CURS 2017/18

Avinguda de l'Hospital , s/n 08795 Olesa de Bonesvalls
Tel./ Fax 93 898 41 01 a8022379@xtec.net
http://www.xtec.cat/ceippontdelarcada/

Us fem arribar aquests fulls com a introducció al que serà el curs vinent, amb informacions que
tindrem ocasió d’ampliar en les reunions d’inici de curs conjuntament, les famílies, els/les
mestres, l’AMPA ...

REUNIONS D’INICI DE CURS

DIA FAMILIES CONVOCADES HORA

DIVENDRES 8 DE SETEMBRE EDUCACIÓ INFANTIL * 10:00h

DIVENDRES 8 DE SETEMBRE CICLE INCIAL 09:00h

DIVENDRES 8 DE SETEMBRE CICLE MITJÀ 12:00h

DIVENDRES 8 DE SETEMBRE CICLE SUPERIOR 13:00h

DIVENDRES 8 DE SETEMBRE USUARIS DE MENJADOR 11:00h

* Podeu portar els materials aquest dia (trobareu més informació dels materials a continuació)
CURS 2017/18

CALENDARI ESCOLAR
1r Trimestre
Inici Final
12 de setembre de 2017 22 de desembre de 2016
Festius
Dijous 12 d’octubre Dimecres 6 desembre
Divendres 13 d’octubre (lliure disposició) Dijous 7 desembre (lliure disposició)
Dimecres 1 novembre Divendres 8 desembre
Vacances de Nadal
DEL 23 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)

2n Trimestre
Inici Final
8 de gener de 2017 23 de març de 2017
Festius
* pendents de l’acord municipal per St. Sebastià
Vacances de Setmana Santa
Del 24 de març al 2 d’abril (ambdós inclosos)

3r Trimestre
Inici Final
3 d’abril de 2017 22 de juny de 2017
Festius
Dilluns 30 d’abril Dimarts 1 de maig

FALTES D’ASSISTÈNCIA

• L’assistència a classe és obligatòria, tant a Educació Infantil com a Primària.
• Totes les faltes d’assistència han de ser justificades al tutor/-a per escrit en la llibreta
viatgera o l’agenda.
• L’escola té l’obligació d’informar a Serveis Socials i al Departament d’Ensenyament de
les faltes d’assistència a l’escola així com de les faltes de puntualitat reiterades a l’hora
d’entrar i de sortir.
CURS 2017/18

HORARIS D’ENTRADA I SORTIDA
L’horari HABITUAL del centre serà de dilluns a divendres de 09:00 a 16:30h.

09:00 a 12:30h Horari lectiu de matí, d’Educació Infantil i Primària
De 12:30 a 15:00h Servei de menjador
De 15:00 a 16:30h Horari lectiu de tarda, d’Educació Infantil i Primària

A més els alumnes de Primària, tindran Suport Escolar Personalitzat*
DLL – DC – DV Els tutors informaran a les famílies dels alumnes que s’han
De 12:30 a 13:00h de quedar al SEP (a concretar pels tutors)

La jornada escolar serà INTENSIVA en les següents dates, i amb el següents horaris:
09:00h a 13:00h - Jornada escolar
22 de desembre
13:00 a 15:30h - Servei de menjador
Del 5 al 22 de juny
15:30h – Servei de transport escolar

• Pel matí els “conserges” (alumnes de sisè) tancaran les portes a les 09:05h i a les
15:05h a la tarda. L’horari màxim de recollida pels alumnes de EI i CI és a les 12:35h i
les 16:35h respectivament. Els alumnes de CM i CS surten sols de l’escola.
• Els alumnes de parvulari entraran i sortiran per la reixa de les escales davant dels
mòduls nous. A la sortida, les portes de parvulari s’obriran 5 minuts abans.
• Els alumnes de Cicle Inicial i Mitjà entraran per la porta de la reixa del pati, i es
dirigiran directament a les aules situades als mòduls vells, on els esperaran els
mestres.
• Els alumnes de Cicle Superior entraran per la porta de vidre i aniran directament a les
seves aules de la primera planta.
• Els pares podran acompanyar els alumnes fins a les respectives portes d’entrada de
l’escola. Si han de dir alguna cosa al tutor poden fer-ho per mitjà de la llibreta viatgera
(Infantil) o l’agenda (Primària).

* Hem sol·licitat al Departament d’ensenyament una modificació de
l’horari pels divendres. De moment no hem rebut resposta, per tant
mantenim l’horari actual fins a tenir resposta de la directora de
serveis territorials.
CURS 2017/18

MATERIALS
EDUCACIÓ INFANTIL
• BATA amb BOTONS, cordada al davant i amb gomes als punys.
• Un GOT.
• Una TOVALLOLA PETITA amb una veta.
• Una MUDA per deixar-la a l’escola dins una capsa grossa de sabates amb el NOM i
COGNOM.
• Una CAPSA DE MOCADORS de paper.
• La bossa de l’escola per portar les coses (que facilita l’AMPA) i que es queda a
l’escola de dilluns a divendres. NO PORTEU MOTXILLES, que no caben als
penjadors
• Una BOSSA PETITA DE ROBA i un TOVALLÓ DE ROBA per l’esmorzar.

Els alumnes d’Educació Infantil han de portar ROBA ESPORTIVA i MITJONS
ANTILLISCANTS per fer Psicomotricitat.

TOT ha d’anar marcat amb el NOM i COGNOM i les coses per penjar cal que portin
una VETA/GOMA prou llarga per posar al penjador.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
L’alumnat d’aquesta etapa ha de portar cada dilluns la bata i una tovallola amb una
veta i el nom (com la d’Educació Infantil) i un got de plàstic per poder beure aigua.
No s’ha de portar ni motxilla, ni estoig. Cal portar la bossa de l’escola per traginar
l’agenda i les coses de cada dia. L’estoig us el donarem i/o actualitzarem el primer dia.
Cal portar també una capsa de mocadors de paper.

Els alumnes de Primària, els dies que hi hagi classe d’educació física, han de venir
amb ROBA I SABATES ESPORTIVES. També han de dur una TOVALLOLA PETITA
i una SAMARRETA DE RECANVI per rentar-se i canviar-se després de la sessió
esportiva. Tot aquest material ha d’anar dins una bossa.

En cas de no poder seguir alguna d’aquestes activitats s’ha de portar justificant
mèdic per escrit.
CURS 2017/18

QUOTA ANUAL DE MATERIAL
L’ensenyament és gratuït, però per al funcionament de l’escola cal que aboneu una quota per a
l’adquisició de material. El material de treball d’escola el donarem a l’escola i és per a ús exclusiu
escolar. Cal que els alumnes tinguin materials a casa per poder dur a terme les activitats que se’ls
requereixin.

El material a l’escola és socialitzat: comprem el material col·lectivament per a l’escola i des de
l’escola s’utilitza tot el que cal per a treballar.

Des del dia que rebeu aquests fulls fins el dia 8 de setembre de 2017, teniu temps per ingressar
la quota de material escolar que és:
- de 155 € anuals per als socis de l’AMPA (els que paguen la quota AMPA)
- de 175 € anuals per als NO socis de l’AMPA (els que NO paguen la quota)

Heu de portar el resguard de l’ingrés, amb el NOM i COGNOM de l’alumne/-a, i entregar-lo al
tutor/-a el dia de la reunió d’inici de curs o bé el primer dia d’escola.
Els alumnes que no estiguin al corrent de pagament no disposaran de material nou.

CAIXABANK ES29 2100 6023 5302 0000 1793

La gestió d’aquest compte bancari la duen a terme membres de l’AMPA i de l’Equip Directiu de
forma coordinada.

TRANSPORT ESCOLAR
Degut al descens del nombre d’usuaris de l’autobús escolar, el Consell Comarcal no oferirà
el Servei de Transport Escolar No Obligatori durant el curs 2017-2018.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Durant la primera setmana del mes de setembre estarà disponible la informació sobre les
activitats extraescolars organitzades per l’Ajuntament i el full d’inscripció.
CURS 2017/18

MENJADOR ESCOLAR
Aquest curs 2017 – 18 la gestió del menjador continuarà en mans de l’empresa
FUNDESPLAI. El preu del menú diari fix és de 7,83 €/dia i el preu del tiquet esporàdic és de
8,40€/dia. Es considera fix qualsevol nen o nena que es quedi de manera habitual 1 dia per
setmana concret. Tots els nens/es usuaris de menjador (fixes i esporàdics) han d’omplir la fitxa
d’inscripció corresponent al servei.
Fundesplai girarà un rebut domiciliat mensual al número de compte facilitat, entre l’1 i el 5
de cada mes per avançat. El mes de setembre el rebut domiciliat es girarà entre el 25 i el 28
d’aquest mes.
Si un nen/a falta al servei de menjador i comunica la seva absència al contacte de
menjador abans de les 09:30h del dia en qüestió, s’abonarà, en el rebut del mes següent, 3,50€
per dia d’absència.
Els nens/es esporàdics podran notificar que es quedaran al menjador diàriament, de 09:00
a 09:30h, trucant al 934747484 (Nuria Martorell) o enviant un email a nmartorell@fundesplai.org,
el menú es facturarà per domiciliació bancària al final de cada mes.
El no-pagament de la quota mensual del menjador donarà lloc a la no-utilització d’aquest
servei. Una vegada regularitzada la situació podrà tornar a gaudir de les prestacions del servei
abonant també les despeses per comissió de retorn de rebut produïdes per la devolució (que són
de 3,20€ per rebut).
L’equip de monitoratge és el responsable de vetllar pels l’alimentació i educació dels
usuaris/es d’aquest servei. La normativa d’utilització del menjador escolar està aprovada per
Consell Escolar que és l’òrgan col·legiat de qui depèn aquest servei. L’incompliment d’aquesta
normativa per part dels usuaris i després de ser valorat el cas, pot comportar la privació del dret
d’utilització del menjador durant el temps que es convingui per part del Consell Escolar.
Tots els usuaris del servei de menjador que tingueu dubtes esteu convocats pel proper
DIVENDRES 8 DE SETEMBRE a les 11:00h. al menjador de l’escola, on la Rosa Cebrián (de
l’empresa Fundesplai) farà una reunió informativa.

ATENCIÓ ALUMNES DE P3 I NOVES INCORPORACIONS*
període de sol·licitud de BEQUES DE MENJADOR fins al 29 de setembre de
2017 a l’oficina d'Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
*Els que ho vulgueu sol·licitar passeu primer per la secretaria de l’escola per què necessitareu
un certificat.
CURS 2017/18

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES (AMPA)

L’associació de pares i mares realitza activitats de forma coordinada amb el centre, i la seva
participació és necessària i fonamental per al bon funcionament de la comunitat escolar. Per això
us animem a participar de l’AMPA de manera activa i involucrar-vos en les seves tasques i
gestions.

QUOTA DE l'AMPA (només un pagament per família)
Des del dia que rebeu aquests fulls fins el dia 8 de setembre de 2017, teniu temps per ingressar
la quota de l’AMPA que és de 30 € anuals (PER FAMÍLIA). Cal portar el resguard de l’ingrés el
dia de la reunió d’inici de curs o bé el primer dia d’escola, amb els COGNOMS de l’alumne o
alumnes i lliurar-lo al tutor/-a.

CAIXABANK ES89 2100 6023 5902 0000 1680
La gestió d’aquest compte bancari la duen a terme membres de l’AMPA.

El pagament de la quota de 30€ de l’AMPA dóna dret a una sèrie de beneficis en les quotes de
diferents activitats durant el curs:

NO SOCIS
SOCIS AMPA DIFERÈNCIA
AMPA
Material inici de curs 155€ 175€ - 20€
Sortida Trimestral* 20€ 25€ - 5€
Programa anem al teatre* 25€ 30€ - 5€
Colònies* 120€ 130€ - 10€
* Els preus de les sortides i colònies són aproximats (basats en el curs passat), i s’acabaran de fixar d’acord
amb el número final d’alumnes que participin en les diferents activitats.
CURS 2017/18

SORTIDES
Hem elaborat un pla de pagaments aproximat per tal que les famílies pugueu preveure les
despeses que us vindran al llarg del curs d’acord amb les sortides que ja tenim
planificades (el preu final de les sortides i colònies dependrà del nombre d’inscrits):

Tots els cicles Preu (aprox.)
Mes de
pagament

ANEM AL TEATRE 15€ OCTUBRE

Sortida Projecte 1r Trimestre 25€ OCTUBRE

Sortida Artística - Vallgrassa 20€ NOVEMBRE

TEATRE ANGLÈS 5€ GENER

Sortida Projecte 2n Trimestre 25€ FEBRER

COLÒNIES (1ª quota) 60€ MARÇ
COLONIES (2ª quota) 60€ ABRIL

El número de compte per fer els ingressos de les sortides és el següent:
CAIXABANK ES39 2100 6023 5502 0000 1806

Seguint amb les normes de funcionament acordades en el Consell Escolar del centre, és important
tenir en compte que:
- Els preus de les sortides s’ajustaran per tal que es puguin fer ingressos en caixer
automàtic.
- NO s’acceptaran pagaments en efectiu. TOTS ELS PAGAMENTS S’HAURAN DE FER
PER INGRÉS EN CAIXER.
- Els tutors tindran constància de l’ingrés quan rebin el justificant de l’alumne.
- Els alumnes que no hagin entregat al tutor/-a el justificant de l’ingrés amb NOM i COGNOM
el dia de la sortida, no podran assistir-hi i es quedaran a l’escola.

BON ESTIU I FINS AL
SETEMBRE!!