World War III: Phải chăng Thiên Chúa thay đổi lịch trình?

Lần hiện ra ngày 13/7/1917 tại Bồ Đào Nha, Đức Mẹ Maria đã tiết lộ
cho ba trẻ mục đồng về 3 Bí Mật (Đại họa) Fatima. Hai bí mật đã được
chị Lucia viết ra trong tập Hồi Niệm và được phổ biến từ năm 1930.

Giáo hội và nhân loại có 9 năm (1930-1939) để ăn năn xám hối. Nếu
họ thực sự quan tâm và lưu ý đến lời cảnh báo của Đức Mẹ thì nhân
loại đã tránh khỏi Thế Chiến II và cứu được sinh mạng của 60 triệu
người.

Nếu học được kinh nghiệm, Vatican và nhân loại còn 2 năm (2017-
2019) để ăn năn xám hối thì sẽ cứu được sinh mạng của 5 tỷ người
trên trái đất.

Thiên Chúa sẽ dùng nước Nga làm roi sắt để trừng phạt thế giới.

 Nga & Mỹ đồng loạt cảnh báo: Ngày Tận Thế đang đến rất
gần!!! (https://www.youtube.com/watch?v=iR6kAINUzWM ).

 Trung tâm Không gian NASA cảnh báo: Tiểu hành tinh hoặc
Sao chổi có thể đụng trái đất
(https://www.youtube.com/watch?v=qynrR7tFkVQ).

Mời bạn vào trang nhà đọc chi tiết:
http://vuheritagefoundation.org/From-Islam-to-
Christianity.org/WorldWar.htm

Related Interests