You are on page 1of 18

BREVIAR DE CALCUL

privind debitul de calcul pentru conductele de distribuţie a apei calde cf. STAS 1478-91
pentru obiectivul : Extindere Gradinita
Amplasamentul: sat Deaj;com.Mica;jud.Mures
I.) Destinaţia clădirii
Tip clădire Încadrare
1. Clădiri de locuit, cămine de nefamilişti
2. Cămine pentru copii, creşe
3. Teatre, cluburi, cinematografe, gări, policlinici
4. Clădiri pt. Birouri, magazine, grupuri sanitare de pe lângă hale şi ateliere,
hoteluri cu camere de baie şi aferente camerelor de cazare
5. Instituţii de învăţământ x
6. Spitale, sanatorii, cantine, restaurante, bufete
7. Hoteluri şi grupuri sanitare comune
8. Cămine de studenţi, internate, băi publice, grupuri sanitare pt. sportivi,
artişti, personal de serviciu, stadioane
9. Grupuri sanitare la vestiarele fabricilor, atelierelor, unităţilor de producţie

- se completează o singură încadrare

II.) Suma echivalenţilor punctelor de consum
Denumirea punctului de consum E număr SE
a) Baterii pentru:
1. Spălător Dn15 1
2. Spălător Dn20 1.5
3. Chiuvetă Dn15 1
4. Cazan de baie Dn15 1
5. Cadă de baie Dn15 1
6. Duş Dn15 1
7. Bideu 0.35
8. Lavoar Dn15 0.35 2 0.7
b) Robinete pentru
9. Spălător Dn15 1
10. Spălător Dn20 1.5
11. Chiuvetă Dn15 1
16. Masina de spalat vase 0.5
17. Pisoar 0.17
18. Rezervor closet 0.5
19. Spălarea closetului sub presiune 6
20. Masina de spalat rufe 0.85
21. Hidrant de stropit Dn20 3
22. Hidrant de stropit Dn25 4
23. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn10 0.5
24. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn15 1
25. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn20 1.5
26. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn25 2.5
Suma echivalenţilor 0.7
2
III ) Coeficienţi adimensionali

A) Coeficient adimensional în funcţie de regimul de furnizare a apei
Regim de furnizare apă(24, 17, 14, 10, 6) 24
a 0.15
B) Coeficient adimensional în funcţie de felul apei
Pentru apă caldă la temperatura de 50°C:
b = 0.9
C) Coeficient adimensional în funcţie de regimul de furnizare a apei
c = 1.8

IV) Debitul de calcul Întocmit
qc = 0.09 l/s = 0.34 mc/h

V) Diametrul int.nec. Dint = 11.56 mm rezulta Dext = 20 mm

35 8.Mica. Hoteluri şi grupuri sanitare comune 8.35 2 0. Clădiri pt. artişti.5 8 4 19. Spitale. personal de serviciu. stadioane 9.jud. policlinici 4. cantine. băi publice. internate. 14.8 IV) Debitul de calcul Întocmit qc = 0.78 mm rezulta Dext = 32 mm .) Destinaţia clădirii Tip clădire Încadrare 1. sanatorii.15 B) Coeficient adimensional în funcţie de felul apei Pentru apă rece: b= 1 C) Coeficient adimensional în funcţie de regimul de furnizare a apei c = 1. Masina de spalat rufe 0.5 3. cinematografe. magazine.59 l/s = 2. Cazan de baie Dn15 1 5. Instituţii de învăţământ x 6. cluburi. Rezervor closet 0. 17. Masina de spalat vase 0. bufete 7.17 18. grupuri sanitare de pe lângă hale şi ateliere.Mures I.5 26.5 Suma echivalenţilor 4. Chiuvetă Dn15 1 16. Spălător Dn15 1 10. Bideu 0. Dint = 28. Grupuri sanitare la vestiarele fabricilor. Spălător Dn15 1 2.nec. Chiuvetă Dn15 1 4. Spălarea closetului sub presiune 6 20. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn15 1 25. Birouri. STAS1478-91 pentru obiectivul : Extindere Gradinita Amplasamentul: sat Deaj.5 17. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn25 2. Cămine de studenţi. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn20 1. restaurante. Hidrant de stropit Dn20 3 22. BREVIAR DE CALCUL privind debitul de calcul pentru conductele de distribuţie a apei reci cf.5 11.85 21. 10. Hidrant de stropit Dn25 4 23.se completează o singură încadrare II.com. Clădiri de locuit. Cămine pentru copii. creşe 3. Duş Dn15 1 7. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn10 0. Lavoar Dn15 0. Cadă de baie Dn15 1 6.) Suma echivalenţilor punctelor de consum Denumirea punctului de consum E număr SE a) Baterii pentru: 1. atelierelor. Spălător Dn20 1. hoteluri cu camere de baie aferente camerelor de cazare 5.11 mc/h ing. unităţilor de producţie . 6) 24 a 0.5 24.Klosz Balint V) Diametrul int. Spălător Dn20 1. sportivi. cămine de nefamilişti 2. Pisoar 0. grupuri sanitare pt.7 b) Robinete pentru 9. Teatre.7 10 III ) Coeficienţi adimensionali A) Coeficient adimensional în funcţie de regimul de furnizare a apei Regim de furnizare apă(24. gări.

Conductele de alimentare cu apă a obiectelor sanitare vor fi executate cu ţevi din polipropilenă random. PROIECT SRL S. .R.jud.Mica.Mica. Apa caldă de consum va fi preparată într-un boiler electric cu capacitatea de 80 de litri amplasata in grupul sanitar. DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ Alegerea traseelor instalatiilor interioare de apa si canalizare s-a facut conform prevederilor Normativului I9-94 .Burlanele racordate la canalizare se vor termina la baza.jud. Panta minimă a conductelor de alimentare cu apă va fi de 10/00 .Mica. Din put va monta prin săpătură deschisă noua conducta de alimentare cu apă al clădirii cu conductă din polietilenă de înaltă densitate.SC PROIECT SRL Extindere Gradinita TG. Traseele instalaţiei interioare de apă şi canalizare s-au ales astfel încât să se asigure lungimi minime de conducte şi posibilităţi de autocompensare a dilatărilor .Mureş Prezentul memoriu cuprinde lucrările tehnico-sanitare aferente extinderii Gradinitei amplasata in sat Deaj. Evacuarea apelor meteorice: Apele meteorice evacuate prin burlanele exterioare se vor scurge la rigolele/gurile de scurgere din zona. fata de pavaj cu tuburi din fonta de scurgere si se vor prevedea obligatoriu cu piese de curatire.MURES sat Deaja.pe o inaltime de 0. Reţeaua de distribuţie interioară se realizeată în sistem ramificat. ele vor fi alimentate cu apă rece şi caldă prin conducte noi realizate din conducte din polipropilenă-random.Mures SOLUTII TEHNICE PREVĂZUTE PRIN PROIECT Alimentarea cu apă potabilă : Se propune alimentarea cu apă al obiectivului din putul forat din incinta care se va echipa cu o pompa submersibila.C.L.90 m.jud. Evacuarea apelor uzate menajere: Pentru preluarea apelor uzate menajere aferente noilor obiecte sanitare s-au proiectat conducte de canalizare din ţevi din PVC prin care apele menajere vor fi dirijate spre căminul de inspecţie de unde vor fi preluate de conducta de canalizare noua prin care vor fi dirijate spre bazinul vidanjabil proiectat. Apele meteorice evacuate prin burlanele amplasate in exteriorul se vor racorda la reteaua de canalizare din incinta.Mures Beneficiar:FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA Proiectant general:S.com.com.Mures Beneficiar: FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA MEMORIU TEHNIC privind lucrările de instalaţii tehnico-sanitare DATE GENERALE Denumirea obiectivului:Extindere Gradinita Amplasamentul:sat Deaj. Tg.com. Obiectele sanitare se vor monta conform amplasamentele din proiectul de arhitectură.

MURES sat Deaja. Conductele de alimentare şi legăturile la armăturile de serviciu ale obiectelor sanitare se vor prevedea cu robinete de închidere poziţionate în locuri accesibile. Ventilarea conductelor de canalizare se realizează prin prelungirea peste nivelul acoperişului a tuturor coloanelor de scurgere cu max. La trasare se vor respecta cu strictete pantele prevazute in proiect . Instalaţia de canalizare interioară se va executa din conducte de canalizare din conducte din PVC-KA cu etanşare prin inele de cauciuc. Pe porţiunile în care conductele traversează elemente de construcţii nu se admit îmbinări.Mures Beneficiar: FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA Distanţa minimă între conductele paralele neizolate sau între acestea şi suprafeţele finite ale elementelor de construcţii vecine va fi de minim 10 cm . La trecerea prin pereţi şi planşee conductele şi coloanele de apă se vor monta în tuburi de protecţie(manşoane). Se admite utilizarea numai a tevilor si tuburilor pentru care s-a obtinut agrementul tehnic in instalatiile de alimentare cu apa rece si canalizare . partea superioară a manşoanelor de protecţie din încăperile dotate cu instalaţii sanitare va depăşii nivelul pardoselii finite cu 2-3cm.com. Conductele de canalizare din incinta imobilului vor fi din tuburi din PVC-KG. fiind prevăzută fiecare la capăt cu câte o căciulă de ventilare .Mica. Conductele vor fi montate dupa ce . Pentru evitarea infiltratiilor de gaze si pentru asigurarea protectiei impotriva focului trecerea conductelor de apa si canalizare prin fundatie sau peretii exteriori ai cladirii si planseul peste subsol/demisol se vor etansa obligatoriu. fundatii si elemente de construcţii care au rolul de siguranţă la foc (pereţi şi planşee) se vor lua măsuri de protecţie suplimentare prin etanşarea trecerilor.jud. Conductele de apa se vor izola astfel : .5m . s-a facut trasarea lor . Dimensionarea conductelor de alimentare cu apă s-a făcut în conformitate cu STAS 1478-90 . Executarea lucrărilor de instalatii sanitare se va face coordonat cu celelalte instalatii pe intreg parcursul executiei . La conducta de alimentare cu apa rece montata in pamant se va asigura adâncimea minimă de protecţie contra îngheţului (conform STAS 6054-1-77 ) respectând cotele indicate in proiect . La ieşirea în exterior a conductelor de canalizare se va asigura adâncimea minimă contra îngheţului cf. astfel încât să permită manevrarea şi demontarea lor în vederea întreţinerii şi reparării . La trecerea conductelor prin pereti exteriori. Dimensionarea conductelor de canalizare interioare a apelor uzate menajere s-a făcut în conf. in prealabil . Etansarile se vor realiza cu ajutorul pieselor de trecere etanse executateconform cataloagelorde detalii tip IPCT pentru constructii. 0.conductele montate aparent cu cochilii din poliuretan 20mm grosime protejata la exterior cu folie Al Apa caldă de consum va fi preparată într-un boiler electric cu capacitatea de 80 de litri amplasata in grupul sanitar. astfel incat sa fie asigurata aerisirea si golirea completa a conductelor . . cu prevederile STAS 1795-85. STAS 6054-77 măsurată la nivelul finit al terenului pânâ la generatoarea superioară a conductelor respectand cotele indicate in proiect.SC PROIECT SRL Extindere Gradinita TG.

ing.MURES sat Deaja. incercarea de etanseitate . Respectarea reglementărilor de apărare împotriva incendiilor.urmînd să fie reglementate prin dispoziţii de şantier însoţite în cazul cînd se consideră necesar şi de schiţe.echipament de protecţie şi intervenţie.Mures Beneficiar: FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA Conductele de apa rece si apa calda de consum vor fi supuse conform Normativului I9/94 la urmatoarele incercări : .98. PLANŞELE CARE GUVERNEAZĂ LUCRAREA Planşele de execuţie care guvernează realizarea lucrărilor prevăzute în prezentul proiect .dotări).lipire cu flacără. Aceste reglementări nu sînt exhaustive şi nici limitative.07.Mica.M.topire cu materiale izolante.-96 MĂSURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Aceste măsuri se regăsesc în “Instrucţiunile privind securitatea şi sănătatea în muncă şi apărare împotriva incendiilor” din prezenta documentaţie.P. Proiectul de execuţie fiind elaborat în fază proiect tehnic (PT) planşele elaborate pot fi utilizate direct în realizarea lucrărilor.775/22.precum şi să ţină cont de noile reglementări ce apar ulterior elaborării proiectului.topire plumb) se face instructajul personalului care realizează aceste operaţii având în vedere prevederile Normativului C 300 “Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata de execuţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora”.sînt prezentate în borderoul documentaţiei.jud. şi anume normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor din Ord. prescripţiile şi normele privind protecţia muncii N. incercarea de functionare Conductele interioare de canalizare vor fi supuse conform prevederilor Normativului I9/94 la urmatoarele incercari : .precum şi şantierului care asigură execuţia lucrărilor.SC PROIECT SRL Extindere Gradinita TG. Cu toate acestea se pot ivi. Klósz Bálint .unele elemente neprevăzute pentru a căror realizare nu se regăsesc soluţii de rezolvare în documentaţia elaborată.pe parcursul execuţiei. Proiectant. precum şi echiparea cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor sunt obligatorii la execuţia instalaţiilor Răspunderea pentru prevenirea şi stingerea incendiilor revine antreprenorului.I. Înainte de executarea unor operaţii cu foc deschis(sudură.Aceste situaţii vor fi tratate individual în execuţie pe măsura apariţiei acestora.G. incercarea de functionare La executia lucrarilor se vor respecta prevederile prescriptiilor privind protecţia contra incendiilor .com.constructorul şi investitorul fiind obligaţi să asigure toate măsurile necesare şi adecvate pentru prevenirea şi stingerea eventualelor incendii (panou PSI.M. incercarea de etanseitate la presiune .

Cămine pentru branşamente STAS 2308-1981 Alimentări cu apă . de etanşare din PVC -KA (in cladire)  Ţevi cu mufă şi cu garnit.Nr.Prescripţii fundamentale STAS 1795-1987 Canalizări interioare. Determinarea cantităţilor de apă de evacuare ce se evacuează prin sistemul de canalizare STAS 2448-1982 Canalizări .Mures Beneficiar: FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA CAIET DE SARCINI privind execuţia instalaţiilor tehnico – sanitare  GENERALITĂŢI o Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice pentru execuţia instalaţiilor interioare tehnico . Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale.Mica. 2. de etanşare din PVC-KG ( in incinta)  Camine de vizitare STAS 2884  Fitinguri uzinate din PVC  Garnituri de etanşare elastomerice  Piese de curăţire  Căciuli de ventilaţie  Piese speciale etanse pentru trecerea conductelor prin pereţi  Obiecte sanitare şi accesorii  Lavoare din porţelan sanitar  WC din porţelan cu rezervor montat pe vas sau la semiînălţime  Bideu  Cadă baie şi cadă duş  baterii inox  armături de serviciu inox  racorduri speciale pentru armăturile de serviciu  sifoane de pardoseală. această coordonare se va urmări pe întreg parcursul execuţiei. NORMATIVE ŞI PRESCRIPŢII DE REFERINŢĂ I9-1994 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor tehnico-sanitare I1-1980 Normativ pentru proiectarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din PVC neplastifiată C56-1985 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente IGSIC28/1976 Instrucţiuni pentru verificarea şi recepţia lucrărilor ascunse la construcţii şi instalaţiile aferente MS Ord. .MURES sat Deaja. o Executarea instalaţiilor sanitare se va face coordonat cu celelalte instalaţii.Cămine de vizitare STAS 6002-1988 Alimentări cu apă . Nr. S-au prevăzut următoarele materiale :  Pentru conductele de apă  Ţeavă din polipropilenă  Ţeavă din polietilena de inalta densitate  Ţeavă din oţel zincată  Tub de protecţie pentru ţevi  Robinete sferice  Supape unisens  Filtre de impurităţi  Pentru conductele de canalizare  Ţevi cu mufă şi cu garnit. MATERIALE FOLOSITE Materialele şi produsele folosite de executant trebuie să fie însoţite de agrement tehnic şi de certificate de calitate .sanitare din conducte din polietilena de inalta densitate .verificările şi încercările la care acestea se supun .117/1996 Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrări de instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzire P118-1999 Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor C300-1994 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora STAS 1478-1990 Instalaţii sanitare . o Cerinţele prezentului caiet de sarcini nu vor exonera antreprenorul de responsabilitatea de a realiza şi alte verificări.SC PROIECT SRL Extindere Gradinita TG.în care să fie cuprinse toate rezultatele. conform standardelor în vigoare.1957/1995 Norme de medicina muncii MMPS Ord. Capace şi rame pentru cămine de vizitare SREN 45014-2000 Criterii generale pentru declaraţia de conformitate a furnizorului 3.încercări.jud.precum şi alte activităţi pe care le consideră necesare pentru asigurarea calităţii materialelor şi a execuţiei. ţevi din polipropilenă şi din tuburi de scurgere din PVC respectiv polietilenă ignifugată. Prescripţii fundamentale STAS 1846-1990 Canalizare.com.

Montarea conductelor în interiorul clădirii Conductele vor fi montate după ce în prealabil s-a făcut trasarea lor.+400C. Echipamentele asupra cărora condiţiile atmosferice nu au practic influenţă nefavorabilă pe durata depozitării ( ţevi de oţel etc. Numai după realizarea acestui strat de siguranţă din nisip va fi împrăştiat pământul rezultat din săpătură in straturi de 20cm.3.035 ) Dn100mm .1.distanţa minimă dintre acestea şi cea mai apropiată îmbinare va fi de minim 3mm.MURES sat Deaja.min 0. pe sortimente şi dimensiuni.10-20mm mai mare decât diametrul exterior al ţevii.EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII SANITARE 4.SC PROIECT SRL Extindere Gradinita TG.materialele de izolaţii pot fi deteriorate de acţiunea directă a razelor solare . Depozitarea şi manipularea materialelor Păstrarea echipamentelor de instalaţii sanitare se face în spaţii de depozitare. piese avînd pe partea exterioară un înveliş cu material abraziv care să permită aderarea lor perfectă la zidăria străpunsă. acestea se depozitează sub şoproane sau în magazii în stive care să nu depăşească 0. VERIFICAREA ŞI RECEPŢIA INSTALAŢIILOR SANITARE Conductele de apa rece vor fi supuse conform Normativului I 9/94 la urmatoarele incercări :  încercarea de etanşeitate la presiune  încercarea de funcţionare Se vor trata cu atenţie deosebită conductele prevăzute cu elemente de mascare . Lăţimea şanţului va fi de 80cm.respectând cu stricteţe cotele si pantele indicate în proiect şi anume:  conductele de alimentare cu apă . Manipularea acestor materiale se va face cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii.001 )  pentru conductele de canalizare Dn32-50mm – 3. Susţinerea coloanelor din materiale plastice pentru scurgere se va realiza cu brăţări special concepute pentru susţinerea acestora. 4. Spaţiul rămas liber se va completa cu pâslă minerală. Ţevile din mase plastice..jud.5. dându-se o atenţie deosebită materialelor deformabile şi casante. La trecerea conductelor prin cămine ţevile din PVC se vor monta în piese speciale de trecere din PVC. Diametrul interior al tubului va fi cu cca. 4..standardelor respectiv agrementelor tehnice.conductele de apa rece si calda se vor izola astfel:  cu cochilii din poliuretan 20 mm grosime protejate cu folie de aluminiu 5. acestea se vor închide numai dacă proba a fost reuţită si nu s-au semnalat scăpări de apă şi pierderi de presiune.prundiş etc.Montarea conductelor în exteriorul clădirii În exterior . care au un strat din cauciuc pentru protejarea suprafeţei exterioare a ţevilor din dreptul susţinerilor. Executarea izolaţiilor Având în vedere si la conductele de apa rece posibilitatea apariţiei fenomenului de condensare pe suprafeţele reci a umidităţii din aer . Conductele de canalizare vor fi supuse conform prevederilor Normativului I9/94 la urmatoarele incercari : . La trecerea prin fundaţii şi pereţi exteriori se vor prevedea . Armăturile.75m înălţime. Verificarea materialelor Înaintea punerii în operă .Compactarea cu maiul mecanic usor este admis de la o distanta de 50cm de la generatoarea superioara a conductelor din PE si PVC-KG. Fundul şanţului va fi curăţat de pietre. conform proiectului. fixate sub mufele tuburilor.cu respectarea normelor specifice de tehnica securităţii muncii.1% ( i=0.02 ) La trecerea conductelor de orice fel prin pereţi şi planşee acestea se vor proteja cu un tub cu diametrul mai mare.Temperatura de depozitare recomandată este între +5.carton etc.5% ( i=0. din PVC sau metalic. eventualele defecţiuni se vor remedia sau se vor înlocui dacă este cazul. 4. piese avînd pe partea exterioară un înveliş cu material abraziv care să permită aderarea lor perfectă la zidăria străpunsă. Nu se depoziteză alte materiale peste materialele din mase plastice. 4. primul strat fiind compactat cu maiul de mana.toate echipamentele se vor supune unui control vizual pentru a constata dacă nu au suferit degradări de natură să le reducă starea tehnică şi calitativă . Se vor utiliza numai echipamente care corespund tehnic şi calitativ prevederilor proiectului.în plus.Mica. Fitingurile din mase plastice se vor depozita separat pe rafturi.2.4. Deasupra conductei pe o grosime de 30cm se va aşterne tot nisip foarte bine compactat cu maiul de mână.com.Mures Beneficiar: FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA 4. în condiţii care să asigure buna lor conservare. Nu se admite îmbinarea conductelor în manşoanele de protecţie.2% ( i=0. masuri de etanşare. Se vor respecta cu stricteţe cotele de montaj şi pantele indicate în proiect. )se vor depozita în aer liber pe platforme special amenajate în acest scop. şi se va aşterne un pat de nisip de grosimea de 15cm sub conductă. obiectele sanitare ceramice se păstrează în magazii închise.astfel încât tuburile să fie sprijinite pe toată lungimea lor. Ţevile din PVC se vor monta în piese speciale de trecere din PVC cu etanşare cu garnitură elastomerică. îngropat direct în pământ sub adancimea maxime de inghet (100cm). conductele din PE si PVC-KG se vor monta.

acestea se vor închide numai dacă proba a fost reuşită si nu s-au semnalat nereguli. nr.  Normativul pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente .SC PROIECT SRL Extindere Gradinita TG.Mures Beneficiar: FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA  incercarea de etanseitate  incercarea de functionare Se vor trata cu atenţie deosebită şi în acest caz conductele prevăzute cu elemente de mascare .Mica.com. precum şi a instrucţiunilor de montaj ale producătorilor.  Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora .MURES sat Deaja.jud.273/1994 . Indicativ C56 . Klósz Bálint . Recepţia lucrărilor de instalaţii sanitare se efectuează în conformitate cu prevederile Normativului I9-94 şi a reglementărilor privind calitatea şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente şi anume :  Legea calităţii 10/1995 . Întocmit ing. În vederea recepţiei se va urmări dacă executarea lucrărilor s-a făcut în conformitate cu prevederile din proiect . a reglementărilor tehnice privind execuţia lucrărilor aferente .

siguranţă în exploatare. se execută următoarea procedură: localizarea şi diagnosticarea corectă a defecţiunii. Perioada lucrărilor de mentenanţă se stabileşte în funcţie de constatările făcute cu ocazia verificărilor şi reviziilor în decursul exploatării şi de durata de viaţă normală a instalaţiei. Programul de verificări se întocmeşte pe baza prevederilor proiectului. cu scopul de a readuce instalaţia la parametrii proiectaţi sau superiori acestora (lucrări de modernizare). conducte sau echipamente care pot prezenta condiţii de apariţie a accidentelor sau avariilor). stabilirea unui procedeu de remediere. siguranţă la foc. igienă.). executarea lucrărilor de reparaţii. Revizia instalaţiei se face o dată pe an şi constă în verificarea următoarelor elemente: . pentru elementele susceptibile de defecţiuni.Mures Beneficiar: FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA INSTRUCŢIUNI privind urmărirea comportării în timp a instalaţiilor tehnico-sanitare GENERALITĂŢI Principalele acte normative care reglementează activitatea de urmărire a comportării în timp şi urmărirea curentă a stării tehnice a construcţiilor şi instalaţiilor sunt :  Legea calităţii 10/1995  Normativul P130-1999  HGR 261/1994 referitor la regulamentul privind asigurarea calităţii în construcţii Se vor avea în vedere şi prevederile referitoare la activitatea de urmărire a comportării în timp existente în documentele de calitate întocmite de producătorii/furnizorii materialelor folosite.Mica. este o componentă a activităţii de mentenanţă şi are ca scop cunoaşterea stării instalaţiei la un anumit moment. frecvenţa apariţiei defecţiunilor şi cheltuielile necesare pentru remedierea acestora. respectiv debitul de apă şi presiunea acesteia. în conformitate cu prevederile contractuale şi cu documentaţia tehnică de proiectare. care trebuie urmăriţi permanent pentru siguranţa în exploatare a instalaţiilor de alimentare cu apă şi pentru mentenanţa acestora. sunt: presiunea apei la consumatori şi în diferite puncte ale reţelei. şi constau în înlocuirea unor elemente din instalaţie.SC PROIECT SRL Extindere Gradinita TG. mărimea consumurilor de energie electrică şi termică. Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de alimentare cu apă cuprinde următoarele operaţii: Controlul şi verificarea instalaţiei. când investitorul certifică realizarea lucrărilor de către unitatea de execuţie. refacerea şi protecţia mediului. îmbinări. reparaţii repetate etc. protecţia împotriva zgomotului. şi a controlului vizual al existenţei diferitelor suspensii în apă). Controlul şi verificarea instalaţiei au un caracter permanent şi se fac pe baza unui program de către personalul de exploatare numit de beneficiarul obiectivului. Mentenanţa şi exploatarea instalaţiilor de alimentare cu apă încep după recepţia acestora. Revizia tehnică a instalaţiei. nivelul zgomotului în instalaţie. 10/1995) şi anume: rezistenţă şi stabilitate a instalaţiei. mărimea consumurilor de apă. Responsabilitatea exploatării instalaţiilor de alimentare cu apă din interiorul clădirii revine administratorului clădirii . în vederea luării unor măsuri pentru ca instalaţia să funcţioneze corect. avându-se în vedere gradul de uzură a elementelor instalaţiei şi consecinţele acesteia (pierderi de apă şi energie. izolaţia termică. Parametrii principali.MURES sat Deaja. Revizia instalaţiei se face periodic. stabilirea nivelului de competenţă (necesitatea unui specialist). verificarea filtrului de apă montat pe conducta de alimentare cu apă rece a boilerului controlul temperaturii apei la baterii trebuie să verifice că aceasta nu depăşeşte 45 0C. Pe întreaga durată de exploatare şi întreţinere a instalaţiei de alimentare cu apă. hidrofugă (împotriva infiltrărilor apei) şi economia de energie. sănătatea oamenilor. În momentul în care se semnalează o defecţiune a unei componente a instalaţiei interioare. controlul funcţionării bateriilor şi robinetelor montate pe obiecte sanitare.com. a instrucţiunilor de exploatare a echipamentelor şi a prezentului manual. Lucrări de întreţinere curente se fac pe baza constatărilor făcute la revizii sau preventiv. a mirosului. Exploatarea si intretinerea instalatiilor interioare de apa rece si calda de consum Controlul şi verificarea instalaţiilor interioare de apă se fac zilnic şi constau din: controlul vizual al eventualelor scăpări de apă (la conducte. robinete ). Lucrări de întreţinere curente (de înlocuire a unor piese. controlul calităţii apei (prin aprecierea gustului. calitatea apei la punctele de consum. trebuie asigurate cerinţele esenţiale de calitate (conform Legii nr.jud.

. La golirea instalaţiilor interioare de alimentare cu apă sau la spălarea unor tuburi sau elemente de canalizare. pentru echipamentele locale de preparat apă caldă. Reglarea temperaturii se face diferit.Mures Beneficiar: FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA controlul etanşeităţii instalaţiei. verificarea aspectului general al instalaţiei. Exploatarea si intretinerea instalatiilor de canalizare exterioare Controlul. Controlul şi verificarea acestor instalaţii se face zilnic şi constă în controlarea conductelor şi robinetelor de închidere. se verifică termoizolaţia. temperatura maximă a apelor evacuate la canalizare nu va depăşi 40 oC. manometre) verificarea instalaţiilor anexe (instalaţia de gaze. depistarea unor pierderi de apă pe la neetanşeităţi. se verifică aparatele de măsură (termometre. Revizia instalaţiei de preparat apă caldă se face anual şi constă în: revizia legăturilor echipamentului la apă rece şi caldă. pe la robinetele de închidere de pe traseele de alimentare cu apă. gunoaie pe receptorii de terasă. verificarea stării suprafeţelor serpentinei şi mantalei echipamentelor. sau prezenţa unor mirosuri neplăcute. astfel încât să se înlăture eventualele depuneri care altfel s-ar putea întări şi ar putea înfunda conductele de canalizare.MURES sat Deaja. depistarea unor anomalii în funcţionare. controlul depunerilor de frunze. verificarea şi reparaţiile corespunzătoare instalaţiei. verificarea etanşeităţii robinetelor şi bateriilor montate pe obiecte sanitare şi cu înlocuirea garniturilor. prin demontarea unor robinete de pe traseu şi controlul capetelor de conducte. precum şi a surselor de energia electrică pentru aparatele electrice de preparat apă caldă . verificarea gradului de corodare a conductelor. plafoane).SC PROIECT SRL Extindere Gradinita TG. Acolo unde există părţi din instalaţie care se utilizează foarte rar (în garaje. Apa caldă trebuie să ajungă în baterii cu o temperatură cuprinsă între 40 – 45oC. pornind de la obiectele sanitare către zona de ieşire a conductelor din clădire. Reţeaua de canalizare meteorică se revizuieşte anual sau după fiecare furtună violentă. În cazul în care acestea sunt blocate înseamnă că o cantitate mai ridicată de piatră (depuneri) s-a depus în aceste robinete. controlul. electrică etc.60oC. revizia se face conform cărţii tehnice a echipamentului respectiv.jud. controlul suporturilor de susţinere a conductelor. bolierelor electrice etc. care nu are proprietăţi de potabilitate. a aparatelor de preparare a apei calde menajere. în funcţie de tipul echipamentului de preparare a apei calde. cazanelor locale. consultând cartea tehnică a acestuia. spălarea şi curăţarea instalaţiei se face cu dispozitive adecvate. nu se lasă în contact furtunul de apă potabilă cu elementele reţelei de canalizare. depozite). sau local cu ajutorul preparatoarelor instantanee electrice de apă caldă. instalaţiile de alimentare cu apă nu se vor racorda niciodată la instalaţii de alimentare cu apă industrială. Exploatarea acestor echipamente presupune urmărirea următoarelor reglaje: reglaj termic al instalaţiei de preparare a apei calde (reglarea temperaturii). apa va fi reîmprospătată minim o dată pe lună (trebuie lăsată să curgă o perioadă scurtă). pentru a se evita infestarea apei potabile. Administratorul este responsabil cu respectarea acestor legislaţii. Controlul exterior al instalaţiilor de canalizare exterioare se face lunar şi constă în inspectarea traseului de suprafaţă a canalizării şi se verifică următoarele: existenţa unor tasări ale solului pe traseul canalelor. stabilite cu metode specifice.com.Mica. şi urmăreşte: calitatea apelor uzate. Exploatarea si intretinerea instalatiilor de preparare calda de consum Se recomandă prepararea centralizată a apei calde cu ajutorul boilerelor. verificarea şi revizia se realizează atât asupra elementelor exterioare (control exterior) cât şi în interiorul canalizării exterioare (control interior). ca reducerea debitelor de apă evacuate. respectiv controlul eventualelor pierderi de apă pe la îmbinările conductelor. controlul izolaţiei termice a conductelor de apă caldă. care pentru remediere trebuie demontate şi curăţate. starea căciulilor de protecţie a coloanelor de ventilare a canalizării.) Exploatarea si intretinerea instalatiilor de canalizare interioare Evacuarea apelor uzate din clădiri în reţelele exterioare (publice) se face respectând prevederile legale privind calitatea apei (NTPA 002). verificarea stării conductelor de ventilare a canalizării (să nu fie obturate). Revizia instalaţiei de canalizare se face periodic şi se referă la starea instalaţiei în ansamblu şi la calitatea apelor uzate evacuate. De aceea se recomandă ca temperatura apei în echipamentele de preparare să fie în intervalul 50 . polipropilenă). verificări ale sistemelor de prindere a colectoarelor şi coloanelor de elementele de construcţie pereţi. Recomandări tehnice suplimentare Pentru menţinerea calităţii apei. Instalaţia de canalizare se spală periodic (cel puţin anual). Pentru evitarea deteriorării conductelor de canalizare realizate din plastic (PVC. Controlul şi verificarea acestor instalaţii de canalizare interioare constau în: verificarea aspectului general al instalaţiei.

Beneficiarul va întocmi periodic referate privind rezultatul urmăririlor şi le va trimite pentru analiză şi decizie proiectantului.MURES sat Deaja.Mica. spălarea şi curăţarea instalaţiei se face cu dispozitive adecvate. în căminele de canalizare. depozitarea de materiale pe fundul căminelor şi gurilor de scurgere. şi presupune: controlul stării interiorului colectoarelor de canalizare. astfel încât să se înlăture eventualele depuneri care altfel s-ar putea întări şi înfunda colectoarele de canalizare. Întocmit ing. Instalaţia de canalizare exterioară se spală periodic (cel puţin anual).com. cu echipamente de inspecţie speciale. starea pereţilor şi treptelor de acces.Mures Beneficiar: FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA starea capacelor sau grătarelor căminelor de canalizare şi poziţia lor corectă în ramele lor de susţinere. Klósz Balint . Verificarea rezultatelor urmăririi comportării în timp Beneficiarul de dotaţie va valorifica operativ rezultatele urmăririi curente a instalaţiei prin luarea din timp a măsurilor de intreţinere şi reparaţie.SC PROIECT SRL Extindere Gradinita TG. existenţa de depuneri pe traseele conductelor orizontale de canalizare.jud. Controlul interior se face anual.

controlează şi conduc procesele de muncă. executantul va trebui să ia măsuri pe care le găseşte necesare în vederea asigurării securităţii muncii fără să contravină normelor în vigoare. Constructorul este obligat să instruiască angajaţii săi la locul de muncă şi să ţină seama de calificarea profesională.com. Normele generale. material şi penal în funcţie de gravitatea săvărşită. încât să poată folosi fără pericol agregatele.Mures Beneficiar: FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA INSTRUCŢIUNI privind securitatea si sanatatea in muncă şi apărarea împotriva incendiilor În timpul execuţiei se vor respecta Legea nr. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi toate normele şi normativele de securitatea şi sănătatea muncii în vigoare. sculele şi uneltele la locul de muncă unde este repartizat. cât şi cele specifice de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementări cu aplicabilitate naţională.307/2006. Klósz Balint . Obligaţia efectuării instructajului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi apărarea împotriva incendiilor. Respectarea conţinutului acestor reglementări nu absolvă agenţii economici de răspundere pentru prevederea. utilajele. loturilor şi punctelor de lucru sunt obligaţi să organizeze instructajele în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi apărarea împotriva incendiilor. de modul cum fiecare muncitor poate să-şi însuşească noţiunile din instructajul făcut. în conformitate cu reglementările în vigoare prin organizarea de cabinete de securitatea şi sănătatea în muncă. Proiectant ing.MURES sat Deaja. care cuprind prevederi minimum obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională în condiţii de securitate a muncii.şi paza contra incendiilor pe bază de prelucrare a capitolelor specifice în care este repartizat angajatul. insistând în special asupra accidentelor provenite din nerespectarea instructajului făcut în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi apărarea împotriva incendiilor. precum şi la ce situaţii se ajunge în cazul cănd s-ar produce un eventual accident de muncă sau incendiu. Legea privind apărarea împotriva incendiilor cât şi toate normele de apărare împotriva incendiilor în vigoare. la locul de muncă.319/2006. Conducătorii şantierelor. Prevederile tuturor normelor specifice se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională.SC PROIECT SRL Extindere Gradinita TG. Prevederile de mai sus sunt obligatorii.Mica.jud. indiferent de forma de organizare şi de proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează. dandu- se exemple concrete. stabilirea şi aplicarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii. respective Legea nr. instalaţiile. fără să aibă un caracter limitativ. o au cei care organizează. adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţiilor respective. pentru care răspund în faţa legilor disciplinar. Nu se va primi la lucru nici un angajat fără a avea instructajul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi apărarea împotriva incendiilor făcut şi însuşit.

.V... 4.M.4 se completează la data întocmirii actului prevăzut la coloana nr.. PROIECTANT..... 1. ... La recepţia obiectivului. stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor....R.V..în calitate de executant. reprezentat prin.. NOTAŢII UTILIZATE : P..jud.. VERIFICATOR ATESTAT. beneficiarul lucrării de investiţii E... Verificarea la punerea în funcţiune a instalatiilor tehnico-sanitare P.. ... data Nr....A.... .E.. CONSTRUCTOR... B..A B.PV. proces verbal de recepţie P..34..E.... de alimentare cu apă P.L......Mures FUNDATIA ROMA.. B.jud...... proces verbal B.R.. se verifică sau se recepţionează încheie..V.... Predarea amplasamentului ( instalaţii interioare ) P.. .Mica... Verificarea pozarii conductelor P.A B.. reprezentat prin .V.I) 0.. art.proces verbal lucrări ascunse P. 2.....L.....R... alin. nr. 7..L.. 2..L.) Coloana nr... . SC PROIECT SRL Tg... B.P..V..... reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcţii Antreprenorul general are obligaţia de a aduce la cunoştiinţa celorlalţi factori care participă la fazele de control / recepţie cu cel puţin 10 (zece) zile calendaristice înainte.în calitate de beneficiar. …………………………………………………………...... 5..... In conformitate cu legea nr.. Doc.. Cine (PVR. Recepţionarea lucrării P.E..Mica..A.E. participă calitativ..V.V.. 4... B.. 6. datele la care lucrăriile ajung în stadiile pentru care s-au prevăzut controlul în baza programului elaborat de proiectant. pentru care trebuiesc întocmite documente scrise PVLA) încheiat (B.... canale P. B....V....proiectantul lucrării de investiţii I. Mures .şi Lucrări ce se controlează.C...E.3. actului crt.. VIZA: INSPECTORAT ÎN CONSTRUCŢII ...... BENEFICIAR...executantul (contractantul) lucrării de investiţii P..V...MURES sat Deaja..... 1..R. Instrucţiunile Inspecţiei Calităţii Construcţiilor şi normativele tehnice în vigoare....E.. .. Verificarea la terminarea lucrărilor P..V.SC PROIECT SRL Extindere Gradinita TG.1002.. cond..E..în calitate de proiectant de specialitate ..com.... (H. Verificarea probei de presiune pt...care se Nr.3. 3. 3... Verificarea probei de etanşeitate pt....10/1995 (calitatea construcţiilor). un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea tehnică a construcţiei.R..P.E.......Mures Beneficiar: FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA PROGRAM PENTRU CONTROLUL LUCRĂRILOR la obiectivul de investiţii : Instalaţii sanitare la Extindere Gradinita in sat Deaja.....com......

com.jud.Mica.SC PROIECT SRL Extindere Gradinita TG.MURES sat Deaja.Mures Beneficiar: FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA Borderou instalatii sanitare PIESE SCRISE Memoriu tehnic privind instalatiile tehnico-sanitare Caiet de sarcini privind execuţia instalaţiilor tehnico-sanitare Instrucţiuni privind urmărirea comportării în timp a instalaţiilor tehnico-sanitare Instrucţiuni privind securitatea si sanatatea in munca si aparare impotriva incendiilor Program de control Antemasuratori Breviar de calcul PIESE DESENATE S/1-Plan de situatie-instalatii tehnico-sanitare S/2-Plan parter-instalatii tehnico-sanitare S/3-Schema verticala-instalatii tehnico-sanitare .

JUD.MURES sat Deaja.MICA.com.SC PROIECT SRL Extindere Gradinita TG.jud.MURES Beneficiar : FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA Proiectant general : SC PROIECT SRL 2016 .Mica.Mures Beneficiar: FUNDATIA ROMA-EDUCATION FUND ROMANIA INSTALATII TEHNICO-SANITARE EXTINDERE GRADINITA SAT DEAJ.COM.