You are on page 1of 1

Perihal: Lamaran Pekerjaan

Bandung, 9 Mei 2016

Kepada
Yth Kepala Sekolah SMK Insan Unggul
Di Tempat

Dengan Hormat,
Dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honorer
di sekolah yang Bapak/Ibu pimpin, adapun data pribadi saya sebagai berikut :

Nama : Yoga Hidayat, S.Pd


Tempat/Tanggal lahir : Bandung, 01 Oktober 1987
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S1 Sarjana Pendidikan Ekonomi Akuntansi
Alamat : Kp Pasantren Rt 02/02 No. 46 Bojongloa Rancaekek
Nomor HP : 085722969074

Berdasarkan keterangan di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi


guru honor di sekolah yang Bapak/Ibu pimpin sekarang ini. Sebagai bahan pertimbangan
saya lampirkan :
1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Pas Photo 3 x 4
3. Fotocopy Akta IV 1 Lembar
4. Fotocopy Ijazah
5. Fotocopy Transkrip Nilai

Demikian surat lamaran ini saya buat sebenar-benarnya, atas perhatian dan
kebijaksanaan Bapak/Ibu saya ucapkan banyak terimakasih.

Hormat Saya

Yoga Hidayat, S.Pd.