6@FK@E BC KJDEDM@IC

>@AGF 7?5

,HEDA@JD@ 6KEJD!AGFJIGE
ÎN TIMPUL INSTALĂRII ŞI DĂRII ÎN EXPLOATARE TREBUIE URMAŢI CEL PUŢIN URMĂTORII
11 PAŞI DIN GHIDUL RAPID DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE.

DACĂ ÎNTÂMPINAŢI PROBLEME, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAŢI DISTRIBUITORUL
DUMNEAVOASTRĂ LOCAL.

Ghid rapid de punere în funcţiune

1. Asiguraţi-vă că livrarea corespunde comenzii realizate de dumneavoastră, vezi
Capitolul 3.

2. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă din Capitolul 7TTRT! ?JKJTJQHJ URWTHJ
QRV KRWQI& înainte de punerea în funcţiune.

3. Înainte de instalarea mecanică, asiguraţi-vă că spaţiile libere minime din jurul
unităţii sunt respectate şi asiguraţi respectarea condiţiilor ambientale prezentate
în Capitolul 5.

4. Verificaţi dimensiunea cablului motor şi a cablurilor reţelei de alimentare,
siguranţele reţelei de alimentare şi conexiunile cablurilor; vezi Capitolul 6.

5. Respectaţi instrucţiunile privind instalarea, vezi Capitolul 5.

6. Dimensiunile cablurilor de comandă şi sistemul de împământare sunt explicate în
Capitolul 6.1.1.

7. Instrucţiunile privind utilizarea tastaturii sunt prezentate în Capitolul 7.

8. Toţi parametrii sunt setaţi la valori implicite. Pentru a asigura funcţionarea
corectă, verificaţi datele de pe plăcuţa indicatoare pentru a afla valorile de mai jos
şi parametrii corespunzători din grupul de parametri P2.1. Vezi Capitolul 8.3.2.

· tensiunea nominală a motorului, par. 2.1.6
· frecvenţa nominală a motorului, par. 2.1.7
· turaţia nominală a motorului, par. 2.1.8
· HWTJQVWO QRPMQFO FO PRVRTWOWM$ par. 2.1.9
· coeficientul de putere al motorului, cosφ, par. 2.1.10.

Toţi parametrii sunt explicaţi în Manualul aplicaţiei Multi-Control.

9. Respectaţi instrucţiunile privind punerea în funcţiune, vezi Capitolul 8.

10. Convertizorul de frecvenţă Vacon NXL este pregătit pentru utilizare.

11. La finalul acestui manual veţi găsi un îndrumar rapid privind intrările/ieşirile
implicite, meniurile panoului de comandă, valorile monitorizate, codurile de eroare
şi parametrii de bază.

Societatea Vacon Plc nu este responsabilă pentru utilizarea
convertizoarelor de frecvenţă fără respectarea instrucţiunilor.

Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
CUPRINS

MANUALUL DE UTILIZARE AL CONVERTIZORULUI
VACON NXL

INDEX

1 SIGURANŢĂ
2 DIRECTIVELE UE
3 PRIMIREA LIVRĂRII
4 DATE TEHNICE
5 INSTALARE
6 CABLURI ŞI CONEXIUNI
7 TASTATURA DE COMANDĂ
8 PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
9 IDENTIFICAREA ERORILOR
10 DESCRIEREA PLĂCII OPT-AA
11 DESCRIEREA PLĂCII OPT-AI

MANUALUL APLICAŢIEI VACON MULTI-CONTROL

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
L@AGF O &

INFORMAŢII DESPRE MANUALUL DE UTILIZARE AL CONVERTIZORULUI VACON NXL ŞI
MANUALUL APLICAŢIEI MULTI-CONTROL

Felicitări pentru alegerea controlului uniform oferit de către convertizoarele de frecvenţă Vacon NXL!

Manualul de utilizare vă va oferi informaţiile necesare privind instalarea, punerea în funcţiune şi
utilizarea Convertizorului de frecvenţă Vacon NXL. Vă recomandăm să studiaţi cu atenţie aceste
instrucţiuni înainte de a porni pentru prima dată convertizorul de frecvenţă.
În Manualul aplicaţiei Multi-Control veţi găsi informaţiile despre aplicaţiile utilizate pentru
convertizorul Vacon NXL.

Acest manual este disponibil în variantă imprimată şi în variantă electronică. Vă recomandăm să
utilizaţi versiunea electronică, dacă este posibil. Dacă aveţi versiunea electronică, veţi beneficia de
următoarele funcţii:

Acest manual conţine mai multe link-uri şi referinţe către alte locuri ale manualului, care
facilitează căutarea şi identificarea rapidă a datelor în cadrul manualului.
Acest manual conţine şi hyperlink-uri către site-uri web. Pentru a vizita aceste site-uri web prin
intermediul link-urilor, este necesar să aveţi instalat un browser pe computerul dumneavoastră.

OBSERVAŢIE: Nu veţi putea edita versiunea Microsoft Word a manualului fără a avea o parolă
validă. Deschideţi fişierul care conţine manualul ca versiune ”read-only”.

Toate specificaţiile şi informaţiile pot fi modificate fără avertizare prealabilă.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
’ O L@AGF

Manualul de utilizare al convertizorului Vacon NXL

Codul documentului: ud01251A
Date: 28.10.2009

Cuprins

1. SIGURANŢA .................................................................................................................................... 8
1.1 Avertizări .................................................................................................................................... 8
1.2 Instrucţiuni de siguranţă ............................................................................................................. 8
1.3 Împământarea şi protecţia la eroarea de împământare............................................................... 9
1.4 Pornirea motorului .................................................................................................................... 10
2. DIRECTIVELE UE.......................................................................................................................... 11
2.1 Marcajul CE .............................................................................................................................. 11
2.2 Directiva EMC .......................................................................................................................... 11
2.2.1 Informaţii generale ................................................................................................... 11
2.2.2 Criterii tehnice .......................................................................................................... 11
2.2.3 Mediile definite în standardul EN 61800-3 (2004) pentru produse ............................ 11
2.2.4 Clasificarea EMC a convertizorului de frecvenţă Vacon ........................................... 11
2.2.5 Declaraţia de conformitate a producătorului ............................................................. 12
3. PRIMIREA LIVRĂRII ..................................................................................................................... 14
3.1 Codul denumire tip ................................................................................................................... 14
3.2 Depozitare ................................................................................................................................ 15
3.3 Întreţinere ................................................................................................................................. 15
3.4 Garanţie ................................................................................................................................... 16
4. DATE TEHNICE ............................................................................................................................. 17
4.1 Introducere ............................................................................................................................... 17
4.2 Valori nominale......................................................................................................................... 19
4.2.1 Vacon NXL – Tensiune în reţeaua de alimentare 208-240 V.................................... 19
4.2.2 Vacon NXL – Tensiune de alimentare 380 – 500 V.................................................. 19
4.3 Date tehnice ............................................................................................................................. 20
5. INSTALARE................................................................................................................................... 22
5.1 Montare .................................................................................................................................... 22
5.1.1 MF2 şi MF3 .............................................................................................................. 22
5.1.2 MF4 – MF6 .............................................................................................................. 25
5.2 Răcire ....................................................................................................................................... 26
5.3 Modificarea clasei de protecţie EMC de la H la T ..................................................................... 27
6. CABLURI ŞI CONEXIUNI .............................................................................................................. 28
6.1 Conexiunile la reţeaua de alimentare........................................................................................ 28
6.1.1 Cablurile .................................................................................................................. 29
6.1.1.1 Dimensiuni pentru cabluri şi siguranţe............................................................. 30
6.1.2 Montarea accesoriilor pentru cabluri ........................................................................ 31
6.1.3 Instrucţiuni de instalare ............................................................................................ 33
6.1.3.1 Lungimi de dezizolare pentru cablurile motorului şi ale reţelei de alimentare .. 34
6.1.3.2 Instalarea cablurilor pentru Vacon NXL ........................................................... 35
6.1.4 Instalarea cablurilor şi standardele UL ..................................................................... 43

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
L@AGF O (

6.1.5 Verificarea izolaţiei cablurilor şi motorului ................................................................ 43
6.2 Unitatea de comandă ............................................................................................................... 44
6.2.1 MF2 – MF3 .............................................................................................................. 44
6.2.2 MF4 – MF6 .............................................................................................................. 44
6.2.2.1 Plăci opţionale care pot fi conectate la MF4 - MF6 ........................................ 44
6.2.3 Conexiuni de comandă ............................................................................................ 45
6.2.4 Comandă de intrare/ieşire ........................................................................................ 46
6.2.5 Semnale de comandă ale terminalului ..................................................................... 47
6.2.5.1 Poziţiile conectorilor jumper la placa de bază a convertizorului Vacon NXL... 48
6.2.6 Conectarea unui termistor (PTC) la motor................................................................ 51
7. TASTATURA DE COMANDĂ ........................................................................................................ 52
7.1 Indicaţii pe afişajul tastaturii ...................................................................................................... 52
7.1.1 Indicatorii pentru starea unităţii (vezi tastatura de comandă).................................... 52
7.1.2 Indicatorii pentru locul de comandă (vezi tastatura de comandă) ............................. 53
7.1.3 Indicatorii numerici (vezi tastatura de comandă) ...................................................... 53
7.2 Butoanele tastaturii................................................................................................................... 54
7.2.1 Descrierea butoanelor.............................................................................................. 54
7.3 Asistentul de pornire ................................................................................................................. 55
7.4 Utilizarea tastaturii de comandă................................................................................................ 57
7.4.1 Meniul de monitorizare (M1) .................................................................................... 60
7.4.2 Meniul de parametri (P2).......................................................................................... 62
7.4.3 Meniul tastaturii de comandă (K3)............................................................................ 64
7.4.3.1 Selectarea locului de comandă .......................................................................... 64
7.4.3.2 Referinţe pentru tastatură .................................................................................. 65
7.4.3.3 Modificarea sensului motorului de la tastatură ................................................... 65
7.4.3.4 Activarea tastei de oprire ................................................................................... 65
7.4.4 Meniul pentru erori active (F4) ................................................................................. 66
7.4.4.1 Tipuri de erori..................................................................................................... 66
7.4.4.2 Coduri de eroare ............................................................................................... 67
7.4.5 Meniul de înregistrare a erorilor (H5) ....................................................................... 70
7.4.6 Meniul Sistem (S6)................................................................................................... 71
7.4.6.1 Copierea parametrilor ....................................................................................... 74
7.4.6.2 Securitate ......................................................................................................... 74
7.4.6.3 Setările pentru tastatură .................................................................................... 75
7.4.6.4 Setările hardware.............................................................................................. 76
7.4.6.5 Informaţii privind sistemul.................................................................................. 77
7.4.6.6 Modul AI ........................................................................................................... 80
7.4.7 Interfaţa modbus ...................................................................................................... 81
7.4.7.1 Protocolul Modbus RTU .................................................................................... 81
7.4.7.2 Rezistorul de terminare ..................................................................................... 82
7.4.7.3 Zona adreselor Modbus .................................................................................... 82
7.4.7.4 Datele de proces Modbus ................................................................................. 82
7.4.7.5 Parametrii fieldbus ............................................................................................ 84
7.4.8 Meniul pentru plăcuţele de extindere (E7) ................................................................ 85
7.5 Alte funcţii ale tastaturii............................................................................................................. 85
8. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE ............................................................................................................ 86
8.1 Siguranţa ............................................................................................................................... 86
8.2 Punerea în funcţiune a convertizorului de frecvenţă ............................................................... 86
8.3 Parametrii de bază ................................................................................................................. 89
8.3.1 Valori monitorizate (Tastatură de comandă: meniu M1) ............................................ 89
8.3.2 Parametri de bază (Tastatură de comandă: meniu P2 B2.1)..................................... 91
9. IDENTIFICAREA ERORILOR ........................................................................................................ 93


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
) O L@AGF

10. DESCRIEREA PLĂCUŢEI DE EXTINDERE OPT-AA ................................................................... 96
11. DESCRIEREA PLĂCUŢEI DE EXTINDERE OPT-AI ..................................................................... 98

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
;42=:,7Ţ, L@AGF O *

1. SIGURANŢA

CONECTAREA ELECTRICĂ TREBUIE REALIZATĂ DOAR DE CĂTRE UN
ELECTRICIAN CALIFICAT

1.1 Avertizări

Componentele sursei de alimentare a convertizorului de frecvenţă sunt sub
tensiune dacă unitatea Vacon NXL este conectată la reţeaua de alimentare
cu energie electrică. Contactul cu aceste componente sub tensiune este
1 extrem de periculos şi poate provoca moartea utilizatorului sau leziuni
grave. Unitatea de comandă este izolată de reţeaua de alimentare cu
energie electrică.
Terminalele U, V, W (T1, T2, T3) ale motorului şi terminalele -/+ ale
circuitului de curent nominal/ale rezistenţei frânei (la Vacon NXL ≥1,1 kW )
2 sunt sub tensiune dacă unitatea Vacon NXL este conectat la reţeaua de
alimentare, chiar dacă motorul nu este pornit.
Terminalele intrărilor/ieşirilor de comandă sunt izolate de reţeaua de
alimentare cu energie electrică. Totuşi, ieşirile pentru relee şi alte terminale
WARNING
3 ale intrărilor/ieşirilor ar putea fi supuse unei tensiuni de comandă periculoasă
3C7?A:E3?7 chiar dacă unitatea Vacon NXL este deconectată de la reţeaua de
alimentare.
Intensitatea curentului de scurgere la pământ al unităţii Vacon NXL
depăşeşte 3,5mA c.c. Conform standardului EN 61800 5-1, trebuie
4 asigurată o instalaţie protectivă de împământare consolidată. Consultaţi
Capitolul 1.3.
În cazul în care convertizorul de frecvenţă este utilizat ca parte a unui
5 mecanism, producătorul acestuia este responsabil pentru montarea unui
dispozitiv de deconectare în mecanism (EN 60204-1).
Pot fi utilizate doar piesele de schimb livrate de către Vacon.
OT SURFA
@B>?383ŢĂ
8:7?4:=A7
6
Radiatoarele de căldură de tipul MF2 şi MF3 ar putea fi fierbinţi în timp ce
7 convertizorul de frecvenţă este utilizat. Atingerea radiatorului de căldură
ar putea provoca arsuri.

1.2 Instrucţiuni de siguranţă
Convertizorul de frecvenţă Vacon NXL trebuie utilizat doar pentru instalaţii
1 fixe.
Nu realizaţi niciun fel de măsurători atunci când convertizorul de frecvenţă
2 este conectat la reţeaua de alimentare.
După deconectarea convertizorului de frecvenţă de la reţeaua de
alimentare, aşteptaţi până când ventilatorul se opreşte complet şi indicatorii
3 dispar de pe afişaj. După aceea, mai aşteptaţi încă 5 minute înainte de a
realiza lucrări asupra conexiunilor unităţii Vacon NXL.
Nu realizaţi teste de rezistenţă la tensiune asupra niciunei părţi a unităţii
Vacon NXL. Există o procedură anume conform căreia trebuie realizate
5 aceste teste. Nerespectarea acestei proceduri ar putea cauza deteriorarea
produsului.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
#
+ O L@AGF ;42=:,7Ţ,

Înainte de a realiza măsurători asupra motorului sau asupra cablului
6 motorului, deconectaţi cablul motorului de la convertizorul de frecvenţă.
Nu atingeţi circuitele de intrare a curentului de pe placa de circuite
7 imprimate. Descărcarea tensiunii statice ar putea deteriora componentele.

1.3 Împământarea şi protecţia la eroarea de împământare
Convertizorul de frecvenţă Vacon NXL trebuie întotdeauna împământat printr-un cablu de
împământarea conectat la terminalul de împământare

Intensitatea curentului de scurgere la pământ al unităţii Vacon NX_ depăşeşte 3,5 mA c.c. Conform
standardului EN61800 5-1, trebuie să fie îndeplinite una sau mai multe dintre următoarele condiţii
pentru circuitul protector asociat:

a. Conductorul de protecţie trebuie să aibă un diametru de cel puţin 10 mm2 Cu sau de 16 mm2 Al,
pe întreaga sa lungime.
b. Pentru porţiunile în care conductorul de protecţie are un diametru mai redus de 10 mm2 Cu sau
16 mm2 Al, va fi adăugat un conductor de protecţie secundar cu un diametru cel puţin egal, până
când conductorul de protecţie atinge din nou un diametru mai mare de 10 mm2 Cu sau 16 mm2
Al.
c. Alimentarea cu energie trebuie deconectată automat în cazul în care continuitatea conductorului
de protecţie este întreruptă. Consultaţi Capitolul 6.

Diametrul fiecărui cablu protectiv de împământare care nu este parte a cablului de alimentare sau a
circuitului de cabluri trebuie să fie întotdeauna de cel puţin:

- 2,5 mm2 dacă există protecţie mecanică sau
- 4 mm2 dacă nu există protecţie mecanică.

Dispozitivul de protecţie la eroarea de împământare din interiorul convertizorului de protecţie
protejează doar convertizorul în caz de erori de împământare la motor sau la cablul motorului.
Acesta nu asigură protecţia persoanelor.

Din cauza curenţilor capacitivi cu intensitate ridicată din convertizorul de frecvenţă, comutatoarele de
protecţie împotriva curenţilor de defect ar putea să nu funcţioneze corespunzător.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
#
;42=:,7Ţ, L@AGF O #"

1.4 Pornirea motorului

@MPGROWTM IJ FXJTVM[FTJ

Pentru propria dumneavoastră siguranţă, vă rugăm să acordaţi atenţie specială instrucţiunilor marcate
cu următoarele simboluri:

= Tensiune periculoasă

= Avertizare generală
WARNING

AVERTIZARE

= SUPRAFAŢĂ FIERBINTE = Suprafaţă fierbinte – Risc de arsuri
OT SURFA
SUPRAFAŢĂ
FIERBINTE

LISTĂ DE VERIFICARE A FUNCŢIONĂRII MOTORULUI

Înainte de pornirea motorului, asiguraţi-vă că acesta este montat
1 corespunzător şi că mecanismul conectat la motor permite pornirea
acestuia.
Setaţi turaţia maximă a motorului (frecvenţa) în funcţie de motor şi de
2 mecanismul conectat la acesta.
Înainte de a inversa sensul de rotaţie al arborelui motorului, asiguraţi-vă că
3 acest proces poate fi realizat în siguranţă.
WARNING
3C7?A:E3?7 Asiguraţi-vă că niciun condensator de corectare a factorului de putere nu
4 este conectat la cablul motorului.
Asiguraţi-vă că terminalele motorului nu sunt conectate la reţeaua de
5 alimentare cu energie electrică.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
#
## O L@AGF /4:0.<4>050 =0

2. DIRECTIVELE UE

2.1 Marcajul CE
Existenţa marcajului CE pe un produs garantează libera circulaţie a acelui produs în interiorul Zonei
Economice Europene. De asemenea, acest marcaj garantează faptul că produsul respectă diversele
cerinţe aferente (precum Directiva EMC şi, posibil, alte directive, în funcţie de aşa-numita procedură
nouă).

Convertizoarele de frecvenţă Vacon NXL poartă marcajul CE ca o dovadă a respectării Directivei
Tensiune Joasă (LVD) şi a Compatibilităţii Electromagnetice (EMC). Societatea SGS FIMKO a
acţionat în calitate de Autoritate competentă.

2.2 Directiva EMC

2.2.1 Informaţii generale
Directiva EMC stabileşte faptul că aparatele electrice nu trebuie să perturbe în mod semnificativ
mediul în care sunt amplasate şi, pe de altă parte, trebuie să aibă un nivel de imunitate adecvat faţă
de mediul în care sunt amplasate.

Faptul că unitatea Vacon NXL respectă directiva EMC este confirmat prin analizarea şi aprobarea
Dosarelor de construcţie tehnică (TCF) de către SGS FIMKO, în calitate de Autoritate competentă.

2.2.2 Criterii tehnice
Respectarea directivei EMC este un criteriu de construcţie important încă de la începutul proiectării
unităţilor Vacon NXL. Convertizoarele de frecvenţă Vacon NXL sunt comercializate în diverse zone
ale globului, ceea ce înseamnă că necesităţile EMC ale clienţilor sunt diferite. Toate convertizoarele
de frecvenţă Vacon NXL sunt proiectate pentru a respecta cele mai stricte cerinţe privind imunitatea.

2.2.3 Mediile definite în standardul EN 61800-3 (2004) pentru produse
Primul tip de mediu: mediile care includ imobile locuite şi clădirile conectate direct, fără
transformatoare intermediare, la o reţea de alimentare cu tensiune joasă care alimentează imobilele
locuite.
Observaţie: case, apartamente, incinte comerciale sau spaţii de birouri în imobile locuite sunt
exemple de medii de primul tip.

Al doilea tip de mediu: medii care includ toate clădirile în afară de cele conectate direct la o reţea
de alimentare cu tensiune joasă care alimentează clădirile locuite.
Observaţie: zone industriale, zone tehnice sau orice clădire alimentată de la un transformator
special alocat sunt exemple de medii de tipul al doilea.

2.2.4 Clasificarea EMC a convertizorului de frecvenţă Vacon
Convertizoarele de frecvenţă Vacon NXL sunt împărţite în cinci clase, în funcţie de nivelul
perturbărilor electromagnetice emise, de cerinţele reţelei de alimentare şi de mediul în care sunt
instalate. Clasa EMC a fiecărui produs este definită în codul denumire tip. Ulterior, în acest manual
împărţirea este realizată în funcţie de dimensiunile mecanice (MF2, MF3 etc.) Datele tehnice
corespunzătoare diferitelor dimensiuni sunt prezentate în Capitolul 4.3.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
$
/4:0.<4>050 =0 L@AGF O #$

Vacon EMC, Clasa C (MF4 - MF6):
Convertizoarele de frecvenţă din această clasă respectă cerinţele din categoria C1 ale standardului
EN 61800-3 (2004) pentru familii de produse. Categoria C1 asigură existenţa celor mai bune
caracteristici EMC şi include convertizoarele cu tensiune nominală mai scăzută de 1000 V, proiectate
pentru utilizare în cadrul primului tip de mediu.

CFHRQ 7<5$ 5OFUF 91
Cadrele MF4 – MF6 pentru Vacon NXL sunt livrate din fabrică drept produse din clasa H, cu filtru RFI
intern. Filtrul este disponibil opţional şi pentru clasele MF2 şi MF3. Cu filtre RFI, convertizoarele de
frecvenţă Vacon NXL respectă cerinţele din categorie C2 ale standardului EN 61800-3 (2004) pentru
familii de produse. Categoria C2 include convertizoarele montate în instalaţii fixe cu tensiune
nominală mai redusă decât 1000 V. Convertizoarele de frecvenţă din clasa H pot fi utilizate în ambele
tipuri de medii. Observaţie: în cazul în care convertizoarele de frecvenţă din clasa H sunt utilizate în
primul tip de mediu, acestea vor trebui instalate şi puse în funcţiune doar de către un instalator
profesionist.

CFHRQ 7<5$ 5OFUF ;1
Convertizoarele de frecvenţă din această clasă respectă cerinţele din categorie C3 ale standardului
EN 61800-3 (2004) pentru produse. Categoria C3 include convertizoarele cu tensiune nominală mai
redusă de 1000 V şi care sunt proiectate pentru a fi utilizate doar în al doilea tip de mediu.

CFHRQ 7<5$ 5OFUF A1
Convertizoarele de frecvenţă din această clasă respectă standardul EN 61800-3 (2004) pentru familii
de produse, dacă sunt proiectate pentru a fi utilizate în sisteme IT. În sistemele IT, reţelele nu sunt
împământate sau sunt împământate cu impedanţă mare, pentru a obţine un curent de scurgere la
pământ redus. Observaţie: în cazul în care convertizoarele sunt conectate la alte reţele de
alimentare, nu sunt respectate niciun fel de cerinţe EMC.

CFHRQ 7<5$ 5OFUF =1
Unităţile din această clasă nu sunt prevăzute cu protecţie împotriva emisiilor EMC şi sunt montate în
spaţii închise. Cadrele MF2 şi MF3 pentru Vacon NXL sunt livrate din fabrică fără filtru RFI extern, ca
produse din clasa N.

Toate convertizoarele de frecvenţă Vacon NX respectă toate cerinţele de imunitate EMC ale
standardului EN 61800-3 (2004) pentru familii de produse.

Avertizare! Într-un mediu locuit, acest produs ar putea provoca interferenţe radio, în care caz
utilizatorul va trebuie să ia măsurile adecvate.

Observaţie: Pentru modificarea clasei de protecţie EMC a convertizorului de frecvenţă Vacon NXL
de la H sau L la clasa T, vă rugăm să consultaţi instrucţiunile oferite în Capitolul 5.3.

2.2.5 Declaraţia de conformitate a producătorului
Următoarea pagină prezintă o fotocopie a Declaraţiei de conformitate a producătorului, care confirmă
respectarea directivelor EMC de către convertizoarele de frecvenţă Vacon.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
$
#% O L@AGF /4:0.<4>050 =0

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE UE
Subscrisa
Numele producătorului: Vacon Oyj

Adresa producătorului: P.O.Box 25
Runsorintie 7
FIN-65381 Vaasa
Finlanda

declară prin prezenta că produsul
Numele produsului: Convertizor de frecvenţă Vacon NXL

Codul modelului: Vacon NXL 0001 5…până la 0061 5…
Vacon NXL 0002 2...până la 0006 2

a fost proiectat şi fabricat conform următoarelor standarde:
Siguranţa: EN 61800-5-1 (2003)

EMC: EN 61800-3 (2004)
şi respectă prevederile de siguranţă aferente din Directiva tensiune joasă 2006/95/CE şi din
Directiva EMC 2004/108/CE.
Faptul că produsul respectă întotdeauna cerinţele din Directivele în vigoare şi standardele
corespunzătoare este asigurat prin aplicarea unor măsuri interne şi prin controlul calităţii.

Vaasa, 18 mai, 2007

Vesa Laisi
Preşedinte

Anul aplicării marcajului CE: 2002

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
$
9:464:0, 54>:Ă:44 L@AGF O #&

3. PRIMIREA LIVRĂRII

Convertizoarele de frecvenţă Vacon NXL au fost supuse unor teste şi unor verificări atente ale calităţii
în fabrică, înaintea livrării către client. Totuşi, după îndepărtarea ambalajului, asiguraţi-vă că nu există
semne de deteriorări survenite în urma transportului pe produs şi că au fost livrate toate
componentele necesare (comparaţi denumirea tip a produsului cu codul de mai jos).

Dacă unitatea a fost deteriorată în timpul transportului, vă rugăm să contactaţi în primul rând
compania de asigurări de transport sau transportatorul.
Dacă livrarea nu corespunde comenzii realizate de dumneavoastră, contactaţi imediat furnizorul.

3.1 Codul denumire tip

Imaginea 3-1. Codul denumire-tip al unităţii NXL pentru dimensiunile MF2 şi MF3


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
%
#’ O L@AGF 9:464:0, 54>:Ă:44

Imaginea 3-2. Codul denumire-tip al unităţii NXL pentru dimensiunile MF4 – MF6

3.2 Depozitare
În cazul în care convertizorul de frecvenţă este depozitat înainte de utilizare, asiguraţi condiţii
ambiante adecvate:
Temperatura spaţiului de depozitare –40…+70°C
Umiditate relativă <95%, fără condensare

3.3 Întreţinere
În condiţii normale, convertizoarele de frecvenţă Vacon NXL nu necesită întreţinere. Totuşi, vă
recomandăm să curăţaţi radiatorul de căldură (utilizând, de exemplu, o perie de mici dimensiuni),
dacă este necesar.
Majoritatea unităţilor Vacon NXL sunt prevăzute cu un ventilator de răcire, care poate fi înlocuit cu
uşurinţă, dacă este necesar.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
%
9:464:0, 54>:Ă:44 L@AGF O #(

3.4 Garanţie
Doar defectele de producţie sunt acoperite de garanţie. Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea
pentru deteriorările provocate în timpul sau ca urmare a transportului, primirii livrării, instalării, punerii
în funcţiune sau utilizării.

Producătorul nu va fi considerat responsabil în niciun caz şi sub nicio formă pentru deteriorările şi
defecţiunile provocate de utilizarea incorectă, instalarea incorectă, temperatura ambientală
inacceptabilă, praf, substanţe corozive sau utilizarea fără respectarea specificaţiilor nominale.
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru daunele indirecte.

Perioada de garanţie oferită de producător este de 18 luni de la data livrării sau de 12 luni de la data
punerii în uz, în funcţie de care dintre aceste două perioade se încheie prima (Condiţii generale
NL92/Orgalime S92).

Distribuitorul local ar putea oferi o perioadă de garanţie diferită faţă de cele de mai sus. Durata
perioadei de garanţie va fi specificată în termenii comerciali şi de garanţie ai distribuitorului. Vacon nu
îşi asumă responsabilitate pentru alte garanţii decât cele oferite de Vacon.

Vă rugăm să contactaţi mai întâi distribuitorul pentru obţinerea oricăror informaţii privind garanţia.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
%
#) O L@AGF /,<0 <0374.0

4. DATE TEHNICE
4.1 Introducere

Vacon NXL este un convertizor de frecvenţă compact, cu o capacitate între 250 W şi 30 kW.

Blocul de comandă al motorului şi aplicaţiei se bazează pe software pentru microprocesoare.
Microprocesorul controlează motorul în funcţie de informaţiile primite în urma măsurătorilor, a setării
parametrilor, de la intrările/ieşirile de comandă şi de la tastatura de comandă. Puntea inversoare
IGBT transmite curent nominal cu modulaţie PWM cu tensiune trifazică simetrică spre motor.

Tastatura de comandă reprezintă o legătură între utilizator şi convertizorul de frecvenţă. Tastatura
de comandă este utilizată pentru setarea parametrilor, citirea datelor de stare şi introducerea
comenzilor de control. Pentru controlarea convertizorului de frecvenţă poate fi utilizat, în locul
tastaturii de comandă, şi un computer conectat printr-un cablu şi un adaptor de interfaţă serial
(echipament opţional).

Puteţi instala plăcile cu intrări/ieşiri de comandă OPT-AA, OPT-AI, OPT-B_ sau OPT-C_ pe unitatea
dumneavoastră Vacon NXL.

Convertizoarele de toate dimensiunile, cu excepţia MF2, sunt prevăzute cu un întrerupător periodic
al frânei intern. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi Producătorul sau distribuitorul
dumneavoastră local (vezi coperta spate). Filtrele externe EMC de intrare sunt disponibile opţional
pentru versiunile MF2 şi MF3. Filtrele pentru celelalte dimensiuni sunt interne şi sunt incluse, ca
dotare standard.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
&
/,<0 <0374.0 L@AGF O #*

Imaginea 4-1. Schema blocului Vacon NXL


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
&
#+ O L@AGF /,<0 <0374.0

4.2 Valori nominale
4.2.1 Vacon NXL – Tensiune în reţeaua de alimentare 208-240 V

Tensiunea în reţeaua de alimentare 208-240 V, 50/60 Hz, Seriile NXL 1~/3~
Puterea
Tipul
convertizorului Intensitate arborelui Intensitat
de frecvenţă motorului a Dimensiune
nominală mecanică;
Dimensiuni Greutate
Joasă Ridicată a Incintă şi
lxÎxA (kg)
Intensita curentului clasă de
Intensitate Intensitatea te Intensitatea Joasă Ridicată de intrare protecţie
nominală a curentului nominal curentului 40°C 50°C 1~/3~
EMC – Nivel N

curentului IL suprasarcină ăa suprasarcină P(kW) P(kW)
(A) 10% (A) curentul 50% (A)
ui IH (A)
NXL 0002 2 2.4 2.6 1.7 2.6 0.37 0.25 4.8/.. MF2/IP20 60x130x150 1.0
NXL 0003 2 3.7 4.1 2.8 4.2 0.75 0.55 7.4/5.6 MF3/IP20 84x220x172 2.0
NXL 0004 2 4.8 5.3 3.7 5.6 1.1 0.75 9.6/7.2 MF3/IP20 84x220x172 2.0
NXL 0006 2 6.6 7.3 4.8 7.2 1.5 1.1 13.2/9.9 MF3/IP20 84x220x172 2.0
Tabelul 4-1 Valori nominale şi dimensiuni ale unităţii Vacon NXL, tensiune de alimentare 208-240 V.
OBSERVAŢIE! NXL 0002 2 trebuie utilizată doar cu alimentare unifazică.

4.2.2 Vacon NXL – Tensiune de alimentare 380 – 500 V
Tensiunea în reţeaua de alimentare 380-500 V, 50/60 Hz, Seria NXL 3~
Puterea arborelui
Intensitate
Tipul motorului
convertizorului Intensit
de frecvenţă Tensiune de Tensiune de atea Dimens
Joasă Ridicată alimentare alimentare nomina iune
380 V 500 V mecanică; Dimensiuni Greutate
lă a Incintă şi lxÎxA (kg)
Intensit curent clasă de
Intensi Intensitat
atea Intensitate Supr
tate
curentul nominală
ea curent
Suprasarc
Supra Suprasa
asar
ului de protecţie
nominală ului sarcin rcină
ui a ină 10% cină intrare
EMC – Nivel N

a suprasar ă 50% 10%
suprasa curentului 40°C 50%
curentulu cină 50% 50°C 40°C
rcină IH (A) 50°C
i IL (A) (A)
10% (A)
NXL 0001 5 1.9 2.1 1.3 2 0.55 0.37 0.75 0.55 2.9 MF2/IP20 60x130x150 1.0
NXL 0002 5 2.4 2.6 1.9 2.9 0.75 0.55 1.1 0.75 3.6 MF2/IP20 60x130x150 1.0
NXL 0003 5 3.3 3.6 2.4 3.6 1.1 0.75 1.5 1.1 5.0 MF3/IP20 84x220x172 2.0
NXL 0004 5 4.3 4.7 3.3 5 1.5 1.1 2.2 1.5 6.5 MF3/IP20 84x220x172 2.0
NXL 0005 5 5.4 5.9 4.3 6.5 2.2 1.5 3 2.2 8.1 MF3/IP20 84x220x172 2.0

NXL 0003 5 3.3 3.6 2.2 3.3 1.1 0.75 1.5 1.1 3.3 MF4/IP21,IP 54 128x292x190 5
NXL 0004 5 4.3 4.7 3.3 5.0 1.5 1.1 2.2 1.5 4.3 MF4/IP21,IP 54 128x292x190 5
NXL 0005 5 5.6 5.9 4.3 6.5 2.2 1.5 3 2.2 5.6 MF4/IP21,IP 54 128x292x190 5
NXL 0007 5 7.6 8.4 5.6 8.4 3 2.2 4 3 7.6 MF4/IP21,IP 54 128x292x190 5
NXL 0009 5 9 9.9 7.6 11.4 4 3 5.5 4 9 MF4/IP21,IP 54 128x292x190 5
EMC – Nivel H/C

NXL 0012 5 12 13.2 9 13.5 5.5 4 7.5 5.5 12 MF4/IP21,IP 54 128x292x190 5
NXL 0016 5 16 17.6 12 18 7.5 5.5 11 7.5 16 MF5/IP21,IP 54 144x391x214 8.1
NXL 0023 5 23 25.3 16 24 11 7.5 5.5 11 23 MF5/IP21,IP 54 144x391x214 8.1
NXL 0031 5 31 34 23 35 15 11 18.5 15 31 MF5/IP21,IP 54 144x391x214 8.1
NXL 0038 5 38 42 31 47 18.5 15 22 18.5 38 MF6/IP21,IP 54 195x519x237 18.5
NXL 0046 5 46 51 38 57 22 18.5 15 22 18.5 38MF6/IP21,IP 54 195x519x237 18.5
NXL 0061 5 61 67 46 69 30 22 37 30 61 MF6/IP21,IP 54 195x519x237 18.5
Tabelul 4-2. Valori nominale şi dimensiuni ale unităţii Vacon NXL, tensiune de alimentare 380-500 V.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
&
/,<0 <0374.0 L@AGF O $"

4.3 Date tehnice
Tensiunea de intrare Uin 380 - 500V, -15%...+10%3~
Conexiunea la
208…240V, -15%...+10% 3~
reţeaua de
208…240V, -15%...+10% 1~
alimentare
Frecvenţa de intrare 45…66 Hz
Conexiune la reţeaua de O dată pe minut sau mai rar (cazul normal)
alimentare
Tensiune de ieşire 0—Uin
Conexiunea la
Intensitatea curentului IH: Temperatură ambiantă maximă +50ºC, suprasarcină
motor
nominal de ieşire 1,5 x IH (1 min/10 min)
IL: Temperatură ambiantă maximă +40ºC, suprasarcină
1,1 x IL (1 min/10 min)
Cuplu de pornire 150% (Suprasarcină joasă); 200% (Suprasarcină ridicată)
Intensitatea curentului de 2 x IH 2 secunde la fiecare 20 de secunde, dacă frecvenţa
pornire de ieşire < 30 Hz şi temperatura radiatorului < +60ºC
Frecvenţa de ieşire 0…320 Hz
Rezoluţia frecvenţei 0,01 Hz
Metoda de control Controlul frecvenţei U/f
Caracteristici de
Circuit vectorial fără senzori în circuit deschis
control
Frecvenţa de comutare (Vezi 1...16 kHz; Valoare implicită: 6 kHz
parametrul 2.6.8)
Frecvenţa de referinţă
Intrare analogică Rezoluţie 0,1% (10 biţi), acurateţe ±1%
Referinţa tastaturii Rezoluţie 0,01 Hz
Punct de slăbire a câmpului 30…320 Hz
Perioadă de accelerare 0,1…3000 secunde
Timp de decelerare 0,1…3000 secunde
Cuplu de frânare Frână CC: 30%*TN (fără frâna opţională)
Temperatura ambiantă de –10°C (fără îngheţare)…+50°C: IH
Condiţii ambiante
funcţionare –10°C (fără îngheţare)…+40°C: IL
Temperatură de depozitare –40°C…+70°C
Umiditate relativă RH 0…95%, fără condens, fără coroziune, fără scurgeri
de apă
Calitatea aerului: IEC 721-3-3, unitate funcţională, clasa 3C2
- vapori chimici IEC 721-3-3, unitate funcţională, clasa 3S2
- particule mecanice
Altitudine Capacitate de încărcare 100% (fără reducerea sarcinii de
funcţionare) până la altitudinea de 1.000 m
Reducere a sarcinii de funcţionare de 1-% pentru fiecare
100 m de altitudine peste 1.000 m.
Altitudini maxime:
NX_2: 3.000m
NX_5 (380...400V): 3.000m
NX_5 (415...500V): 2.000m
NX_6: 2.000m
Vibraţii: EN50178/ EN60068- 5...150 Hz
2-6 Amplitudine de deplasare 1 (de vârf) mm la 5… 15,8 Hz
Amplitudine maximă de accelerare 1 G la 15,8… 150 Hz
Şocuri: EN50178, IEC 68-2-27 Încercare de rezistenţă la şoc UPS (pentru masele
aplicabile UPS)
Depozitare şi transport: Maximum 15 G, 11 ms (în
ambalaj)
Clasa incintei IP20; MF2 şi MF3. IP21/IP54; MF4 – MF6
Date tehnice (continuă pe pagina următoare)


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
&
$# O L@AGF /,<0 <0374.0

Imunitate Respectă standardul EN 61800-3 (2004), pentru
7<5 ambele tipuri de mediu
Emisii În funcţie de clasa EMC, vezi capitolele 2 şi 3
EN 61800-5-1 (2003); CE, cUL, C-TICK; (consultaţi
@MLWTFQţă plăcuţa cu marca fabricii pentru detalii suplimentare
privind certificările)
Tensiune analogică de intrare 0...+10V, Ri = 200kΩ,
Conexiuni de
Rezoluţie 10 biţi, acurateţe ±1%
comandă
Curent analog de intrare 0(4)…20 mA, Ri = 250Ω diferenţial
Intrări digitale 3 intrări logice pozitive; 18… 24 V c.c.
Tensiune auxiliară +24V, ±15%, max. 100mA
Tensiune de referinţă de ieşire +10V, +3%, sarcină maximă 10mA
Ieşire analogică 0(4)…20mA; RL max. 500Ω; rezoluţie 16 biţi; acurateţe
±1%
Ieşiri pentru relee 1 ieşire pentru releu comutator, programabilă
Capacitate de comutare: 24V c.c./8A, 250V c.a./8A,
125V c.c./0.4A
Protecţie la supratensiune NXL_2: 437V c.c.; NXL_5: 911V c.c.
Elemente de
Protecţie la subsarcină NXL_2: 183V c.c.; NXL_5: 333V c.c.
protecţie
Protecţie la eroare de În cazul unei erori de împământare la motor sau la
împământare cablul motorului, doar convertizorul de frecvenţă este
protejat.
Protecţia unităţii împotriva Da
supraîncălzirii
Protecţie împotriva Da
suprasarcinii la motor
Protecţie împotriva blocării Da
motorului
Protecţie la subsarcină a Da
motorului
Protecţie împotriva Da
scurtcircuitului la tensiunile de
referinţă +24 V şi +10 V
Protecţie la supracurent Limită de acţionare 4,0*IH, instantanee
Tabelul 4-3. Date tehnice

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
&
47;<,5,:0 L@AGF O $$

5. INSTALARE

5.1 Montare

5.1.1 MF2 şi MF3
Cadrele MF2 şi MF3 pot fi montate pe perete în două poziţii posibile (vezi Imaginea 5-1).

Unităţile NXL de tipul MF2 sunt montate cu două şuruburi, prin intermediul orificiilor din partea
mijlocie a plăcilor de montare. Dacă este utilizat un filtru RFI, placa de montare superioară va fi
montată cu două şuruburi (vezi Imaginea 5-2.) Unităţile MF3 şi cele de dimensiuni mai mari sunt
întotdeauna montate cu patru şuruburi.

Imaginea 5-1. Unitatea NXL poate fi montată în două poziţii (MF2 şi MF3)

Imaginea 5-2. Montarea unităţii NXL MF2


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#

$% O L@AGF 47;<,5,:0

Ø

W1
W2
D1
H8 H7

H5

H2 H3
H4

H1

H6

D2 nxlk7.fh8

Imaginea 5-3. Dimensiunile unităţii NXL MF2

Dimensiuni (mm)
Tip
W1 W2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 D1 D2 Ø
MF2 30 60 172 152 140 130 80 42 11 6 150 144 6
Tabelul 5-1 Dimensiunile Vacon NXL MF2

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com

47;<,5,:0 L@AGF O $&

D1 W1
W2
W3

H5 H4 H2 H1 H6 H7
H3

Ø
nxlk8.fh8

D2

Imaginea 5-4. Dimensiunile unităţii NXL MF3

Tip Dimensiuni (mm)
W1 W2 W3 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 D1 D2 Ø
MF3
84 35 23 262 235 223 199 193 184 220 172 166 6
Tabelul 5-2. Dimensiunile Vacon NXL MF3


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#

$’ O L@AGF 47;<,5,:0

5.1.2 MF4 – MF6
Convertizorul de frecvenţă va fi fixat cu patru şuruburi (sau buloane, în funcţie de dimensiunile
unităţii). Pentru asigurarea răcirii suficiente, trebuie să existe îndeajuns spaţiu în jurul convertizorului
de frecvenţă; consultaţi Tabelul 5-4 şi Imaginea 5-6.

De asemenea, asiguraţi-vă că placa de montare este amplasată în plan orizontal.

Ø

W2

D1

H1 H2

H3
W1

E1Ø

E2Ø*

Ø fr5ip21.fh8

Imaginea 5-5. Dimensiunile unităţii NXL, MF4-MF6

Dimensiuni
Tip
W1 W2 H1 H2 H3 D1 Ø E1 Ø E2 Ø *
MF4 128 100 327 313 292 190 7 3x28,3
MF5 144 100 419 406 391 214 7 2x37 1x28,3
MF6 195 148 558 541 519 237 9 3x37
Tabelul 5-3. Dimensiunile Vacon NXL MF4-MF6

* = doar pentru MF5

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com

47;<,5,:0 L@AGF O $(

5.2 Răcire

Răcirea forţată prin flux de aer este utilizată pentru cadrele MF4, MF5, MF6 şi pentru versiunile cu
putere ridicată ale MF3.

Trebuie asigurat spaţiu liber suficient deasupra şi dedesubtul convertizorului de frecvenţă pentru a
permite circulaţia şi răcirea aerului. Dimensiuni necesare pentru spaţiile libere pot fi identificate în
tabelul de mai jos.

Dimensiuni (mm)
Tip C
A B C D
NXL 0002-0006 2 10 10 100 50
NXL 0001-0005 5 10 10 100 50
NXL 0003-0012 5 20 20 120 60
NXL 0016-0032 5 30 20 120 60
NXL 0038-0061 5 30 20 160 80
Tabelul 5-4. Dimensiunile spaţiilor pentru montare

B B
A = spaţii libere în jurul convertizorului de frecvenţă(vezi şi B)
B = distanţă între convertizoare de frecvenţă sau până la
peretele dulapului A A
C = spaţiu liber deasupra convertizorului de frecvenţă
D = spaţiu liber dedesubtul convertizorului de frecvenţă

D
NK5_2

Imaginea 5-6. Spaţiu pentru instalare

Aer necesar pentru răcire
Tip
(m3/h)
NXL 0003—0012 5 .’
NXL 0016—0031 5 (0’
NXL 0038—0061 5 +),
Tabelul 5-5. Aer necesar pentru răcire


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#

$) O L@AGF 47;<,5,:0

5.3 Modificarea clasei de protecţie EMC de la H la T
Clasa de protecţie EMC pentru convertizoarele de frecvenţă Vacon NXL de tipurile MF4-MF6 poate
fi modificată de la H la T prin intermediul unui procedeu simplu, prezentat în imaginile de mai jos.

Îndepărtaţi acest şurub
Îndepărtaţi acest şurub

Imaginea 5-7. Modificarea clasei de protecţie EMC pentru unităţile MF4 (stânga) şi MF5 (dreapta)

Îndepărtaţi aceste
şuruburi

Imaginea 5-8. Modificarea clasei de protecţie EMC pentru unitatea MF6

Observaţie! Nu încercaţi să inversaţi modificarea nivelului de protecţie EMC înapoi la clasa H. Chiar
dacă procedura de mai sus este inversată, convertizorul de frecvenţă nu va mai îndeplini cerinţele
EMC pentru clasa H!

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com

.,-5=:4 Ş4 .870?4=74 L@AGF O $*

6. CABLURI ŞI CONEXIUNI

6.1 Conexiunile la reţeaua de alimentare

Imaginea 6-1. Conexiuni la reţeaua de alimentare, MF2

Imaginea 6-2. Conexiuni la reţeaua de alimentare, MF3 (1~/3~)

Imaginea 6-3. Conexiuni la reţeaua de alimentare, MF4-MF6


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
(
$+ O L@AGF .,-5=:4 Ş4 .870?4=74

6.1.1 Cablurile
Utilizaţi cabluri cu rezistenţă la căldură de cel puţin +70°C. Cablurile şi siguranţele trebuie
dimensionate conform tabelelor de mai jos. Instalarea cablurilor conform regulamentelor UL este
prezentată în Capitolul 6.1.4.

Siguranţele au şi rolul de a asigura protecţie împotriva suprasarcinii în cabluri.
Aceste instrucţiuni sunt aplicabile doar pentru cazurile în care există un singur motor şi un cablu de
conectare a convertizorului de frecvenţă la motor. Pentru alte situaţii, contactaţi fabrica pentru
informaţii suplimentare.

Primul tip de Al doilea tip de
mediu (distribuţie mediu
restricţionată)
Tip de cablu
Nivel H/C Nivel L Nivel T Nivel N
1 1 1 1
Cablul reţelei de alimentare
3* 2 1 1
Cablul motorului
4 4 4 4
Cablul de comandă
Tabelul 6-1. Tipurile de cabluri necesare pentru respectarea standardelor

Nivel C EN 61800-3+A11, primul mediul, distribuţie nerestricţionată
=
EN 61000-6-3
Nivel H EN 61800-3+A11, primul mediul, distribuţie restricţionată
=
EN 61000-6-4
Nivel L = EN61800-3, al doilea mediu
Nivel T: = Vezi pagina 11.
Nivel N: = Vezi pagina 11.

1 2 Cablu de alimentare proiectat pentru instalaţii fixe şi tensiunea specifică în reţeaua
de alimentare. Nu este necesară utilizarea cablurilor ecranate. (sunt recomandate
cabluri NK/MCMK sau tipuri similare)
2 2 Cablu de alimentare prevăzut cu sârme de protecţie concentrice şi proiectat
pentru tensiunea specifică în reţeaua de alimentare. (sunt recomandate
cabluri NK/MCMK sau tipuri similare).
3 2 Cablu de alimentare prevăzut cu protecţie compactă cu impedanţă joasă şi
proiectat pentru tensiunea specifică în reţeaua de alimentare. (sunt
recomandate cabluri NK/MCCMK, SAB/ÖZCUY-J)
*împământare la 360º pentru motor şi conexiunea FC, necesare pentru
respectarea standardului
4 2 Cablu ecranat prevăzut cu protecţie compactă cu impedanţă joasă (trebuie
utilizate cabluri NK/jamak, SAB/ÖZCuY-O sau tipuri similare)

Tipurile MF4 – MF6: Pentru a atinge nivelurile EMC, la instalarea cablului motorului trebuie utilizată
o flanşă pentru introducerea cablurilor, la ambele capete ale acestuia.

Observaţie: Cerinţele EMC sunt îndeplinite la valorile implicite ale frecvenţelor de comutare (toate
cadrele).

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
(
.,-5=:4 Ş4 .870?4=74 L@AGF O %"

6.1.1.1 Dimensiuni pentru cabluri şi siguranţe

Dimensiunea cablurilor pentru terminal
Cablul reţelei (minim/maxim)
de
Siguran Terminalul Terminal Terminalul
Cadru Tip IL[A] alimentare Terminalul
ţă [A] de ul de pentru
din Cu principal
[mm2] împământa comandă relee
[mm2]
re [mm2] [mm2] [mm2]
MF2 0002 2 10 2*1.5+1.5 0.5-2.5 0.5-2.5 0.5-1.5 0.5-2.5
MF3 003-006 3-6 16 2*2.5+2.5 0.5-2.5 0.5-2.5 0.5-1.5 0.5-1.5
Tabelul 6-2. Dimensiunile cablurilor şi siguranţelor pentru Vacon NXL, 208 - 240 V

Cablul Dimensiunea cablurilor pentru terminal
reţelei (minim/maxim)
Sigur de Terminal
Cadru Tip IL[A] anţă alimenta Terminal Terminalul
Terminalul ul de
[A] re din ul de pentru
principal împămân
Cu comandă relee
[mm2] tare
[mm2] [mm2] [mm2]
[mm2]
MF2 0001-0002 1-2 10 3*1.5+1.5 0.5-2.5 0.5-2.5 0.5-1.5 0.5-2.5
MF3 0003-0005 1-5 10 3*1.5+1.5 0.5-2.5 0.5-2.5 0.5-1.5 0.5-2.5
MF4 0003-0009 7-9 10 3*1.5+1.5 1-4 1-4 0.5-1.5 0.5-2.5
MF4 0012 12 16 3*2.5+2.5 1-4 1-4 0.5-1.5 0.5-2.5
MF5 0016 16 20 3*4+4 1-10 1-10 0.5-1.5 0.5-2.5
MF5 0023 22 25 3*6+6 1-10 1-10 0.5-1.5 0.5-2.5
MF5 0031 31 35 3*10+10 1-10 1-10 0.5-1.5 0.5-2.5
2.5-50 Cu
MF6 0038-45 38-45 50 3*10+10 6-35 0.5-1.5 0.5-2.5
6 -50 Al
2.5-50 Cu
MF6 0061 61 63 3*16+16 6-35 0.5-1.5 0.5-2.5
6 -50 Al
Tabelul 6-3. Dimensiunile cablurilor şi siguranţelor pentru Vacon NXL, 380 - 500 V

Observaţie! Recomandările Vacon privind cablurile se bazează pe standardul EN 60204-1 şi pe cel
privind cablurile izolate cu PVC dacă există fie un cablu care este expus unei temperaturi de +
40°C, fie patru cabluri expuse unei temperaturi de + 30°C.

Observaţie! Intensitatea curentului de scurgere la pământ al unităţii Vacon NXL depăşeşte 3,5mA
c.a. Conform standardului EN 61800 5-1, trebuie asigurată o instalaţie protectivă de împământare
consolidată. Consultaţi Capitolul 1.3.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
(
%# O L@AGF .,-5=:4 Ş4 .870?4=74

6.1.2 Montarea accesoriilor pentru cabluri

Alături de convertizorul de frecvenţă Vacon NXL este livrată o pungă din plastic care conţine
componentele necesare pentru instalarea cablurilor de alimentare şi ale motorului la convertizorul de
frecvenţă.

2 3 4

1

6

5
8
7

Imaginea 6-4. Accesorii pentru cabluri

5RPSRQJQVJ1

1 Terminale de împământare (MF4, MF5) (2)
2 Cleme de cablu (3)
3 Garnituri din cauciuc (dimensiuni variabile în funcţie de clasă) (3)
4 Manşon pentru intrarea cablului (1)
5 Şuruburi, M4x10 (5)
6 Şuruburi, M4x16 (3)
7 Cleme pentru cablul de împământare (MF6) (2)
8 Şuruburi M5x16 pentru împământare (MF6) (4)

OBSERVAŢIE: Trusa de instalare a accesoriilor pentru cablurile convertizorului de frecvenţă din
clasa de protecţie IP54 include toate componentele, cu excepţia 4 şi 5.

Procedură de montare
1. Asiguraţi-vă că punga din plastic furnizată conţine toate componentele necesare.
2. Deschideţi capacul convertizorului de frecvenţă (Imaginea 1).
3. Îndepărtaţi capacul cablurilor. Identificaţi localizarea
a) terminalelor de împământare (MF4/MF5) (Imaginea 2).
b) clemelor cablului de împământare (MF6) (Imaginea 3).
4. Reinstalaţi capacul cablurilor. Montaţi clemele pentru cabluri utilizând cele trei şuruburi M4x16
conform indicaţiilor din Imaginea 4. Reţineţi că localizarea barei de împământare în FR6/MF6
este diferită faţă de cea prezentată în imagine.
5. Amplasaţi garniturile din cauciuc în spaţiul liber, conform indicaţiilor din Imaginea 5.
6. Fixaţi manşonul pentru intrarea cablului pe cadrul convertizorului de frecvenţă cu cele patru
şuruburi M4x10 (Imaginea 6). Repuneţi capacul convertizorului de frecvenţă.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
(
.,-5=:4 Ş4 .870?4=74 L@AGF O %$


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
(
%% O L@AGF .,-5=:4 Ş4 .870?4=74

6.1.3 Instrucţiuni de instalare

Înainte de a începe instalarea, asiguraţi-vă că nicio componentă a convertizorului de frecvenţă
1 nu este sub tensiune.
Convertizoarele de frecvenţă NXL de tipurile MF2 şi MF3 trebuie instalate în interiorul unei
2 instalaţii de comutare, într-o nişă separată sau într-o cameră electrică, din cauza clasei de
protecţie IP20 şi a faptului că terminalele pentru cabluri nu sunt protejate.
Amplasaţi cablurile pentru motor la distanţă suficientă faţă de celelalte cabluri:

§ Evitaţi amplasarea cablurilor pentru motor în linii lungi, paralele cu alte cabluri
§ În cazul în care cablurile pentru motor sunt paralele cu alte cabluri, asiguraţi existenţa
distanţelor minime indicate în tabelul de mai jos între cablurile pentru motor şi alte
cabluri.
§ Distanţele indicate se aplică şi pentru spaţiul dintre cablurile pentru motor şi cablurile
de semnal ale altor sisteme.
§ Lungimea maximă a cablurilor pentru motor este de 30 m (MF2-MF3), 50 m (MF4) şi
3 300 m (MF5-MF6).
§ Cablurile pentru motor trebuie să traverseze alte cabluri în unghi de 90 de grade.

Distanţa între
Cablu ecranat (m)
cabluri (m)
0.3 ≤20
1.0 ≤50

4 În cazul în care sunt necesare verificări ale izolaţiei cablurilor, consultaţi Capitolul-&(&,.
Conectaţi cablurile:
§ Dezizolaţi cablurile pentru motor şi cele de alimentare, conform indicaţiilor din
Tabelul 6-4 şi Imaginea 6-5.
§ Conectaţi cablurile de alimentare, pentru motor şi de comandă la terminalele
corespunzătoare (vezi, de exemplu).
§ Pentru informaţii privind instalarea cablurilor conform regulamentelor UL,
consultaţi Capitolul 6.1.4.
§ Cablurile de comandă trebuie să nu intre în contact cu componentele electronice ale
5 §
unităţii.
Dacă este utilizată o rezistenţă externă a frânei (opţional), conectaţi cablul acesteia
la terminalul adecvat.
§ Verificaţi conexiunea cablului de împământare la motor şi la terminalele
convertizorului de frecvenţă marcate cu simbolul .
§ Conectaţi ecranul de protecţie separat al cablului pentru motor la placa de
împământare a convertizorului de frecvenţă, la motor şi la sursa de alimentare.
§ Cablurile de comandă sau cablurile unităţii nu trebuie să fie prinse între cadru şi placa
de protecţie.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
(
.,-5=:4 Ş4 .870?4=74 L@AGF O %&

6.1.3.1 Lungimi de dezizolare pentru cablurile motorului şi ale reţelei de alimentare

Imaginea 6-5. Dezizolarea cablurilor

Cadru A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2
MF2 7 35 7 20 7 50 7 35
MF3 7 40 7 30 7 60 7 40
MF4 15 35 10 20 7 50 7 35
MF5 20 40 10 30 20 60 10 40
MF6 20 90 15 60 20 90 15 60
Tabelul 6-4. Lungimile de dezizolare ale cablurilor (mm)


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
(
%’ O L@AGF .,-5=:4 Ş4 .870?4=74

6.1.3.2 Instalarea cablurilor pentru Vacon NXL

Observaţie: Dacă doriţi să conectaţi o rezistenţă externă a frânei (pentru MF3 şi unităţi de dimensiuni
mai mari), consultaţi Manualul separat pentru rezistenţe ale frânei.

Imaginea 6-6. Vacon NXL MF2

Cablu de
comandă

Terminal de
împământare

Cablu
pentru
motor

Cablu al
reţelei de
alimentare

Imaginea 6-7. Instalarea cablurilor pentru Vacon NXL, MF2 (500 V, trifazic)

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
(
.,-5=:4 Ş4 .870?4=74 L@AGF O %(

Imaginea 6-8. Vacon NXL, MF3

Cablul de
comandă

Terminal de împământare

Terminale pentru BR-
rezistenţa frânei
BR+
Cablu pentru
motor

Cablu al reţelei de
alimentare

Imaginea 6-9. Instalarea cablurilor pentru Vacon NXL, MF3

OBSERVAŢIE! Pentru unităţile MF2-MF3: Se recomandă conectarea cablurilor la
terminale şi placade împământare mai întâi şi apoi montarea terminalelor şi a plăcii de
împământare în unitate.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
(
%) O L@AGF .,-5=:4 Ş4 .870?4=74

Instalarea unui filtru RFI extern la unităţile MF2 şi MF3
Clasa de protecţie EMC a convertizoarelor de frecvenţă Vacon NXL MF2 şi MF3 poate fi modificată
de la N la H prin intermediul unui filtru RFI extern. Conectaţi cablurile de alimentare la terminalele
L1, L2 şi L3, şi cablul de împământare la terminalul PE al filtrului. Consultaţi imaginile de mai jos. De
asemenea, consultaţi instrucţiunile de montare a unităţii MF2 din
Imaginea 5-2.
Observaţie! Curentul de scurgere are o intensitate mai mare de 3,5 mA c.a. Conform standardului
EN 61800-5-1, trebuie asigurată o instalaţie protectivă de împământare consolidată. Consultaţi
capitolul 1.3.

Imaginea 6-10. Unitate MF2 cu filtru RFI de tipRFI-0008-5-1 Imaginea 6-11. Instalarea unui filtru RFI pentru
unităţile MF2 şi MF3, 380…500 V, alimentare
trifazică. Filtru de tip RFI 0008-5-1

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
(
.,-5=:4 Ş4 .870?4=74 L@AGF O %*

Imaginea 6-12. Instalarea unui filtru RFI pentru unităţile MF2 şi MF3, 208…240 V,
alimentare unifazică. Filtru de tip RFI-0013-2-1

Tipul filtrului RFI Dimensiuni lxÎxA (mm)
RFI-0008-5-1 (tip “footprint”) 60x252x35
RFI-0013-2-1 (tip “footprint”) 60x252x35
Tabelul 6-5. Tipuri de filtre RFI şi dimensiunile acestora


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
(
%+ O L@AGF .,-5=:4 Ş4 .870?4=74

Imaginea 6-13. Vacon NXL, MF4

Aerminale CC
Terminale pentru
rezistenţe ale
frânei

Terminale de
împământare
Cablu de alimentare Cablu pentru motor

Imaginea 6-14. Instalarea cablurilor pentru Vacon NXL, MF4

Observaţie privind unităţile MF4! Pentru unitatea MF4 sunt necesare două conductoare de
protecţie, conform standardului EN61800-5-1. Consultaţi Capitolul 1.3 şi Imaginea 6-15.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
(
.,-5=:4 Ş4 .870?4=74 L@AGF O &"

Imaginea 6-15. Conectarea unui cablu de împământare suplimentar, MF4. Consultaţi Capitolul
1.3.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
(
&# O L@AGF .,-5=:4 Ş4 .870?4=74

Imaginea 6-16. Vacon NXL, MF5

Terminale
Terminale pentru
CC
rezistenţe ale frânei
Terminale de
împământare

Cablu de
Cablu pentru motor
alimentare

Imaginea 6-17. Instalarea cablurilor pentru Vacon NXL, MF5

Observaţii privind unitatea MF5! Conform standardului EN 61800-5-1, trebuie asigurată o
instalaţie protectivă de împământare consolidată. Consultaţi capitolul 1.3.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
(
.,-5=:4 Ş4 .870?4=74 L@AGF O &$

Imaginea 6-18. Vacon NXL, MF6

Terminale pentru rezistenţe ale
Terminale frânei
CC

Terminale de împământare

Cablu pentru motor
Cablu de alimentare

Imaginea 6-19. Instalarea cablurilor pentru Vacon NXL, MF6

Observaţii privind unitatea MF6! Conform standardului EN 61800-5-1, trebuie asigurată o
instalaţie protectivă de împământare consolidată. Consultaţi capitolul 1.3.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
(
&% O L@AGF .,-5=:4 Ş4 .870?4=74

6.1.4 Instalarea cablurilor şi standardele UL
Pentru îndeplinirea cerinţelor impuse de regulamentele UL (Underwriters Laboratories), trebuie
utilizat un cablu din cupru cu aprobare UL şi rezistenţă minimă la căldură de +60/75°C.

Cuplurile de strângere pentru terminale sunt prezentate în Tabelul 6-6.

Cuplu de strângere Cuplu de strângere in-
Cadru
(Nm) lbs.
MF2 0.5—0.6 4—5
MF3 0.5—0.6 4—5
MF4 0.5—0.6 4—5
MF5 1.2—1.5 10—13
MF6 10 85
Tabelul 6-6. Cuplurile de strângere ale terminalelor

6.1.5 Verificarea izolaţiei cablurilor şi motorului
1. Verificarea izolaţiei cablului pentru motor

Deconectaţi cablul pentru motor de la terminalele U, V şi W ale convertizorului de frecvenţă şi de la
motor. Măsuraţi rezistenţa izolaţiei cablului pentru motor între fiecare conductor de fază, precum şi
între fiecare conductor de fază şi conductorul protectiv de împământare.
Rezistenţa izolaţiei trebuie să fie >1MΩ.

2. Verificarea izolaţiei cablului de alimentare

Deconectaţi cablul de alimentare de la terminalele L1, L2 şi L3 ale convertizorului de frecvenţă şi de
la reţeaua de alimentare. Măsuraţi rezistenţa izolaţiei cablului de alimentare între fiecare conductor
de fază, precum şi între fiecare conductor de fază şi conductorul protectiv de împământare.
Rezistenţa izolaţiei trebuie să fie de >1MΩ.

3. Verificarea izolaţiei motorului

Deconectaţi cablul pentru motor de la motor şi deschideţi conexiunile-punte din cutia de conexiuni a
motorului. Măsuraţi rezistenţa izolaţiei fiecărei bobine a motorului. Tensiunea măsurată trebuie să fie
cel puţin egală cu tensiunea nominală a motorului, însă să nu depăşească 1.000 V. Rezistenţa
izolaţiei trebuie să fie >1MΩ.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
(
.,-5=:4 Ş4 .870?4=74 L@AGF O &&

6.2 Unitatea de comandă

6.2.1 MF2 – MF3
Unitatea de comandă a convertizorului de frecvenţă Vacon NXL este integrată în sursa de alimentare
şi este compusă din placa de comandă şi o placă opţională, care poate fi conectată la slotul conector
al plăcii de comandă.

6.2.2 MF4 – MF6
Pentru cadrele MF4-MF6 (revizuirile JA, L sau mai recente ale dotărilor hardware de comandă NXL),
există doi conectori opţionali pentru plăci, SLOTUL D şi SLOTUL E (vezi :PFLMQJF -%)’). Versiunea
software NXL00005V250 sau versiunile mai noi suportă dotări hardware cu două sloturi pentru plăci.
Pot fi utilizate şi versiuni software mai vechi, însă acestea nu suportă dotări hardware cu două sloturi
pentru plăci.

Imaginea 6-20. Sloturile D şi E pentru plăci opţionale în cadre MF4-MF6

6.2.2.1 Plăci opţionale care pot fi conectate la MF4 - MF6
Consultaţi tabelul de mai jos pentru a identifica plăcile de opţiuni care pot fi utilizate în cele două
sloturi ale convertizoarelor de frecvenţă NXL MF4-MF6:

SLOT D C2 C3 C4 C6 C7 C8 CI CJ
SLOT E AA AI B1 B2 B4 B5 B9 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 CI CJ

Dacă sunt utilizate două plăci opţionale, cea montată în slotul E trebuie să fie de tip OPT-AI sau
OPT-AA. Nu este permisă utilizarea a două plăci OPT-B_ sau OPT-C_. De asemenea, nu sunt
permise combinaţiile între plăci OPT-B_ şi OPT-C_.

Consultaţi descrierile plăcilor de opţiuni OPT-AA şi OPT-AI în capitolele 10 şi 11.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
(
&’ O L@AGF .,-5=:4 Ş4 .870?4=74

6.2.3 Conexiuni de comandă

Conexiunile de comandă de bază sunt indicate mai jos.

Descrierile semnalelor pentru Aplicaţia Multi-Control sunt prezentate în Capitolul 6.2.4 şi în Capitolul
2 al Manualului aplicaţiei multi-control.

Imaginea 6-21. Conexiunile de comandă pentru MF2-MF3

Imaginea 6-22. Conexiuni de comandă, MF4-MF6

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
(
.,-5=:4 Ş4 .870?4=74 L@AGF O &(

6.2.4 Comandă de intrare/ieşire
Potenţiometru de
referinţă, 1-10 kΩ
Terminal Semnal Descriere
1 +10Vref Ieşire de referinţă Tensiunea potenţiometrului etc.
AI1+ Intrare analogică, gama de Referinţă pentru frecvenţa tensiunii
2
tensiune 0—10V CC. de intrare
Intrare/ieşire de împământare Împământare pentru referinţă şi
3 AI1-
comenzi
4 AI2+ Intrare analogică, gama de Referinţă pentru frecvenţa curentului
AI2- curent 0—20 mA de intrare
5
/GND
Controlul tensiunii de ieşire Tensiunea pentru comutatoare etc.
6 +24V
max. 0,1 A
Intrare/ieşire de împământare Împământare pentru referinţă şi
7 GND
comenzi
Pornire înainte Contact închis = pornire înainte
8 DIN1
(programabilă)
9 DIN2 Pornire înapoi (programabilă) Contact închis = pornire înapoi
Selectarea vitezei cu etape Contact închis = viteză cu etape
10 DIN3
multiple 1 (programabilă) multiple
GND Intrare/ieşire de împământare Împământare pentru referinţă şi
11
comenzi
18 AO1+ Frecvenţa de ieşire Programabilă
mA
19 AO1- Ieşire analogică Gama 0—20 mA/RL, max. 500Ω
A RS 485 Magistrală serială Receptor/emiţător diferenţial
B RS 485 Magistrală serială Receptor/emiţător diferenţial
Tensiune de intrare auxiliară Rezervă a sursei de curent de control
30 +24V
de 24 V

21 RO1
22 RO1 Ieşire pentru releu 1 Programabilă
23
RO1 EROARE

Tabelul 6-7. Configuraţia implicită de intrare/ieşire pentru aplicaţia Multi-
Control

Terminal Semnal Descriere
1 +10Vref Ieşire de referinţă Tensiunea potenţiometrului etc.
AI1+ UFW Intrare analogică, gama de Referinţă pentru frecvenţa tensiunii de intrare
6:= + tensiune 0—10V CC. (MF2-3)
2 Referinţă pentru frecvenţa tensiunii/curentului
de intrare (MF4-MF6)
>RFVJ KM STRLTFPFVă HF 6:=+
3 AI1- Intrare/ieşire de împământare Împământare pentru referinţă şi comenzi
4 AI2+ Intrare analogică, gama de Referinţă pentru frecvenţa tensiunii sau a
AI2-/GND tensiune 0—10V c.c. sau gama curentului de intrare
5
curentă 0—20 mA
6 +24 V Controlul tensiunii de ieşire
7 GND Intrare/ieşire de împământare Împământare pentru referinţă şi comenzi
Tabelul 6-8. Configurarea AI1, când este programat ca DIN4


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
(
&) O L@AGF .,-5=:4 Ş4 .870?4=74

6.2.5 Semnale de comandă ale terminalului

Terminal Semnal Informaţii tehnice
1 +10 Vref Tensiune de referinţă Intensitate maximă a curentului 10 mA
Tensiune analogică de intrare Pentru unităţile MF2-MF3: Tensiune de intrare
(MF4 şi unităţi de dimensiuni mai MF4-MF6: @JOJHVFţM C UFW P3 HW GORHWO IJ
2 AI1+
mari: tensiune sau intensitate a HRQJHVRTM NWPSJT D/ (consultaţi pagina 39):
curentului) Valoare implicită: 0– +10V (Ri = 200 kΩ)
Intrare analogică comună 0– 20mA (Ri = 250 Ω)
Intrarea diferenţială nu este împământată
3 AI1–
Permite o tensiune diferenţială de ±20V la
împământare
Intrare analogică, tensiune sau Selectaţi V sau mA prin intermediul blocului de
4 AI2+
intensitate a curentului conectori jumper X4 (MF2-MF3) şi X13 (MF4-
Intrare analogică comună MF6)
Valoare implicită: 0– 20mA (Ri = 250 Ω)
0– +10V (Ri = 200 kΩ)
5 AI2– Intrarea diferenţială
Permite o tensiune diferenţială de ±20V la
împământare

6 24 Vout Tensiune de intrare auxiliară de 24 V ±10%, intensitate maximă a curentului de 100 mA
7 GND Intrare/ieşire de împământare Împământare pentru referinţă şi comenzi
8 DIN1 Intrare digitală 1 Ri = min. 5kΩ
9 DIN2 Intrare digitală 2
10 DIN3 Intrare digitală 3
11 GND Intrare/ieşire de împământare Împământare pentru referinţă şi comenzi
Semnal analogic (+ieşire) Gamă de semnale de ieşire:
18 AO1+ Intensitate a curentului 0(4)-20 mA, RL max. 500
Ω sau
19 AO1–/GND Ieşire analogică comună
Magistrală serială Receptor/transmiţător diferenţial, impedanţă a
A RS 485
magistralei 120Ω
Magistrală serială Receptor/transmiţător diferenţial, impedanţă a
B RS 485
magistralei 120Ω
30 +24V Tensiune de intrare auxiliară de 24 V Rezervă a sursei de curent de control

21 RO1/1 Ieşire pentru releu 1 Capacitate de comutare: 24 V c.c./8 A
22 RO1/2 250 V c.a./8 A
125 V c.c./0,4 A
23 RO1/3 Terminalele ieşirilor releelor sunt izolate galvanic
de intrările/ieşirile de împământare
Tabelul 6-9. Semnale pentru terminalele intrărilor/ieşirilor de comandă

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
(
.,-5=:4 Ş4 .870?4=74 L@AGF O &*

6.2.5.1 Poziţiile conectorilor jumper la placa de bază a convertizorului Vacon NXL
Utilizatorul poate particulariza funcţiile convertizorului de frecvenţă în funcţie de nevoile sale prin
selectarea unor anumite poziţii ale conectorilor jumper de pe placa NXL. Poziţiile conectorilor jumper
determină tipul de semnal al intrării analogice (terminalul nr. 2) şi dacă rezistorul de terminare RS485
este sau nu este utilizat.

Următoarele imagini prezintă selectarea poziţiilor conectorilor jumper ale convertizoarelor de
frecvenţă NXL:

Imaginea 6-23. Selectarea conectorilor jumper pentru Vacon NXL, MF2 şi MF3


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
(
&+ O L@AGF .,-5=:4 Ş4 .870?4=74

Imaginea 6-24. Selectarea conectorilor jumper pentru Vacon NXL, MF4-MF6

Verificaţi poziţia corectă a conectorilor jumper. Utilizarea motorului cu
setări diferite pentru semnale realizate prin modificarea poziţiei
conectorilor jumper nu va afecta convertizorul de frecvenţă, însă ar putea
WARNING
AVERTIZARE deteriora motorul.

Dacă modificaţi conţinutul semnalului AI, reţineţi că trebuie să
modificaţi şi parametrii corespunzători (S6.9.1, 6.9.2) din meniul
WARNING
OBSERVAŢIE Sistem.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
(
.,-5=:4 Ş4 .870?4=74 L@AGF O ’"

Blocul X4 de
conectori jumper
Blocul X4 de
conectori jumper
Blocul X7 de
conectori jumper

Imaginea 6-25. Poziţia blocurilor de conectori jumper pentru unităţile MF2 (stânga) şi MF3

D/
X13

D0

dreapta)

Imaginea 6-26. Poziţia blocurilor de conectori jumper în placa de comandă a unităţilor MF4-
MF6


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
(
’# O L@AGF .,-5=:4 Ş4 .870?4=74

6.2.6 Conectarea unui termistor (PTC) la motor
Există trei posibilităţi de conectare a unui rezistor PTC la unitatea Vacon NXL:

1. Prin intermediul unei plăci opţionale OPT-AI. (Metoda recomandată)

Unitatea Vacon NXL prevăzută cu placă OPT-AI îndeplineşte IEC 664 dacă termistorul
motorului este izolat (= izolaţie dublă).

2. Prin intermediul unei plăci opţionale OPT-B2.

Unitatea Vacon NXL prevăzută cu placă OPT-AI îndeplineşte IEC 664 dacă termistorul
motorului este izolat (= izolaţie dublă).

3. Prin intermediul intrării digitale (DIN3) a unităţii NXL.

DIN3 este conectat galvanic la alte intrări/ieşiri ale unităţii NXL.
Din acest motiv, izolaţia consolidată sau dublă a termistorului (IEC 664) este necesară în mod
absolut în afara convertizorului de frecvenţă (în motor sau între motor şi convertizorul de
frecvenţă).

Imaginea 6-27. Conexiunea (PTC) a termistorului motorului

Observaţie! Unitatea NXL se declanşează dacă impedanţa PTC depăşeşte 4,7
kΩ.

Se recomandă utilizarea unor plăci OPT-AI sau OPT-B2 pentru conectarea
termistorului motorului.

Dacă termistorul motorului este conectat la DIN3, trebuie respectate instrucţiunile de
mai sus; în caz contrar, conexiunea ar putea provoca riscuri grave pentru sănătate.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
(
<,;<,<=:, /0 .86,7/Ă L@AGF O ’$

7. TASTATURA DE COMANDĂ

Tastatura de comandă reprezintă legătură între convertizorul de frecvenţă Vacon şi utilizator.
Tastatura de comandă Vacon NXL este compusă dintr-un afişaj cu şapte segmente, cu şapte
indicatori pentru starea funcţională (RUN (funcţional), , READY (pregătit), STOP (oprit),
ALARM (alarmă), FAULT (eroare) şi trei indicatori pentru locul de comandă (terminalul I/O, tastatura,
modul de comandă fieldbus).
Informaţiile privind comanda, adică numărul meniului, valoarea afişată şi informaţiile numerice sunt
prezentate prin simboluri numerice.

Convertizorul de frecvenţă este controlat prin cele şapte butoane ale tastaturii de comandă. În plus,
tastatura poate fi utilizată pentru setarea parametrilor şi monitorizarea valorilor.

Tastatura este detaşabilă şi este izolată faţă de tensiunea liniei de intrare.

7.1 Indicaţii pe afişajul tastaturii

Imaginea 7-1. Indicatorii pentru tastatura de comandă şi starea unităţii Vacon

7.1.1 Indicatorii pentru starea unităţii (vezi tastatura de comandă)
Indicatorii stării unităţii prezintă utilizatorului starea motorului şi a unităţii.

RUN = Motorul este pornit; Indicatorul este afişat intermitent după iniţierea comenzii
(
de oprire, însă frecvenţa scade în continuare.
) = Indică sensul de rotaţie a motorului.

STOP = Indică faptul că unitatea nu este pornită.
*
READY = Este afişat dacă alimentarea cu c.a. este pornită. În cazul unei erori, acest
+ simbol nu va fi afişat.
, ALARM = Indică faptul că unitatea funcţionează fără a respecta anumite limite şi
reprezintă o avertizare.
- FAULT = Indică existenţa unor condiţii nesigure de funcţionare, care au provocat
oprirea unităţii.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
)
’% O L@AGF <,;<,<=:, /0 .86,7/Ă

7.1.2 Indicatorii pentru locul de comandă (vezi tastatura de comandă)
Simbolurile I/O term (terminalul de intrări/ieşiri), Keypad (tastatură) şi Bus/Comm (modul de
comandă fieldbus) (vezi capitolul 7.4.3.1) indică selectarea unui loc de comandă prin intermediul
meniului tastaturii de comandă (vezi capitolul 7.4.3).

F :/O term = terminalele de intrare/ieşire reprezintă locul de comandă selectat;
acest lucru înseamnă că valorile de referinţă sau comenzile de
pornire/oprire sunt iniţiate prin intermediul terminalelor de
intrare/ieşire.
G Keypad = Tastatura de comandă este locul de comandă selectat; acest lucru
înseamnă că motorul poate fi pornit sau oprit şi valorile de referinţă
pot fi modificate prin intermediul tastaturii.
H Bus/Comm = Convertizorul de frecvenţă este controlat printr-o placă fieldbus.

7.1.3 Indicatorii numerici (vezi tastatura de comandă)
Indicatorii numerici oferă utilizatorului informaţii privind localizarea curentă în structura de
meniuri a tastaturii, precum şi informaţii privind funcţionarea unităţii.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
)
<,;<,<=:, /0 .86,7/Ă L@AGF O ’&

7.2 Butoanele tastaturii
Tastatura de comandă Vacon cu şapte segmente este compusă din 7 butoane, utilizate pentru
controlul convertizorului de frecvenţă (şi al motorului) şi setarea parametrilor.

Imaginea 7-2. Butoanele tastaturii

7.2.1 Descrierea butoanelor

Acest buton integrează două funcţii Butonul are în primul rând rolul de
= resetare, cu excepţia modului de editare a parametrilor. Funcţiile butonului
sunt rezumate mai jos.

ENTER = Butonul “Enter” îndeplineşte funcţiile de:
1) confirmare a selectărilor
2) resetare a înregistrărilor erorilor (2… 3 secunde)

= Acest buton este utilizat pentru resetarea erorilor active.
reset
Observaţie! Motorul ar putea porni imediat după resetarea erorilor.

= Butonul de navigare în sus
Navigarea în meniul principal şi în secţiunile diferitelor submeniuri.
Editarea valorilor.

= Butonul de navigare în jos
Navigarea în meniul principal şi în secţiunile diferitelor submeniuri.
Editarea valorilor.

= Butonul de navigare în stânga
Deplasarea înapoi în meniuri.
Deplasarea cursorului spre stânga (în modul de editare a parametrilor).
Ieşirea din modul de editare.
Ţineţi apăsat butonul timp de 2… 3 secunde pentru a reveni la meniul
principal.

= Butonul de navigare în dreapta
Deplasarea înainte în meniuri.
Deplasarea cursorului spre dreapta (în modul de editare a parametrilor).
Accesarea modului de editare.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
)
’’ O L@AGF <,;<,<=:, /0 .86,7/Ă

= Butonul de pornire
Apăsarea acestui buton porneşte motorul dacă tastatura este locul de
comandă activ. Consultaţi Capitolul .&+&*&(.

= Butonul de oprire
Apăsarea butonului opreşte motorul (cu excepţia cazului în care acest
lucru este dezactivat prin intermediul parametrului P3.4).
Butonul de oprire are şi funcţia de activare a Asistentului de pornire (vezi
mai jos).

7.3 Asistentul de pornire
Unitatea Vacon NXL conţine un asistent de pornire integrat care accelerează programarea unităţii.
Asistentul vă permite să selectaţi unul din patru moduri de funcţionare diferite: Standard, Ventilator,
Pompă şi Performanţă ridicată. Setările automate ale parametrilor sunt optimizate pentru fiecare
mod în parte. Asistentul de programare este pornit prin apăsarea butonului Stop timp de 5 secunde,
atunci când unitatea nu este pornită. Consultaţi imaginea de mai jos pentru indicaţii privind
procedura:

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
)
<,;<,<=:, /0 .86,7/Ă L@AGF O ’(

Imaginea 7-3. Asistentul de pornire NXL

Observaţie! Consultaţi Manualul aplicaţiei Multi-Control pentru descrierea detaliată a parametrilor.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
)
’) O L@AGF <,;<,<=:, /0 .86,7/Ă

7.4 Utilizarea tastaturii de comandă
Datele de pe tastatura de comandă sunt aranjate în meniuri şi submeniuri. Meniurile sunt utilizate,
de exemplu, pentru afişarea şi editarea măsurătorilor şi a semnalelor de comandă, pentru setarea
parametrilor (capitolul 7.4.2), a valorilor de referinţă (capitolul 7.4.3) şi pentru afişarea erorilor
(capitolul 7.4.4).

Primul nivel al meniului conţine meniurile de la M1 la E7 şi este numit Meniul principal. Utilizatorul
poate opera în meniul principal utilizând butoanele de navigaţie în sus şi jos. Submeniul dorit poate fi
accesat din meniul principal utilizând butoanele de meniu. Dacă mai pot fi accesate pagini din meniul
sau pagina afişate în prezent, ultima cifra a numărului indicat este afişată intermitent şi, prin
apăsarea butonului de meniu dreapta, puteţi accesa următorul nivel de meniu.

Diagrama de navigare pe tastatura de comandă este prezentată la pagina 58. Vă rugăm să reţineţi
că meniu M1 este localizat în colţul inferior din stânga. De la acest meniu puteţi naviga până la
meniul dorit utilizând butoanele de meniu şi de navigare.

Descrieri mai detaliate ale meniurilor sunt prezentate ulterior în acest Capitol.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
)
<,;<,<=:, /0 .86,7/Ă L@AGF O ’*

Imaginea 7-4. Diagrama de navigare pentru tastatură


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
)
’+ O L@AGF <,;<,<=:, /0 .86,7/Ă

Funcţiile meniului

Cod Meniu Min Max Selectări
Meniul de Consultaţi capitolul 7.4.1 pentru informaţii
M1 monitorizare
V1. 1 V1.24
privind valorile monitorizate
P2.1 = Parametri de bază
P2.2 = Semnale de intrare
P2.3 = Semnale de ieşire
P2.4 = Controlul unităţii
P2.5 = Frecvenţe de blocare
Meniul de P2.6 = Controlul motorului
P2 parametri
P2.1 P2.10
P2.7 = Elemente de protecţie
P2.8 = Restartare automată
P2.9 = Controlul PID
P2.10 = Controlul pompei şi ventilatorului
Consultaţi Manualul aplicaţiei Multi-Control
pentru lista detaliată a parametrilor.
P3.1 = Selectarea locului de comandă
R3.2 = Referinţă pentru tastatură
P3.3 = Modificarea sensului motorului de la
Meniul de comandă
K3 de la tastatură
P3.1 P3.6 tastatură
P3.4 = Activarea tastei de oprire
P3.5 = Referinţă PID 1
P3.6 = Referinţă PID 2
Meniul pentru erori Prezintă erorile active şi tipul acestora
F4 active
Meniul de Prezintă lista înregistrărilor erorilor
H5 înregistrare a
erorilor
S6.3 = Copierea parametrilor
S6.5 = Securitate
S6.6 = Setări ale tastaturii
S6.7 = Setări hardware
S6 Meniul Sistem S6.3 S6.10
S6.8 = Informaţii privind sistemul
S6.9 = Modul AI
S6.10 = Parametrii fieldbus
Parametrii sunt descrişi în capitolul 7.4.6
Meniul pentru E7.1 = Slotul D
E7 plăcuţele de E7.1 E7.2 E7.2 = Slotul E
extindere
Tabelul 7-1. Funcţiile meniului principal

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
)
<,;<,<=:, /0 .86,7/Ă L@AGF O ("

7.4.1 Meniul de monitorizare (M1)
Puteţi accesa Meniul de monitorizare din Meniul principal apăsând butonul de meniu dreapta atunci
când indicatorul M1 este afişat. Indicaţii privind navigarea prin valorile monitorizate sunt oferite în
Imaginea 7-5.
Semnalele monitorizate sunt indicate prin simbolul V#.# şi sunt listate în Tabelul 7-2. Valorile sunt
actualizate la fiecare 0,3 secunde.

Acest meniu are doar funcţia de verificare a valorilor. Valorile nu pot fi modificate în acest meniu.
Pentru modificarea valorilor parametrilor, consultaţi Capitolul 7.4.2.

Imaginea 7-5. Meniul de monitorizare


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
)
(# O L@AGF <,;<,<=:, /0 .86,7/Ă

Unitate
de
Cod Nume semnal ID Descriere
măsur
ă
V1.1 Frecvenţa de ieşire Hz 1 Frecvenţa la motor
V1.2 Frecvenţa de referinţă Hz 25
V1.3 Turaţia motorului rpm 2 Turaţia calculată a motorului
Intensitatea curentului la Intensitatea măsurată a curentului la motor
V1.4 A 3
motor
V1.5 Cuplul motorului % 4 Cuplul real calculat/cuplul nominal al motorului
V1.6 Puterea motorului % 5 Puterea reală calculată/puterea nominală a motorului
V1.7 Tensiunea motorului V 6 Tensiunea calculată a motorului
Tensiunea circuitului de Tensiunea măsurată a circuitului de curent nominal
V1.8 V 7
curent nominal
V1.9 Temperatura în unitate ºC 8 Temperatura radiatorului de căldură
V1.10 Intrare analogică 1 13 AI1
V1.11 Intrare analogică 2 14 AI2
V1.12 Curent analogic de ieşire mA 26 AO1
Curent de ieşire analogică 1,
V1.13 mA 31
plăcuţă de extindere
Curent de ieşire analogică 2,
V1.14 plăcuţă de extindere
mA 32
V1.15 DIN1, DIN2, DIN3 15 Stările intrărilor digitale
DIE1, DIE2, DIE3 Placă de extindere a intrărilor/ieşirilor: Stările intrărilor
V1.16 33
digitale
V1.17 RO1 34 Starea ieşirii pentru releu 1
ROE1, ROE2, ROE3 Placă de extindere a intrărilor/ieşirilor: Stările ieşirilor
V1.18 35
pentru relee
DOE 1 Placă de extindere a intrărilor/ieşirilor: Starea ieşirii
V1.19 36
digitale 1
V1.20 Referinţă PID % 20 Procentaj al valorii maxime de referinţă pentru proces
V1.21 Valoare reală PID % 21 În procent al valorii actuale maxime
V1.22 Valoare eronată PID % 22 Procentaj al valorii eronate maxime
V1.23 Ieşire PID % 23 Procentaj al valorii de ieşire maxime
Ieşirile 1, 2, 3 pentru Folosite numai pentru controlul pompei şi ventilatorului
V1.24 30
schimbare automată
Mod Indică modul de configurare curent selectat prin
intermediul asistentului de pornire:
0 = Niciun mod selectat (setare implicită)
V1.25 66 1 = Standard
2 = Ventilator
3 = Pompă
4 = Performanţă ridicată
Tabelul 7-2. Semnale monitorizate

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
)
<,;<,<=:, /0 .86,7/Ă L@AGF O ($

7.4.2 Meniul de parametri (P2)

Parametrii reprezintă un mod de transmitere a comenzilor utilizatorului către convertizorul de
frecvenţă. Valorile parametrilor pot fi editate prin accesarea Meniului de parametri din Meniul
principal, când este afişat indicatorul P2. Procedura de editare a valorilor este prezentată în
Imaginea 7-6.

Apăsaţi butonul de meniu dreapta o dată pentru a accesa Meniul pentru grupul de parametri (G#).
Identificaţi grupul de parametri dorit prin intermediul butoanelor de navigare, apoi apăsaţi butonul de
meniu dreapta din nou pentru a accesa grupul şi parametrii săi. Utilizaţi butoanele de navigare din
nou pentru a identifica parametrul (P#) pe care doriţi să-l editaţi. Apăsarea butonului de meniu
dreapta permite accesare modului de editare. Pentru a indica acest lucru, valoarea aferentă
parametrului începe să fie afişată intermitent. Puteţi modifica această valoare în două moduri
diferite:

1. Setaţi noua valoare prin intermediul butoanelor de navigare şi confirmaţi modificarea prin
apăsarea butonului Enter. După aceea, noua valoare este indicată în câmpul aferent şi nu
mai este afişată intermitent.

2. Apăsaţi butonul de meniu dreapta din nou. Astfel veţi putea edita fiecare cifră a valorii.
Această metodă de editare ar putea fi utilă atunci când doriţi să introduceţi o valoare cu puţin
mai mare sau mai mică decât valoarea afişată. Confirmaţi modificarea apăsând butonul
Enter.

Valoarea nu va fi modificată dacă nu apăsaţi butonul Enter. Apăsarea butonul de meniu stânga
accesează meniul anterior.

Mai mulţi parametri sunt blocaţi, adică nu sunt editabili, dacă starea unităţii este „RUN”.
Convertizorul de frecvenţă trebuie oprit pentru ca aceşti parametri să poată fi editaţi. Valorile
parametrilor pot fi blocaţi şi utilizând funcţia în meniul S6 (vezi Capitolul 7.4.6.2).

Puteţi reveni la meniul principal în orice moment, apăsând butonul de meniu stânga timp de
1-2
secunde. Parametrii de bază sunt listaţi în Capitolul 8.3. Lista completă a parametrilor şi
descrierile acestora sunt prezentate în manualul aplicaţiei Multi-Control.

După ce accesaţi ultimul parametru din grupul de parametri, puteţi trece direct la primul parametru al
grupului prin apăsarea butonului de navigare în sus.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
)
(% O L@AGF <,;<,<=:, /0 .86,7/Ă

Imaginea 7-6. Procedura de modificare a valorilor parametrilor

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
)
<,;<,<=:, /0 .86,7/Ă L@AGF O (&

7.4.3 Meniul tastaturii de comandă (K3)

În <JQMWO VFUVFVWTMM IJ HRPFQIă, puteţi selecta locul de comandă, edita frecvenţa de referinţă şi
modifica sensul motorului. Accesaţi nivelul unui submeniu prin intermediul GWVRQWO IJ PJQMW ITJFSVF.

Parametrii Meniului K3 Selectări
P3.1 = Selectarea locului de 1 = Terminale de intrare/ieşire
comandă 2 = Tastatură
3 = Fieldbus
R3.2 = Referinţă pentru
tastatură
P3.3 = Modificarea sensului 0 = Înainte
motorului de la tastatură 1 = Înapoi
P3.4 = Activarea tastei de 0 = Funcţie limitată a butonului Stop
oprire 1 = Butonul Stop este activat
întotdeauna
P3.5 = Referinţă PID 1
P3.6 = Referinţă PID 2

7.4.3.1 Selectarea locului de comandă

Convertizorul de frecvenţă poate fi controlat din trei locuri (surse) diferite. Pentru fiecare loc de
comandă, un simbol diferit va apărea pe afişajul alfanumeric:

Loc de comandă Simbol
Terminalele de intrare/ieşire I/O term
Tastatură (panou) Keypad
Modul de comandă fieldbus Bus/Comm

Modificaţi locul de comandă prin introducerea modului de editare, apăsând GWVRQWO IJ PJQMW
dreapta. Opţiunile pot fi derulate prin intermediul GWVRFQJORT IJ QFXMLFTJ. Selectaţi locul de comandă
dorit prin intermediul GWVRQWOWM 7QVJT. Consultaţi graficul de mai jos. Consultaţi şi Capitolul .&+&* de
mai sus.

Imaginea 7-7. Selectarea locului de comandă

OBSERVAŢIE! Dacă terminalul de intrare/ieşire sau fieldbus-ul sunt selectate ca loc de comandă
activ, există şi posibilitatea de a transfera comanda către tastatura locală şi apoi înapoi la locul de
comandă original, apăsând butonul 3timp de 5 secunde.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
)
(’ O L@AGF <,;<,<=:, /0 .86,7/Ă

7.4.3.2 Referinţe pentru tastatură
Submeniul de referinţe pentru tastatură (R3.2) afişează şi permite operatorului să editeze frecvenţa
de referinţă. Modificările vor fi realizate imediat. Totuşi, această valoare de referinţă nu va
influenţa turaţia motorului dacă nu este selectată tastatura ca loc de comandă activ.

OBSERVAŢIE: Diferenţa maximă între frecvenţa de ieşire şi referinţa tastaturii este de 6 Hz.
Software-ul aplicaţiei monitorizează în mod automat frecvenţa tastaturii.

Imaginea 7-6 prezintă modul de editare a valorii de referinţă (apăsarea butonului Enter nu este,
totuşi, necesară).

7.4.3.3 Modificarea sensului motorului de la tastatură
Submeniul pentru modificarea sensului motorului de la tastatură este afişat şi permite operatorului să
modifice sensul de rotaţie al motorului. Totuşi, această valoare de referinţă nu va influenţa
sensul de rotaţie al motorului dacă nu este selectată tastatura ca loc de comandă activ.

Consultaţi Imaginea 7-7 pentru informaţii privind modificarea sensului de rotaţie al motorului.

7.4.3.4 Activarea tastei de oprire
Ca setare implicită, apăsarea butonului ”STOP” va cauza întotdeauna oprirea motorului, indiferent
de locul de comandă selectat. Puteţi dezactiva această funcţie prin selectarea valorii 0 pentru
parametrul 3.4. Dacă valoarea acestui parametru este 0, butonul „STOP” va opri motorului doar
atunci când tastatura a fost selectată ca loc de comandă activ.

Consultaţi Imaginea 7-7 pentru informaţii privind modificarea valorii acestui parametru.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
)
<,;<,<=:, /0 .86,7/Ă L@AGF O ((

7.4.4 Meniul pentru erori active (F4)
Puteţi accesa Meniul pentru erori active din Meniul principal, apăsând butonul de meniu dreapta
atunci când indicatorul de loc F4 este afişat.

Memoria pentru erori active poate memora maximum 5 erori, în ordinea apariţiei acestora. Afişajul
poate fi şters prin apăsarea butonului Reset: afişajul va reveni la starea de dinainte de declanşarea
erorii. Eroarea rămâne activă până când este anulată cu butonul Reset sau cu un semnal de
resetare de la terminalul de intrare/ieşire.

Observaţie! Îndepărtaţi Semnalul de pornire extern înainte de a reseta eroarea, pentru a preveni
repornirea neintenţionată a unităţii.

Stare normală,
fără erori:

7.4.4.1 Tipuri de erori

Există două tipuri diferite de erori ale convertizorului de frecvenţă NXL. Aceste tipuri diferă între ele
prin comportamentul ulterior al unităţii. Consultaţi Tabelul 7-3. Tipuri de erori.

Imaginea 7-8. Afişarea erorilor

Simbolul aferent Semnificaţie
tipului de eroare
Acest tip de eroare semnifică o condiţie operaţională neobişnuită.
Aceasta nu provoacă oprirea unităţii şi nu necesită realizarea
A (Alarmă)
unor acţiuni speciale. „Eroarea A” rămâne afişată timp de
aproximativ 30 de secunde.
”Eroarea F” este tipul de eroare care provoacă oprirea unităţii.
F (Eroare)
Pentru a reporni unitatea, trebuie efectuate unele acţiuni.
Tabelul 7-3. Tipuri de erori


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
)
() O L@AGF <,;<,<=:, /0 .86,7/Ă

7.4.4.2 Coduri de eroare
Codurile de eroare, cauzele acestora şi măsurile care trebuie luate sunt prezentate în tabelul de mai
jos. Erorile prezentate pe fundal gri sunt exclusiv erori de tip A. Cele prezentate pe fundal alb sau
negru sunt erori pentru care pot fi programate răspunsuri diferite ale aplicaţiei. Consultaţi grupul de
parametri Elemente de protecţie.

Observaţie! Atunci când contactaţi producătorul sau distribuitorul din cauza unei erori, vă
recomandăm să reţineţi textul şi codul erorii afişate pe tastatură.

Cod de
Eroare Cauză posibilă Măsuri pentru rectificare
eroare
Convertizorul de frecvenţă a detectat o
intensitate prea ridicată a curentului
Verificaţi sarcina.
(>4*In) din cablul pentru motor:
1 Supracurent Verificaţi dimensiunile motorului.
- creştere bruscă şi mare a sarcinii
Verificaţi cablurile.
- scurtcircuit în cablurile pentru motor
- motor inadecvat
Tensiunea în circuitul de curent nominal
a depăşit limitele definite în Tabelul 4-3.
2 Supratensiune - perioadă de decelerare prea redusă Prelungiţi perioada de decelerare.
- creşteri ridicate ale supratensiunii în
circuitul de alimentare
Măsurarea intensităţii curentului a
detectat faptul că suma curenţilor pentru
Eroare de Verificaţi cablurile motorului şi
3 fazele motorului nu este zero.
împământare motorul.
- eroare de instalare a cablurilor sau a
motorului
Resetaţi eroarea şi reporniţi
unitatea.
Eroare de - defecţiune a unei componente Dacă eroarea reapare, contactaţi cel
8
sistem - funcţionare defectuoasă. mai apropiat distribuitor.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul:
http://www.vacon.com
În cazul unei întreruperi temporare a
Tensiunea în circuitul de curent nominal tensiunii de alimentare, resetaţi
este mai redusă decât limitele de eroarea şi reporniţi convertizorul de
tensiune definite în Tabelul 4-3. frecvenţă. Verificaţi tensiunea de
9 Subtensiune - cea mai probabilă cauză: tensiunea de alimentare. Dacă aceasta este
alimentare prea redusă. corectă, a avut loc o eroare internă.
- eroare internă a convertizorului de Contactaţi cel mai apropiat
frecvenţă. distribuitor. Vă rugăm să vizitaţi site-
ul: http://www.vacon.com
Temperatură
prea redusă a Temperatura radiatorului de căldură este
13
convertizorului sub -10°C
de frecvenţă
Verificaţi cantitatea şi fluxul de aer
de răcire.
Verificaţi dacă s-a depus praf pe
Supraîncăl radiatorul de căldură.
zirea Temperatura radiatorului de căldură Măsuraţi temperatura ambiantă
14
convertizorului depăşeşte 90°C (parametrul 2.6.8).
de frecvenţă Asiguraţi-vă că frecvenţa de
comutare nu este prea ridicată faţă
de temperatura ambiantă şi sarcina
motorului.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
)
<,;<,<=:, /0 .86,7/Ă L@AGF O (*

Elementul de protecţie pentru blocarea
15 Motor blocat Verificaţi motorul.
motorului a fost declanşat.
Modelul de temperatură a motorului Reduceţi sarcina motorului.
Supraîncălzire convertizorului de frecvenţă a detectat Dacă motorul nu este suprasolicitat,
16
a motorului supraîncălzirea motorului. Motorul este verificaţi parametrii modelului de
suprasolicitat. temperatură.
Subsarcină la Elementul de protecţie a motorului la
17
motor subsarcină a fost declanşat.
Eroare în
suma de Eroare de protecţie a parametrilor
Contactaţi cel mai apropiat
22 control - funcţionare defectuoasă
distribuitor.
EEPROM - defecţiune a unei componente

Resetaţi eroarea şi reporniţi
unitatea.
Eroare a Valorile afişate pe contoare sunt Dacă eroarea reapare, contactaţi cel
24
contorului incorecte. mai apropiat distribuitor.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul:
http://www.vacon.com
Eroare a
mecanismului
- funcţionare defectuoasă
25 watchdog al
- defecţiune a unei componente
microprocesor
ului
Verificaţi răcirea şi sarcina
motorului.
Intrarea termistorului de pe placa de
Eroare a Verificaţi conexiunea termistorului
29 opţiuni a detectat o creştere a
termistorului (dacă intrarea termistorului de pe
temperaturii motorului.
placa de opţiuni nu funcţionează,
înseamnă ca a fost scurtcircuitată)
Resetaţi eroarea şi reporniţi
Eroare de unitatea.
comunicare cu Interferenţă ambientală sau dotări Dacă eroarea reapare, contactaţi cel
34
magistrala hardware defecte. mai apropiat distribuitor.
internă Vă rugăm să vizitaţi site-ul:
http://www.vacon.com
Contactaţi cel mai apropiat
Eroare de distribuitor.
35 Aplicaţia selectată nu funcţionează.
aplicaţie Vă rugăm să vizitaţi site-ul:
http://www.vacon.com
Dispozitiv Placă de opţiuni îndepărtată.
39 Resetaţi.
îndepărtat Unitatea îndepărtată.
Contactaţi cel mai apropiat
Dispozitiv Placă de opţiuni sau unitate distribuitor.
40
necunoscut necunoscută. Vă rugăm să vizitaţi site-ul:
http://www.vacon.com
Elementul de protecţie pentru
Temperatură supraîncălzirea punţii inversoare IGBT a Verificaţi sarcina.
41
IGBT detectat existenţa unui curent cu Verificaţi dimensiunile motorului.
intensitate prea ridicată la motor.
Dispozitiv Placă de opţiuni înlocuită.
44 Resetaţi.
modificat Placa de opţiuni are setările implicite.
Dispozitiv
45 Placă de opţiuni adăugată Resetaţi.
adăugat


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
)
(+ O L@AGF <,;<,<=:, /0 .86,7/Ă

Intrare
analogică lin < Intensitatea curentului la intrarea
4 mA (gamă analogică este < 4 mA.- cablul de Verificaţi schema electrică a
50
de semnal comandă este rupt sau deconectat circuitului curent.
selectată 4-20 - sursa semnalului nu este funcţională
mA)
Verificaţi programarea şi dispozitivul
Eroare a intrării digitale. Intrarea digitală indicat de informaţiile privind
51 Eroare externă a fost programată ca intrare pentru erori eroarea externă.
externe şi această intrare este activă. Verificaţi, de asemenea, cablarea
acestui dispozitiv.
Verificaţi conexiunea cu tastatura şi
Eroare de Conexiunea dintre tastatura de comandă cablurile tastaturii.
52 comunicare cu şi convertizorul de frecvenţă este
tastatura întreruptă.

Verificaţi modul de instalare.
Dacă instalarea s-a efectuat corect,
Conexiunea de date dintre master-ul contactaţi cel mai apropiat
53 Eroare fieldbus
fieldbus şi placa fieldbus este întreruptă. distribuitor Vacon. Vă rugăm să
vizitaţi site-ul:
http://www.vacon.com
Verificaţi placa sau slotul
Contactaţi cel mai apropiat
Eroare a
54 Placă de opţiuni sau slot defect distribuitor Vacon.
slotului
Vă rugăm să vizitaţi site-ul:
http://www.vacon.com
Valoarea reală a fost depăşită sau a
Supraveghere scăzut sub (în funcţie de parametrul
55
a valorii reale 2.7.22) limita de supraveghere a valorii
reale (parametrul 2.7.23).
Tabelul 7-4. Coduri de eroare

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
)
<,;<,<=:, /0 .86,7/Ă L@AGF O )"

7.4.5 Meniul de înregistrare a erorilor (H5)

Puteţi accesa Meniul de înregistrare a erorilor din Meniul principal, apăsând butonul de meniu
dreapta atunci când este afişat indicatorul de loc H5.

Toate erorile sunt memorate în Meniul de înregistrare a erorilor, cu ajutorul căruia puteţi naviga între
erori utilizând butoanele de navigare. Puteţi reveni la meniul anterior în orice moment, prin apăsarea
butonului de meniu stânga.

Memoria convertizorului de frecvenţă poate memora maximum 5 erori, în ordinea apariţiei acestora.
Ultima eroare înregistrată este indicată prin codul H5.1, penultima cu codul H5.2 etc. Dacă există 5
erori ne-anulate în memorie, următoarea eroare va fi înregistrată prin suprascrierea celei mai vechi
erori din memorie.

Apăsarea butonului Enter timp de aproximativ 2-3 secunde resetează toate erorile înregistrate.

Imaginea 7-9. Meniul de înregistrare a erorilor


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
)
)# O L@AGF <,;<,<=:, /0 .86,7/Ă

7.4.6 Meniul Sistem (S6)
Puteţi accesa Meniul Sistem din Meniul principal apăsând butonul de meniu dreapta atunci când
este afişat indicatorul de loc S6.

Comenzile asociate utilizării generale a convertizorului de frecvenţă, precum setările tastaturii,
setările personalizate ale parametrilor sau informaţiile privind dotările hardware şi software, sunt
localizate în Meniul Sistem.
În tabelul de mai jos este prezentată o listă a funcţiilor disponibile din Meniul Sistem.

Funcţii ale Meniului Sistem

Unitate Selectări
Setare Setare
Cod Funcţie Min Max de
implicită client
măsură
S6.3 Copiere parametri
0 = Selectare
1 = Memorare setare 1
2 = Încărcare setare 1
3 = Memorare setare 2
Setări ale
P6.3.1 4 = Încărcare setare 2
parametrilor
5 = Încărcare setări implicite
6 = Eroare
7 = Aşteptare
8 = Confirmare
S6.5 Securitate
Blocarea 0 = Modificare activată
P6.5.2 0 1 0
parametrilor 1 = Modificare dezactivată
S6.6 Setările tastaturii
Pagină setări
P6.6.1 0 1.1
implicite
Perioadă de
P6.6.3 5 65535 s 1200
aşteptare
S6.7 Setări hardware
0 = Continuu
Controlul 1 = În funcţie de temperatură
P6.7.2 0 0
ventilatorului (doar pentru unităţi MF4 sau
de dimensiuni mai mari)
Timp de aşteptare
P6.7.3
pentru acceptarea 200 5000 ms 200
HMI
Număr de încercări
P6.7.4 1 10 5
HMI
Informaţii privind
S6.8
sistemul
Meniul pentru
S6.8.1
contoare
C6.8.1.1 Contorul mwh KWh
Contorul pentru zile hh:mm:
C6.8.1.2
operaţionale ss
Contorul pentru ore hh:mm:
C6.8.1.3
operaţionale ss
Contoare de
S6.8.2
declanşare
Contor de
T6.8.2.1 kWh
declanşare mWh
Contor de 0 = Nicio acţiune
P6.8.2.2 declanşare mWh 1 = Contor de declanşare
cu anulare mWh cu anulare
T6.8.2.3 Contorul de

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
)
<,;<,<=:, /0 .86,7/Ă L@AGF O )$

declanşare pentru
zile operaţionale

Contorul de
hh:mm:
T6.8.2.4 declanşare pentru
ss
ore operaţionale
Contor pentru
0 = Nicio acţiune
perioadele
P6.8.2.5 1 = Anulare T6.8.2.3,
operaţionale, cu
T6.8.2.4
anulare
Informaţii privind
S6.8.3
dotările software
Derulaţi informaţiile afişate
I6.8.3.1 Pachet software prin apăsarea butonului de
meniu dreapta.
Versiunea software
I6.8.3.2
a sistemului
I6.8.3.3 Interfaţa firmware
I6.8.3.4 Sarcina în sistem %
Informaţii privind
S6.8.4
aplicaţia
S6.8.4.1 Aplicaţie
Datele de
A6.8.4.1.1 identificare a
aplicaţiei
A6.8.4.1.2 Versiunea aplicaţiei
A6.8.4.1.3 Interfaţa firmware
Informaţii privind
S6.8.5
dotările hardware
Tensiunea în
I6.8.5.2 V
unitate
Întrerupător
I6.8.5.3 0 = Nu există, 1 = Există
periodic al frânei
S6.8.6 Opţiuni
Observaţie! Submeniurile nu
sunt afişate dacă nu este
S6.8.6.1 Slotul E, OPT-
instalată nicio placă de
opţiuni.
1 = Conexiune întreruptă
2 = Iniţializare
I6.8.6.1.1 Starea slotului E 1 5
3 = Funcţionare
5 = Eroare
Versiunea de
I6.8.6.1.2 program a slotului
E
Observaţie! Submeniurile nu
sunt afişate dacă nu este
S6.8.6.2 Slotul D, OPT-
instalată nicio placă de
opţiuni.
1 = Conexiune întreruptă
2 = Iniţializare
I6.8.6.2.1 Starea slotului D 1 5
3 = Funcţionare
5 = Eroare
Versiunea de
I6.8.6.2. 2 program a slotului
D
S6.9 Modul AI
0 = Tensiune de intrare
P6.9.1 Modul AIA1 0 1 0 1 = Curent de intrare
(Tipurile MF4 – MF6)
0 = Tensiune de intrare
P6.9.2 Modul AIA2 0 1 1
1 = Curent de intrare
Parametrii
S6.10
fieldbus
I6.10.1 Starea comunicării


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
)
)% O L@AGF <,;<,<=:, /0 .86,7/Ă

0 = Nu este utilizat
P6.10.2 Protocolul fieldbus 1 1 1
1 = protocol modbus
P6.10.3 Adresa slave 1 255 1 Adresele 1 - 255
0 = 300 baud
1 = 600 baud
2 = 1200 baud
3 = 2400 baud
Viteza de
P6.10.4 0 8 5 4 = 4800 baud
transmisie
5 = 9600 baud
6 = 19200 baud
7 = 38400 baud
8 = 57600 baud
P6.10.5 Biţi de oprire 0 1 0 0=11=2
0 = Niciuna, 1 = Impară, 2 =
P6.10.6 Tip de paritate 0 2 0
Pară
0 = Nu este utilizat
Timp de aşteptare
P6.10.7 0 300 s 0 1 = 1 secundă
pentru comunicare
2 = 2 secunde etc.
Tabelul 7-5. Funcţiile meniului Sistem

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
)
<,;<,<=:, /0 .86,7/Ă L@AGF O )&

7.4.6.1 Copierea parametrilor
Submeniul de copiere a parametrilor (@-&*) este o parte a PJQMWOWM @MUVJP.
Convertizorul de frecvenţă Vacon NXL oferă utilizatorului posibilitatea de a memora şi încărca două
seturi personalizate de parametri (pentru toţi parametrii aplicaţiei, nu pentru parametrii meniului
sistem) şi de a încărca valorile implicite ale parametrilor.

Seturi de parametri (S6.3.1)
În pagina Seturi de parametri (S6.3.1), apăsaţi butonul de meniu dreapta pentru a accesa meniul de
JIMVFTJ& Puteţi memora sau încărca două seturi personalizate de parametri sau puteţi încărca valorile
implicite. Confirmaţi prin apăsarea GWVRQWOWM 7QVJT. Aşteptaţi până la afişarea simbolului 8
(=Confirmare).

Imaginea 7-10 . Memorarea şi încărcarea seturilor de parametri

7.4.6.2 Securitate
Submeniul Securitate (S6.5), parte a meniului Sistem, permite utilizatorului să blocheze modificarea
parametrilor.

Blocarea parametrilor (P6.5.2)
Dacă blocarea parametrilor este activată, valorile parametrilor nu pot fi editate.

OBSERVAŢIE: Această funcţie nu poate împiedica editarea neautorizată a valorilor
parametrilor.

Accesaţi modul de editare prin apăsarea butonul de meniu dreapta. Utilizaţi butoanele de navigare
pentru a modifica starea de blocare a parametrilor (0 = modificare permisă, 1 = modificare
dezactivată). Acceptaţi modificarea prin apăsarea butonului Enter şi reveniţi la nivelul anterior prin
apăsarea butonului de meniu stânga.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
)
)’ O L@AGF <,;<,<=:, /0 .86,7/Ă

Imaginea 7-11. Blocarea parametrilor

7.4.6.3 Setările pentru tastatură
Din submeniul S6.6 din Meniul Sistem, puteţi personaliza interfaţa de utilizare a convertizorului de
frecvenţă.
Localizaţi submeniul Setările tastaturii (S6.6). În acest submeniu există două pagini (P#) asociate
utilizării tastaturii, Pagina setări implicite (P6.6.1) şi Perioadă de aşteptare (P6.6.3).

Pagina setări implicite (P6.6.1)
De aici poate fi selectat afişajul (pagina) care apare în mod automat după expirarea Perioadei de
aşteptare (vezi mai jos) sau când este activată tastatura.

Apăsarea butonului de meniu dreapta permite accesarea modului de editare. Dacă apăsaţi din nou
butonul de meniu dreapta, puteţi edita numărul submeniului/paginii, prin introducerea cifrelor
separate. Confirmaţi noua pagină iniţială prin apăsarea butonului Enter. Puteţi reveni la pasul
anterior în orice moment, prin apăsarea butonului de meniu stânga.

Observaţie! Dacă setaţi o pagină care nu există în meniu, afişajul va selecta în mod auomtat ultima
pagină disponibilă din meniu.

Imaginea 7-12. Funcţia de setare a paginii iniţiale

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
)
<,;<,<=:, /0 .86,7/Ă L@AGF O )(

Perioadă de aşteptare (P6.6.3)

Perioada de aşteptare reprezintă perioada după expirarea căreia Pagina iniţială este afişată din nou
(P6.6.1), vezi mai sus.
Accesaţi meniul de editare prin apăsarea butonului de meniu dreapta. Setaţi perioada de aşteptare
dorită şi confirmaţi modificarea prin apăsarea butonului Enter. Puteţi reveni la pasul anterior în orice
moment, prin apăsarea butonului de meniu stânga.

OBSERVAŢIE: Această funcţie nu poate fi dezactivată.

Imaginea 7-13. Setarea perioadei de aşteptare

7.4.6.4 Setările hardware
Din submeniul Setări hardware (S6.7) puteţi personaliza setările convertizorului de frecvenţă prin
intermediul a trei parametri: Controlul ventilatorului, timpul de aşteptare pentru acceptarea HMI
şi încercările HMI.

Controlul ventilatorului (P6.7.2)

Observaţie! Doar modulele de alimentare cu putere ridicată ale unităţilor tip MF3 au fost prevăzute
cu ventilator de răcire; pentru modulele de alimentare cu putere redusă ale unităţilor tip MF3,
ventilatorul de răcire este disponibil ca echipament opţional.

Dacă ventilatorul de răcire a fost instalat într-o unitate MF3, acesta funcţionează continuu cât timp
unitatea este pornită.

Pentru unităţile tip MF4 şi de dimensiuni mai mari:

Această funcţie permite controlarea ventilatorului de răcire a convertizorului de frecvenţă. Puteţi seta
ventilatorul să funcţioneze continuu cât timp unitatea este alimentată sau să se activeze în funcţie de
temperatura unităţii. Dacă ultima funcţie a fost selectată, ventilatorul este pornit automat atunci când
temperatura radiatorului de căldură atinge 60°C. Ventilatorul primeşte comanda de oprire atunci
când temperatura radiatorului de căldură scade sub 55°C. Totuşi, ventilatorul funcţionează timp de
aproximativ 1 minut după primirea comenzii de oprire, precum şi după modificarea valorii de la 0
(Continuu) la 1 (În funcţie de temperatură).

Accesaţi modul de editare prin apăsarea butonul de meniu dreapta. Modul de funcţionare curent
începe să fie afişat intermitent. Utilizaţi butoanele de navigare pentru a modifica modul de
funcţionare a ventilatorului. Acceptaţi modificarea prin apăsarea butonului Enter şi reveniţi la nivelul
anterior prin apăsarea butonului de meniu stânga.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
)
)) O L@AGF <,;<,<=:, /0 .86,7/Ă

Timpul de aşteptare pentru acceptarea HMI (P6.7.3)
Această funcţie permite utilizatorului modificarea timpului de aşteptare al perioadei de acceptare
HMI.
Observaţie! În cazul în care convertizorul de frecvenţă a fost conectat la PC printr-un cablu normal,
valorile implicite ale parametrilor 6.7.3 şi 6.7.4 (200 şi 5) nu trebuie modificate.
În cazul în care convertizorul de frecvenţă a fost conectat la PC printr-un modem şi există o întârziere
în transferarea mesajelor, valoarea parametrului 6.7.3 trebuie setată în funcţie de întârziere, astfel:

7YJPSOW1

· Întârzierea transferului între convertizorul de frecvenţă şi PC = 600 ms
· Valoarea parametrului 6.7.3 este setată la ()’’ PU (2 x 600, întârzierea la trimitere +
întârzierea de răspuns)
· Setarea corespunzătoare va fi introdusă în secţiunea [Misc] a fişierului „NCDrive.ini”:
Retries (Încercări) = 5
AckTimeOut (Timp de aşteptare pentru acceptare) = 1200
TimeOut (Timp de aşteptare) = 6000

Perioadele de timp care sunt mai scurte decât perioada “AckTimeOut“ nu pot fi utilizate pentru
monitorizarea NC-Drive.
Accesaţi modul de editare prin apăsarea butonul de meniu dreapta. Utilizaţi butoanele de navigare
pentru a modifica perioada de acceptare. Acceptaţi modificarea prin apăsarea butonului Enter şi
reveniţi la nivelul anterior prin apăsarea butonului de meniu stânga. Consultaţi
Imaginea 7-14 pentru informaţii privind modificarea timpul de aşteptare pentru acceptarea HMI.

Imaginea 7-14. Timpul de aşteptare pentru acceptarea HMI

Numărul de încercări pentru acceptarea HMI (P6.7.4)
Prin intermediul acestui parametru, puteţi seta numărul de încercări de obţinere a acceptării de către
unitate dacă aceasta nu este obţinută în perioada de acceptare (P6.7.3).

Accesaţi modul de editare prin apăsarea butonul de meniu dreapta. Valoarea curentă începe să fie
afişată intermitent. Utilizaţi butoanele de navigare pentru a modifica numărul de încercări. Acceptaţi
modificarea prin apăsarea butonului Enter şi reveniţi la nivelul anterior prin apăsarea butonului de
meniu stânga.

7.4.6.5 Informaţii privind sistemul
În submeniul S6.8 al meniului Sistem puteţi accesa informaţiile privind dotările hardware şi software
ale convertizorului de frecvenţă, precum şi informaţiile privind funcţionarea.

Accesaţi modul de informare prin apăsarea butonul de meniu dreapta. Puteţi naviga prin paginile de
informaţii prin intermediul butoanelor de navigare.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
)
<,;<,<=:, /0 .86,7/Ă L@AGF O )*

Submeniul contoare (S6.8.1)

În submeniul Contoare (S6.8.1) puteţi găsi informaţii privind perioadele de funcţionare ale
convertizorului de frecvenţă, adică numărul total de MWh, zilele operaţionale şi orele operaţionale de
până în momentul curent. Spre deosebire de contoarele din meniul de contoare de declanşare,
acestea nu pot fi resetate.

Observaţie! Contorul de timp operaţional (zile şi ore) funcţionează permanent cât timp unitatea este
alimentată cu energie
&
Pagină Contor
C6.8.1.1 Contorul mwh
C6.8.1.2 Contorul pentru zile operaţionale
C6.8.1.3 Contorul pentru ore operaţionale
Tabelul 7-6. Paginile contoarelor

Submeniul contoare de declanşare (S6.8.2)

Contoarele de declanşare (meniul S6.8.2) sunt contoare ale căror valori pot fi resetate, adică
repornite de la zero. Sunt disponibile următoarele contoare resetabile:

Pagină Contor
T6.8.2.1 Contorul mwh
P6.8.2.2 Contorul mwh cu anulare
T6.8.2.3 Contorul pentru zile operaţionale
T6.8.2.4 Contorul pentru ore operaţionale
P6.8.2.5 Contorul pentru perioadele
operaţionale, cu anulare
Tabelul 7-7. Paginile contoarelor de declanşare

Observaţie! Contoarele de declanşare funcţionează doar în timp ce motorul este pornit.

Exemplu: Dacă doriţi să resetaţi contoarele operaţionale, procedaţi astfel:

Imaginea 7-15. Resetarea contorului mWh


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
)
)+ O L@AGF <,;<,<=:, /0 .86,7/Ă

Submeniul pentru informaţiile software (S6.8.3)
Următoarele informaţii sunt disponibile în submeniul pentru informaţii software (S6.8.3):

Pagină Conţinut
I6.8.3.1 Pachet software
I6.8.3.2 Versiunea software a sistemului
I6.8.3.3 Interfaţa firmware
I6.8.3.4 Sarcina în sistem
Tabelul 7-8. Paginile de informaţii software

Submeniul pentru informaţii privind aplicaţia (S6.8.4)
Următoarele informaţii sunt disponibile în submeniul pentru informaţii privind aplicaţia (S6.8.4)

Pagină Conţinut
A6.8.4.1 Aplicaţie
D6.8.4.1.1 Datele de identificare ale aplicaţiei
D6.8.4.1.2 Versiune
D6.8.4.1.3 Interfaţa firmware
Tabelul 7-9. Paginile de informaţii privind aplicaţia

Submeniul pentru informaţii hardware (S6.8.5)
Următoarele informaţii sunt disponibile în submeniul pentru informaţii hardware (S6.8.5)

Pagină Conţinut
I6.8.5.2 Tensiunea în unitate
I6.8.5.3 Întrerupător periodic al frânei
Tabelul 7-10. Paginile de informaţii hardware

Submeniul plăci opţionale conectate (S6.8.6)

Submeniul plăci opţionale conectate (S6.8.6) prezintă următoarele informaţii privind plăcile opţionale
conectate la convertizorul de frecvenţă:

Pagină Conţinut
S6.8.6.1 Placă opţională pentru slotul E
I6.8.6.1.1 Starea plăcii opţionale pentru slotul E
I6.8.6.1.2 Versiunea de program a slotului E
S6.8.6.2 Placă opţională pentru slotul D
I6.8.6.2.1 Starea plăcii opţionale pentru slotul D
I6.8.6.2.2 Versiunea de program a slotului D
Tabelul 7-11. Submeniul plăci opţionale conectate

În acest submeniu veţi găsi informaţii privind plăcile opţionale conectate la placa de comandă (vezi
capitolul 6.2].

Puteţi verifica starea slotului prin introducerea submeniului pentru plăci prin apăsarea butonului de
meniu dreapta şi utilizarea butoanelor de navigare. Apăsaţi din nou butonul de meniu dreapta pentru
ca starea plăcii să fie afişată. Selectările sunt prezentate în Tabelul 7-5. Tastatura va afişa şi
versiunea programului plăcii respective dacă apăsaţi oricare dintre butoanele de navigare.

Pentru mai multe informaţii privind parametrii aferenţi plăcilor de extindere, consultaţi Capitolul 7.4.8.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
)
<,;<,<=:, /0 .86,7/Ă L@AGF O *"

Imaginea 7-16. Meniul de informaţii privind plăcile de extindere

7.4.6.6 Modul AI

Parametrii P6.9.1 şi P6.9.2 selectează modul de intrare analogic. Parametrul P6.9.1 este afişat doar
pentru clasele MF4 – MF6.

0 = tensiune de intrare (setare implicită, parametrul 6.9.1)
1 = curent de intrare (setare implicită, parametrul 6.9.2)

Observaţie! Asiguraţi-vă că poziţiile conectorilor jumper corespund opţiunii selectate pentru acest
parametru. Consultaţi Imaginea 6-24.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
)
*# O L@AGF <,;<,<=:, /0 .86,7/Ă

7.4.7 Interfaţa modbus
Unitatea NXL conţine o interfaţă integrată pentru magistrala Modbus RTU. Nivelul semnalului
interfeţei respectă standardul RS-485.

Aparat de emisie-recepţie RS-485 Terminal de comandă

RS-485 A

RS-485 B

Terminal pentru rezistenţă 120Ώ

X7 -> MF2-MF3
X9 -> MF4-MF6
Protocol: Modbus RTU
Viteze de transmisie: 300, 600, 1200, 2400, 4800,
9600, 19200, 38700, 57600 (bit/biţi)
Nivelul semnalului: RS-485 (TIA/EIA-485-A)
Impedanţă de intrare: 2 kW

7.4.7.1 Protocolul Modbus RTU
Protocolul Modbus RTU este un protocol fieldbus simplu, însă eficient. Reţeaua modbus are o
topologie magistrală, în cadrul căreia fiecărui dispozitiv îi revine o adresă individuală. Cu ajutorul
adreselor magistrale individuale, comenzile sunt direcţionate către dispozitive individuale în cadrul
reţelei. Protocolul modbus suportă şi mesajele tip difuzare, recepţionate de către fiecare dispozitiv al
magistralei. Mesajele difuzate sunt trimise către adresa “0”, rezervată pentru acest tip de mesaje.

Protocolul include detectarea erorilor CRC şi verificarea parităţii, pentru a preveni confirmarea
mesajelor care conţin erori. În cadrul protocolului Modbus, datele sunt transferate asincronic în mod
hexagonal, iar un interval de aproximativ 3,5 caractere este utilizat cu rolul de caracter final.
Lungimea intervalului depinde de viteza de transmisie utilizată.

Cod Nume funcţie Adresă Mesaje
funcţie difuzate
03 Citire Registru comenzi Toate numerele de identificare Nu
04 Citire Registru intrări Toate numerele de identificare Nu
06 Presetare Registru simplu Toate numerele de identificare Da
16 Presetare Registru multiplu Toate numerele de identificare Da
Tabelul 7-12. Comenzile Modbus suportate de către unitatea NXL

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
)
<,;<,<=:, /0 .86,7/Ă L@AGF O *$

7.4.7.2 Rezistorul de terminare
Magistrala RS-485 este delimitată prin rezistoare de terminare de 120 Ω la ambele capete. Unitatea
NXL conţine un rezistor de terminare, oprit ca setare implicită. Consultaţi poziţiile conectorilor jumper
în capitolul 6.2.5.1

7.4.7.3 Zona adreselor Modbus
Magistrala Modbus a unităţii NXL utilizează numerele de identificare ale aplicaţiei ca adrese.
Numerele de identificare pot fi găsite în tabelul de parametri din Manualul aplicaţiei.
Atunci când mai mulţi parametri/valori monitorizate sunt citite în acelaşi timp, acestea trebuie să fie
consecutive. Pot fi citite 11 adrese, iar acestea pot să fie ale parametrilor sau ale valorilor
monitorizate.

7.4.7.4 Datele de proces Modbus
Datele de proces reprezintă o zonă de adrese pentru modul de comandă fieldbus. Modul de
comandă fieldbus este activ atunci când valoarea aferentă parametrului 3.1 (Locul de comandă) este
2 (= fieldbus). Conţinutul datelor de proces a fost determinat în aplicaţie. Tabelul următor prezintă
conţinutul datelor de proces pentru aplicaţia Multi-Control.

Date de proces de ieşire
Adresă Registru Modbus Nume Demultipli Tip
care
2101 32101 42101 Cuvânt de stare FB Codare binară
2102 32102, 42102 Cuvânt de stare generală FB Codare binară
2103 32103, 42103 Viteză reală FB 0,01 %
2104 32104, 42104 Turaţia motorului 0,01 +/- Hz
2105 32105, 42105 Turaţia motorului 1 +/- Rpm
2106 32106, 42106 Intensitatea curentului la motor 0,1 A
2107 32107, 42107 Cuplul motorului 0,1 +/- % (din valoarea
nominală)
2108 32108, 42108 Puterea motorului 0,1 +/- % (din valoarea
nominală)
2109 32109, 42109 Tensiunea motorului 0,1 V
2110 32110, 42110 Tensiunea curentului nominal 1 V
2111 32111, 42111 Eroare activă Cod de eroare

Date de proces de intrare

Adresă Registru Modbus Nume Demultiplicare Tip
2001 32001, 42001 Cuvânt de comandă FB Codare binară
2002 32002, 42002 Cuvânt de comandă Codare binară
generală FB
2003 32003, 42003 Viteză de referinţă FB 0,01 %
2004 32004, 42004 Referinţă control PID 0,01 %
2005 32005, 42005 Valoare reală PID 0,01 %
2006 32006, 42006
2007 32007, 42007
2008 32008, 42008
2009 32009, 42009
2010 32010, 42010
2011 32011, 42011


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
)
*% O L@AGF <,;<,<=:, /0 .86,7/Ă

Cuvânt de stare
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
F Z AREF W FLT DIR RUN RDY

Informaţiile privind starea dispozitivului şi mesajele sunt indicate în Cuvântul de stare. Cuvântul de
stare este compus din 16 biţi iar semnificaţi sa este prezentată în tabelul de mai jos:

Viteza reală
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
MSB LSB

Aceasta este viteza reală a convertizorului de frecvenţă. Scara de măsurare este de -10000…10000.
În cadrul aplicaţiei, valoarea este dată ca procent al zonei de frecvenţă, între frecvenţa minimă setată
şi cea maximă.

Cuvânt de comandă
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
RST DIR RUN

În cadrul aplicaţiilor Vacon, primii trei biţi ai cuvântului de comandă sunt utilizaţi pentru controlarea
convertizorului de frecvenţă. Totuşi, puteţi personaliza conţinutul cuvântului de comandă pentru
aplicaţia proprie, deoarece cuvântul de comandă este trimis către convertizorul de frecvenţă ca atare.

Viteză de referinţă
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
MSB LSB

Aceasta este Referinţa 1 pentru convertizorul de frecvenţă. Utilizată în mod normal ca Viteză de
referinţă. Scara de măsurare permisă este -10000…10000. În cadrul aplicaţiei, valoarea este dată ca
procent al zonei de frecvenţă, între frecvenţa minimă setată şi cea maximă.

Definiţii ale biţilor
Bit Descriere
Valoare = 0 Valoare = 1
RUN Oprire Funcţionare
DIR Spre dreapta Spre stânga
RST Partea în creştere a acestui bit va reseta eroarea activă
RDY Unitatea nu este pregătită Unitatea este pregătită
FLT Nu există nicio eroare Există o eroare activă
W Nu există nicio avertizare Există o avertizare activă
AREF Rampă Viteza de referinţă a fost atinsă
Z Unitatea funcţionează la viteză zero
F Flux pregătit

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
)
<,;<,<=:, /0 .86,7/Ă L@AGF O *&

7.4.7.5 Parametrii fieldbus
Starea comunicării RS-485 (I6.10.1)
Această funcţie permite verificarea stării magistralei RS 485.Dacă magistrala nu este utilizată,
această valoare este 0.

YY&ZZZ

xx = 0 – 64 (Numărul de mesaje care conţin erori)
yyy = 0 – 999 (Numărul de mesaje recepţionate corect)

Protocolul fieldbus (P6.10.2)
Această funcţie permite selectarea protocolului de comunicare fieldbus.

0 = Nu este utilizat
1 = Protocolul Modbus

Adresa slave (P6.10.3)
Permite setarea adresei slave pentru protocolul modbus. Poate fi selectată orice adresă între 1 şi
255.

CMVJ[F IJ VTFQUPMUMJ ">-&(’&+#

Selectaţi viteza de transmisie utilizată pentru comunicarea modbus.

0 = 300 baud
1 = 600 baud
2 = 1200 baud
3 = 2400 baud
4 = 4800 baud
5 = 9600 baud
6 = 19200 baud
7 = 38400 baud
8 = 57600 baud

Biţi de oprire (P6.10.5)
Setaţi numărul de biţi de oprire utilizaţi pentru comunicare modbus.

0 = 1 bit de oprire
1 = 2 biţi de oprire

Tip de paritate (P6.10.6)
Permite selectarea tipului de verificare a parităţii utilizată pentru comunicarea modbus.
0 = Niciuna
1 = Impară
2 = Pară


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
)
*’ O L@AGF <,;<,<=:, /0 .86,7/Ă

Timp de aşteptare pentru comunicare (P6.10.7)
În cazul în care comunicarea între două mesaje este întreruptă pentru o perioadă mai lungă decât
cea definită prin acest parametru, este iniţiată o eroare de comunicare. Dacă valoarea acestui
parametru este 0, această funcţie nu este utilizată.
0 = Nu este utilizat
1 = 1 secundă
) = 2 secunde etc.

7.4.8 Meniul pentru plăcuţele de extindere (E7)
Meniul pentru plăcuţele de extindere permite utilizatorului: 1) să identifice placa de extindere
conectată la placa de comandă şi 2) să acceseze şi să editeze parametrii asociaţi plăcii de
extindere.
Accesaţi nivelul meniului următor (E#) prin intermediul butonul de meniu dreapta. Puteţi vizualiza şi
edita valorile parametrilor în mod similar descrierii din capitolul 7.4.2.

7.5 Alte funcţii ale tastaturii
Tastatura de comandă Vacon NXL cuprinde funcţii suplimentare ale aplicaţiei. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi manualul aplicaţiei Multi-Control.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com
)
<,;<,<=:, /0 .86,7/Ă L@AGF O *(

8. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

8.1 Siguranţa

Înainte de punerea în funcţiune, reţineţi următoarele instrucţiuni şi avertizări:

Componentele interne şi plăcile de circuite ale convertizorului de
frecvenţă (cu excepţia terminalelor de intrare/ieşire izolate galvanic)
sunt sub tensiune atunci când Vacon NXL este conectat la reţeaua de
( alimentare. Contactul cu aceste componente sub tensiune este
extrem de periculos şi poate provoca moartea utilizatorului sau
leziuni grave.
Terminalele U, V, W şi terminalele -/+ ale circuitului de curent
nominal/ale rezistenţei frânei sunt sub tensiune dacă unitatea Vacon
) NXL este conectată la reţeaua de alimentare, chiar dacă motorul nu
este pornit.
Terminalele intrărilor/ieşirilor de comandă sunt izolate de reţeaua de
alimentare cu energie electrică. Totuşi, ieşirile pentru relee şi alte
WARNING
AVERTIZARE * terminale ale intrărilor/ieşirilor ar putea fi supuse unei tensiuni de
comandă periculoase chiar dacă unitatea Vacon NXL este deconectată
de la reţeaua de alimentare.
Nu realizaţi niciun fel de conexiuni atunci când convertizorul de
+ frecvenţă este conectat la reţeaua de alimentare.
După deconectarea convertizorului de frecvenţă de la reţeaua de
alimentare, aşteptaţi până când ventilatorul se opreşte şi indicatorii nu
mai sunt afişaţi pe tastatură (dacă nu este conectată nicio tastatură,
, vizualizaţi indicatorii prin baza tastaturii). După aceea, mai aşteptaţi
încă 5 minute înainte de a realiza lucrări asupra conexiunilor unităţii
Vacon NXL. Nu deschideţi capacul unităţii înainte ca această perioadă
să treacă.
Înainte de conectarea convertizorului de frecvenţă la reţeaua de
- alimentare, capacul frontal al unităţii Vacon NXL trebuie să fie închis.
Radiatoarele de căldură de tipul MF2 şi MF3 ar putea fi fierbinţi în
OT SURFA
SUPRAFAŢĂ . timpul utilizării convertizorului de frecvenţă. Atingerea radiatorului de
căldură ar putea provoca arsuri.
FIERBINTE

8.2 Punerea în funcţiune a convertizorului de frecvenţă

(& Citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă de mai sus şi pe cele din Capitolul 6 şi respectaţi%OJ&
2. După instalare, asiguraţi-vă că:
- atât convertizorul de frecvenţă, cât şi motorul sunt împământate.
- cablurile de alimentare şi ale motorului respectă cerinţele prezentate în Capitolul 6.1.1.
- cablurile de comandă sunt amplasate, pe cât posibil, departe de cablurile de alimentare
(consultaţi Capitolul 6.1.3, pasul 3) iar ecranele de protecţie ale cablurilor ecranate sunt


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
)
*) O L@AGF 9=70:0, N7 1=7.Ţ4=70

conectate la conectorul protectiv de împământare . Cablurile nu trebuie să atingă
componentele electrice ale convertizorului de frecvenţă.
- Doar pentru plăcile de opţiuni: capetele comune alte grupurilor de intrări digitale trebuie
să fie conectate la +24V sau la împământarea terminalului de intrări/ieşiri sau a sursei de
alimentare externe.
3. Verificaţi calitatea şi cantitatea aerului de răcire (Capitolul 5.2).
4. Asiguraţi-vă că în interiorul convertizorului de frecvenţă nu există semne de condens.
5. Asiguraţi-vă că toate comutatoarele de Pornire/Oprire conectate la terminalele de intrare/ieşire se
află în poziţia Stop.
6. Conectaţi convertizorul de frecvenţă la reţeaua de alimentare.
7. Setaţi parametrii grupului 1 în funcţie de cerinţele aplicaţiei. Trebuie setaţi cel puţin următorii
parametri:
- tensiunea nominală a motorului
- frecvenţa nominală a motorului
- turaţia nominală a motorului
- intensitatea nominală a curentului motorului
Veţi găsi valorile necesare pentru parametri pe plăcuţa cu datele tehnice ale motorului.

OBSERVAŢIE! Puteţi porni şi Asistentul de pornire. Consultaţi Capitolul 7.3 pentru informaţii
suplimentare.

8. Realizaţi testul de funcţionare fără motor.
Realizaţi fie Testul A, fie Testul B:
A Control de la terminalele intrare/ieşire:
a) Treceţi comutatorul de Pornire/Oprire în poziţia “ON”.
b) Modificaţi frecvenţa de referinţă (potenţiometrul)
c) Verificaţi în <JQMWO IJ PRQMVRTM[FTJ "<(#dacă valoarea frecvenţei de ieşire a fost
modificată conform schimbării frecvenţei de referinţă.
d) Treceţi comutatorul de Pornire/Oprire în poziţia “OFF”.
B Control de la tastatura de comandă:
a) Transferaţi comanda de la terminalele de intrare/ieşire la tastatură, conform
recomandărilor din Capitolul 7.4.3.1.
start
b) Apăsaţi butonul Start de pe tastatură
c) Treceţi la Meniul tastaturii de comandă (K3) şi la submeniul de referinţe pentru tastatură
(Capitolul 7.4.3) şi modificaţi frecvenţa de referinţă utilizând butoanele de navigare
-
+ .
d) Verificaţi în <JQMWO IJ PRQMVRTM[FTJ "<(# dacă valoarea frecvenţei de ieşire a fost
modificată conform schimbării frecvenţei de referinţă.
stop
e) Apăsaţi butonul Stop de pe tastatură .

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com

*
9=70:0, N7 1=7.Ţ4=70 L@AGF O **

9. Rulaţi testul de pornire fără a implica motorul în proces, dacă este posibil. Dacă acest lucru nu
este posibil, asiguraţi realizarea în siguranţă a fiecărui test, înainte de începerea acestuia.
Informaţi-vă colegii asupra realizării testului.

a) Opriţi alimentarea cu tensiune şi aşteptaţi până când unitatea s-a oprit, HRQKRTP MQIMHFţMMORT
IMQ 5FSMVROWO /&($ SFUWO ,.
b) Conectaţi cablul motorului la motor şi la terminalele aferente ale convertizorului de frecvenţă.
c) Asiguraţi-vă că toate comutatoarele de Pornire/Oprire sunt în poziţiile “Stop”.
d) Porniţi sursa de alimentare.
e) Repetaţi testul /3 sau /4.

10. Conectaţi motorul (dacă testul de pornire a fost realizat fără ca acesta să fie conectat).
a) Înainte de realizarea testelor, asiguraţi-vă că acestea vor fi realizate în siguranţă.
b) Informaţi-vă colegii asupra realizării testului.
c) Repetaţi testul 8A sau 8B.


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
*
*+ O L@AGF 9=70:0, N7 1=7.Ţ4=70

8.3 Parametrii de bază

În următoarele pagini veţi găsi o listă a parametrilor esenţiali pentru punerea în funcţiune a
convertizorului de frecvenţă. Mai multe detalii privind aceşti parametri, precum şi alţi parametri
speciali sunt incluse în Manualul pentru aplicaţia Multi-Control.

Observaţie! Dacă doriţi să editaţi parametrii speciali, trebuie să setaţi valoarea parametrului 2.1.22
la 0.

Semnificaţia capetelor de coloană:

Cod = Indicarea locului pe tastatură; îi indică operatorului numărul parametrului curent
Parametru = Numele parametrului
Min = Valoarea minimă a parametrului
Max = Valoarea maximă a parametrului
Unitate Unitatea valorii parametrului; dacă este disponibilă
Valoare Valoarea presetată din fabrică
implicită
Cust Setarea dorită de client
ID Număr de identificare al parametrului (folosit cu instrumente pentru computer)
pe codul parametrului: valoarea parametrului poate fi modificată numai după ce
convertizorul de frecvenţă a fost oprit

8.3.1 Valori monitorizate (Tastatură de comandă: meniu M1)
Valorile monitorizate sunt valorile reale ale parametrilor şi semnalelor, precum şi ale stărilor şi
măsurătorilor. Valorile monitorizate nu pot fi editate. Consultaţi Capitolul 7.4.1 pentru informaţii
suplimentare.

Unitate de
Cod Parametru ID Descriere
măsură
V1.1 Frecvenţa de ieşire Hz 1 Frecvenţa la motor
V1.2 Frecvenţa de referinţă Hz 25
V1.3 Turaţia motorului rpm 2 Turaţia calculată a motorului
Intensitatea curentului la Intensitatea măsurată a curentului la motor
V1.4 A 3
motor
V1.5 Cuplul motorului % 4 Cuplul real calculat/cuplul nominal al motorului unităţii
V1.6 Puterea motorului % 5 Puterea reală calculată/puterea nominală a motorului
V1.7 Tensiunea motorului V 6 Tensiunea calculată a motorului
Tensiunea circuitului de Tensiunea măsurată a circuitului de curent nominal
V1.8 V 7
curent nominal
V1.9 Temperatura în unitate ºC 8 Temperatura radiatorului de căldură
V1.10 Intrare analogică 1 V 13 AI1
V1.11 Intrare analogică 2 14 AI2
V1.12 Curent analogic de ieşire 26 AO1
Curent de ieşire analogică 1,
V1.13 mA 31
plăcuţă de extindere
Curent de ieşire analogică 2,
V1.14 mA 32
plăcuţă de extindere
V1.15 DIN1, DIN2, DIN3 15 Stările intrărilor digitale
DIE1, DIE2, DIE3 Placă de extindere a intrărilor/ieşirilor: Stările intrărilor
V1.16 33
digitale
V1.17 RO1 34 Starea ieşirii pentru releu 1
ROE1, ROE2, ROE3 Placă de extindere a intrărilor/ieşirilor: Setările ieşirilor
V1.18 35
pentru relee

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com

*
9=70:0, N7 1=7.Ţ4=70 L@AGF O +"

DOE 1 Placă de extindere a intrărilor/ieşirilor: Starea ieşirii digitale
V1.19 36
1
V1.20 Referinţă PID % 20 Procentaj din frecvenţa maximă
V1.21 Valoare reală PID % 21 În procent din valoarea reală maximă
V1.22 Valoare eronată PID % 22 Procentaj din valoarea eronată maximă
V1.23 Ieşire PID % 23 Procentaj din valoarea de ieşire maximă
Ieşiri de schimbare Folosite numai pentru controlul pompei şi ventilatorului
V1.24 30
automată 1, 2, 3
Mod Indică modul operaţional curent selectat prin intermediul
V1.25 66 Asistentului de pornire: 1 = Standard, 2 = Ventilator, 3 =
Pompă, 4 = Performanţă ridicată
Tabelul 8-1. Valori monitorizate


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
*
+# O L@AGF 9=70:0, N7 1=7.Ţ4=70

8.3.2 Parametri de bază (Tastatură de comandă: meniu P2 B2.1)

Unitate
Setare Setare
Cod Parametru Min Max de ID Observaţii
implicită client
măsură
Frecvenţă Par.
P2.1.1 0,00 Hz 0,00 101
minimă 2.1.2
OBSERVAŢIE: Dacă fmax este
mai mare decât turaţia sincronă
Frecvenţă Par.
P2.1.2 320,00 Hz 50,00 102 a motorului, verificaţi dacă
maximă 2.1.1
motorul şi mecanismul de
acţionare sunt adecvate
Intervalul de
P2.1.3 0,1 3000,0 s 1,0 103
accelerare 1
Intervalul de
P2.1.4 0,1 3000,0 s 1,0 104
decelerare 1
OBSERVAŢIE: Formulele sunt
valabile aproximativ pentru
0,1 x convertizoarele de frecvenţă
P2.1.5 Limită curent 1,5 x IL A IL 107
IL până la MF3. Pentru dimensiuni
mai mari, luaţi legătura cu
fabrica.
Tensiune
NXL2:230V
P2.1.6 nominală a 180 690 V 110
NXL5:400V
motorului
Frecvenţă Verificaţi plăcuţa indicatoare a
P2.1.7 nominală a 30,00 320,00 Hz 50,00 111 caracteristicilor tehnice ale
motorului motorului.
Setarea implicită se aplică
Turaţie pentru un motor cu 4 poli şi
P2.1.8 nominală a 300 20 000 rpm 1440 112 pentru un convertizor de
motorului frecvenţă de dimensiuni
nominale
Curent Verificaţi plăcuţa indicatoare a
0,3 x
P2.1.9 nominal al 1,5 x IL A IH 113 caracteristicilor tehnice ale
IL
motorului motorului.
Verificaţi plăcuţa indicatoare a
P2.1.10 Cos motor 0,30 1,00 0,85 120 caracteristicilor tehnice ale
motorului.
0 = Rampă
Funcţia de
P2.1.11 0 2 0 505 1 = Start lansat
pornire
2 = Start lansat condiţionat
Funcţia de 0 = Mers inerţial
P2.1.12 0 1 0 506
oprire 1 = Rampă
0 = Nu este utilizat
Optimizare
P2.1.13 0 1 0 109 1 = Intensificare automată a
U/f
cuplului
0 = AI1
1 = AI2
2 = Referinţă pentru tastatură
Referinţă
P2.1.14 0 5 0 117 3 = Referinţă fieldbus
intrare/ieşire
(Viteză de referinţă FB)
4 = Potenţiometrul motorului
5 = Selectare AI1/AI2
Neutilizat dacă AI2 Client min. >
0% sau AI2 client max. < 100%
Gamă de 1 = 0 mA – 20 mA
P2.1.15 1 4 2 390
semnale AI2 2 = 4 mA – 20 mA
3 = 0 V – 10 V
4 = 2 V – 10 V

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com

*
9=70:0, N7 1=7.Ţ4=70 L@AGF O +$

’ = Nu este utilizat
( = Frecv. de ieşire (0—fmax)
) = Frecv. de referinţă (0—fmax)
* = Turaţie motor (0—Turaţie nominală motor)
+ = Curent ieşire (0— InMotor)
, = Cuplu motor (0—TnMotor)
Funcţie ieşire
P2.1.16 ’ () ( *’. - = Putere motor (0—PnMotor)
analogică
. = Tensiunea motorului (0 - UnMotor)
/ = Tens. circuit c.c. (0—1000V)
0 = Valoare ref. controler PI
(’ = Valoarea reală 1 a controlerului PI
(( = Valoare eronată a controlerului PI
() = Ieşire controler PI.
’ = Nu este utilizat
( = Pornire în sens invers
) = În sens invers
* = Oprire pulsaţie
+ = Eroare externă, cc
, = Eroare externă, oc
P2.1.17 Funcţia DIN2 ’ (’ ( *(0
- = Validarea funcţionării
. = Viteză presetată 2
/ = Potenţiometru motor CREŞTERE (cc)
0 = Dezactivare PID (referinţă directă pentru
frecvenţă)
(’ = Sincronizare 1
’ = Nu este utilizat
( = Înapoi
) = Eroare externă, cc
* = Eroare externă, oc
+ = Resetarea erorii
, = Validarea funcţionării
- = Viteză presetată 1
. = Viteză presetată 2
/ = Comandă de frânare c.c.
0 = Potenţiometrul motorului CREŞTERE (cc)
P2.1.18 Funcţia DIN3 ’ (. - *’(
(’ = Potenţiometrul motorului DESCREŞTERE
(cc)
(( = Dezactivare PID (selectare control PID)
() = Selectare referinţă 2 pentru tastatura PID
(* = Sincronizare 2
(+ = Intrare termistor (Consultaţi Capitolul 6.2.4)
(, = Forţare transfer loc de comandă la
intrare/ieşire
(- = Forţare transfer loc de comandă la fieldbus
(. = Selectare AI1/AI2
Par.
P2.1.19 Viteză presetată 1 ’$’’ Hz (’$’’ (’,
2.1.2
Viteza presetată Par.
P2.1.20 ’$’’ Hz ,’$’’ (’-
2 2.1.2
Repornire ’ = Nu este utilizat
P2.1.21 ’ ( ’ .*(
automată ( = Utilizat
’ = Toţi parametrii şi toate meniurile sunt vizibile
Ascunderea
P2.1.22 ’ ( ’ ((, ( = Doar grupa P2.1 şi meniurile de la M1 la H5
parametrilor
sunt vizibile
Tabelul 8-2. Parametri de bază B2.1


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
*
+% O L@AGF 4/07<414.,:0, 0:8:458:

9. IDENTIFICAREA ERORILOR
Dacă sistemele electronice care controlează convertizorul de frecvenţă detectează o eroare,
unitatea este oprită şi sunt afişate: simbolul F, împreună cu numărul de ordine al erorii şi codul erorii.
Eroarea poate fi resetată cu butonul de resetare de pe tastatura de comandă sau prin terminalul de
intrare/ieşire. Erorile sunt memorate în Meniul de înregistrare a erorilor (H5). Diferitele coduri de
eroare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

În tabelul de mai jos sunt prezentate codurile de eroare, cauzele acestora şi măsurile care trebuie
luate. Erorile prezentate pe fundal gri sunt exclusiv erori de tip A. Cele prezentate pe fundal alb sau
negru sunt erori pentru care pot fi programate răspunsuri diferite ale aplicaţiei. Consultaţi grupul de
parametri Elemente de protecţie.

Cod de
Eroare Cauză posibilă Măsuri pentru rectificare
eroare
1 Supracurent Convertizorul de frecvenţă a detectat o Verificaţi sarcina.
intensitate prea ridicată a curentului Verificaţi dimensiunile
(>4*In) din cablul pentru motor: motorului.
- creştere bruscă şi mare a sarcinii Verificaţi cablurile.
- scurtcircuit în cablurile pentru
motor
- motor inadecvat
2 Supratensiune Tensiunea în circuitul de curent nominal Prelungiţi perioada de
a depăşit limitele definite în . decelerare.
- o perioadă de decelerare prea redusă
- creşteri ridicate ale supratensiunii în
circuitul de alimentare
3 Eroare de împământare Măsurarea intensităţii curentului a Verificaţi cablurile
detectat faptul că suma curenţilor motorului şi motorul.
pentru fazele motorului nu este zero.
- eroare de izolare a cablurilor sau a
motorului
8 Eroare de sistem - defecţiune a unei componente Resetaţi eroarea şi
- funcţionare defectuoasă. reporniţi unitatea.
Dacă eroarea reapare,
contactaţi cel mai apropiat
distribuitor.
Vă rugăm să vizitaţi site-
ul: http://www.vacon.com
9 Subtensiune Tensiunea în circuitul de curent nominal În cazul unei întreruperi
este mai redusă decât limitele de temporare a tensiunii de
tensiune definite în . alimentare, resetaţi
- cea mai probabilă cauză: tensiune de eroarea şi reporniţi
alimentare prea redusă convertizorul de frecvenţă.
- eroare internă a convertizorului de Verificaţi tensiunea de
frecvenţă. alimentare. Dacă aceasta
este corectă, a avut loc o
eroare internă.
Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor.
Vă rugăm să vizitaţi site-
ul: http://www.vacon.com

11 Supravegherea fazei de Măsurătoarea curentă a detectat faptul Verificaţi cablul motorului
ieşire că nu există curent de alimentare în şi motorul.
una dintre fazele motorului.

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com

+
4/07<414.,:0, 0:8:458: L@AGF O +&

13 Temperatură redusă a Temperatura radiatorului de căldură
convertizorului de este sub -10°C
frecvenţă

14 Supraîncălzirea Temperatura radiatorului de căldură Verificaţi cantitatea şi
convertizorului de depăşeşte 90°C fluxul de aer de răcire.
frecvenţă Avertizarea de supraîncălzire este Verificaţi dacă s-a depus
emisă atunci când temperatura praf pe radiatorul de
radiatorului de căldură depăşeşte 85°C. căldură.
Măsuraţi temperatura
ambiantă.
Asiguraţi-vă că frecvenţa
de comutare nu este prea
ridicată faţă de
temperatura ambiantă şi
sarcina motorului.
15 Motor blocat Elementul de protecţie pentru blocarea Verificaţi motorul.
motorului a fost declanşat.
16 Supraîncălzirea motorului Modelul de temperatură a motorului Reduceţi sarcina motorului.
convertizorului de frecvenţă a detectat Dacă motorul nu este
supraîncălzirea motorului. Motorul este suprasolicitat, verificaţi
suprasolicitat. parametrii modelului de
temperatură.
17 Subsarcină la motor Elementul de protecţie a motorului la
subsarcină a fost declanşat.
22 Eroare în suma de control Eroare de protecţie a parametrilor Contactaţi cel mai apropiat
EEPROM - funcţionare defectuoasă distribuitor.
- defecţiune a unei componente
24 Eroare a contorului Valorile afişate pe contoare sunt incorecte.
25 Eroare a mecanismului - funcţionare defectuoasă Resetaţi eroarea şi reporniţi
watchdog al - defecţiune a unei componente unitatea.
microprocesorului Dacă eroarea reapare,
contactaţi cel mai apropiat
distribuitor.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul:
http://www.vacon.com
29 Eroare a termistorului Intrarea termistorului de pe placa de opţiuni Verificaţi răcirea şi sarcina
a detectat o creştere a temperaturii motorului.
motorului. Verificaţi conectarea
termistorului
(Dacă intrarea termistorului
de pe placa de opţiuni nu
funcţionează, înseamnă ca a
fost scurtcircuitată)
34 Eroare de comunicare cu Interferenţă ambientală sau dotări hardware Dacă eroarea reapare,
magistrala internă defecte. contactaţi cel mai apropiat
distribuitor.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul:
http://www.vacon.com
35 Eroare de aplicaţie Aplicaţia selectată nu funcţionează. Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul:
http://www.vacon.com
39 Dispozitiv îndepărtat Placă de opţiuni îndepărtată. Resetaţi.
Unitatea îndepărtată.
40 Dispozitiv necunoscut Placă de opţiuni sau unitate necunoscută. Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor. Vă rugăm să
vizitaţi site-ul:
http://www.vacon.com


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
+
+’ O L@AGF 4/07<414.,:0, 0:8:458:

41 Temperatură IGBT Elementul de protecţie pentru Verificaţi sarcina.
supraîncălzirea punţii inversoare IGBT a Verificaţi dimensiunile
detectat existenţa unui curent cu intensitate motorului.
prea ridicată la motor.
44 Dispozitiv modificat Placă de opţiuni înlocuită. Resetaţi.
Placa de opţiuni are setările implicite.

45 Dispozitiv adăugat Placă de opţiuni adăugată Resetaţi.
50 Intrare analogică Iin < 4 Intensitatea curentului la intrarea analogică Verificaţi schema electrică a
mA (gamă de semnal este < 4 mA. circuitului curent.
selectată 4-20 mA) - cablul de comandă este rupt sau
deconectat
- sursa semnalului nu este funcţională
51 Eroare externă Eroarea a intrării digitale. Intrarea digitală a Verificaţi programarea şi
fost programată ca intrare pentru erori dispozitivul indicat de
externe şi această intrare este activă. informaţiile privind eroarea
externă. Verificaţi, de
asemenea, cablarea acestui
dispozitiv.
52 Eroare de comunicare cu Conexiunea dintre tastatura de comandă şi Verificaţi conexiunea cu
tastatura convertizorul de frecvenţă este întreruptă. tastatura şi cablurile tastaturii.
53 Modul de comandă Conexiunea de date dintre master-ul Verificaţi modul în care s-a
fieldbus fieldbus şi placa fieldbus este întreruptă. efectuat instalarea.
Dacă instalarea s-a efectuat
corect, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Vacon.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul:
http://www.vacon.com
54 Eroare a slotului Placă de opţiuni sau slot defect Verificaţi placa sau slotul
Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Vacon.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul:
http://www.vacon.com
55 Valoarea reală a fost
depăşită sau a scăzut sub
(în funcţie de parametrul
2.7.22) limita de
supraveghere a valorii
reale (parametrul 2.7.23).
Tabelul 9-1. Coduri de eroare

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com

+
95ĂA@ 89<!,, L@AGF O +(

10. DESCRIEREA PLĂCUŢEI DE EXTINDERE OPT-AA

Descriere: placă de extindere a intrărilor/ieşirilor cu o ieşire pentru relee, o ieşire
pentru colector deschis şi trei intrări digitale.

Sloturi posibile: placă Vacon NXL, slotul E
Identificare tip: 16705
Terminale: două blocuri de terminale; terminale cu şuruburi (M2.6 şi M3); fără
codificare
Conectori jumper: nu există
Parametrii plăcii: nu există


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
#"
+) O L@AGF 95ĂA@ 89<!,,

Terminalele de intrare/ieşire ale plăcii OPT-AA

Terminal Setările Descriere
parametrului
X
3
1 +24V Controlul tensiunii de ieşire; tensiunea pentru
comutatoare etc., max. 150 mA
2 GND Împământare pentru comenzi, de ex. pentru +24V
şi DO
3 DIN1 DIGIN:x.1 Intrare digitală 1
4 DIN2 DIGIN:x.2 Intrare digitală 2
5 DIN3 DIGIN:x.3 Intrare digitală 3
6 DO1 DIOUT:x.1 Ieşire colector deschis, 50 mA/48V
X
5
24 RO1/NC DIOUT:x.2 Ieşire pentru releu 1 (NO)
Capacitate de comutare: 24 V c.c./8 A
25 RO1/C 250 V c.a./8 A
26 RO1/NO 125 V c.c./0,4 A
Tabelul 10-1. Terminalele de intrare/ieşire ale plăcii OPT-AA

Observaţie! Terminalul de comandă cu tensiune de +24 V poate fi utilizat şi pentru alimentarea
modulului de comandă (însă nu pentru alimentarea modulului de alimentare).

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com

#"
9E@A@ 89<!,4 L@AGF O +*

11. DESCRIEREA PLĂCUŢEI DE EXTINDERE OPT-AI

Descriere: Placă de extindere a intrărilor/ieşirilor cu o ieşire pentru relee (NO), trei intrări
digitale şi o intrare pentru termistor, utilizată pentru convertizoare de
frecvenţă Vacon NXL

Sloturi posibile: placă Vacon NXL, slotul E
Identificare tip: 16713
Terminale: Trei blocuri de terminale; terminale cu şuruburi; fără codificare
Conectori jumper: nu există
Parametrii plăcii: nu există


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
##
++ O L@AGF 9E@A@ 89<!,4

Terminalele de intrare/ieşire ale plăcii OPT-AI

Terminal Setările parametrului Descriere
X4
12 +24V Controlul tensiunii de ieşire; tensiunea pentru
comutatoare etc., max. 150 mA
13 GND Împământare pentru comenzi, de ex. pentru +24V
şi DO
14 DIN1 DIGIN:B.1 Intrare digitală 1
15 DIN2 DIGIN:B.2 Intrare digitală 2
16 DIN3 DIGIN:B.3 Intrare digitală 3

X2
25 RO1/Comun DigOUT:B.1 Ieşire pentru releu 1 (NO)
26 RO1/Deschider Capacitate de comutare: 24 V c.c./8 A
e normală 250 V c.a./8 A
125 V c.c./0,4 A
X3
28 TI+ DIGIN:B.4 Intrare pentru termistor; Rtrip = 4,7 k (PTC)
TI-

Tabelul 11-1. Terminalele de intrare/ieşire ale plăcii OPT-AI

Observaţie! Terminalul de comandă cu tensiune de +24 V poate fi utilizat şi pentru alimentarea
modulului de comandă (însă nu pentru alimentarea modulului de alimentare).

Asistenţă non-stop: +358-40-8371 150 • Email: vacon@vacon.com

##
9E@A@ 89<!,4 L@AGF O #""


Telefon: +358-201-2121 Fax: +358-201-212 205
#
##