GATTIN TEMELJI

TEMELJNA PLOČA 70 CM

ARMATURA ASX

ARMATURA ASY NAZNAČENA PODRUČJA ARMIRATI NA POSMIK KOSOM ARMATUROM U PRIPADAJUĆEM SMJERU: .

NA RUBOVIMA PLOČE NAPRAVITE SERKLAŽ Φ12/20 .