuatu yg baru (fikiran) -visi kudsi : visi suci -anak watan pewaris bangsa : remaja Koeksi 3 .berleluasa 2. merealisasikan -menjadikan kenyataan 12.merosakkan harta benda 13.bencana/ bala 9. konklik -kuat.pergolakan jiwa 3.kerakusan. mapan 11. menopang dagu -termenung 4. ketamakan 10.

seyogia* harus. global.sesuatu yang diwarisi turun- temurun 35. kepupusan .15. patut 30. akar umbi -punca 20. pancarobah -keadaan yang kacau 28.dipinggirkan 17.utama 23.harta pusaka . merunsingkan -merisaukan 31.dunia seluruhnya 34.menghancurkan 21. mengheret.mengawal 25. warisan.hakikat 26. materialistik -kebendaan 24. kritikal. pusaka. membendung. kesedaran sivik -kesedaran tentang tanggungjawab 22.serius 18. sanubari -jiwa 19.membawa kepada 29. perdana. ketandusan -tidak ada 16. disisihkan. realiti. khazanah -harta benda 33. berjat* kawan 27. meranapkan.kehilangan 32.

hebat 39.ekoran 53. prihatin.mendapat 52. serampang dua mata -melakukan dua kerja serentak 40. gemuruh.mencadangkan 47. era -zaman 48. terjebak.teratur. intensif -giat.terlibat 41. mencungkil -mencari 43. tersadai -tidak bergerak 54. rentetan. arkib. demonstrasi -menunjukkan 38. silaturahim -persaudaraan 45. motivasi -semangat tinggi 46.ancaman. sahsiah. sistematik. mengikut peraturan 49. peras ugut.36.peka 37.membanggakan 51.keperibadian 57. menyarankan. bersungguh-sungguh 50. komitmen. iltizam -harapan tinggi 44.tempat menyimpan benda khazanah 42. dif -tetamu 56.kesungguhan . menimba. paksaan 55. menberangsangkan.

fasilitator. dimaksudkan 73.kali pertama 60.penggerak 61. nadi. manfaat. persada -gelangang 78. muafakat -kerjasama 67. total -menyeluruh . syabas.58.kejatuhan 77. mutakhir-terkini 74. menyeru -meminta 72.menukar 70. kebejatan.didefinisikan. fleksible -mudah diubahsuai 76. terpikul -tertanggung 68.keupayaan 66. teladan -contoh 69. boikot -dipulaukan 79. ditakrifkan. dinafikan -disangkal 71. kegawatan. mengikis. kewibawaan.keluar 64. tampil.membuang 62.pemudah cara 75. julung-julung.tahniah 65.kejatuhan 63. mengubah.faedah 80. perpestif -tanggapan 59.

menerajui. kolot.mengagalkan 93.hak kebebasan 92. infomasi. memudaratkan.adat 85.81.perpaduan 98.kerjaya 96.dikuasai 94. keinginan 99. drastik -cepat 103. bergelandang. kutsi -suci 87.berdaya saing 101. intergrasi. aspirasi -cita-cita.sihat dan cemerlang 102.memburukkan 100. dinamis. merenoatkan. senggang -santai. imej -penampilan 91. tersohor.berperlesetan 83.dicanangkan 88.kuno 95. progresif. perisai -pertahanan . norma. diuar-uarkan.penerangan 97. mengetuai 90. tidak sibuk 82. maslahat -faedah 84. dana -modal 89. dimonopoli.terkenal 86. emansipasi.memimpin. profesion.

waswas -tidak yakin 108. obligasi -semangat 114.peraturan 125. permantauan.berkesan 118. musibah -bencana 123. panji. impak -kesan 115. manifesto -pendirian 107.ceramah 119.pengawasan. natijahnya -kesannya 109. efektif. jenama -jenis barang 111. akur. manipulasi tindakan 122.melambangkan 110. prosedur. tuntasnya. diiktiraf.diakui 113.mengenalpasti 105. mencerminkan. pornografi.bersetuju 117. diagnosis.104. pemeriksaan 106. inisiatif -daya usaha .bahan-bahan lucah 112. konvensional.keseluruhannya 116. lewa -tidak sepenuh hati 124.mementingkan diri sendiri 121.bendera 120. individualistik.

darsawarsa.mendalam 6.Penyalur ilmu . anasir -gejala 127.penyatuan 128.Pada masa kini 9.126. kaliber -berkeupayaan 130.Selepas fenomena itu 5Jika ditelusuri .satu dekad 131. insentif -imbuhan.Mengakibatkan / menyebabkan 4.Memanifestasikan fikiran .Seantero dunia .Memberikan impak .Menggunakan idea dengan sebaik-baiknya 2.Pemberi banyak pengetahuan 7Alaf baharu .Menulis / bercakap sesuatu 3.Frasa Menarik 1. ganjaran Koleksi 4 .Merosakkan perasaan 11.Seluruh dunia 10Menikam sanubari . transisi -perantaraan 129.Jika dikaji secara .Mutakhir ini .Meluaskan . penggemblengan.Masa terkini 8.Rentetan senario itu .Menukilkan kata-kata .Meluaskan horizon pemikiran .

Pemikiran biasa / umum 23.Kesombongan akibat kejayaan / keangkuhan 19.Simbiosis .Lebih intelektual dan berketerampilan – Lebih bijak dan berkebolehan 15.Bitara .Kestabilan spiritual dan fizikal - Keseimbangan rohani dan jasmani 21.Menggabungjalinkan elemen .Tiada tandingan / eksklusif / hanya satu-satunya 16.Mengkodifikasikan undang-undang – Menyelaras undang-undang / peraturan 20.Anjakan paradigma .Dua benda yang saling berkaitan 17.Mekanisme kawalan .Pandangan sarwa .Menggunakan pelbagai aspek 13.Mendabik dada .Mengaktifkan proses jual beli 14.Alat / aspek yang mengawal sesuatu 22. pandangan / pemikiran 12.Berkhayal / bermenung / tidak berfikiran matang 18.Perubahan demi .Masih bermain dengan fantasi .Merangsang ekonomi .

kemajuan atau kebaikan 24.Landasan berfikir .Daya usaha / inisiatif 31.Alpukah .Masyarakat .Rutin harian .Inisiatif / daya usaha 38.Bersepakat 35.Keteguhan cara berfikir 30.Kumpulan manusia yang pandai 34.Inteligensia .Prakarsa .Praja .Cara berfikir 26Masyarakat konvensional .Badai kehidupan .Cabaran hidup 33.umum / biasa 27.Berkongkalikung .pramusaji .Kerja yang biasa dilakukan .Kemapanan fikiran ..Bukti yang kukuh 36.Sekolah / universiti / tempat pelajar 29.Bukti yang konklusif .Relevan dengan kehendak zaman – Diterima dengan perubahan dari semasa ke semasa 25.Kota / negeri 37.Pelayan tetamu di restoran 39.Alma mater . Mengaibkan diri .Bacul .Tidak bersemangat 32.Memalukan diri 28.

Keinginan diri 41. Marcapada ini.Bahas / debat / konflik 46. Disemarakkan -digiatkan 8. Rencaman -Pelbagai 6.Tugas menteri 44.Narsisistik . Memorabilia -kenangan manis yg x dpt dilupakan. Wadah -Alat 7.privasi .Impak -Kesannya 2.Polemik .Linglung .Kosa Kata Luas 1. Dijana -dijalankan . 3.Keadaan atau suasana bersendiri tanpa sebarang gangguan 43.Portfolio menteri .Falah .interpretasi .Pentas siasah . Obses . Ironinya.bersilengah - Bersikap tidak tahu Koleksi 5 . - Dewasa ini 4.Membubarkan / memansuhkan 47. dan sehari-hari 40.Terlalu memuji diri sendiri 42.Melikwidasikan .Kejayaan / kemenangan 49.Hilang ingatan 48.Nawaitu diri .Dunia politik 45.Tafsiran / penjelasan 50. Mutakhir ini.terlalu terikut-ikut 5.

Kemelut -masalah 12. -Sehubungan itu 19. Memperkasa -meningkatkan 10. Delinkuen -tidak mematuhi peraturan 31. Polemik -isu yg sering dibincangkan 33. Kebejatan moral -keruntuhan moral 21. Nirmala -Hening (pagi yg hening) 29. Rentetan itu. Mangkin yang efektif -faktor- faktor penyebab. Diuar-uarkan -diberitahu. Seantero . Ukhrawi -rohani (berkenaan akhirat) 22.seluruh (cth: seantero dunia) 40. Menjurus -menyebabkan 38.(cth: dipandang remeh) 27.dihebahkan 18. Pragmatis -praktikal 37.berkenaan dunia 23. Belenggu -konkongan 43. Sarwajagat -peringkat antarabangsa 15.(cth: menerjah masuk) 26. Komentar -komen 32. Duniawi . menerjah . Inovasi -kemajuan 35. Berkaliber -(cth: pemimpin yg .. Glokal/lokal -peringkat tempatan 13. Penuh iltizam -penuh semangat 34. Remeh . Perencah -faktor 41. 36. Global -peringkat dunia 14. Diimplementasikan -digunakan 28. Mengorak -memulakan (cth: mengorak langkah) 39. Dangkal -pengetahuan yg cetek 16. Nescaya -pasti 24.9. Arus Modenisasi -Zaman moden 17. Kekangan -masalah 11. Izhar -Jelas 30. Sinergi -kerjasama 20. Enteng -ambil mudah/ringan 25. Keakraban -hubungan yg erat 42.

Nafsi -sikap mementingkan diri 51. Prestij -reputasi (cth: anugerah yg berprestij) 59. Meledakkan -menyebabkan terbitnya sesuatu 56 Modal insan -pembangunan manusia (cth: modal insan yg cemerlang) 57. Entiti mithali -sesuatu yg patut diteladani 60. Signifikan -bermakna atau penting 55. Khusyuk -menumpukan perhatian 50. Hedonisme -mementingkan keseronokan 53. Mercu-menempa 45. Evasif -sikap mengelak diri drpd sesuatu tanggungjawab 52. Serampang dua mata -dasar yg mempunyai 2 objektif 54. Terhunus -telah sedia tercabut (cth: keris yang terhunus) 49. Komitmen -memberikan sepenuh tenaga (kerjasama) 58. Utopia -masyarakat yg terlalu ideal/sempurna (tidak mungkin diwujudkan) 47. Justifikasi -suatu alasan yg menjadikan . Rohaniah dan insani -nilai-nilai kemanusiaan 48. Kontemporari -masa kini 46.berkaliber) 44.

tidak terlalu ketat (peraturan) 72. Sofistikated -bersifat kompleks 70. Menyoroti -membicarakan 82. Darah setampuk pinang -belum ada pengalaman lagi 62. Sementelahan pula -tambahan pula.tertarik 69. sesuatu wajar dilakukan/diberikan 61. Kendatipun begitu -walaupun begitu 65.menunjukkan 73. Swadaya -kekuatan sendiri 78. Dominan -utama 80. Mayapada -dunia 71. Pasrah -menyerah 83.lazimnya 77. Ghalibnya -biasanya. Dirangkaikan -dihubungkan 87.lebih- lebih agi 68. Aspirasi -cita-cita 76. Heterogen -pelbagai 74. Tersohor -terkenal/termasyur 67. Altruisme -sifat suka mengutamakan kebajikan orang 64. Anjakan paragdigma -perubahan yg baik 63. Memanifestasikan -melahirkan. Uswah -teladan.contoh 79. Pidana -kejahatan 75. Mampan -mantap . Tarbiah -pendidikan 81. Takuk lama -tahap lama 66. Arus globalisasi -Zaman global (dunia tanpa sempadan) 73. Kealpaan (alpa) -Kecuaian/lupa 84 Ideal -mulia 85 Berhempas pulas -berkerja keras 86. Tergusur -terheret. Luwes .

Efisien -menjlnkan tugas dgn cekap 95.mata pencarian 100.pesimis-orang yang bersikap tidak yakin akan pendirian 109. Tamsilan -contoh 90.vital.turuts serta 103.penting 108. turun padang. teruja.timbul minat/keinginan yang kuat . Filsafat -falsafah 92.vital-penting 99. alternatif.berintegriti-mempunyai kejujuran 104. Metropolitan -bandar raya 89.inderloka.syurga 110. Ruwet -kalut. Petualang -penghalang 94. tidak bernoktah.88. aroma.tiada pengakhiran 102.menyelidik 105. ikhtisas. Holistik –mulia 98. Nescaya -sudah tentu 91. Ideal -sempurna/sesuai 93.meneroka.kusut atau sulit 96 Mantan -bekas 97.bau 106. aktivis –org yg melibatkan diri secara aktif 101.pilihan 107.