METODA PROIECT

Această metodă este folosită cu succes la orele de limba şi literatura română sau ca
metodă interdisciplinară .

Este o formă de predare, care îşi propune şi încurajează dezvoltarea capacităţilor
spirituale, sociale şi creative ale elevilor. A fost denumită în sec. 18 de către
J.H.Pestalozzi ,,A învăţa cu mintea ,inima şi mîinile”. Datorită complexităţii sale ,
conceptul este greu de delimitat şi aproape imposibil de definit în cîteva cuvinte sau
propoziţii. Termenul de proiect este utilizat tot mai des pentru orice formă de lucru
diferită de activitatea obişnuită de predare. Conform metodicii limbii române este o
activitate realizată individual sau în grup , orientată de un scop productiv şi concretizată
într-o prezentare cu caracter public .
În cadrul acestei metode învăţarea nu este un scop în sine , ci serveşte un mod de a
întreprinde o acţiune .Proiectele pot fi clasificate în funcţie de durată ( de capitol de
semestru, de an ) , în raport cu anvergura temei ( deschise , atunci când vizează realitatea
extraşcolară şi închise , adică specifice disciplinei ) . Pot fi realizate proiecte directoare ,
atunci când se urmăreşte întreaga arie curriculară sau sub-proiecte , integrate unui proiect
director şi vizând ariile disciplinei.
Ca profesor de limba şi literatura româna am folosit metoda proiectului ca metodă
de evaluare implicând elevul în ceea ce priveşte acest demers didactic . Astfel ne
integrăm direcţiei formatoare postulată de cercetătorul Nunziati , prin care didactica
modernă insistă pe aspectul interactiv al evaluării .
Mai mult ca niciodată , se conststă o nevoie accentuată de noi instrumente şi
metode care să-l implice pe elev în propria evaluare şi formare.Astfel prin metoda proiect
am propus ideea evaluării ca un nou parteneriat elevi – profesor.Pe această cale se vor
activa la prezentarea proiectelor patru forme de evaluare : evaluarea profesorului ,
autoevaluarea , metaevaluarea realizată de către elevi ( vizează formele , activităţile
,metodele ) şi interevaluarea realizată de colegi ( va urmări cunoştinţe , competenţe,
activităţi ) .

Procesul complex de derulare a unui proiect poate fi structurat în următoarele
etape:

-găsirea temei ;
-formularea obiectivelor după regulile: este verificabil, este formulat pozitiv,
este descris concret, este realizabil prin forţe proprii şi control individual.
-planificarea şi pregătirea concretă a proiectului :cum putem să ne atingem
scopurile,ce instrumente vom folosi, de cîte materiale, informaţii avem nevoie etc.
-coordonarea, implementarea şi documentarea;
-prezentarea, reflecţia şi evaluarea;
).
Este recomandat jurnalul de proiect în care participanţii îşi notează gîndurile
legate de proiect, derularea activităţilor, starea de spirit etc.

sprijin . declararea surselor . Prin această metodă se dobîndesc şi se transmit următoarele competenţe: -competenţe de specialitate:conexiuni şi date despre tema dezvoltată.Am precizat faptul că fiecare grupă . Pentru a deveni o echipă bună . reflecţie şi apreciere finală . Reflecţia poate fi realizată individual sau cu participarea tuturor celor implicaţi în proiect. trierea şi clasarea informaţiei . expoziţia de planşe . Documentarea şi prezentarea proiectului se face prin: jurnale şi mape de proiect. prin întrebări structurate. gestionarea resurselor. comunicare. ale cărui obiective le-am derivat din valorile şi atitudinile care guvernează programa de liceu : formarea unor reprezentări culturale despre valorile simbolismului românesc . -competenţe orgamizatorice : diviziunea şi coordonarea muncii . de formare agrupelor. va primi o listă bibliografică minimală . fotografii . cultivarea gustului pentru lectura critică. prezentarea pe video- proiector. o dată ce va solicita . descurajarea complaţiilor . O echipă este o formă specială de grup social. Elevilor le-au fost oferite spre interpretare patru texte bacoviene : „Decor”. . colaborare directă. -aptitudini: realizarea de portofolii. filme şi înregistrări audio. În metoda proiect procesul de învăţare are loc pe mai multe planuri. Aprecierea finală a muncii elevilor se face pe baza criteriilor stabilite la început. Acest plan cuprinde următoarele etape : . „Lacustră”. spirit comun. Proiectul ales spre exemplificare se numeşte „Simbolismul bacovian ”şi este unul de cercetare interdisciplinară . -competenţe sociale :lucrul în echipă. autonomie relativă . înregistrări audio. Încheierea proiectului se face prin evaluare. stabilirea sarcinilor de lucru ) . Formele de prezentare sunt: expunerea.informarea şi organizarea datelor ( consultarea de materiale bibliografice . -competenţe metodice : metode de alegere a temei . decizii de comun acord . de căutare a literaturii de specialitate . dezvoltarea abilităţilor de gândire critică. runde de feedbach sau prin metode meditative. succese. obiective comune. cultivarea plăcerii de a citi . Prezentarea proiectului în pawer point. . Rezultatele pot fi incluse în evaluare. fotografi . sarcini de lucru comune. cunoştinţe de operare pe calculator spre ex. compuneri tip eseu. colaborarea în grupe. „Amurg violet”şi „Cuptor”.reflexivă . realizarea de înregistrări . încurajarea originalităţii . respectînd astfel obiectivele educaţionale şi principiile de predare generale . solicitâdu-le formarea a patru grupe de câte 6-8 elevi .desene. caracterizată prin : mai multe persoane. coordonare. un grup are nevoie de: o împărţire clară a rolurilor. strategii de rezolvare a conflictelor. Lucrul în echipă este baza activităţii de predare prin proiect.De asemenea i-am sfătuit să-şi împartă sarcinile şi să alcătuiască un plan al activităţii de cercetare . asumarea răspunderii. un obiectiv prestabilit.

controlul .Scurtu Ilovan ) . reprezentenţi . ideologie şi estetică . ostilă. metafora „aripi de plumb” a lui George Bacovia aminteşte de albatrosul rănit al lui Charles Baudelaire). sunet se-ngână şi-şi răspund” Interevaluarea se face pe principiul acelor de ceasornic : prima grupă prezintă .Coordonatorul grupei . ed. a doua pune întrebări . simbolismul românesc. În acest scop am constituit o altă o patra grupă de elevi care sub coordonarea profesoarei de limba franceză au realizat mai multe activităţi. . . alţi doi elevi fac o prezentare Power Point pentru a arăta temele comune întâlnite în operele poeţilor.revizuirea .” La începutul activităţii au fost împărţiţi fluturaşi de culoare mov cu textul poeziei . Dintre aspectele inedite observate la susţinerea proiectelor la celelalte grupe menţionăm : Grupa II şi-a prezentat CD –iul pe un fundal sonor reprezentat de melodia „Note de primăvară ”interpretată de Tudor Gheorghe. Ca abordare interdisciplinară proiectul îşi propune integrarea poeziei lui George Bacovia în simbolismul european. discutarea unor eventuale probleme de receptere . cu parcuri în descompunere. elevul 4 analizează textul şi îl pune în relaţie cu afirmaţia critică a lui E. J. modificări finale ale proiectului ). Cadavrele în descompunere. feţele erau pictate în alb şi negru . poezia a fost recitată prin punere în scenă şi joc de rol în manieră parodică mimând rolul poetului damnat .Grupa a III a a folosit trei planşe inedite ilustrând poezia „Decor ”cu imaginea unui corb umanizat şi cu joc de rol ( două fantome în cearceafuri albe ) . ftizia. elevul 2 recită poezia „Amurg violet ”având ca fundal melodia „Dark Nip Nop Underground”a formaţiei Scorpions . .. a întocmit un program al prezentării împărţind sarcinile astfel: elevul 1 prezintă o scurtă biografie a poetului aşezat în faţa unei planşe cu portretul acestuia realizat în tehnica cărbunelui . cu noroi. iar a patra ascultă . lectura critică şi validarea proiectului ( verificarea coerenţei şi calităţii activităţilor prin raportarea la o grilă de interevaluare . elevul 1 prezintă caracteristicile simbolismului francez. organizarea materialului şi compunerea întregului ) . tusea. culoare. George Bacovia şi Charles Baudelaire (ex. trăsături. elevul 2 subliniază influenţa poetului francez Jules Laforgue asupra poeziei bacoviene (ex. moartea. 2001. ales dintre cei cu aptitudini de lider . . a treia completează fişele de interevaluare . lucrarea lor a avut următorul cuprins : scurt istoric . elevul 3 face o scurtă incursiune în cromatica bacoviană accentuând rolul culorilor în simbolism . Elevul 4 citeşte poezia „ Corespondences” a lui Baudelaire care atabileşte corespondenţe întreculori şi sentimente. peisajul citadin infernal. Iaşi . (trad. apărea şi un chip stilizat simbol al vieţii ca teatru .teroarea de apa tristă.. Polirom . Comunicarea . concluzionând „Aşa cum s-a demonstrat Bacovia este un simbolist autentic care a epuizat resursele lirice ale acestuia situânduse prin viziunea tragică dincolo de simbolism. editarea şi difuzarea lui . Bibliografie : Lohisse.De la transmitrea mecanică la interacţiune . evaluarea coerenţei . G. Astfel. Fiecare grupă şi-a ales un nume simbolic : „Ghioceii violeţi”. între muzică şi o anumită stare de spirit „parfum. realizarea proiectului ( conturarea unor variante şi alegerea celui mai coerent plan . cu dezolare. Lovinescu .prezentarea orală a proiectului . care contaminează tot. nevrozele etc). De la Laforgue vin toamnele insalubre. bibliografie. cu care mărunte.

Ştiinţei şi Culturii din Austria . Evaluarea formativă a competenţelor . Samarineanul ). Iaşi ed. Paralela 45 . 2005.Meyer. Polirom . . Cluj Napoca . 2004. 2003. ed. Mihaela . Alina. 2000. G. ed. Eurodidact ..Ministerul Educaţiei . D. Dece şi cum evaluăm (trad. Gâlcă . Pamfil. Bucureşti / Viena .Structuri didactice deschise . Recomandări privind aplicarea metodei proiect . Limba ăi literatura română în gimnaziu .