Lampiran ruangan C Penyataan Waqaf Tunai

Hubungan Nama RM
Diri Sendiri
Suami
Anak
Anak
Anak
Anak
Anak
Anak
Bapa
Almarhum
Almarhum
Almarhum
Almarhumah
Almarhumah
Almarhumah

Jumlah