UJIAN

BERTULIS %

KERJA
KURSUS %

JUMLAH %

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MUTIARA RINI
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015
TAHUN 4
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

NAMA: _____________________________ TAHUN 4: _____________

BAHAGIAN A

JAWAB SEMUA SOALAN

1. Perkataan komputer dalam bahasa Latin bermaksud ……………………
A Pengiraan
B Pendaraban
C Penjumlahan
D Penambahan

2. Berikut merupakan jenis-jenis komputer kecuali
A komputer riba
B komputer tablet
C komputer timbul
D komputer benam

3. Bahagian komputer yang mengandungi komponen seperti unit pemprosesan
pusat, papan induk, memori, sumber kuasa dan storan dipanggil sebagai
A Unit fungsi
B Unit system
C Unit maklumat
D Unit simpanan

4. Tiga jenis perisian utama komputer ialah sistem pengendalian, dan program
1

Jika tetikus rosak semasa menggunakan komputer riba. Apakah yang dimaksudkan dengan komputer? A Komputer ialah alat elektrik yang berupaya menghasilkan maklumat berdasarkan data yang diterima B Komputer ialah alat elektrik yang berfungsi untuk menerima dan memproses data C Komputer ialah alat elektronik yang berupaya untuk menerima dan menyimpan data sahaja D Komputer ialah alat elektronik yang berupaya menerima. kita boleh menggunakan sebagai pilihan untuk memilih dan menggerakkan objek pada paparan. memproses. A perisian aplikasi B perisian maklumat C perisian penggunaan D perisian penyimpanan 5. Namakan simbol Y A Microsoft Office Word 2 . A Monitor B unit system C pad sesentuh D papan kekunci Soalan 7. utiliti. Namakan symbol X A Google Chrome B Microsoft Office Excel C Adobe Photoshop D Microsoft Office Word 8. 8 dan 9 adalah berdasarkan simbol di bawah: X Y Z Simbol: Jenis-Jenis Perisian 7. dan menyimpan data untuk menghasilkan maklumat 6.

1kb = ________bait. Berikut merupakan jenis-jenis peranti input kecuali A Pencetak B Pengimbas C pen cahaya D papan kekunci 15.Kilobait (KB) 14. Apakah port yang Soket ACpaling sesuai untuk X A Port rangkaian B Port Port pararel PS2 C Port serial D Port audio Port Monitor 13. Yang manakah susunan data secara menaik yang betul A Port(KB) Kilobait USB– Megabait ( MB) – Gigabait (GB) – Terabait (TB) B Megabait ( MB) . audio. B Microsoft Office Excel C Windows Media Player D Microsoft Office Power Point 9. A 1024 B 1204 C 1402 D 4201 11. Teks. imej dan video termasuk dalam kategori A Fail 3 . Fail data manakah berkemungkinan mempunyai saiz yang paling besar? A Fail text B Fail audio C Fail gambar D Fail video 12.Kilobait (KB) – Megabait ( MB) –Terabait (TB) D Terabait (TB) – Gigabait (GB) – Megabait ( MB) . Namakan simbol Z A Paint B Linux C Google D Real Player 10.Kilobait (KB) – Gigabait (GB) – Terabait (TB) C Gigabait X(GB) .

Di bawah ialah pernyataan yang benar tentang Cakera Keras kecuali A Cakera keras terletak dalam unit sistem utama B Data dalam tidak boleh dipadamkan atau diubahsuai. Peranti yang digunakan sebagai alat penuding untuk memilih program A Peranti A B Peranti B 4 . 18. Peranti A Peranti B Peranti C Peranti D Jenis-jenis peranti 20. D Terdapat cakera keras mudah alih yang lebih ringan dan kecil yang boleh dibawa ke mana-mana. manakah yang bukan sistem pengendalian? A Microsoft Office B Windows C Linux D Android 19. Antara yang berikut. C Mempunyai ruang saiz kapasiti storan yang sangat besar. B Data C Utility D Maklumat 16. Apakah fungsi perisian aplikasi pada sesebuah komputer? A Membantu dari aspek keselamatan B Mengelak komputer daripada kecurian C Membantu melaksanakan tugas yang khusus D Memastikan komputer sentiasa ditutup dengan betul 17. Perisian yang paling sesuai digunakan untuk membuat karangan ialah? A Hamparan elektronik B Persembahan C Pemproses perkataan D Anti Virus Soalan 20 dan 23 berdasarkan gambar di bawah.

IV C II. Data ialah ____________ yang dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses. II. Peranti yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. A Peranti A B Peranti B C Peranti C D Peranti D 23. Kira jumlah bait bagi ayat di bawah SAYA SUKA TMK. II. Peranti yang digunakan untuk mencetak maklumat A Peranti A B Peranti B C Peranti C D Peranti D 24. III B I. III. IV 26. IV D I. III. A Input B Storan C Output D Peranti 25. Data dalam bentuk teks terdiri daripada I Imej II Huruf III Simbol IV Nombor A I. A 11 bait 5 . Peranti yang digunakan untuk menyimpan data A Peranti A B Peranti B C Peranti C D Peranti D 22. C Peranti C D Peranti D 21. III.

Menyimpanan Perisian Papan Induk Megabait 27. A Menyimpan B Perisian C papan induk D Megabait 30. Sistem ___________________ialah satu program yang mengawal dan menyelaras semua aktiviti computer A Menyimpan B Perisian C papan induk D Megabait 6 . B 12 bait C 13 bait D 14 bait Soalan 27dan 30 berdasarkan gambar di bawah. Peranti storan merupakan alat yang digunakan untuk _____________ data. A Menyimpan B Perisian C papan induk D Megabait 28. Simbol MB mewakili ukuran data ______________________ . Komputer terdiri daripada komponen perkakasan dan ________________. A Menyimpan B Perisian C papan induk D Megabait 29.

Perkakasan D ialah ________ 7 . Soalan 31 hingga 32 berdasarkan gambar di bawah monitor Speaker keyboard CPU Perkakasan A Perkakasan B Perkakasan D Perkakasan C 31. Perkakasan A ialah ________ A Monitor B Speaker C Keyboard D CPU 32. Perkakasan B ialah ________ A Monitor B Speaker C Keyboard D CPU 33. Perkakasan C ialah ________ A Monitor B Speaker C Keyboard D CPU 34.

yang mana bukan perisian anti virus? A Kaspersky. Apakah masalah yang akan timbul sekiranya komputer tidak didefragmentasi? 8 . A Perkakasan computer B Perisian Komputer C Permainan Komputer D Virus Komputer 36. I Perisian tidak dapat dilancarkan II Fail data tidak dapat dibuka II Operasi menjadi perlahan daripada biasa IV Berlaku kehilangan fail A I dan IV sahaja B I dan II sahaja C I dan III sahaja D I. Serangan virus boleh menyebabkan. “Program komputer yang berupaya menyalin dirinya sendiri dan menjangkiti komputer tanpa kebenaran ataupun pengetahuan pengguna” Pernyataan ini merujuk kepada. Manakah satu fungsi Printer A Memasukkan data B Memancarkan dan arahan ke dalam paparan maklumat komputer C maklumat Mencetak D data pada skrin Menyimpan layar dan kepada pengguna maklumat pengguna 39. Antara berikut. A Monitor B Speaker C Keyboard D CPU 35. II.puter daripada serangan virus 40. Apakah maksud defragmentasi? A proses penyusunan semula fail-fail pada cakera keras B Proses membuangkan fail-fail yang tidak diperlukan lagi C Proses menyalin fail-fail dari cakera keras kepada cakera padat D Proses membersihkan ko. III dan IV 37. B Avira C McAfee’s D Firefox 38.

(6 Markah) 9 . C Capaian internet akan terputus. D Prestasi komputer menjadi semakin baik. A Komputer menjadi perlahan. BAHAGIAN B (20 Markah) 1. B Komputer akan diserang virus. Isikan tempat kosong dengan langkah-langkah proses pembangunan persembahan multimedia yang betul.

Nyatakan kelima-lima elemen multimedia yang kamu telah pelajari. (5 Markah) T A V A I 3. Memilih tajuk persembahan 2. Nyatakan akronim bagi prinsip pembinaan persembahan CASPER (6 Markah) Contrast Control Alignment Attribution Simplicity Sample Emphasis Empowerment Repetition Regulation Perfection Proximity 10 .

(3 Markah) jujukan susunan objek lakaran grafik sesiri lakaran objek susunan grafik ~~~~~~~~~~~~~~~~KERTAS SOALAN TAMAT~~~~~~~~~~~~~~~~~ Disediakan oleh. S- P. Papan cerita ialah _________________ bagi paparan persembahan yang disusun secara _____________. imej. R- 4. A. SITI ZUBAIDAH BT HUSSIN RASHIDAH BT ABD RAHMAN Ketua Panitia TMK Guru Penolong Kanan 1 SK Taman Mutiara Rini SK Taman Mutiara Rini Disahkan oleh. video atau animasi yang terdapat di dalam persembahan. Lakaran grafik menunjukkan _____________ seperti teks. C. Disemak oleh. MOHD TAP BIN ABU Guru Besar SK Taman Mutiara Rini 11 . E. audio.