Lampiran 11-1

NOTA MINTA
Rujukan : 400 – 10/2/1/9 (101)
Tarikh : 08.07.2016
Kepada : Pengetua
SMK (P) Raja Zarina

Daripada : PUAN SAROJINI DEVY A/P AZIMALAM

Permohonan Mendapatkan Bekalan Peralatan Bagi Tahun 2016

Berhubung dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan mendapatkan bekalan
seperti berikut:-

Anggaran Catatan oleh
Harga/Unit Harga Tarikh
Bil PerihalBarang Kuantiti Pengetua /Guru
(RM) Diperlukan
(RM) Besar
1. Cat 18L Jotun Putih 3tin 61.00 183.00
2. Cat 20L Nippon w/b 9517 3tin 283.02 849.06
3. Cat 15L NP w/b 159 (mix) 3tin 281.13 843.39
4. 7’ MBS Roller refill 10pcs 4.50 45.00
5. 4” MBS Rainbow Roller refill 10pcs 0.90 9.00

JUMLAH 1929.45

Peruntukan dikenakan : SUWA - SUMBANGAN
Baki Peruntukan Semasa : RM 2427.00 – RM 1929.45 = RM 497.55
Sekian, terimakasih.

Yang benar Permohonan di atas diluluskan/tidak diluluskan

…………………………………… …………………………………………………………..
( SAROJINI DEVY A/P AZIMALAM ) (NORLIZA BINTI MAT RADZI)
Tarikh : 08/07/2016 Pengetua SMK (P) Raja Zarina
Tarikh: 08/07/2016