You are on page 1of 11

SJK(T) LADANG GALI

ANALISA MATA PELAJARAN KELAS


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2 TAHUN 2016
GURU KELAS : POORNIMAH A/P APPALASAMY
KELAS : D1 Roja

Tidak
Bil Calon A B C D E Menguasai
Menguasai
Bil Mata Pelajaran GPMP
Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA TAMIL PEMAHAMAN 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 3.00

2 BAHASA TAMIL PENULISAN 1 1 0 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 2.00

3 PENDIDIKAN JASMANI 1 1 0 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1.00

4 PENDIDIKAN KESIHATAN 1 1 0 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 2.00

5 PENDIDIKAN MORAL 1 1 0 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 2.00

6 DUNIA SENI VISUAL 1 1 0 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 2.00

7 MATEMATIK - SJK(T) 1 1 0 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 2.00

BAHASA INGGERIS
8 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 3.00
PEMAHAMAN

9 DUNIA MUZIK 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 3.00

BAHASA MELAYU PENULISAN -


10 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 3.00
SJK(T)

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN


11 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 3.00
- SJK(T)

BAHASA INGGERIS
12 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 5.00
PENULISAN

13 DUNIA SAINS DAN 1 1 0 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1.00
TEKNOLOGI

SJK(T) LADANG GALI


ANALISA MATA PELAJARAN KELAS
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2 TAHUN 2016

GURU KELAS : NALINI A/P KAMBLA KANDUN


KELAS : D2 THAMARAI

Tidak
Bil Calon A B C D E Menguasai
Menguasai
Bil Mata Pelajaran GPMP
Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA TAMIL PEMAHAMAN 4 4 0 1 25.00 0 0.00 1 25.00 2 50.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 3.00

2 BAHASA TAMIL PENULISAN 4 4 0 1 25.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 2 50.00 2 50.00 2 50.00 3.50

3 PENDIDIKAN JASMANI 4 4 0 3 75.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 1.25

4 PENDIDIKAN KESIHATAN 4 4 0 1 25.00 1 25.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 2.25

5 PENDIDIKAN MORAL 4 4 0 1 25.00 2 50.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 2.00

6 DUNIA SENI VISUAL 4 4 0 0 0.00 3 75.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 2.25

7 MATEMATIK - SJK(T) 4 4 0 0 0.00 1 25.00 2 50.00 1 25.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 3.00

8 SAINS - SJK(T) 4 4 0 1 25.00 0 0.00 1 25.00 1 25.00 1 25.00 3 75.00 1 25.00 3.25

BAHASA MELAYU PENULISAN -


9 4 4 0 0 0.00 1 25.00 2 50.00 1 25.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 3.00
SJK(T)

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN -


10 4 4 0 1 25.00 0 0.00 2 50.00 1 25.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 2.75
SJK(T)

11 BAHASA INGGERIS PENULISAN 4 4 0 0 0.00 2 50.00 1 25.00 0 0.00 1 25.00 3 75.00 1 25.00 3.00
12 BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN 4 4 0 0 0.00 1 25.00 2 50.00 0 0.00 1 25.00 3 75.00 1 25.00 3.25

13 DUNIA MUZIK 4 4 0 0 0.00 2 50.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 2.50

Bottom of Form

SJK(T) LADANG GALI


ANALISA MATA PELAJARAN KELAS
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2 TAHUN 2016

GURU KELAS : USHA RANJINI A/P SUBRAMANIAM


KELAS : D3 MULLAI

Tidak
Bil Calon A B C D E Menguasai
Menguasai
Bil Mata Pelajaran GPMP
Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA TAMIL PEMAHAMAN 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 3.00

2 BAHASA TAMIL PENULISAN 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 3.00

3 PENDIDIKAN JASMANI 1 1 0 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1.00

4 PENDIDIKAN KESIHATAN 1 1 0 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 2.00

5 PENDIDIKAN MORAL 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 3.00

6 DUNIA SENI VISUAL 1 1 0 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 2.00

7 MATEMATIK - SJK(T) 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 3.00

8 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 1 1 0 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 2.00

BAHASA MELAYU PENULISAN -


9 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 3.00
SJK(T)

10 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 3.00
SJK(T)

BAHASA INGGERIS PENULISAN


11 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 3.00
SJK(T)

BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN


12 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 3.00
SJK(T)

13 DUNIA MUZIK 1 1 0 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 2.00

Bottom of Form

SJK(T) LADANG GALI


ANALISA MATA PELAJARAN KELAS
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2 TAHUN 2016

GURU KELAS : NALINI A/P RENGANATHAN


KELAS : D4 ALLI

Tidak
Bil Calon A B C D E Menguasai
Menguasai
Bil Mata Pelajaran GPMP
Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA TAMIL PEMAHAMAN 3 3 0 0 0.00 0 0.00 2 66.67 0 0.00 1 33.33 2 66.67 1 33.33 3.67

2 BAHASA TAMIL PENULISAN 3 3 0 0 0.00 0 0.00 2 66.67 0 0.00 1 33.33 2 66.67 1 33.33 3.67

3 PENDIDIKAN JASMANI 3 3 0 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 3.00

4 PENDIDIKAN KESIHATAN 3 3 0 0 0.00 1 33.33 1 33.33 1 33.33 0 0.00 3 100.00 0 0.00 3.00

5 PENDIDIKAN MORAL 3 3 0 0 0.00 2 66.67 0 0.00 1 33.33 0 0.00 3 100.00 0 0.00 2.67

6 PENDIDIKAN MUZIK 3 3 0 0 0.00 2 66.67 1 33.33 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 2.33

7 PENDIDIKAN SENI 3 3 0 0 0.00 2 66.67 0 0.00 1 33.33 0 0.00 3 100.00 0 0.00 2.67

8 SAINS - SJK(T) 3 3 0 0 0.00 0 0.00 2 66.67 0 0.00 1 33.33 2 66.67 1 33.33 3.67
9 SEJARAH (RENDAH) 3 3 0 0 0.00 0 0.00 1 33.33 1 33.33 1 33.33 2 66.67 1 33.33 4.00

10 REKABENTUK TEKNOLOGI 3 3 0 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 1 33.33 2 66.67 1 33.33 3.33

11 MATEMATIK - SJK(T) 3 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 66.67 1 33.33 2 66.67 1 33.33 4.33

12 BAHASA INGGERIS PENULISAN SJK(T) 3 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 66.67 1 33.33 2 66.67 1 33.33 4.33

13 BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN SJK(T) 3 3 0 0 0.00 0 0.00 2 66.67 0 0.00 1 33.33 2 66.67 1 33.33 3.67

14 TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI 3 3 0 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 1 33.33 2 66.67 1 33.33 3.33

15 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(T) 3 3 0 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 1 33.33 2 66.67 1 33.33 3.33

16 BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(T) 3 3 0 0 0.00 0 0.00 2 66.67 0 0.00 1 33.33 2 66.67 1 33.33 3.67

SJK(T) LADANG GALI


ANALISA MATA PELAJARAN KELAS
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2 TAHUN 2016

GURU KELAS : MOKANA PRIYA A/P CHANDRAN


KELAS : D5 MALLIGAI

Tidak
Bil Calon A B C D E Menguasai
Menguasai
Bil Mata Pelajaran GPMP
Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA TAMIL PEMAHAMAN 2 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 4.00

2 BAHASA TAMIL PENULISAN 2 2 0 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 3.50

3 PENDIDIKAN JASMANI 2 2 0 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 3.00

4 PENDIDIKAN KESIHATAN 2 2 0 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 1.50

5 PENDIDIKAN MORAL 2 2 0 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 3.00

6 PENDIDIKAN MUZIK 2 2 0 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2.00

7 PENDIDIKAN SENI 2 2 0 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 1.00
8 TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI 2 2 0 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2.00

9 SAINS - SJK(T) 2 2 0 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 3.00

10 SEJARAH (RENDAH) 2 2 0 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2.50

11 REKABENTUK TEKNOLOGI 2 2 0 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 1.50

12 MATEMATIK - SJK(T) 2 2 0 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 3.50

13 BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(T) 2 2 0 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2.00

14 BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN SJK(T) 2 2 0 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2.50

15 BAHASA INGGERIS PENULISAN SJK(T) 2 2 0 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 1 50.00 4.00

16 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(T) 2 2 0 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 3.00

SJK(T) LADANG GALI


LEMBARAN MARKAH MURID TAHUN 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2 TAHUN 2016

GURU KELAS : POORNIMAH A/P APPALASAMY

TINGKATAN : D1 Roja

BIK BIP BMKT BMPT BTK BTP DMR DSTR DSVR M3T1 PEK PJK PM Mengu
NAMA JUM asai /
B PERA GP KD KD PENCAP
MURID/ MARK Tidak
il TUS C K T AIAN
Kelas M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G AH Mengu
asai

1 TARINI 5 3 5 6 6 7 6 9 7 7 7 8 7 500 62.5 2. BELUM 1/ 1/ 1[A]


A/P ARUL MENC 2[B]
APAI
[Roja] TAHAP 4[C]
4 C 0 E 8 C 0 C 4 C 0 B 0 C 0 A 0 B 4 B 0 B 0 A 0 B 75 1 1
0911210 MINIM 1[E]
81158 UM

CETAK

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2 TAHUN 2016

GURU KELAS : NALINI A/P KAMBLA KANDUN

TINGKATAN : D2 THAMARAI

BIK BIP BMKT BMPT BTK BTP DMR DSVR M3T1 PEK PJK PM SNT Menguasai
NAMA JUM
PERATU / KD KD PENCAPAIA
Bil MURID/ MARKA GPC
S Tidak K T N
Kelas H
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G Menguasai

RASWIYN A/L
PALANISAMY
1.6 MEMUASKA 4[A] 3[B]
1 [THAMARAI] 50 C 74 B 95 A 72 B 88 A 88 A 75 B 78 B 67 B 85 A 92 A 94 A 96 A 630 78.75 1/4 1/4
3 N 1[C]
08102805008
3

2 PARAMASIVA 70 B 76 B 54 C 54 C 53 C 50 C 67 B 78 B 58 C 64 C 80 A 76 B 42 D 457 57.13 2.8 MENCAPAI 2/4 2/4 2[B] 5[C]


M A/L 8 TAHAP 1[D]
KAMALNATHA MINIMUM
N
[THAMARAI]
08080510145
1

NAGULAN
PILLAI A/L
BELUM
ANANDA
3.3 MENCAPAI 6[C] 1[D]
3 KUMAR 58 C 60 C 62 C 52 C 41 D 36 E 62 C 75 B 54 C 75 B 82 A 72 B 52 C 415 51.88 3/4 3/4
8 TAHAP 1[E]
[THAMARAI]
MINIMUM
08122406060
9

NISHA A/P
BELUM
ARUMUGAM
MENCAPAI
4 [THAMARAI] 30 E 12 E 40 D 42 D 41 D 30 E 59 C 60 C 40 D 50 C 66 B 55 C 32 E 267 33.38 4.5 4/4 4/4 4[D] 4[E]
TAHAP
08052006059
MINIMUM
6

SJK(T) LADANG GALI


LEMBARAN MARKAH MURID TAHUN 3
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2 TAHUN 2016

GURU KELAS : USHA RANJINI A/P SUBRAMANIAM

TINGKATAN : D3 MULLAI

BITK BITP BMKT BMPT BTK BTP DMR DSTR DSVR M3T1 PEK PJK PM Mengua
NAMA JUM sai /
B PERA GP KD KD PENCAP
MURID/ MAR Tidak
il TUS C K T AIAN
Kelas M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G KAH Mengua
sai

1 THANA 6 5 6 5 6 6 7 7 7 6 7 8 5 483 60.38 2. MEMUA 1/ 1/ 1[B]


SELVAN
PILLAI
A/L
ANANDA
KUMAR 4 C 4 C 0 C 0 C 0 C 0 C 5 B 2 B 0 B 3 C 0 B 4 A 1 C 88 SKAN 1 1 7[C]
[MULLAI]

0705300
60769

CETAK

SJK(T) LADANG GALI


LEMBARAN MARKAH MURID TAHUN 4
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2 TAHUN 2016

GURU KELAS : NALINI A/P RENGANATHAN

TINGKATAN : D4 ALLI

BITK BITP BMKT BMPT BTK BTP M3T1 PEK PJK PM PMZ PS RBT SEJR SNT TMK Meng
uasai
NAMA JUM
B PERA GP / KD K PENCAP
MURID/ MAR
il TUS C Tidak K DT AIAN
Kelas KAH
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G Meng
uasai

1 PUVARAS 5 4 7 5 5 5 4 6 5 6 7 7 5 5 6 6 424 53 3. MENC 1/ 1/ 1[B]


AN A/L
APAI
KAMALNA
TAHA
THAN 5[C]
5 C 0 D 0 B 4 C 0 C 0 C 5 D 4 C 3 C 9 B 0 B 6 B 5 C 4 C 0 C 2 C 13 P 3 3
[ALLI] 2[D]
MINIM
06122205
UM
0513

THEVAKU MENC
MARAN APAI
A/L ARUL 5 4 6 5 6 5 4 7 5 6 7 7 6 4 5 2 3. TAHA 2/ 2/ 6[C]
2 441 55.13
[ALLI] 8 C 2 D 2 C 6 C 4 C 8 C 5 D 3 B 8 C 6 B 0 B 8 B 8 B 5 D 6 C 4 E 25 P 3 3 2[D]
06012406 MINIM
0449 UM

SRI BELU
RAJESWA M
RY A/P MENC
YELUMAL 2 2 1 2 1 4 5 4 5 4 1 2 3 6 APAI 3/ 3/
3 6 6 134 16.75 5 8[E]
AY 2 E 0 E 6 E E 4 E 0 E E 0 D 5 C 0 D 0 C 8 D 2 E 4 E 0 E 5 B TAHA 3 3
[ALLI] P
06090906 MINIM
0924 UM

SJK(T) LADANG GALI


LEMBARAN MARKAH MURID TAHUN 5
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2 TAHUN 2016

GURU KELAS : MOKANA PRIYA A/P CHANDRAN

TINGKATAN : D5 MALLIGAI

BMK BMP Meng


BITK BITP BTK BTP M3T1 PEK PJK PM PMZ PS RBT SEJR SNT TMK
T T uasai
NAMA JUM PER K K
B G / PENCA
MURID/ MAR ATU D D
il PC Tidak PAIAN
Kelas KAH S K T
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G Meng
uasai
THURK
ADEWI
MENC
A/P
APAI
YELUMA 3[B]
6 5 6 7 4 5 5 8 5 7 7 8 8 6 7 7 2. TAHA 1/ 1/
1 LAY 472 59 4[C]
6 B 2 C 0 C 4 B 6 D 3 C 0 C 5 A 5 C 0 B 4 B 0 A 0 A 5 B 1 B 6 B 75 P 2 2
[MALLI 1[D]
MINI
GAI]
MUM
050106
060534

JAYANT
HAN
BELU
PILLAI
M
A/L
MENC 1[B]
ANAND
6 3 6 6 4 4 4 7 5 4 7 8 7 6 4 7 50.2 3. APAI 2/ 2/ 2[C]
2 A 402
0 C 0 E 4 C 8 B 2 D 5 D 8 D 5 B 8 C 0 D 5 B 2 A 5 B 0 C 5 D 4 B 5 63 TAHA 2 2 4[D]
KUMAR
P 1[E]
[MALLI
MINI
GAI]
MUM
051205
080463

CETAK

CETAK