SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LA SALLE

JALAN CHANTEK, 46000 PETALING JAYA

UJIAN BERKALA SATU TAHUN 2017

Mata pelajaran : Kemahiran Hidup Bersepadu
Tingkatan : Dua
Masa : Satu Jam

Arahan kepada calon:
1. Jawab SEMUA soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B.
2. Jawab pada ruangan jawapan yang telah disediakan. Sila tulis jawapan anda dengan jelas dan teratur.

Namamurid : .............................................................................................................
Tingkatan : .............................................................................................................
Nama guru : .............................................................................................................

BAHAGIAN A
(60 MARKAH)

Terdapat 20 soalan pada bahagian A. Jawab SEMUA soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang
telah disediakan.

1. Maklumat berikut menerangkan faktor reka bentuk.

A Produk mestilah tepat, menarik dan mempunyai saiz yang sesuai.
B Produk hendaklah selamat digunakan, mesra pengguna dan mesra alam.
C Produk haruslah dapat menyelesaikan masalah serta memenuhi kehendak dan keperluan.

Padankan maklumat tersebut dengan faktor reka bentuk yang betul dengan menulis A, B atau C di
ruang yang disediakan.

Fungsi C
Rupa bentuk A

Keselamatan B
(3 markah)

1

Bahan Kelemahan A Digunakan dengan meluas sebagai kabel elektrik. B Digunakan dalam pembuatan perkakasan lampu dan papan tanda. tuliskan jawapan yang betul di ruang yang disediakan daripada pilihan jawapan yang diberi. C Digunakan dalam pemasangan paip. Berdasarkan pernyataan di bawah ini.2. A (3 markah) 3. A Nilai komersial B Fungsi C Keselamatan Berfungsi sempurna serta dapat memenuhi keperluan dan kehendak B Tidak ada kesan sampingan dan mesra alam C Projek yang berdaya maju dan dapat dijual dalam pasaran. B dan C di petak yang disediakan. Aluminium A Perspek B PVC C (3 markah) 2 . Pernyataan berikut adalah tentang kegunaan bahan. Padankan bahan berikut berdasarkan kegunaannya yang betul dengan menulis A.

Tandakan ( √ ) pada kelebihan PVC dan ( X ) pada kelemahan PVC.4. Q atau R pada ruang yang disediakan. P Q R Padankan jenis pengikat tersebut dengan namanya yang betul dengan menulis P. Ringan. keras dan kukuh √ Tidak tahan haba yang tinggi X Kuat dan tahan lama √ (3 markah) 5. Rajah berikut menunjukkan contoh produk PVC. Rajah berikut menunjukkan pengikat. Ribet Q Glu panas P Skru benam sendiri R (3 markah) 3 .

Susun mengikut urutan yang betul langkah memasang skru benam sendiri dengan menulis 1. Tandakan ( √ ) bagi jenis pengikat yang mempunyai sifat seperti di atas dan ( X ) bagi pengikat yang tidak berkaitan. Pasang dan ketatkan skru dengan menggunakan cordless screwdriver 3 Tandakan bahagian yang hendak dicantum. (3 markah) 8. Ribet √ Skru benam sendiri X Paku X (3 markah) 7. Digunakan untuk membuat cantuman logam secara kekal. dan aluminium.jenis pengikat. c) Skru benam sendiri dibuat daripada keluli lembut. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang jenis. Maklumat di bawah ini adalah tentang sejenis pengikat. Lembut Kekal Garis a) Glu digunakan untuk membuat cantuman secara kekal. kemudian ketuk lubang 1 Buatkan lubang dengan menggunakan mata gerudi benam (3 markah) 2 4 . keluli. b) Saiz ribet ditentukan oleh garis pusat batangnya.6. Dibuat daripada logam lembut seperti kuprum. 2 dan 3 pada petak yang disediakan.

Tandakan ( √ ) bagi nama alatan di atas dan ( X ) bagi yang tidak berkaitan. Rajah di bawah menunjukkan sejenis alatan tangan. Mengetuk kepingan logam Tidak meninggalkan kesan calar Hanya terdapat dalam satu saiz (3 markah) 5 . Tandakan ( √ ) bagi nama alatan di atas dan ( X ) bagi yang tidak berkaitan. Rajah yang berikut menunjukkan sejenis alatan tangan. Gandin getah X Pisau pemotong perspek √ Penebuk pusat X (3 markah) 10.9.

B dan C di petak yang disediakan. Memasang skru √ Melonggarkan skru √ Memotong kepingan plastik X (3 markah) 6 . Cordless screwdriver C Mesin gergaji jig B Sander A (3 markah) 12. Alatan tangan Fungsi A Merata dan melicinkan permukaan kayu B Memotong lurus dan bengkok pada papan lapis C Memasang skru benam sendiri dan menggerudi lubang Padankan alatan tangan berikut berdasarkan fungsinya yang betul dengan menulis A.11. Pernyataan berikut adalah tentang fungsi alatan tangan. Memotong lengkung pada kayu √ Memotong lurus pada MDF √ Memotong lengkung pada keluli lembut X (3 markah) 13. Tandakan ( √ ) pada kegunaan mesin jig yang betul dan ( X ) pada yang salah. Tandakan ( √ ) pada kegunaan cordless screwdriver yang betul dan ( X ) pada kegunaan yang salah.

dan 3 pada petak yang disediakan. Susun proses pembinaan projek di bawah mengikut urutan yag betul dengan menulis 1. Nyatakan kerja. Mengukur dan menanda 1 Membentuk dan mencantum 3 Memotong 2 (3 markah) 7 .kerja yang dilakukan dalam pembinaan projek reka bentuk.kerja tersebut berdasarkan label. Namakan tiga alatan yang digunakan untuk menanda. 2. Rajah berikut meunjukkan kerja.14. Rajah di bawah menunjukkan proses menanda dalam pembinaan projek. A : Memotong B : Menanda C : Mengukur (3 markah) 15. A : Pensel B : Penggarit C : Pisau penanda (3 markah) 16.

A : Pita pengukur B : Pembaris keluli C : Sesiku L (3 markah) 18. Padankan jenis tanggam tersebut dengan namanya yang betul dengan menulis A. Rajah berikut menunjukkan tiga jenis tanggam.17. B atau C pada ruangan yang telah disediakan. Nyatakan tiga alat pengukur yang boleh digunakan dalam proses mengukur. Tanggam parit terus A Tanggam temu C Tanggam lekap palang B (3 markah) 8 .

C Digunakan untuk menggantung projek dan bingkai. Rajah berikut menunjukkan beberapa jenis bahan pemasangan dalam kerja.19. Breket B Penyangkut C Engsel A (3 markah) 9 . Jadual berikut menunjukkan fungsi beberapa bahan pemasangan. Bahan pemasangan Fungsi A Digunakan untuk memasang bahagian pintu atau penutup objek. Padankan jenis bahan pemasangan di atas berdasarkan bahan pemasangan yang betul dengan menulis A.kerja reka bentuk. B Digunakan untuk memasang tetingkat pada rak atau para. B atau C pada petak yang disediakan. B C A (3 markah) 20. B dan C di petak yang disediakan. Padankan bahan pemasangan berikut dengan fungsi yang betul dengan menulis A.

10 .

Related Interests