You are on page 1of 197

СПЕЦИАЛИЗИРАН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА АГЕНЦИЯ

“MEDIA MONITOR”

Трета международна конференция

„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 - 2020.
Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в
подкрепа на строителния сектор“

20.07.2017
БНР, "Новини в 18:00" Новина Томислав Дончев призова строителните
предприемачи да търсят партньорство с консултанти
20.07.2017 23:28
БНР
ч.Новини
Вицепремиерът Томислав Дончев призова строителните предприемачи да търсят
партньорство с консултанти за усвояването на гарантирани европейски пари за
инфраструктура.
По думите има пари, но липсват качествени проекти.
Да събудим заспалите пари. Пари има. Противно на това, което мислите, аз продължавам
да твърдя, че имаме на разположение повече пари, отколкото добри проекти. Добрият
строител не се интересува от произхода на финансирането. Той строи. Колеги, обаче, вие
сте предприемачи. Търсете нови форми на партньорство с финансови институции, с
консултанти. Малка подсказка от моя страна - мислете в сферата на енергийната
ефективност и на водния сектор.
Вицепремиерът участва в конференция , организирана от строителния бранш и
посветена на кохезионната политика.
- Пред форума транспортният министър Ивайло Московски припомни, че България е
единствената в региона, в която се пресичат пет транспортни коридора. Той призова
Европейската инвестиционна банка да оформи единен финансов инструмент за
държавите от Западните Балкани за изграждането на приоритетния коридор номер 8:

Ако, да кажем, ние с Италия можем да ползваме оперативните си програми като членове
на ЕС, то останалите държави - Албания, Македония, не биха могли по най-прагматичен
начин. Обсъдихме с колегите да се конструира срещата, при която да се включи активно и
Европейска инвестиционна банка, за да може горе-долу в едно и също време да вървим в
реализацията на коридора.
Http://mediamonitor.bg/storage/Video/2017-07-20_BNR_Novini18h.mp3

Строител - стр. 1 - 21.07.2017 00:01 - Финансовите инструменти разкриват
възможности пред строителния бранш
Юрки Катайнен - зам.-председател на ЕК, бе специален гост на Третата
международна конференция, организирана от КСБ и Искра Михайлова, председател
на Комисията по регионално развитие на ЕП
Свилена Гражданска
Финансовите инструменти разкриват възможности пред строителния бранш. Около това
се обединиха участниците в Третата международна конференция
„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Тя бе организирана
от Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие на Европейския
парламент, Камарата на строителите в България (КСБ) и в. „Строител“.
Юрки Катайнен, зам.-председател на ЕК с ресор „Работни места, растеж, развитие и
конкурентоспособност“, и Вазил Худак, вицепрезидент на ЕИБ, бяха специални гости на
събитието.
„Публичните инвестиции са недостатъчни да покрият всички нужди на обществото, затова
е необходимо да мобилизираме и частните вложения. Финансирането от ЕС не трябва да
бъде самоцел, то трябва да се използва разумно“, заяви при откриването на форума зам.-
председателят на ЕК Катайнен. „Очакваме институциите активно да подпомогнат
ефективното изразходване на тези средства. По Европейския фонд за стратегически
инвестиции
(ЕФСИ) могат да се привлекат и други вложения в България“, подчерта той и допълни, че
ЕИБ ще разкрие местен офис в София от октомври. „Ако някой реши да използва
финансирането по ЕФСИ, може да говори директно с ЕИБ в столицата Ви“, каза той и
препоръча комбинирането на структурните фондове и ЕФСИ. „Работим и за опростяване
на процесите. Трябва да използваме наличните ресурси по най-добрия начин. ЕК е на
Ваше разположение, за да се възползвате максимално от възможностите на
инструментите“, акцентира Катайнен.
В събитието се включи и избраният за президент на FIEC Киетил Тонинг, встъпващ в
длъжност през 2018 г.
От българска страна във форума участваха вицепремиерът Томислав Дончев, Николай
Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, Ивайло Московски,
министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Лиляна Павлова,
министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., кметът на
Столичната община Йорданка Фандъкова.
Повече за форума четете в следващия брой на в. „Строител“
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpSWEdUAFd
QEwpLDgEOEFBFRF9bW1EaAhULXggSBwENBFNbXV0aXxYLBAIWVVVGWFMSDUsNBgIbU
gNECU0=
Стандарт - стр. 12; 13 - 20.07.2017 00:30 - Искра Михайлова, председател
на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент: Нужна
ни е стратегия за развитие след 2020 г.
Българският етнически модел може да е пример за Европа. Той обаче не е даденост
- трябва да бъде съхраняван и надграждан всеки ден
Екатерина Николова
- Госпожо Михайлова, какви са основните акценти на днешния форум и като цяло какви са
предизвикателствата пред кохезионната политика до 2020 г.?
- Кохезионната политика или политиката за сближаване е една от най-старите политики
на Европейския съюз, определена още с Хартата. В основния договор на Европейския
съюз е фиксирано, че в съюза трябва да има балансирано развитие на регионите и
Европейският съюз ще подпомага отделните региони, за да наваксат и да се изравни
развитието и качеството на живот в тях.
Сега обаче Европа изживява нов период. На първо място трябва да признаем, че
регионите не са станали много по-близки. Все така има региони с много бурно
икономическо развитие и като ноу-хау, и като технологии, и като научни и образователни
институти,и региони, които изостават. В това число и някои от регионите на България.
Така че различията между регионите не са заличени и необходимостта от политиката на
сближаване стои.
- Как Европа може да помогне чрез политиката си на сближаване на бедни и изоставащи
региони като Българския Северозапад?
- Това стои като въпрос на Европейския съюз. По същия начин стоят въпросите за най-
отдалечените райони на Финландия, които са слабо населени, за Сицилия, която
продължава да изостава, или за някои райони в Португалия, Испания, Гърция. Не са
уникални българските райони. Но, че нашият Северозападен район е най-на-зад в
класацията, това е факт. Необходимостта от тази политика продължава да стои. В
момента имаме сключени партньорски споразумения между всички страни членки на
Европейския съюз, имаме оперативни програми и те ще продължат да работят до 2020 г.
- Какво се случва обаче след 2020 г.?
- Първата тема е, да, разлика между регионите има и Европа трябва да продължава да
работи за сближаването - икономическо, социално, териториално. Но сега живеем във
време, което е по-различно дори от времето, когато последно са се договаряли
оперативните програми. Европа се сблъсква с предизвикателство като Брекзит.
Излизането на Великобритания от ЕС е много сложен процес, който ще се отрази на
политиката на сближаване. Дори само заради това, че средствата, които постъпват в ЕС
като вноски от страните-членки и се преразпределят чрез европейския бюджет, и
политиката на сближаване в това число, ще бъдат по-малко.
- С колко по-малко ще бъдат?
- Ние очакваме да намалеят с около 60 милиарда.
- Къде при преразпределението на бюджета намаляването на средствата ще се усети
най-силно?
- В общия бюджет на Европейския съюз има много пера. Но две са основни и вземат по
една трета от бюджета. Едното е политиката на сближаване - една трета от бюджета на
ЕС, и общата селскостопанска политика - малко повече от една трета. Всичко останало се
намества в последната трета. Тези две големи политики в момента са обект на най-голям
интерес, когато става дума за намаляване на рамката. Второ, в последните години се
сблъскахме с миграцията и бежанската вълна, която няма да намалее.
- Което пък предполага увеличаване на бюджета за сигурност.
- От една страна, на бюджета за сигурност на европейските граници. От друга -
увеличаване на бюджета за интегриране на тези хора, които вече са в Европа. Те не могат
завинаги да живеят в лагери и гета. Ако искаме сигурност на европейските граждани, тези
хора трябва да бъдат интегрирани в европейското общество. Което също предполага
разходи. След атентатите в Париж, в Брюксел, в Германия, в Лондон не можем да си
затваряме очите. Сигурността на европейските граждани е от първостепенно значение.
Това също изисква инвестиции. Но има и още една стъпка, към която тръгна Европейският
съюз. Г-жа Могерини предложи преди година и повече стратегия за ролята на
Европейския съюз като международен играч. Тя предложи инвестиции извън ЕС.
Инвестициите в Африка биха довели до създаване на работни места и повишаване на
стандарта там, което ще намали вълната от бежанци към Европа. Ние вече работим по
тази програма. Ето още едно перо. Всичко това натрупано поставя въпроса как ще се
развива политиката на сближаване в бъдеще. При необходимост да се мисли за
сигурността на гражданите, за интеграция на бежанците, за инвестиции в осигуряване на
границите на ЕС, страните членки донори, тези, които основно внасят в бюджета и
ползват по-малко, отколкото внасят, не са склонни да отделят пари, които ще бъдат
неясно как изразходвани. Цитирам. Трябва да се върнем към изходната позиция, когато
всяко евро има точно и ясно предназначение в бюджета на ЕС или това, за което
комисарят Йотингер говори - добавената стойност на инвестицията. Ако има добавена
стойност към инвестициите, ще има ефект.
- Какъв е вашият съвет към българските региони, в частност към Северозапада, който е
най-зле. Какво трябва да направят, за да получат европейско финансиране?
- До 2020 г. ние имаме оперативни програми, никой няма да ги пипне. Има една опасност -
да няма много сериозни плащания през 2019 и 2020 г. заради излизането на
Великобритания. Ако не се стигне до договорка да се платят всички вноски, тогава ще се
отвори дупка в бюджета за 2019 и 2020 г. И като знаем това, не трябва да допускаме
важните проекти да бъдат оставяни за последния момент 2019-2020 г.
- Какъв тип проекти визирате?
- Водните например. Те са още в предпроектно проучване. Големите проекти, които се
очакват като водната реформа, не са готови. Ние сме в средата на 2017 г. Ако оставим да
ги договаряме през 2019, разчитайки на правилото N+3, може да се окаже, че за тях няма
достатъчно финансиране. Второ - много важно е всеки регион в България и страната като
цяло да има своя стратегия за това какво ще правим след 2020 г. Ще строим магистрали
или ще инвестираме в образование, научни изследвания, в туризъм и атракции, или
всичкото заедно. Или ще определим за всеки регион приоритета и около него ще
обосновем важните проекти за този регион. Северозападния регион, вие го споменахте,
много е важен. Но там имаме проблеми с пътищата, с образованието, с работната ръка
като цяло. Била на срещи, хората казват: "Въвеждам технологии, няма кой да работи във
фирмата ми". Там можем да развиваме и туризъм, но като нямаме пътища и образовани
хора, как да го правим? Туризмът не е само хотели. Трябва да има някаква причина
хората да отидат на дадено място. Така че стратегията и вижданията какво ще правим
след 2020 г. са много важни. За да постигнем този елемент на добавената стойност.
Защото ще бъде трудно да защитим политиката на сближаване. По всяка вероятност ще
има намален бюджет, ще бъде трудно да разчитаме само на грантови схеми. Ще трябва
да тръгнем и в посока на икономически целесъобразни проекти, които биха накарали
частните инвеститори да се заинтересуват. Затова на днешния форум специално съм
поканила заместник-председателя на ЕК Юрки Катайнен, който отговаря за развитието,
заетостта и икономическият растеж в Европейския съюз. И който е защитник на
формулата да търсим повече възможности, да накараме и частния инвеститор да бъде
заинтересуван, да накараме банките, в които има много пари, да инвестират в публични
проекти като видят добавената стойност. Да накараме всички целенасочено да подкрепим
проект след проект, които да дават добавена стойност и ние да вървим напред, да
създаваме повече работни места. Това е задачата и на Северозападния регион. Не
изкуствено да се създават работни места - някой да направи цех и да не знае откъде ще
дойде материалът, как ще бъдат обучени работниците, какво и къде ще продава. Не.
Всичко трябва да е планирано на здрава икономическа основа. Това е моделът, който се
опитва да лансира Юрки Катайнен. Аз го уважавам изключително много за това. Бизнесът
в България трябва да го чуе. Особено Строителната камара, защото строителният бизнес
в България е структуроопределящ бранш. Той може да участва не само като изпълнител,
а като съинвеститор в целия процес на строителство в страната.
- От години се борите да разясните на българските компании ползата от финансови
инструменти като плана "Юнкер". Готов ли е българският бизнес за такива проекти?
- Ако погледнете резултатите от прилагането на финансови инструменти през миналата
финансова рамка до 2013 г., ще видите, че България е от страните, които добре прилагат
финансови инструменти. Ние сме използвали "Джесика", "Джереми", "Джаспър". Ние
използваме финансовите инструменти - в контекста на структурните фондове. Но аз
мисля, че има потенциал за повече. Дори заради това, че България има много
специфично място в нашия регион и бихме могли да използваме своето разположение и
границите със съседните държави, за да развиваме трансгранични проекти с финансови
инструменти. Убедена съм, че самият Катайнен ще го каже. Един проект, който включва
Гърция, България и Сърбия, е чиста проба проект с европейска добавена стойност.
Проект между Румъния, България и Гърция - също. За наша радост сме запазили до
голяма степен добрите си отношения със съседите. И имаме потенциала да ги
използваме за трансгранични проекти, които да дадат отражение за Европа. Това е тема,
която с интерес се слуша засега от бизнеса, но малки са стъпките, които се правят.
- Напоследък се говори, че има опасност да загубим европейски пари за строежа на
магистрала "Струма". Така ли е?
- Според договора за партньорство, ако България не се справи с проектирането и
началото на строителството в рамките на периода на изпълнение на оперативната
програма "Транспорт" по сегашното споразумение, да, ние ще загубим нари. Така е по
споразумението. Другият вариант е да ги пренасочим за нещо друго. Така е за всички
проекти.
Магистрала "Струма" е един от казусите, които сигурно ще влязат в учебниците, когато се
разглеждат европейски проекти. За съжаление баланса между защита на природата и
защита на икономическото развитие в България е нарушен. Ние противопоставяме едното
на другото. Което не е нормално. Не можем да сме радетели за това, че ще запазим
някакви парчета от България с девствена природа и абсолютно ще елиминираме
възможностите за икономическо развитие на хората, които живеят там. Не може.
Модерният подход при специалните зони по "Натура", природни и национални паркове е
да има ядро на парка. И зони в периферията, където се позволяват икономически
действия. Там трябва да живеят хора, нали. Не да оставим, както сме оставили Странджа
да се превърне в дива територия. Хубаво е за любителите на природата, но може ли
малка България да си позволи една част от нейната територия да бъде абсолютно
затворена, без никаква икономическа дейност, дори щадящо земеделие. Това не е
нормално. Балансът е намерен в много страни в Европа. И ние просто трябва да бъдем
достатъчно обективни тогава, когато представяме възможностите за магистрала "Струма".
Строителството на един тунел от 15 км изисква в поне 6 точки по дължината му да има
много сериозни строителни действия влизане и излизане на строителни машини, обходни
пътища за превоз и т.н. Защитаваме ли природата така? Запазваме ли
биоразнообразието? Едва ли. Един път го направихме с тунела в Илинден. Нито една
мечка сега не минава от там, нито една. За съжаление. А докато го строихме, ние
разрушихме всичко. А по всяка вероятност вариантите за обходни пътища са по-щадящи.
Аз вярвам на експертите, които представят no-щадящ модел, които се съобразяват със
сеизмичната картина в България, с находищата на различни химични елементи. И мисля,
че поразумният подход е всички да се съберем и да помислим кое е по-добре за
България. Да, трябва да пазим биоразнообразието, да, има такива зони по трасето на
магистралата. Въпросът е как най-добре, най-леко да ги засегнем, защото не може да не
ги засегнем напълно. Трябва да го направим, защото няма откъде да минем, за да
стигнем до Гърция. Няма откъде да мине европейският коридор. Минава от там и трябва
да го приемем. Това е моето мнение.
- За другите магистрали "Хемус", Бургас-Варна европейски пари може ли да се намерят?
- "Хемус" не влиза в приоритетите поне до 2020 г. на Европейския съюз. Това е един от
примерите, за които, ако е икономически целесъобразен този проект и има ясна формула
за стопанисване в бъдеще - тол такси, публично-частно партньорство, концесия, ако
сметките покажат, че излиза най-елементарната аритметика - инвестиции, използване и
печалба - тогава това може да бъде финансирано по плана "Юнкер". Може да бъде
финансирано с частни инвестиции, могат да се намерят инвеститори. Бургас-Варна е
същият случай.
- Екатерина Захариева каза, че в Брюксел никой не я пита за НДК - по повод скандалът с
разходването на средства за ремонта. Вас питат ли ви за НДК и как Европа гледа на това,
което се случва v нас?
- Не.
- Може ли този ремонт да бъде пречка за българското председателство?
- По всяка вероятност е проблем, защото трябва някъде да се случват съветите, трябва
да има зали. Не че това са единствените зали в София, но хубаво би било да се направи.
Не ме питат за НДК. Но пък мога да кажа, че колегите ми, председатели на комисии, бяха
много доволни от това, че са се срещнали с българския министър за
европредседателството Лиляна Павлова и са й разказали за плановете на комисиите,
какви досиета ще излязат по време на българското председателството, какви преговори
между Съвета и парламента ще има по време на нашето председателство.
Някои от тях са много важни, като енергийния пакет. Целият енергиен пакет ще бъде
приключен в парламента по предполагаемите графици някъде октомври-ноември. Което
означава, че от януари ще влезем в преговори. Комисията, съответната, в парламента,
България като председател на Съвета и Европейската комисия. За да бъде одобрен
законодателният енергиен пакет. Това е сериозна задача. Колегата Йежи Бузек беше
щастлив, че е имал възможност да се срещне с българския министър, че България знае
какви отговорности ще поеме. Хората се интересуват от това, което засяга работата им. А
другото си е наш проблем. България става председател - ами да си организира залата.
- По време на БГ председателството у нас ще има заседание на Комитета на регионите.
Как българските общини могат да се възползват от това?
- Първо, с участие. Комитетът на регионите е много важна структура, съгласувателна,
проучвателна, съветва много често и парламента, и Европейската комисия с много
отговорни задачи да представя местните регионални власти. В Комитета на регионите
има сериозна българска делегация. Много е важно тя да вземе активно участие в този
форум. И, разбира се, по време на форума да представим българските региони и местни
власти. Има и инициатива на вестник "Стандарт" за представянето на отделните общини.
Направени са вече много представителни филми за развитието на културно-
историческото наследство и туризма в общините. Защо да не ги покажем на колегите на
българските кметове, защо не намерим формата да има едно място по време на тази
среща, на което те да могат да видят българските общини, да се прожектират тези филми,
да има изложби на общините. Участниците във форума няма да имат възможност да
посетят всяка община в България. Но ако има такова представяне, могат да намерят
своите партньори и да видят къде са българските общини. За мен този форум е много
важен, за да се представят българските местни власти.
Те са достойни за партньори.
- По отношение на Балканите как Европа гледа на усилията на българския кабинет да се
превърнем в стълб както на икономическа, така и на добросъседска политика?
- В целия контекст на това, което говорих досега, всяко усилие за подобряване на
добросъседските отношения, за създаване на баланс и възможности за развитие на един
регион, естествено се приветства от Европейския съюз. Когато говорим за сигурността и
на българските, и на всички европейски граждани ние като външна граница на ЕС носим
специална отговорност. И тази отговорност трябва да бъде облечена в съответните
действия. Приемам, че усилията на българската държава са в тази посока. Ние имаме
роля - да стабилизираме региона, да гарантираме сигурност. Ние от една страна сме
външна граница, от друга страна сме в центъра на един регион, през който минават
бежанци, който е доказал, за съжаление във времето, че сам по себе си носи конфликти,
били те етнически или други, така че нашата роля е изключително важна. Неслучайно в
председателството ни е заложено като приоритет развитието на Западните Балкани.
- България е образец за етническа толерантност. Какво пречи българският етнически
модел да бъде основа за развитие на етническия модел на целите Балкани?
- Опитваме се да го направим. Ще кажа с огорчение: имам чувството, особено в
последните месеци, че в България се забрави, че етническият мир е в резултат на усилие,
на постоянна работа, на разработен модел, който не е еднократен акт. Той предполага
постоянно действие. Етническият мир, както и демокрацията, предполагат непрекъсната
работа, непрекъснати усилия.
- Те се направиха в последните 30 години.
- Ние го направихме. И да приемем сега, че е даденост и можем да си правим всичко
друго, просто защото тук си е така - не. Не е така. Ние трябва да се борим във всеки
момент да надграждаме и да доизграждаме етническия модел, да включваме колкото
може повече съседите си в него. И целите Западни Балкани. Аз съм убедена, че
етническият модел на България може да бъде модел, който да се вземе както в
Западните Балкани, така и в Европа. Ние имаме какво да кажем, ние имаме какво да
представим. Надявам, че ще намерим формите. Аз поне ще търся всякакви форми да
представяме този модел. Дали чрез неправителствени организации, дали чрез специални
срещи, повече разговори, форуми, всички, които са се заели с управлението на страната,
не трябва да забравят, че етническият мир и етническият модел не са даденост. Те не са
изградени еднократно и завинаги. Те трябва да бъдат съхранявани, развивани и да бъдат
включвани колкото се може повече хора в тях, защото те така живеят.
***
Искра Михайлова е председател на Комисията по регионално развитие в Европейския
парламент, евродепутат от ДПС и групата на Алианса на либералите и демократите за
Европа.
Днес тя организира заедно с Камарата на строителите в България Третата
международна конференция "Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014-
2020". По покана на г-жа Михайлова специално участие във форума ще вземе
вицепрезидентът на Европейската комисия с ресор "Работни места, растеж, развитие и
конкурентоспособност" Юрки Катайнен. В дискусията с бизнеса за бъдещето на
кохезионната политика и инвестициите в образование ще се включат още вицепремиерът
Томислав Дончев, министрите на регионалното развитие Николай Нанков, на транспорта -
Ивайло Московски, на БГ председателството - Лиляна Павлова, както и кметът на София
Йорданка фандъкова.
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpSWEdUAFd
QEwpLDgEOEFBFRF9bW1EaAhULXggSBwENA1dTVVcaXxYLBAIWVVVGWFMSDUsNBgIbU
gNECU0=
www.news.bg - България с най-много средства по фонда за стратегически
инвестици
20.07.2017 17:48
Новини
"България е една от държавите, които получава най-голям процент средства от
Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)." Това каза Юрки Катайнен,
заместник-председател на ЕК по време на Трета международна конференция :
"Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор".
Катайнен отбеляза, че към края на юни тази година постъпленията по линия на
ЕФСИ у нас са в размер на 1.1 млрд. евро. Той
посочи и че по линия на Кохезионния
фонд
са предвидени 18 млрд. евро за енергийна ефективност.
По думите на
Катайнен
предстои кохезионният фонд да инвестира 6 млрд. евро в България
по различни линии - транспорт, наука, образование, региони в растеж. Катайнен заяви, че
от есента на 2018 г. предстои Европейската инвестиционна банка ще организира свое
местно присъствие тук в София. Така, ако някой реши да използва финансиране по линия
на ЕФСИ ще може директно да отиде в офиса на Европейската инвестиционна банка в
София. Катайнен отбеляза, че това е най-голямата банка за развитие, по-голяма от
Световната банка.
По отношение на бъдещото председателство на България на Съвета на Европейския
съюз, Катайнен заяви, че то ще трябва даде тласък за подготовката на следващата
финансова рамка на ЕС. Катайнен прогнозира труден бюджет след Брекзит. Очакванията
му са за оформяне на дупка в европейския бюджет.
"Всичко около нас се променя, защо да не се промени и кохезионната политика", посочи
той и изтъкна, че това е предизвикателство, което изисква да бъдем иновативни и да
мислим по различен начин. Катайнен заяви, че няма такова нещо като европейски пари и
настоя, че това са парите на данъкоплатците. Освен това заместник-председателят на ЕК
настоя, че строителния бранш трябва да се реформира.
Катайнен отбеляза, че към края на юни по Плана Юнкер вече са ангажирани 2,9 млрд.
евро за нови инвестиции и очаква 430 малки и средни предприятия да се възползват от
него. По думите му конкурентоспособен строителен сектор ще донесе големи ползи за
икономиката ни.
Катайнен заяви и че следва да се работи за подобряване на енергийната ефективност у
нас. Така половината от потреблението на енергетика у нас отивало в домакинствата, а
енергийната бедност у нас била голям проблем. 60% от най-уязвимите домакинства
живеят на студено през зимата.
Свързват Божурище с влак или метро
Московски очаква в индустриалната зона да заработят около 30 хил. души
Евродепутатът от групата на Алианса на либералите и демократите в Европейския
парламент Искра Михайлова, която е и председател на комисията по регионална
политика в Европейския парламент заяви, че резултатите от дискусията се приемат
като мандат от българския строителен бранш.
Тя отбеляза, че на фона на предизвикателствата, които днес изживява европейският
проект - миграция, сигурност, климатични промени, недостиг на инвестиции и
възстановяването на икономиката трябва да съумеем да изградим гъвкав подход при
използването на средствата по линия на ЕС. Михайлова подчерта, че ЕП е взел решение
за продължаване на финансирането по линия на Европейския фонд за стратегически
инвестиции (ЕФСИ).
Михайлова визира още един документ, иницииран от колегата и Юрки Катайнен даващ
възможност за развитие на европейските региони и териториално сътрудничество
посредством ЕФСИ.
По време на форума стана ясно още, че 80% от заетите в строителния бранш у нас са
заети по проекти от обществени поръчки, финансирани от европейските структурни
фондове.
Вицепремиерът Томислав Дончев настоя, че за каквото и финансиране да се говори, най-
важното е то да следва определена цел. "Аз не знам нищо по-лошо от това да се харчат
или пилеят пари, ако ние не знаем каква е целта ни", коментира той. Той беше и
категоричен, че темата координация става все по-ключова и на европейско и на
национално ниво. По думите му е важно използването на инструментите за финансов
инженеринг да не е краткотрайна мода. По думите му голямата цел е да събудим спящите
пари. По думите му сега има повече пари отколкото добри проекти. Към представителите
на строителния сектор той се обърна с настояването да помислят за сферата на
енергийната ефективност и водния сектор.
https://news.bg/finance/balgariya-s-nay-mnogo-sredstva-po-fonda-za-strategicheski-
investitsi.html
www.1kam1.com - Нанков иска икономиката да се движи от „рециклирани
пари“
21.07.2017 09:00
Новини
Лина Георгиева
Финансовите инструменти ще позволят повече български градове да станат икономически
по-развити, социално по-привлекателни, с по-добра градска среда и условия за живот. Те
са
инструмент в глобалната политика за постигане на модерни, съвременни, устойчиви и
интелигентни градове. Това заяви министърът на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков на Третата международна конференция
„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 – 2020. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Тя се организира от
Камарата на строителите в България и вестник „Строител“ и е под патронажа на Искра
Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на Европейския
парламент.
Министър Нанков отбеляза, че
положителните ефекти от инструментите са видими за регионите и градовете. „Светът се
променя, изпълнен е с нови предизвикателства и във времето на бюджетни ограничения
от решаващо значение е да се използва пълният потенциал на всички фондове и на
финансовите инструменти по оперативните програми“, подчерта министър Нанков. Той
добави ,че финансовите инструменти са от ключово значение както за бизнеса, така и за
публичния сектор.
„Често се говори, че след приключване на сегашния програмен период финансирането от
ЕС ще се промени и ще премине от гранатово финансиране, където финансов ресурс се
дава безвъзмездно на публични организации , към финансови инструменти“, коментира
още Николай Нанков.
Според него поради тази причина от 2020 година все повече ще се говори за
„рециклирани пари“,т.е. средства, които се ползват повече от веднъж, на база
реинвестиции. „Тези средства ще продължават да движат икономиката доста по-дълго
отколкото безвъзмездна финансова помощ. Колкото по-бързо се научим да се
възползваме от тях толкова по-успешно ще се адаптираме към новите условия,
категоричен бе регионалният министър.
Той подчерта, че страната ни е натрупала положителен опит от реализирането на проекти
с висока добавена стойност, чрез финансови инструменти. Чрез инициативата „Джесика“
са реализирани инициативи за над 250 млн. лв. в градовете София, Пловдив, Русе,
Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен, където са изпълнени проекти в здравна,
образователна, социална, бизнес инфраструктура, нови общински пазари, паркове,
културни институции. От вложените инвестиции само 64 млн.лв. е била стойността на
безвъзмездната финансова помощ, а останалият ресурс е частен.
В рамките на настоящата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за
финансови инструменти е заложен ресурс в почти пет пъти по-голям размер, информира
министър Нанков.
Той съобщи, че до края на годината се очаква да започнат работа трите
фонда за градско развитие, от които по един за Северна и Южна България и един за
София, като част от големия фонд на фондовете. Ресурсът по линия на ОПРР е в размер
на 375 млн.лева. От тях ще бъдат финансирани проекти на общините и бизнеса, като ще
се толерира приоритетно публично-частните партньорства.
Пред журналисти след форума министър Нанков съобщи, че се обмисля от 1 януари
увеличаване на цената на еднодневните винетки за тежкотоварни автомобили, които в
момента са прекалено ниски – 21 лв. „Септември ще вземем политическо решение за
цената на еднодневните винетки за тежкотоварния трафик.
С обсъждането на бюджет 2018 година ще стане въпрос по темата. От АПИ готвят анализ
за еднодневните винетки, които се ползват най-много и се таксува преминаващият
транзитно тежкотоварен трафик“, обясни министърът. По думите му в момента цената на
таксите за леки автомобили е несъизмеримо висока на фона на винетките за
тежкотоварни автомобили.
Министър Нанков посочи, че с повечето приходи ще имаме възможност да построим и АМ
„Хемус“, скоростен път Ботевград-Видин, АМ Русе-Велико Търново, уширението на Бургас
– Слънчев бряг, тунел под Шипка . Сумата на тези проекти е 7 млрд. лв. Сега обаче с
бюджет от 300 млн.лв. се строи и ремонтира много по-малко, още повече, че 80 млн.лв. от
тези средства отиват за зимно поддържане.
http://1kam1.com/78044-2/
www.focus-news.net - България има какво да даде на бъдещия дебат за
кохезионната политика (ОБЗОР)
21.07.2017 05:10
Новини
София.
България има какво да даде на бъдещия дебат за кохезионната политика. Това стана
ясно от думите на министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018
Лиляна Павлова по време на третата международна конференция
„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“. При откриването на
конференцията министър Павлова отчете, че инструменти като „Джесика“ и „Джерами“ са
били реализирани добре в България. По думите и страната ни има какво да даде и да
предложи в бъдещия дебат за кохезионната политика за това как да съчетаваме
безвъзмездното с грантово финансиране именно за инфраструктура, където то е най-
необходимо. По думите и по време на председателството България ще има възможност
да даде заключения с ясни формулирани послания. Павлова посочи, че амбициозната
цел на страната ни е да излезе със заключения на Българското председателство, да даде
посока какви аргументи има за опростяването на политиките, за обвързването на
финансирането с финансовите инструменти и как предлага да се реализират тези
политики оттук нататък. По време на форума министърът на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков коментира, че след 2020 г. ще говорим за
„рециклирани пари“, които по думите му те ще продължават да движат икономиките по-
дълго от безвъзмездната финансова помощ. Министър Нанков посочи още, че в
настоящия програмен период ще има три фонда за градско развитие – за София, за
Северна и за Южна България. По думите му от тях ще бъдат финансирани проекти както
на общините, така и на бизнеса и ще се толерира и предефинират като приоритетни
публично-частните партньорства. Според Нанков това ще даде възможност на
българските градове да станат по-развити и социално по-привлекателни. Кметът на
Столична община Йорданка Фанъдоква поясни, че за градовете е изключително важно
кохезионната политика да продължи. Тя отчете, че в периода 2007- 2014 г. столицата е
реализирала проекти на обща стойност 3 млрд. лв, като 2 млрд. от тях са били
безвъзмездни евросредства. Конфернецията „Предизвикателствата пред кохезионната
политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на
строителния сектор“ бе организирана от Камарата на строителите в България и вестник
„Строител“ и бе под патронажа на Искра Михайлова – председател на Комисията по
регионално развитие на Европейския парламент. Сред участниците във форума бяха още
вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията Ивайло Московски, Юрки Катайнен - зам.-председател на ЕК с
ресор „Работни места, растеж, развитие и конкурентоспособност“, вицепрезидентът на
ЕИБ Вазил Худак, новоизбраният президент на FIEC Киетил Тонинг и други. Участниците
в международната конференция през тази година дискутираха перспективите и
предизвикателствата пред изпълнението на кохезионната политика на ЕС 2014 – 2020,
както и възможностите за финансиране на стратегически проекти след 2020 г.
Деница КИТАНОВА
© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е
задължително!
Tweet
http://www.focus-news.net/news/2017/07/21/2417847/balgariya-ima-kakvo-da-dade-na-
badeshtiya-debat-za-kohezionnata-politika-obzor.html

www.focus-news.net - България има какво да даде на бъдещия дебат за
кохезионната политика (ОБЗОР)
20.07.2017 22:05
Новини
София.
България има какво да даде на бъдещия дебат за кохезионната политика. Това стана
ясно от думите на министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018
Лиляна Павлова по време на третата международна конференция
„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“. При откриването на
конференцията министър Павлова отчете, че инструменти като „Джесика“ и „Джерами“ са
били реализирани добре в България. По думите и страната ни има какво да даде и да
предложи в бъдещия дебат за кохезионната политика за това как да съчетаваме
безвъзмездното с грантово финансиране именно за инфраструктура, където то е най-
необходимо. По думите и по време на председателството България ще има възможност
да даде заключения с ясни формулирани послания. Павлова посочи, че амбициозната
цел на страната ни е да излезе със заключения на Българското председателство, да даде
посока какви аргументи има за опростяването на политиките, за обвързването на
финансирането с финансовите инструменти и как предлага да се реализират тези
политики оттук нататък. По време на форума министърът на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков коментира, че след 2020 г. ще говорим за
„рециклирани пари“, които по думите му те ще продължават да движат икономиките по-
дълго от безвъзмездната финансова помощ. Министър Нанков посочи още, че в
настоящия програмен период ще има три фонда за градско развитие – за София, за
Северна и за Южна България. По думите му от тях ще бъдат финансирани проекти както
на общините, така и на бизнеса и ще се толерира и предефинират като приоритетни
публично-частните партньорства. Според Нанков това ще даде възможност на
българските градове да станат по-развити и социално по-привлекателни. Кметът на
Столична община Йорданка Фанъдоква поясни, че за градовете е изключително важно
кохезионната политика да продължи. Тя отчете, че в периода 2007- 2014 г. столицата е
реализирала проекти на обща стойност 3 млрд. лв, като 2 млрд. от тях са били
безвъзмездни евросредства. Конфернецията „Предизвикателствата пред кохезионната
политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на
строителния сектор“ бе организирана от Камарата на строителите в България и вестник
„Строител“ и бе под патронажа на Искра Михайлова – председател на Комисията по
регионално развитие на Европейския парламент. Сред участниците във форума бяха още
вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията Ивайло Московски, Юрки Катайнен - зам.-председател на ЕК с
ресор „Работни места, растеж, развитие и конкурентоспособност“, вицепрезидентът на
ЕИБ Вазил Худак, новоизбраният президент на FIEC Киетил Тонинг и други. Участниците
в международната конференция през тази година дискутираха перспективите и
предизвикателствата пред изпълнението на кохезионната политика на ЕС 2014 – 2020,
както и възможностите за финансиране на стратегически проекти след 2020 г.
Деница КИТАНОВА
© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е
задължително!
Tweet
http://www.focus-news.net/news/2017/07/20/2417794/balgariya-ima-kakvo-da-dade-na-
badeshtiya-debat-za-kohezionnata-politika-obzor.html
www.vestnikstroitel.bg - Финансовите инструменти разкриват
възможности пред строителния бранш
20.07.2017 19:20
Новини
Теодор Николов
Свилена Гражданска
Финансовите инструменти разкриват възможности пред строителния бранш. Около това
се обединиха участ­ниците в Третата международна конференция
„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 – 2020. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Тя бе организирана
от Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие на Европейския
парламент, Камарата на строителите в България (КСБ) и в. „Строител“.
Юрки Катайнен, зам.-председател на ЕК с ресор „Работни места, растеж, развитие и
конкурентоспособност“, и Вазил Худак, вицепрезидент на ЕИБ, бяха специални гости на
събитието.
„Публичните инвестиции са недостатъчни да покрият всички нужди на обществото, затова
е необходимо да мобилизираме и частните вложения. Финансирането от ЕС не трябва да
бъде самоцел, то трябва да се използва разумно“, заяви при откриването на форума зам.-
председателят на ЕК Катайнен.
„Очакваме институциите активно да подпомогнат ефективното изразходване на тези
средства. По Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) могат да се
привлекат и други вложения в България“, подчерта той и допълни, че ЕИБ ще разкрие
местен офис в София от октомври. „Ако някой реши да използва финансирането по
ЕФСИ, може да говори директно с ЕИБ в столицата Ви“, каза той и препоръча
комбинирането на структурните фондове и ЕФСИ.
„Работим и за опростяване на процесите. Трябва да използваме наличните ресурси по
най-добрия начин. ЕК е на Ваше разположение, за да се възползвате максимално от
възможнос­тите на инструментите“, акцентира Катайнен.
В събитието се включи и избраният за президент на FIEC Киетил Тонинг, встъпващ в
длъжност през 2018 г.
От българска страна във форума участваха вицепремиерът Томислав Дончев, Николай
Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, Ивайло Московски,
министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Лиляна Павлова,
министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., кметът на
Столичната община Йорданка Фандъкова.
Повече за форума четете в следващия брой на в. „Строител“
http://vestnikstroitel.bg/ksb/161080_finansovite-instrumenti-razkrivat-vzmozhnosti-pred-
stroitelniya-bransh/
www.vevesti.bg - Лиляна Павлова: Акцентираме върху кохезионната
политика и бюджета на Евросъюза след 2020 година
20.07.2017 18:53
Новини
Евгени Петров
Освен балансьор и неутрален председател на Съвета на Европейския съюз, страната ни
трябва да защити и националната си позиция, смята министърът по
европредседателството на България
Една от целите по време на председателството ни е да зададем възможна посока на
дебата за кохезионната политика и бюджета на Eвросъюза след 2020 година.
Това мнение изразих по време на Третата международна конференция
„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014-2020. Гъвкав европейски бюджет
и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“.
Това написа в профила си във Фейсбук министърът по българското европредседателство
Лиляна Павлова.
Форумът се организира по инициатива на председателя на Комисията по регионална
политика в Европейския парламент г-жа Искра Михайлова и Камарата на строителите в
България.
„Първите предложения на Европейската комисия по следващата Многогодишна
финансова рамка ще бъдат представени по време на Българското председателство –
първата половина на 2018 г. Важно е страната ни да излезе със заключения, аргументи за
опростяването на политиките, за обвързването на финансирането с финансовите
инструменти и предложения как тези политики да се реализират“, посочва Лиляна
Павлова и добавя:
„Темата е в наши ръце и от нас зависи да не бъдем просто присъстващи, а да зададем
формата и дневния ред, посланията, посоката и рамката им, за да могат те не само да
бъдат чути, но по тях да продължат своята работа и австрийското, и най-вече румънско
председателство. Посочих, че освен балансьор и неутрален председател на Съвета на
Европейския съюз, страната ни трябва да защити и националната си позиция. В началото
на месец юни 2018 г. България ще бъде домакин на Комитета на регионите, на който
именно ще се очертаят основните послания за бъдещето на кохезионната политика и
финансовите инструменти и как те могат да подкрепят строителния сектор.
Използвах форума да представя приетия през миналата седмица Първи проект на
програма на председателството с трите основни послания Консенсус,
Конкурентоспособност, Кохезия“, съобщи още Лиляна Павлова.
http://vevesti.bg/134328/lilyana-pavlova-aktsentirame-varhu-kohezionnata-politika-i-byudzheta-
na-evrosayuza-sled-2020-godina/
www.news.bg - Пет пъти повече средства за общините по ОП "Региони в
растеж"
20.07.2017 18:50
Новини
Общините имат в пъти по-голямо финансиране за развитие на градската си среда по ОП
"Региони в растеж".
Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков,
който участва в Третата международна конференция : "Предизвикателствата пред
кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти
в подкрепа на строителния сектор".
Нанков допълни, че трите фонда за градско развитие по ОП "Региони в растеж"
предвиждат пет пъти повече средства в размер на 370 млн. лв. за настоящия програмен
период.
България с най-много средства по фонда за стратегически инвестици
Предстои да инвестират 6 млрд. евро у нас по кохезионния фонд
Той
отбеляза още,
че всички виждат положителните ефекти за регионите и градовете от финансирането.
"Всички ние си даваме сметка, че светът се променя, във времето на бюджетни
ограничения", коментира Нанков и настоя да се използват всички фондове и финансовите
инструменти.
По думите му, след приключването на сегашния програмен период, ще се премине от
грантово финансиране към финансови инструменти и като цяло през 2020 г. ще говорим
все повече за така наречените "рециклирани пари". Нанков беше категоричен, че колкото
по-бързо се научим да се възползваме от тях, толкова по-успешно ще се адаптираме към
новите условия.
"Натрупахме опит, реализирахме проекти с висока добавена стойност", посочи Нанков.
Така по трите фонда за градско развитие, които са част от така наречения Фонд на
фондовете ще бъдат финансирани проекти както на общините, така и на бизнеса. С
нисколихвено кредитиране ще се даде възможност на българските градове да станат и
икономически по-развити и социално по-привлекателни.
Свързват Божурище с влак или метро
Московски очаква в индустриалната зона да заработят около 30 хил. души
Министърът на транспорта Ивайло Московски заяви, че трябва да се работи по проекти с
максимално висока добавена стойност. Той отбеляза, че само в България
се пресичат пет транспортни коридора. Московски открои темата за коридор номер 8. "Там
виждам ролята на ЕИБ, ако нещо бави този проект, то това е различните механизми за
финансиране, които имат държавите", обясни Московски.
Така докато България и Италия могат да ползват средства по оперативните програми, то
страни като Албания и Македония нямат тази възможност.
Столичният кмет Йорданка Фандъкова заяви, че за градовете е изключително важно
европейското финансиране. По думите и
София е добър пример за използването на европейските средства за подобряването
средата на живот на гражданите. Фандъкова добави, че
от 3 млрд. лв. европейско финансиране за Столична община, 2 млрд. лв. са били
предоставени безвъзмездно.
https://news.bg/finance/pet-pati-poveche-sredstva-za-obshtinite-po-op-regioni-v-rastezh.html
www.b2bmagazine.bg - Министър Нанков: След 2020 г. „рециклираните
пари“ ще движат икономиките по-дълго от безвъзмездната финансова
помощ
20.07.2017 18:34
Новини
klassa.bg – новини
Обмисля се повишаване на цената на дневните винетки за товарните автомобили – сега
са 21 лв.
Финансовите инструменти ще позволят повече български градове да станат икономически
по-развити, социално по-привлекателни, с по-добра градска среда и условия за живот. Те
са инструмент в глобалната политика за постигане на модерни, съвременни, устойчиви и
интелигентни градове. Това заяви министърът на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков на Третата международна конференция
„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 – 2020. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Тя се организира от
Камарата на строителите в България и вестник „Строител“ и е под патронажа на Искра
Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на Европейския
парламент.
Министър Нанков отбеляза, че положителните ефекти от инструментите са видими за
регионите и градовете. „Светът се променя, изпълнен е с нови предизвикателства и във
времето на бюджетни ограничения от решаващо значение е да се използва пълният
потенциал на всички фондове и на финансовите инструменти по оперативните програми“,
подчерта министър Нанков. Той добави ,че финансовите инструменти са от ключово
значение както за бизнеса, така и за публичния сектор. „Често се говори, че след
приключване на сегашния програмен период финансирането от ЕС ще се промени и ще
премине от гранатово финансиране, където финансов ресурс се дава безвъзмездно на
публични организации , към финансови инструменти“, коментира още Николай Нанков.
Според него поради тази причина от 2020 година все повече ще се говори за
„рециклирани пари“,т.е. средства, които се ползват повече от веднъж, на база
реинвестиции. „Тези средства ще продължават да движат икономиката доста по-дълго
отколкото безвъзмездна финансова помощ. Колкото по-бързо се научим да се
възползваме от тях толкова по-успешно ще се адаптираме към новите условия,
категоричен бе регионалният министър.
Той подчерта, че страната ни е натрупала положителен опит от реализирането на проекти
с висока добавена стойност, чрез финансови инструменти. Чрез инициативата „Джесика“
са реализирани инициативи за над 250 млн. лв. в градовете София, Пловдив, Русе,
Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен, където са изпълнени проекти в здравна,
образователна, социална, бизнес инфраструктура, нови общински пазари, паркове,
културни институции. От вложените инвестиции само 64 млн.лв. е била стойността на
безвъзмездната финансова помощ, а останалият ресурс е частен.
В рамките на настоящата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за
финансови инструменти е заложен ресурс в почти пет пъти по-голям размер, информира
министър Нанков. Той съобщи, че до края на годината се очаква да започнат работа трите
фонда за градско развитие, от които по един за Северна и Южна България и един за
София, като част от големия фонд на фондовете.
Ресурсът по линия на ОПРР е в размер на 375 млн.лева. От тях ще бъдат финансирани
проекти на общините и бизнеса, като ще се толерира приоритетно публично-частните
партньорства.
Пред журналисти след форума министър Нанков съобщи, че се обмисля от 1 януари
увеличаване на цената на еднодневните винетки за тежкотоварни автомобили, които в
момента са прекалено ниски – 21 лв. „Септември ще вземем политическо решение за
цената на еднодневните винетки за тежкотоварния трафик. С обсъждането на бюджет
2018 година ще стане въпрос по темата. От АПИ готвят анализ за еднодневните винетки,
които се ползват най-много и се таксува преминаващият транзитно тежкотоварен трафик“,
обясни министърът. По думите му в момента цената на таксите за леки автомобили е
несъизмеримо висока на фона на винетките за тежкотоварни автомобили. Тенденцията от
2014 г. до момента е леките автомобили да издържат пътния сектор, като анализите
сочат, че в момента 67% от приходите от винетки идват от леките автомобили. „Моето
мнение е, че цената на винетката за леки автомобили не трябва да се повишава, но за
товарните автомобили категорично трябва да има промяна. Тежкотоварният и транзитен
трафик трябва да плаща повече, защото руши повече инфраструктурата и замърсява
околната среда. Не по-малко от 10 000 транзитно преминаващи автомобили минават
дневно през страната ни“, подчерта Нанков. Той обясни, че най-справедливият модел за
заплащане на ползване на инфраструктурата ще е въвеждането на ТОЛ-системата и
електронните винетки. Според анализите най- консервативните прогнози сочат, че най-
минималните приходи, които се очакват след въвеждането на тази система, са 660 млн.
лв. годишно от товарния трафик и 200 млн.лв. от леки автомобили. Така очакваните
приходи през първата година от въвеждането на тол -системата са от 800 млн.лв. до 1
млрд. лв., обясни министър Нанков. По думите му само приходите от товарния трафик
биха се равнявали на 1.5 млн.лв. на ден, които в момента се губят. Министърът потвърди,
че се готви иск срещу фурмите, които обжалват процедурата за внедряване на тол-
системата. Ангажирани са независими одитори, които изготвят нужните изчисления.
„От обжалванията губим всички граждани, които пътуват всеки ден по пътищата. Едно е
да се поддържа републиканската пътна мрежа с 300 млн.лв., колкото получаваме сега,
друго е с 1 млрд лв., добави той.
Приходите ще бъдат съобразени с модела на тарифиране. Пътищата, които ще се
обхванат от системата ще станат ясни с решение на МС по предложение на МРРБ и АПИ.
Моделът за тарифиране ще се избере като се въведе тол-системата. Един от принципите
ще е заплащане за изминато разстояние и тонаж. Ще има възможност за различно
тарифиране на различните пътища, както и тарифиране според часа на преминаване и
пиковите дни и часове, какъвто е немският модел.
Министър Нанков посочи, че с повечето приходи ще имаме възможност да построим и АМ
„Хемус“, скоростен път Ботевград-Видин, АМ Русе-Велико Търново, уширението на Бургас
– Слънчев бряг, тунел под Шипка . Сумата на тези проекти е 7 млрд. лв. Сега обаче с
бюджет от 300 млн.лв. се строи и ремонтира много по-малко, още повече, че 80 млн.лв. от
тези средства отиват за зимно поддържане.
: klassa.bg – новини
http://b2bmagazine.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-
%d0%bd%d0%b0-
%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8/%d0%bc%d0
%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-
%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-
2020-%d0%b3-
%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0
%b8
www.3e-news.net - Томислав Дончев: Да събудим заспалите пари - тях ги
има
20.07.2017 18:31
Новини
Източник: eufunds.bg
„Не бива да забравяме голямата цел, освен социално-политическия ефект, трябва да
събудим заспалите пари, тях ги има, но важно е да ги събудим. Трябва да имаме и добри
проекти, защото бих си позволил да заявя, че имаме повече пари, отколкото добри
проекти”. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев в приветствието си на Третата
международна конференция „Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 -
2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния
сектор“, предаде репортер на БГНЕС.
В нея участие вземат министърът на регионалното развитие Николай Нанков, министърът
на транспорта Ивайло Московски, министърът за Българското председателство на Съвета
на ЕС 2018 Лиляна Павлова, кметът на София Йорданка Фандъкова, депутати,
представители на строителния брани, експерти и др. Гости и участници във форума са и
Юрки Катайнен, зам.председател на ЕК по заетост, растеж, инвестиции и
конкурентоспособност, Вазил Худак, зам.председател на Европейската инвестиционна
банка и др. Дискусията е съвместно организирана от Искра Михайлова, председател на
комисията по регионално развитие на ЕП и Камарата на строителите в България.
В приветственото си слово Искра Михайлова заяви, че всички свързани с инвестиции в
строителния бранш трябва да бъдат максимално информирани за общата европейска
политика. През юли пред ЕК бе представен за размисъл документът за бъдещите
финанси на ЕС, поставя се на дневен ред добавената стойност на всеки европейски
проект, възможностите за развитие и допълняемост на европейската структурна политика
-между частните и публичните инвестиции, подчерта Михайлова.
За нас, за строителния бранш, политиката на сближаване на ЕС остава от жизнено
значение, подчерта инж. Николай Станков, председател на Камарата на строителите в
България. За нас е изключително важна кохезионната политика, но вероятно ще настъпят
и промени, продължи той. Каквито и да са те, колегите ни в бранша трябва да бъдат
информирани и подготвени, за да сме с една крачка напред, смята Станков. Финансовите
инструменти ще продължат да са важни за нас, за строителния сектор, заради
недостатъчния публичен ресурс, но очакваме и опростяване на процедурите, за да могат
и по-малки фирми да участват в този процес, каза той.
Водени от препоръката, че трябва да гледаме настоящето и след това- в бъдещето, няма
да коментирам темата в нейния консумативен ракурс, посочи Томислав Дончев в
приветствието си. Преди този разговор трябва да си отговорим на редица ключови
въпроси- колко, къде, какво, как? Вредно е да се фокусираме върху числото на бюджета, а
в същото време водим разговор какво да финансираме и то в най-широки граници.
Териториалният обхват също не е добре фиксиран- стига се дори до Северна Африка.
Затова трябва да започнем от това каква цел имаме и нашата важна политическа задача
е да я дефинираме, каза Дончев. А тези цели би трябвало да са- по-висок растеж и
сигурност.
Да се рециклират средства е добре, но това трябва да има посока и да гоним социално-
политически ефект, продължи вицепремиерът. Необходима ни е точна координация,
правилно таргетиране - също. Работете повече с държавата, с повече партньори, с
повече експертиза, мислете в сферата на енергийния и водния сектор, препоръча накрая
на приветствието си Томислав Дончев на строителите.
Защо финансовите инструменти са от ключово значение за много браншове, започна с
въпрос приветствието си към участниците регионалният министър Николай Нанков. И
продължи: ние колкото по-бързо се научим да се ползваме от тези средства, толкова по-
добре ще се приспособим към новите условия. Реализираха се много инициативи в
различни сектори, а в рамките на настоящата програма „Региони в растеж” са заложени
крупни суми за финансиране на общините и на бизнеса. А предлаганото нисколихвено
финансиране със сигурност ще даде възможност на редица градове да подкрепят своите
програми за интелигентно развитие, заключи министър Нанков.
Трябва да се стремим да бъдем рационални и предвидими, за да извлечем максималните
възможности от бъдещия ресурс, който ще ни бъде предоставен, отбеляза транспортният
министър Ивайло Московски в приветствието си. А основното- да реализираме проекти с
висока добавена стойност. Има два приоритетни коридора на ЕК, но, оказва се, че
единствената държава в ЕС, пресичана от 5 коридора, е България и ние сме длъжни да ги
осигурим с адекватна инфраструктура, каза той. Последните 2 седмици е популярна
темата за Коридор № 8 и там активна роля има Европейската инвестиционна банка. И ако
нещо го спъва на този етап, то това са различните форми на финансиране в различните
страни, през които той минава. Трябва да има голяма среща , на която активно да се
включи ЕИБ, за да вървят синхронно процесите на неговото строителство.Обхватът на
проектите би могъл да бъде разширен с други, атрактивни дори за частни инвестиции, с
гарантирана по-висока добавена стойност, посочи министърът. Трябва да бъде намерен
оптимален баланс между публична полза и комерсиална страна, каза Московски.
България ще продължава да предлага атрактивни проекти за инвестиции, защото имаме
огромен потенциал, а строителният бранш разчита на него.
Като част от подготовката за бъдещето на кохезионната политика България набелязва
задачите, които ще отстоява и по време на нашето Председателство, заяви в
приветствието си министър Лиляна Павлова. По времена Председателството България
трябва да бъде балансьор, да бъде независима по време на разглеждането на всички
приоритетни политики на ЕС.Ние ще имаме и честта по наше време да започне дебата за
бъдещето на кохезионната политика, където трябва да защитим и националната
политика. Да, традиционните политики трябва да продължат, но и трябва да предложим
алтернатива на грантовото финансиране. Ще поставя българските приоритети за
Председателството, обобщени в три основни послания- консенсус, конкурентоспособност
и кохезия, припомни Павлова. Ние започваме да провеждаме форуми за обществено
обсъждане, за да формулираме добра национална позиция, каза тя. Ще са необходими
дебати за кохезионната политика, ние трябва да дадем заключение по време на нашето
Председателство с ясно формулирани послания. Нашата цел е да излезем със
заключение, за да дадем посока какви аргументи имаме за бъдещето, отбеляза Павлова.
Темата е в наши ръце и от нас зависи да зададем дневния ред, посланията и рамката, за
да продължат по тях своята работа следващите, които ще председателстват Съвета на
Европа. И след 2020 г. да има достатъчно ресурс, включително и за строителния бранш,
каза министърът.
Радвам се, че София е домакин на конференция за кохезионната политика, посочи в
приветствието си кметът на София Йорданка Фандъкова. В крайна сметка гражданите
трябва да видят какъв е ефектът от използването на европейските средства. За нас е
важно кохезионната политика да продължи, но да е по-гъвкава и обвързана с резултатите,
смята тя. Чрез приоритетите за развитие на София като зелен и екологично чист град ние
сме реализирали проекти на обща стойност 3 млрд.лв., посочи Фандъкова и даде примери
за построеното.
Следващият бюджет ще бъде много труден, но и по-сбит, заяви Юрки Катайнен, зам.-
председател на ЕК. Затова трябва да реформираме европейския бюджет и да мислим за
бъдещето, каза той. Това значи да реорганизираме своето ДНК, в този свят всичко се
променя, защо да не променим и кохезионната политика. Смятам, че тя ще бъде различна
през следващите 10 г., посочи Катайнен. Трябва да се отърсим от някои ненужни неща и
да създадем други видове ресурси, да разкрием нови, собствени ресурси. Има и друг вид
натиск- иновациите, миграцията, отбраната. Така че бюджетът ще бъде труден, но нека не
се депресираме от това обстоятелство и да мислим по нов начин. Освен това няма такова
нещо като европейски пари- това са пари , които идват от работниците , от служителите,
от работещите, от пенсионерите, от данъкоплатците, припомни Катайнен. Сега имаме
много време, за да оценим каква е добавената стойност, създавана от нашите граждани.
Но хората, които вземат решения са хората от националните правителства. Трябва да се
говори и с гражданите, които правят своите вноски в националните бюджети, препоръча
Катайнен. Още отсега трябва да започнем подготовката на следващата многонационална
рамка и да обясним защо в някои области се орязват средства, макар че европейските
средства ще продължат да играят своята роля в сектори като строителния, например,
смята той.
http://3e-
news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%8
2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-
%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC-
%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%8F%D1%85-%D0%B3%D0%B8-
%D0%B8%D0%BC%D0%B0_55629
www.bulgariautre.bg - Нанков: След 2020 г. „рециклираните пари“ ще
движат икономиките по-дълго от безвъзмездната финансова помощ
20.07.2017 18:10
Новини
Мила Иванова
Обмисля се повишаване на цената на дневните винетки за товарните автомобили – сега
са 21 лв. Финансовите инструменти ще позволят повече български градове да станат
икономически по-развити, социално по-привлекателни, с по-добра градска среда и
условия за живот. Те са
инструмент в глобалната политика за постигане на модерни, съвременни, устойчиви и
интелигентни градове. Това заяви министърът на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков на Третата международна конференция
„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Тя се организира от
Камарата на строителите в България и вестник „Строител“ и е под патронажа на Искра
Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на Европейския
парламент.
Министър Нанков отбеляза, че
положителните ефекти от инструментите са видими за регионите и градовете. „Светът се
променя, изпълнен е с нови предизвикателства и във времето на бюджетни ограничения
от решаващо значение е да се използва пълният потенциал на всички фондове и на
финансовите инструменти по оперативните програми“, подчерта министър Нанков. Той
добави ,че финансовите инструменти са от ключово значение както за бизнеса, така и за
публичния сектор.
„Често се говори, че след приключване на сегашния програмен период финансирането от
ЕС ще се промени и ще премине от гранатово финансиране, където финансов ресурс се
дава безвъзмездно на публични организации , към финансови инструменти“, коментира
още Николай Нанков.
Според него поради тази причина от 2020 година все повече ще се говори за
„рециклирани пари“,т.е. средства, които се ползват повече от веднъж, на база
реинвестиции. „Тези средства ще продължават да движат икономиката доста по-дълго
отколкото безвъзмездна финансова помощ. Колкото по-бързо се научим да се
възползваме от тях толкова по-успешно ще се адаптираме към новите условия,
категоричен бе регионалният министър.
Той подчерта, че страната ни е натрупала положителен опит от реализирането на проекти
с висока добавена стойност, чрез финансови инструменти. Чрез инициативата „Джесика“
са реализирани инициативи за над 250 млн. лв. в градовете София, Пловдив, Русе,
Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен, където са изпълнени проекти в здравна,
образователна, социална, бизнес инфраструктура, нови общински пазари, паркове,
културни институции. От вложените инвестиции само 64 млн.лв. е била стойността на
безвъзмездната финансова помощ, а останалият ресурс е частен.
В рамките на настоящата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за
финансови инструменти е заложен ресурс в почти пет пъти по-голям размер, информира
министър Нанков.
Той съобщи, че до края на годината се очаква да започнат работа трите
фонда за градско развитие, от които по един за Северна и Южна България и един за
София, като част от големия фонд на фондовете. Ресурсът по линия на ОПРР е в размер
на 375 млн.лева. От тях ще бъдат финансирани проекти на общините и бизнеса, като ще
се толерира приоритетно публично-частните партньорства.
Пред журналисти след форума министър Нанков съобщи, че се обмисля от 1 януари
увеличаване на цената на еднодневните винетки за тежкотоварни автомобили, които в
момента са прекалено ниски - 21 лв. „Септември ще вземем политическо решение за
цената на еднодневните винетки за тежкотоварния трафик.
С обсъждането на бюджет 2018 година ще стане въпрос по темата. От АПИ готвят анализ
за еднодневните винетки, които се ползват най-много и се таксува преминаващият
транзитно тежкотоварен трафик“, обясни министърът. По думите му в момента цената на
таксите за леки автомобили е несъизмеримо висока на фона на винетките за
тежкотоварни автомобили. Тенденцията от 2014 г. до момента е
леките автомобили да издържат пътния сектор, като анализите сочат, че в момента 67%
от приходите от винетки идват от леките автомобили. „Моето мнение е, че цената на
винетката за леки автомобили не трябва да се повишава, но за товарните автомобили
категорично трябва да има промяна. Тежкотоварният и транзитен трафик трябва да
плаща повече, защото руши повече инфраструктурата и замърсява околната среда. Не
по-малко от 10 000 транзитно преминаващи автомобили минават дневно през страната
ни“, подчерта Нанков.
Той обясни, че най-справедливият модел за заплащане на ползване на инфраструктурата
ще е въвеждането на ТОЛ-системата и електронните винетки.
Според анализите най- консервативните прогнози сочат, че най-минималните приходи,
които се очакват след въвеждането на тази система, са
660 млн. лв. годишно от товарния трафик и 200 млн.лв.
от леки автомобили. Така очакваните приходи през първата година от въвеждането на тол
-системата са от 800 млн.лв. до 1 млрд. лв., обясни министър Нанков. По думите му само
приходите от товарния трафик биха се равнявали на 1.5 млн.лв. на ден, които в момента
се губят. Министърът потвърди, че се готви иск срещу фурмите, които обжалват
процедурата за внедряване на тол- системата. Ангажирани са независими одитори, които
изготвят нужните изчисления.
„От обжалванията губим всички граждани, които пътуват всеки ден по пътищата. Едно е
да се поддържа републиканската пътна мрежа с 300 млн.лв., колкото получаваме сега,
друго е с 1 млрд лв., добави той.
Приходите ще бъдат съобразени с модела на тарифиране. Пътищата, които ще се
обхванат от системата ще станат ясни с решение на МС по предложение на МРРБ и АПИ.
Моделът за тарифиране ще се избере като се въведе тол-системата.
Един от принципите ще е заплащане за изминато разстояние и тонаж. Ще има
възможност за различно тарифиране на различните пътища, както и тарифиране според
часа на преминаване и пиковите дни и часове, какъвто е немският модел.
Министър Нанков посочи, че с повечето приходи ще имаме възможност да построим и АМ
„Хемус“, скоростен път Ботевград-Видин, АМ Русе-Велико Търново, уширението на Бургас
– Слънчев бряг, тунел под Шипка . Сумата на тези проекти е 7 млрд. лв. Сега обаче с
бюджет от 300 млн.лв. се строи и ремонтира много по-малко, още повече, че 80 млн.лв. от
тези средства отиват за зимно поддържане.
http://www.bulgaria.utre.bg/2017/07/20/443335-
nankov_sled_2020_g_retsikliranite_pari_shte_dvizhat_ikonomikite_po_dulgo_ot_bezvuzmezdna
ta_finansova_pomosht
www.banker.bg - Скоро "рециклираните пари" ще движат икономиките
по-дълго от безвъзмездната финансова помощ
20.07.2017 17:58
Новини
Финансовите инструменти ще позволят повече български градове да станат икономически
по-развити, социално по-привлекателни, с по-добра градска среда и условия за живот. Те
са
инструмент в глобалната политика за постигане на модерни, съвременни, устойчиви и
интелигентни градове. Това заяви министърът на регионалното развитие Николай Нанков
на Третата международна конференция „Предизвикателствата пред кохезионната
политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на
строителния сектор“. Тя се организира от Камарата на строителите в България и вестник
„Строител“ и е под патронажа на Искра Михайлова – председател на Комисията по
регионално развитие на Европейския парламент.
Нанков отбеляза, че
положителните ефекти от инструментите са видими за регионите и градовете.
„Светът се променя, изпълнен е с нови предизвикателства и във времето на бюджетни
ограничения от решаващо значение е да се използва пълният потенциал на всички
фондове и на финансовите инструменти по оперативните програми“, подчерта министър
Нанков. Той добави ,че финансовите инструменти са от ключово значение както за
бизнеса, така и за публичния сектор.
„Често се говори, че след приключване на сегашния програмен период финансирането от
ЕС ще се промени и ще премине от гранатово финансиране, където финансов ресурс се
дава безвъзмездно на публични организации , към финансови инструменти“, коментира
още Николай Нанков.
Според него поради тази причина от 2020 година все повече ще се говори за
„рециклирани пари“,т.е. средства, които се ползват повече от веднъж, на база
реинвестиции. „Тези средства ще продължават да движат икономиката доста по-дълго
отколкото безвъзмездна финансова помощ. Колкото по-бързо се научим да се
възползваме от тях толкова по-успешно ще се адаптираме към новите условия,
категоричен бе регионалният министър.
Той подчерта, че страната ни е натрупала положителен опит от реализирането на проекти
с висока добавена стойност, чрез финансови инструменти. Чрез инициативата „Джесика“
са реализирани инициативи за над 250 млн. лв. в градовете София, Пловдив, Русе,
Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен, където са изпълнени проекти в здравна,
образователна, социална, бизнес инфраструктура, нови общински пазари, паркове,
културни институции. От вложените инвестиции само 64 млн.лв. е била стойността на
безвъзмездната финансова помощ, а останалият ресурс е частен.
В рамките на настоящата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за
финансови инструменти е заложен ресурс в почти пет пъти по-голям размер, информира
министър Нанков.
Той съобщи, че до края на годината се очаква да започнат работа трите
фонда за градско развитие, от които по един за Северна и Южна България и един за
София, като част от големия фонд на фондовете. Ресурсът по линия на ОПРР е в размер
на 375 млн.лева. От тях ще бъдат финансирани проекти на общините и бизнеса, като ще
се толерира приоритетно публично-частните партньорства.
http://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/skoro-recikliranite-pari-shte-dvijat-ikonomikite-po-
dulgo-ot-bezvuzmezdnata-finansova-pomosht
www.publics.bg - МРРБ обмисля поскъпване на еднодневните винетки за
тежкотоварни автомобили от 2018 г.
20.07.2017 17:36
Новини
publics.bg
МРРБ обмисля поскъпване на еднодневните винетки за тежкотоварни автомобили от 2018
г.
В момента 67% от приходите от винетки идват от леките автомобили.
Обмисля се от 1 януари увеличаване на цената на еднодневните винетки за тежкотоварни
автомобили, които в момента са прекалено ниски - 21 лв. Това съобщи пред журналисти
министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който взе
участие в Третата международна конференция „Предизвикателствата пред
кохезионната политика 2014 – 2020.
„Септември ще вземем политическо решение за цената на еднодневните винетки за
тежкотоварния трафик.
С обсъждането на бюджет 2018 година ще стане въпрос по темата. От АПИ готвят анализ
за еднодневните винетки, които се ползват най-много и се таксува преминаващият
транзитно тежкотоварен трафик“, обясни министърът. По думите му в момента цената на
таксите за леки автомобили е несъизмеримо висока на фона на винетките за
тежкотоварни автомобили. Тенденцията от 2014 г. до момента е
леките автомобили да издържат пътния сектор, като анализите сочат, че в момента 67%
от приходите от винетки идват от леките автомобили. „Моето мнение е, че цената на
винетката за леки автомобили не трябва да се повишава, но за товарните автомобили
категорично трябва да има промяна. Тежкотоварният и транзитен трафик трябва да
плаща повече, защото руши повече инфраструктурата и замърсява околната среда. Не
по-малко от 10 000 транзитно преминаващи автомобили минават дневно през страната
ни“, подчерта Нанков.
Той обясни, че най-справедливият модел за заплащане на ползване на инфраструктурата
ще е въвеждането на ТОЛ-системата и електронните винетки.
Според анализите най-консервативните прогнози сочат, че най-минималните приходи,
които се очакват след въвеждането на тази система, с
660 млн. лв. годишно от товарния трафик и 200 млн.лв.
от леки автомобили. Така очакваните приходи през първата година от въвеждането на тол
-системата са от 800 млн.лв. до 1 млрд. лв., обясни министър Нанков. По думите му само
приходите от товарния трафик биха се равнявали на 1.5 млн. лв. на ден, които в момента
се губят. Министърът потвърди, че се готви иск срещу фирмите, които обжалват
процедурата за внедряване на тол- системата. Ангажирани са независими одитори, които
изготвят нужните изчисления.
„От обжалванията губим всички граждани, които пътуват всеки ден по пътищата. Едно е
да се поддържа републиканската пътна мрежа с 300 млн.лв., колкото получаваме сега,
друго е с 1 млрд лв., добави той.
Приходите ще бъдат съобразени с модела на тарифиране. Пътищата, които ще се
обхванат от системата ще станат ясни с решение на МС по предложение на МРРБ и АПИ.
Моделът за тарифиране ще се избере като се въведе тол-системата.
Един от принципите ще е заплащане за изминато разстояние и тонаж. Ще има
възможност за различно тарифиране на различните пътища, както и тарифиране според
часа на преминаване и пиковите дни и часове, какъвто е немският модел.
Министър Нанков посочи, че с повечето приходи ще имаме възможност да построим и АМ
„Хемус“, скоростен път Ботевград-Видин, АМ Русе-Велико Търново, уширението на Бургас
– Слънчев бряг, тунел под Шипка . Сумата на тези проекти е 7 млрд. лв. Сега обаче с
бюджет от 300 млн.лв. се строи и ремонтира много по-малко, още повече, че 80 млн.лв. от
тези средства отиват за зимно поддържане.
Министърът на транспорта Ивайло Московски, който също взе участие в конференцията
съобщи, че започват разговори с Министерството на икономиката за изграждане на
интермодален терминал в индустриална зона „Божурище“. „Водят се срещи на експертно
ниво между ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ и „Национална
Компания Индустриални Зони“ ЕАД за обсъждане на проекта в детайли“, допълни
министърът.
В индустриална зона „Божурище“ се предвижда да бъдат генерирани над 30 000 работни
места в следващите няколко години, което е още една предпоставка за изграждане на
подобен тип съоръжение, посочи министърът. Той допълни, че се обсъжда още свързване
на зоната с метро или градска железница, като двете министерства имат готовност да
работят и в тази посока. „Планираме със средства от ОП „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ да направим предпроектно проучване и технически проект за терминала,
а след това ще търсим подходящи форми за финансиране на строителството“, обясни
Московски.
Другият обсъждан съвместен проект с Министерството на икономиката е изграждането на
интермодален терминал във Видин. Той също е доказано целесъобразен проект, тъй като
крайдунавският град разполага с изградена индустриална зона.
По отношение на дълговете на Български държавни железници, министърът посочи, че
следващата седмица ще се проведе среща с кредиторите по облигационния заем.
Плановете са до края на следващата година всички задължения да бъдат погасени.
http://www.publics.bg/bg/news/16680/
www.bnr.bg - Националният етнографски музей набира още средства за
образователен център
20.07.2017 17:11
Новини
Дарителската кампания за образователен център на Националния етнографски музей
продължава.
Всеки, който има отношение към образованието може да изпрати SMS на номер 17 777 с
текст "DMS MUZEI". Това съобщи пред журналисти Петър Кърджилов, завеждащ "Връзки с
обществеността".
Кърджилов обясни, че до този момент е набрана сумата от 32 247 лв., от които 20 хил. лв.
са от собствени средства. Чрез DMS кампанията обаче са получени само 561 лв. Макар
да са успели да намалят необходимата сума за ремонт, обзавеждане и оборудване - от
100 000 на 78 000 лв., нужни са реално 33 хил. лв. С тях трябва да се закупи
обзавеждането на трите нови помещения, в които ще бъде разположен образователният
център.
Повече за проекта - чуйте от репортажа на Даниела Бенишева.
Този четвъртък в рубриката на Радио София и Zavedenia.bg "От кухнята на заведенията" с
Николай Коев говорихме за спецификата на тайладската кухня, на която в София може да
се насладите в ресторант "Royal Thai". Ако решите да опитате тайландски специалитети,
не пропускайте ястието "пад тай", което представлява нудълс, т.е. оризови спагети,
които..
Днес се провежда третата международна конференция на тема „Предизвикателствата
пред кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови
инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Участие в обсъждането взеха
вицепремиерът Томислав Дончев, министър на регионалното развитие и
благоустройството, Николай Нанков, както и..
Днес, в деня на Свети пророк Илия, празнува столичният район "Илинден". В 18:00 часа
ще бъдат
поднесени венци и цветя пред паметника на загиналите във въстанието през 1903 г., а 30
минути по-късно ще започне и празничният концерт на лятната сцена в парка "Света
Троица". В него ще участват известни фолклорни и поп изпълнители и танцьори...
Започна класацията „Новатори в образованието“ 2017, която има за цел да привлече
общественото внимание към позитивната промяна в българското образование. Амбицията
на организаторите е тази година да бъдат представени добрите примери на личностите,
проектите и инициативите с най-голям принос към въвеждането на нови обучителни
методи и технологични..
В „Ритъмът на лятото“ очаквайте: Не пропускайте рубриката „От кухнята на заведенията“
с гост Николай Коев, който и ще ни заведе на едно от приятните места за хапване в
София. Можете да спечелите вкусна награда, ако ни слушате внимателно! След 15:00
часа ще чуем как ще бъде отбелязан празникът на столичния район "Илинден“.
Служителите на ГД „Пожарна..
http://bnr.bg/sofia/post/100854881/nacionalniat-etnografski-muzei-nabira-oshte-sredstva-za-
obrazovatelen-centar

www.vestnikstroitel.bg - Министър Николай Нанков: След 2020 г.
„рециклираните пари“ ще движат икономиките по-дълго от
безвъзмездната финансова помощ
20.07.2017 17:07
Новини
Вестник Строител
Финансовите инструменти ще позволят повече български градове да станат икономически
по-развити, социално по-привлекателни, с по-добра градска среда и условия за живот. Те
са
инструмент в глобалната политика за постигане на модерни, съвременни, устойчиви и
интелигентни градове. Това заяви министърът на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков на Третата международна конференция
„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 – 2020. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Тя се организира от
Камарата на строителите в България и вестник „Строител“ и е под патронажа на Искра
Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на Европейския
парламент.
Министър Нанков отбеляза, че
положителните ефекти от инструментите са видими за регионите и градовете. „Светът се
променя, изпълнен е с нови предизвикателства и във времето на бюджетни ограничения
от решаващо значение е да се използва пълният потенциал на всички фондове и на
финансовите инструменти по оперативните програми“, подчерта министър Нанков. Той
добави ,че финансовите инструменти са от ключово значение както за бизнеса, така и за
публичния сектор.
„Често се говори, че след приключване на сегашния програмен период финансирането от
ЕС ще се промени и ще премине от гранатово финансиране, където финансов ресурс се
дава безвъзмездно на публични организации , към финансови инструменти“, коментира
още Николай Нанков.
Според него поради тази причина от 2020 година все повече ще се говори за
„рециклирани пари“,т.е. средства, които се ползват повече от веднъж, на база
реинвестиции. „Тези средства ще продължават да движат икономиката доста по-дълго
отколкото безвъзмездна финансова помощ. Колкото по-бързо се научим да се
възползваме от тях толкова по-успешно ще се адаптираме към новите условия,
категоричен бе регионалният министър.
Той подчерта, че страната ни е натрупала положителен опит от реализирането на проекти
с висока добавена стойност, чрез финансови инструменти. Чрез инициативата „Джесика“
са реализирани инициативи за над 250 млн. лв. в градовете София, Пловдив, Русе,
Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен, където са изпълнени проекти в здравна,
образователна, социална, бизнес инфраструктура, нови общински пазари, паркове,
културни институции. От вложените инвестиции само 64 млн.лв. е била стойността на
безвъзмездната финансова помощ, а останалият ресурс е частен.
В рамките на настоящата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за
финансови инструменти е заложен ресурс в почти пет пъти по-голям размер, информира
министър Нанков.
Той съобщи, че до края на годината се очаква да започнат работа трите
фонда за градско развитие, от които по един за Северна и Южна България и един за
София, като част от големия фонд на фондовете. Ресурсът по линия на ОПРР е в размер
на 375 млн.лева. От тях ще бъдат финансирани проекти на общините и бизнеса, като ще
се толерира приоритетно публично-частните партньорства.
Пред журналисти след форума министър Нанков съобщи, че се обмисля от 1 януари
увеличаване на цената на еднодневните винетки за тежкотоварни автомобили, които в
момента са прекалено ниски – 21 лв. „Септември ще вземем политическо решение за
цената на еднодневните винетки за тежкотоварния трафик.
С обсъждането на бюджет 2018 година ще стане въпрос по темата. От АПИ готвят анализ
за еднодневните винетки, които се ползват най-много и се таксува преминаващият
транзитно тежкотоварен трафик“, обясни министърът. По думите му в момента цената на
таксите за леки автомобили е несъизмеримо висока на фона на винетките за
тежкотоварни автомобили. Тенденцията от 2014 г. до момента е
леките автомобили да издържат пътния сектор, като анализите сочат, че в момента 67%
от приходите от винетки идват от леките автомобили. „Моето мнение е, че цената на
винетката за леки автомобили не трябва да се повишава, но за товарните автомобили
категорично трябва да има промяна. Тежкотоварният и транзитен трафик трябва да
плаща повече, защото руши повече инфраструктурата и замърсява околната среда. Не
по-малко от 10 000 транзитно преминаващи автомобили минават дневно през страната
ни“, подчерта Нанков.
Той обясни, че най-справедливият модел за заплащане на ползване на инфраструктурата
ще е въвеждането на ТОЛ-системата и електронните винетки.
Според анализите най- консервативните прогнози сочат, че най-минималните приходи,
които се очакват след въвеждането на тази система, са
660 млн. лв. годишно от товарния трафик и 200 млн.лв.
от леки автомобили. Така очакваните приходи през първата година от въвеждането на тол
-системата са от 800 млн.лв. до 1 млрд. лв., обясни министър Нанков. По думите му само
приходите от товарния трафик биха се равнявали на 1.5 млн.лв. на ден, които в момента
се губят. Министърът потвърди, че се готви иск срещу фурмите, които обжалват
процедурата за внедряване на тол- системата. Ангажирани са независими одитори, които
изготвят нужните изчисления.
„От обжалванията губим всички граждани, които пътуват всеки ден по пътищата. Едно е
да се поддържа републиканската пътна мрежа с 300 млн.лв., колкото получаваме сега,
друго е с 1 млрд лв., добави той.
Приходите ще бъдат съобразени с модела на тарифиране. Пътищата, които ще се
обхванат от системата ще станат ясни с решение на МС по предложение на МРРБ и АПИ.
Моделът за тарифиране ще се избере като се въведе тол-системата.
Един от принципите ще е заплащане за изминато разстояние и тонаж. Ще има
възможност за различно тарифиране на различните пътища, както и тарифиране според
часа на преминаване и пиковите дни и часове, какъвто е немският модел.
Министър Нанков посочи, че с повечето приходи ще имаме възможност да построим и АМ
„Хемус“, скоростен път Ботевград-Видин, АМ Русе-Велико Търново, уширението на Бургас
– Слънчев бряг, тунел под Шипка . Сумата на тези проекти е 7 млрд. лв. Сега обаче с
бюджет от 300 млн.лв. се строи и ремонтира много по-малко, още повече, че 80 млн.лв. от
тези средства отиват за зимно поддържане.
http://vestnikstroitel.bg/news/161044_ministr-nikolaj-nankov-sled-2020-g-recikliranite-pari-sche-
dvizhat-ikonomikite-po-dlgo-ot-bezvzmezdnata-finansova-pomosch/
www.bnr.bg - Тайландска кухня - за любителите на морски дарове
20.07.2017 16:53
Новини
Дарителската кампания за образователен център на Националния етнографски музей
продължава. Всеки, който има отношение към образованието може да изпрати SMS на
номер 17 777 с текст "DMS MUZEI". Това съобщи пред журналисти Петър Кърджилов,
завеждащ "Връзки с обществеността". Кърджилов обясни, че до този момент е набрана
сумата от 32 247 лв., от..
Днес се провежда третата международна конференция на тема „Предизвикателствата
пред кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови
инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Участие в обсъждането взеха
вицепремиерът Томислав Дончев, министър на регионалното развитие и
благоустройството, Николай Нанков, както и..
Днес, в деня на Свети пророк Илия, празнува столичният район "Илинден". В 18:00 часа
ще бъдат
поднесени венци и цветя пред паметника на загиналите във въстанието през 1903 г., а 30
минути по-късно ще започне и празничният концерт на лятната сцена в парка "Света
Троица". В него ще участват известни фолклорни и поп изпълнители и танцьори...
Започна класацията „Новатори в образованието“ 2017, която има за цел да привлече
общественото внимание към позитивната промяна в българското образование. Амбицията
на организаторите е тази година да бъдат представени добрите примери на личностите,
проектите и инициативите с най-голям принос към въвеждането на нови обучителни
методи и технологични..
В „Ритъмът на лятото“ очаквайте: Не пропускайте рубриката „От кухнята на заведенията“
с гост Николай Коев, който и ще ни заведе на едно от приятните места за хапване в
София. Можете да спечелите вкусна награда, ако ни слушате внимателно! След 15:00
часа ще чуем как ще бъде отбелязан празникът на столичния район "Илинден“.
Служителите на ГД „Пожарна..
http://bnr.bg/sofia/post/100854871/tailandska-kuhna-za-lubitelite-na-morski-darove

www.klassa.bg - Министър Нанков: След 2020 г. „рециклираните пари“ ще
движат икономиките по-дълго от безвъзмездната финансова помощ
20.07.2017 16:46
Новини
klassa.bg
Финансовите инструменти ще позволят повече български градове да станат икономически
по-развити, социално по-привлекателни, с по-добра градска среда и условия за живот. Те
са
инструмент в глобалната политика за постигане на модерни, съвременни, устойчиви и
интелигентни градове. Това заяви министърът на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков на Третата международна конференция
„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Тя се организира от
Камарата на строителите в България и вестник „Строител“ и е под патронажа на Искра
Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на Европейския
парламент.
Министър Нанков отбеляза, че
положителните ефекти от инструментите са видими за регионите и градовете. „Светът се
променя, изпълнен е с нови предизвикателства и във времето на бюджетни ограничения
от решаващо значение е да се използва пълният потенциал на всички фондове и на
финансовите инструменти по оперативните програми“, подчерта министър Нанков. Той
добави ,че финансовите инструменти са от ключово значение както за бизнеса, така и за
публичния сектор.
„Често се говори, че след приключване на сегашния програмен период финансирането от
ЕС ще се промени и ще премине от гранатово финансиране, където финансов ресурс се
дава безвъзмездно на публични организации , към финансови инструменти“, коментира
още Николай Нанков.
Той подчерта, че страната ни е натрупала положителен опит от реализирането на проекти
с висока добавена стойност, чрез финансови инструменти. Чрез инициативата „Джесика“
са реализирани инициативи за над 250 млн. лв. в градовете София, Пловдив, Русе,
Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен, където са изпълнени проекти в здравна,
образователна, социална, бизнес инфраструктура, нови общински пазари, паркове,
културни институции. От вложените инвестиции само 64 млн.лв. е била стойността на
безвъзмездната финансова помощ, а останалият ресурс е частен.
Ресурсът по линия на ОПРР е в размер на 375 млн.лева. От тях ще бъдат финансирани
проекти на общините и бизнеса, като ще се толерира приоритетно публично-частните
партньорства.
Пред журналисти след форума министър Нанков съобщи, че се обмисля от 1 януари
увеличаване на цената на еднодневните винетки за тежкотоварни автомобили, които в
момента са прекалено ниски - 21 лв. „Септември ще вземем политическо решение за
цената на еднодневните винетки за тежкотоварния трафик.
С обсъждането на бюджет 2018 година ще стане въпрос по темата. От АПИ готвят анализ
за еднодневните винетки, които се ползват най-много и се таксува преминаващият
транзитно тежкотоварен трафик“, обясни министърът. По думите му в момента цената на
таксите за леки автомобили е несъизмеримо висока на фона на винетките за
тежкотоварни автомобили. Тенденцията от 2014 г. до момента е
леките автомобили да издържат пътния сектор, като анализите сочат, че в момента 67%
от приходите от винетки идват от леките автомобили. „Моето мнение е, че цената на
винетката за леки автомобили не трябва да се повишава, но за товарните автомобили
категорично трябва да има промяна. Тежкотоварният и транзитен трафик трябва да
плаща повече, защото руши повече инфраструктурата и замърсява околната среда. Не
по-малко от 10 000 транзитно преминаващи автомобили минават дневно през страната
ни“, подчерта Нанков.
Той обясни, че най-справедливият модел за заплащане на ползване на инфраструктурата
ще е въвеждането на ТОЛ-системата и електронните винетки.
Според анализите най- консервативните прогнози сочат, че най-минималните приходи,
които се очакват след въвеждането на тази система, са
660 млн. лв. годишно от товарния трафик и 200 млн.лв.
от леки автомобили. Така очакваните приходи през първата година от въвеждането на тол
-системата са от 800 млн.лв. до 1 млрд. лв., обясни министър Нанков. По думите му само
приходите от товарния трафик биха се равнявали на 1.5 млн.лв. на ден, които в момента
се губят. Министърът потвърди, че се готви иск срещу фурмите, които обжалват
процедурата за внедряване на тол- системата. Ангажирани са независими одитори, които
изготвят нужните изчисления.
Приходите ще бъдат съобразени с модела на тарифиране. Пътищата, които ще се
обхванат от системата ще станат ясни с решение на МС по предложение на МРРБ и АПИ.
Моделът за тарифиране ще се избере като се въведе тол-системата.
Един от принципите ще е заплащане за изминато разстояние и тонаж. Ще има
възможност за различно тарифиране на различните пътища, както и тарифиране според
часа на преминаване и пиковите дни и часове, какъвто е немският модел.
Министър Нанков посочи, че с повечето приходи ще имаме възможност да построим и АМ
„Хемус“, скоростен път Ботевград-Видин, АМ Русе-Велико Търново, уширението на Бургас
– Слънчев бряг, тунел под Шипка . Сумата на тези проекти е 7 млрд. лв. Сега обаче с
бюджет от 300 млн.лв. се строи и ремонтира много по-малко, още повече, че 80 млн.лв. от
тези средства отиват за зимно поддържане.
http://www.klassa.bg/News/Read/article/280854_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8
1%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A+
%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4+2020+%D0%B3.+%E2%80%9E%D1%80%D0%B5%D1
%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D
0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%E2%80%9C+%D1%89%D0%B5+%D0%B4%D0
%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%82+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%
D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE-
%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B5%D0
%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D
1%82%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2
%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89
www.alfarss.net - Обмисля се повишаване на цената на дневните винетки
за товарните автомобили
20.07.2017 16:37
Новини
Финансовите инструменти ще позволят повече български градове да станат икономически
по-развити, социално по-привлекателни, с по-добра градска среда и условия за живот. Те
са
инструмент в глобалната политика за постигане на модерни, съвременни, устойчиви и
интелигентни градове. Това заяви министърът на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков на Третата международна конференция
„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Тя се организира от
Камарата на строителите в България и вестник „Строител“ и е под патронажа на Искра
Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на Европейския
парламент. Министър Нанков отбеляза, че
положителните ефекти от инструментите са видими за регионите и градовете. „Светът се
променя, изпълнен е с нови предизвикателства и във времето на бюджетни ограничения
от решаващо значение е да се използва пълният потенциал на всички фондове и на
финансовите инструменти по оперативните програми“, подчерта министър Нанков. Той
добави ,че финансовите инструменти са от ключово значение както за бизнеса, така и за
публичния сектор
http://alfarss.net/1500556500.html
www.24chasa.bg - Павлова: По време на председателството акцент ще е
дебата за кохезионната политика
20.07.2017 16:25
Новини
24 часа онлайн
министърът за българското председателство в ЕС Лиляна Павлова. Снимка: Архив
Една от целите по време на председателството ни е да зададем възможна посока на
дебата за кохезионната политика и бюджета на Eвросъюза след 2020 година, написа във
Фейсбук министърът за българското председателство в ЕС Лиляна Павлова.
Това мнение изразих по време на Третата международна конференция
"Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014-2020. Гъвкав европейски бюджет
и финансови инструменти вподкрепа на строителния сектор“. Форумът се организира по
инициатива на председателя на Комисията по регионална политика в Европейския
парламент г-жа Искра Михайлова и Камарата на строителите в България.
Първите предложения на Европейската комисия по следващата Многогодишна финансова
рамка ще бъдат представени по време на Българското председателство – първата
половина на 2018 г. Важно е страната ни да излезе със заключения, аргументи за
опростяването на политиките, за обвързването на финансирането с финансовите
инструменти и предложения как тези политики да се реализират. Темата е в наши ръце и
от нас зависи да не бъдем просто присъстващи, а да зададем формата и дневния ред,
посланията, посоката и рамката им, за да могат те не само да бъдат чути, но по тях да
продължат своята работа и австрийското, и най-вече румънско председателство.
Посочих, че освен балансьор и неутрален председател на Съвета на Европейския съюз,
страната ни трябва да защитии националната си позиция. В началото на месец юни 2018
г. България ще бъде домакин на Комитета на регионите, на който именно ще се очертаят
основните послания за бъдещето на кохезионната политика и финансовите инструменти и
как те могат да подкрепят строителния сектор.
Използвах форума да представя приетия през миналата седмица Първи проект на
програма на председателството с трите основни послания Консенсус,
Конкурентоспособност, Кохезия, завърши тя.
https://www.24chasa.bg/novini/article/6347441
www.cross.bg - Обмисля се повишаване на цената на дневните винетки за
товарните автомобили
20.07.2017 16:15
Новини
Агенция КРОСС
/КРОСС/ Финансовите инструменти ще позволят повече български градове да станат
икономически по-развити, социално по-привлекателни, с по-добра градска среда и
условия за живот. Те са
инструмент в глобалната политика за постигане на модерни, съвременни, устойчиви и
интелигентни градове. Това заяви министърът на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков на Третата международна конференция
„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Тя се организира от
Камарата на строителите в България и вестник „Строител“ и е под патронажа на Искра
Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на Европейския
парламент.
Министър Нанков отбеляза, че
положителните ефекти от инструментите са видими за регионите и градовете. „Светът се
променя, изпълнен е с нови предизвикателства и във времето на бюджетни ограничения
от решаващо значение е да се използва пълният потенциал на всички фондове и на
финансовите инструменти по оперативните програми“, подчерта министър Нанков. Той
добави ,че финансовите инструменти са от ключово значение както за бизнеса, така и за
публичния сектор.
„Често се говори, че след приключване на сегашния програмен период финансирането от
ЕС ще се промени и ще премине от гранатово финансиране, където финансов ресурс се
дава безвъзмездно на публични организации , към финансови инструменти“, коментира
още Николай Нанков.
Според него поради тази причина от 2020 година все повече ще се говори за
„рециклирани пари“,т.е. средства, които се ползват повече от веднъж, на база
реинвестиции. „Тези средства ще продължават да движат икономиката доста по-дълго
отколкото безвъзмездна финансова помощ. Колкото по-бързо се научим да се
възползваме от тях толкова по-успешно ще се адаптираме към новите условия,
категоричен бе регионалният министър.
Той подчерта, че страната ни е натрупала положителен опит от реализирането на проекти
с висока добавена стойност, чрез финансови инструменти. Чрез инициативата „Джесика“
са реализирани инициативи за над 250 млн. лв. в градовете София, Пловдив, Русе,
Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен, където са изпълнени проекти в здравна,
образователна, социална, бизнес инфраструктура, нови общински пазари, паркове,
културни институции. От вложените инвестиции само 64 млн.лв. е била стойността на
безвъзмездната финансова помощ, а останалият ресурс е частен.
В рамките на настоящата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за
финансови инструменти е заложен ресурс в почти пет пъти по-голям размер, информира
министър Нанков.
Той съобщи, че до края на годината се очаква да започнат работа трите
фонда за градско развитие, от които по един за Северна и Южна България и един за
София, като част от големия фонд на фондовете. Ресурсът по линия на ОПРР е в размер
на 375 млн.лева. От тях ще бъдат финансиран проекти на общините и бизнеса, като ще се
толерира приоритетно публично-частните партньорства.
Пред журналисти след форума министър Нанков съобщи, че се обмисля от 1 януари
увеличаване на цената на еднодневните винетки за тежкотоварни автомобили, които в
момента са прекалено ниски - 21 лв. „Септември ще вземем политическо решение за
цената на еднодневните винетки за тежкотоварния трафик.
С обсъждането на бюджет 2018 година ще стане въпрос по темата. От АПИ готвят анализ
за еднодневните винетки, които се ползват най-много и се таксува преминаващият
транзитно тежкотоварен трафик“, обясни министърът.
По думите му в момента цената на таксите за леки автомобили е несъизмеримо висока на
фона на винетките за тежкотоварни автомобили. Тенденцията от 2014 г. до момента е
леките автомобили да издържат пътния сектор, като анализите сочат, че в момента 67%
от приходите от винетки идват от леките автомобили. „Моето мнение е, че цената на
винетката за леки автомобили не трябва да се повишава, но за товарните автомобили
категорично трябва да има промяна. Тежкотоварният и транзитен трафик трябва да
плаща повече, защото руши повече инфраструктурата и замърсява околната среда. Не
по-малко от 10 000 транзитно преминаващи автомобили минават дневно през страната
ни“, подчерта Нанков.
Той обясни, че най-справедливият модел за заплащане на ползване на инфраструктурата
ще е въвеждането на ТОЛ-системата и електронните винетки.
Според анализите най- консервативните прогнози сочат, че най-минималните приходи,
които се очакват след въвеждането на тази система, са
660 млн. лв. годишно от товарния трафик и 200 млн.лв.
от леки автомобили. Така очакваните приходи през първата година от въвеждането на тол
-системата са от 800 млн.лв. до 1 млрд. лв., обясни министър Нанков. По думите му само
приходите от товарния трафик биха се равнявали на 1.5 млн.лв. на ден, които в момента
се губят. Министърът потвърди, че се готви иск срещу фурмите, които обжалват
процедурата за внедряване на тол- системата. Ангажирани са независими одитори, които
изготвят нужните изчисления.
„От обжалванията губим всички граждани, които пътуват всеки ден по пътищата. Едно е
да се поддържа републиканската пътна мрежа с 300 млн.лв., колкото получаваме сега,
друго е с 1 млрд лв., добави той.
Приходите ще бъдат съобразени с модела на тарифиране. Пътищата, които ще се
обхванат от системата ще станат ясни с решение на МС по предложение на МРРБ и АПИ.
Моделът за тарифиране ще се избере като се въведе тол-системата.
Един от принципите ще е заплащане за изминато разстояние и тонаж. Ще има
възможност за различно тарифиране на различните пътища, както и тарифиране според
часа на преминаване и пиковите дни и часове, какъвто е немският модел.
Министър Нанков посочи, че с повечето приходи ще имаме възможност да построим и АМ
„Хемус“, скоростен път Ботевград-Видин, АМ Русе-Велико Търново, уширението на Бургас
– Слънчев бряг, тунел под Шипка . Сумата на тези проекти е 7 млрд. лв. Сега обаче с
бюджет от 300 млн.лв. се строи и ремонтира много по-малко, още повече, че 80 млн.лв. от
тези средства отиват за зимно поддържане.
реклама
http://www.cross.bg/avtomobili-nankov-mlnlv-1549686.html
www.vestnikstroitel.bg - Инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ:
Кохезионната политика ще се промени
20.07.2017 15:40
Новини
Свилена Гражданска
Кохезионната политика ще се промени. Чухме, че се търсят начини тя да е по-гъвкава.
Разбрахме за предизвикателствата пред ЕК и ЕС. Това заяви инж. Николай Станков,
председател на УС на КСБ, при закриване на Третата международна конференция
„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 – 2020. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Тя се организира от
Камарата на строителите в България и в. „Строител“. Форумът е под патронажа на Искра
Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие към Европейския
парламент. Специален гост на събитието е Юрки Катайнен, зам.-председател на ЕК с
ресор „Работни места, растеж, развитие и конкурентоспособност.
„Изводът е, че е нужно комбинирането на грантовете и финансовите инструменти“, посочи
инж. Станков. „Камарата работи активно по преодоляване на административната тежест
за строително-инвестиционния процес“, подчерта той. „Административната тежест
отблъсква инвеститорите“, акцентира инж. Станков.
http://vestnikstroitel.bg/news/161037_inzh-nikolaj-stankov-predsedatel-na-us-na-ksb-
kohezionnata-politika-sche-se-promeni/
www.nakratko.bg - Томислав Дончев: Трябва да събудим заспалите пари -
тях ги има
20.07.2017 15:37
Новини
www.nakratko.bg
„Не бива да забравяме голямата цел, освен социално-политическия ефект, трябва да
събудим заспалите пари, тях ги има, но важно е да ги събудим. Трябва да имаме и добри
проекти, защото бих си позволил да заявя, че имаме повече пари, отколкото добри
проекти”.
Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев в приветствието си на Третата
международна конференция „Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 -
2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния
сектор“, предаде репортер на БГНЕС.
http://nakratko.bg/category/26/142746/
www.vestnikstroitel.bg - Киетил Тонинг, FIEC: Ако не разполагаме с добра
инфраструктура, Европа ще започне да изостава
20.07.2017 15:24
Новини
Свилена Гражданска
„Ако не разполагаме с добра инфраструктура, Европа ще започне да изостава. Затова е
важно да се развива нашият сектор и ние винаги подчертаваме това на политиците.
Трудностите пред нас са достъпът до инвестиции, квалификацията на кадрите и други“.
Това заяви
избраният за президент на FIEC Киетил Тонинг, встъпващ в длъжност през 2018 г. по
време на
Третата международна конференция „Предизвикателствата пред кохезионната
политика 2014 – 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа
на строителния сектор“.
Очаквайте подробности.
http://vestnikstroitel.bg/news/161035_kietil-toning-fiec-ako-ne-razpolagame-s-dobra-
infrastruktura-evropa-sche-zapochne-da-izostava/
www.dunavmost.bg - Томислав Дончев: Трябва да събудим заспалите пари!
20.07.2017 15:13
Новини
Редактор: Владимира Ангелова
„Не бива да забравяме голямата цел, освен социално-политическия ефект, трябва да
събудим заспалите пари, тях ги има, но важно е да ги събудим. Трябва да имаме и добри
проекти, защото бих си позволил да заявя, че имаме повече пари, отколкото добри
проекти”.
Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев в приветствието си на Третата
международна конференция „Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 -
2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния
сектор“, предаде БГНЕС.
В нея участие вземат министърът на регионалното развитие Николай Нанков, министърът
на транспорта Ивайло Московски, министърът за Българското председателство на Съвета
на ЕС 2018 Лиляна Павлова, кметът на София Йорданка Фандъкова, депутати,
представители на строителния брани, експерти и др. Гости и участници във форума са и
Юрки Катайнен, зам.председател на ЕК по заетост, растеж, инвестиции и
конкурентоспособност, Вазил Худак, зам.председател на Европейската инвестиционна
банка и др. Дискусията е съвместно организирана от Искра Михайлова, председател на
комисията по регионално развитие на ЕП и Камарата на строителите в България.
В приветственото си слово Искра Михайлова заяви, че всички свързани с инвестиции в
строителния бранш трябва да бъдат максимално информирани за общата европейска
политика. През юли пред ЕК бе представен за размисъл документът за бъдещите
финанси на ЕС, поставя се на дневен ред добавената стойност на всеки европейски
проект, възможностите за развитие и допълняемост на европейската структурна политика
-между частните и публичните инвестиции, подчерта Михайлова.
За нас, за строителния бранш, политиката на сближаване на ЕС остава от жизнено
значение, подчерта инж. Николай Станков, председател на Камарата на строителите в
България. За нас е изключително важна кохезионната политика, но вероятно ще настъпят
и промени, продължи той. Каквито и да са те, колегите ни в бранша трябва да бъдат
информирани и подготвени, за да сме с една крачка напред, смята Станков. Финансовите
инструменти ще продължат да са важни за нас, за строителния сектор, заради
недостатъчния публичен ресурс, но очакваме и опростяване на процедурите, за да могат
и по-малки фирми да участват в този процес, каза той.
Водени от препоръката, че трябва да гледаме настоящето и след това- в бъдещето, няма
да коментирам темата в нейния консумативен ракурс, посочи Томислав Дончев в
приветствието си. Преди този разговор трябва да си отговорим на редица ключови
въпроси- колко, къде, какво, как? Вредно е да се фокусираме върху числото на бюджета, а
в същото време водим разговор какво да финансираме и то в най-широки граници.
Териториалният обхват също не е добре фиксиран- стига се дори до Северна Африка.
Затова трябва да започнем от това каква цел имаме и нашата важна политическа задача
е да я дефинираме, каза Дончев. А тези цели би трябвало да са- по-висок растеж и
сигурност. Да се рециклират средства е добре, но това трябва да има посока и да гоним
социално-политически ефект, продължи вицепремиерът. Необходима ни е точна
координация, правилно таргетиране - също.
Работете повече с държавата, с повече партньори, с повече експертиза, мислете в
сферата на енергийния и водния сектор, препоръча накрая на приветствието си Томислав
Дончев на строителите.
Защо финансовите инструменти са от ключово значение за много браншове, започна с
въпрос приветствието си към участниците регионалният министър Николай Нанков. И
продължи: ние колкото по-бързо се научим да се ползваме от тези средства, толкова по-
добре ще се приспособим към новите условия. Реализираха се много инициативи в
различни сектори, а в рамките на настоящата програма „Региони в растеж” са заложени
крупни суми за финансиране на общините и на бизнеса. А предлаганото нисколихвено
финансиране със сигурност ще даде възможност на редица градове да подкрепят своите
програми за интелигентно развитие, заключи министър Нанков.
Трябва да се стремим да бъдем рационални и предвидими, за да извлечем максималните
възможности от бъдещия ресурс, който ще ни бъде предоставен, отбеляза транспортният
министър Ивайло Московски в приветствието си. А основното- да реализираме проекти с
висока добавена стойност. Има два приоритетни коридора на ЕК, но, оказва се, че
единствената държава в ЕС, пресичана от 5 коридора, е България и ние сме длъжни да ги
осигурим с адекватна инфраструктура, каза той. Последните 2 седмици е популярна
темата за Коридор № 8 и там активна роля има Европейската инвестиционна банка. И ако
нещо го спъва на този етап, то това са различните форми на финансиране в различните
страни, през които той минава.
Трябва да има голяма среща , на която активно да се включи ЕИБ, за да вървят
синхронно процесите на неговото строителство.Обхватът на проектите би могъл да бъде
разширен с други, атрактивни дори за частни инвестиции, с гарантирана по-висока
добавена стойност, посочи министърът. Трябва да бъде намерен оптимален баланс
между публична полза и комерсиална страна, каза Московски. България ще продължава
да предлага атрактивни проекти за инвестиции, защото имаме огромен потенциал, а
строителният бранш разчита на него.
Като част от подготовката за бъдещето на кохезионната политика България набелязва
задачите, които ще отстоява и по време на нашето Председателство, заяви в
приветствието си министър Лиляна Павлова. По времена Председателството България
трябва да бъде балансьор, да бъде независима по време на разглеждането на всички
приоритетни политики на ЕС.Ние ще имаме и честта по наше време да започне дебата за
бъдещето на кохезионната политика, където трябва да защитим и националната
политика. Да, традиционните политики трябва да продължат, но и трябва да предложим
алтернатива на грантовото финансиране. Ще поставя българските приоритети за
Председателството, обобщени в три основни послания- консенсус, конкурентоспособност
и кохезия, припомни Павлова.
Ние започваме да провеждаме форуми за обществено обсъждане, за да формулираме
добра национална позиция, каза тя. Ще са необходими дебати за кохезионната политика,
ние трябва да дадем заключение по време на нашето Председателство с ясно
формулирани послания. Нашата цел е да излезем със заключение, за да дадем посока
какви аргументи имаме за бъдещето, отбеляза Павлова. Темата е в наши ръце и от нас
зависи да зададем дневния ред, посланията и рамката, за да продължат по тях своята
работа следващите, които ще председателстват Съвета на Европа. И след 2020 г. да има
достатъчно ресурс, включително и за строителния бранш, каза министърът.
Радвам се, че София е домакин на конференция за кохезионната политика, посочи в
приветствието си кметът на София Йорданка Фандъкова. В крайна сметка гражданите
трябва да видят какъв е ефектът от използването на европейските средства. За нас е
важно кохезионната политика да продължи, но да е по-гъвкава и обвързана с резултатите,
смята тя. Чрез приоритетите за развитие на София като зелен и екологично чист град ние
сме реализирали проекти на обща стойност 3 млрд.лв., посочи Фандъкова и даде примери
за построеното.
Следващият бюджет ще бъде много труден, но и по-сбит, заяви Юрки Катайнен, зам.-
председател на ЕК. Затова трябва да реформираме европейския бюджет и да мислим за
бъдещето, каза той. Това значи да реорганизираме своето ДНК, в този свят всичко се
променя, защо да не променим и кохезионната политика. Смятам, че тя ще бъде различна
през следващите 10 г., посочи Катайнен. Трябва да се отърсим от някои ненужни неща и
да създадем други видове ресурси, да разкрием нови, собствени ресурси. Има и друг вид
натиск- иновациите, миграцията, отбраната. Така че бюджетът ще бъде труден, но нека не
се депресираме от това обстоятелство и да мислим по нов начин.
Освен това няма такова нещо като европейски пари- това са пари , които идват от
работниците , от служителите, от работещите, от пенсионерите, от данъкоплатците,
припомни Катайнен. Сега имаме много време, за да оценим каква е добавената стойност,
създавана от нашите граждани. Но хората, които вземат решения са хората от
националните правителства. Трябва да се говори и с гражданите, които правят своите
вноски в националните бюджети, препоръча Катайнен. Още отсега трябва да започнем
подготовката на следващата многонационална рамка и да обясним защо в някои области
се орязват средства, макар че европейските средства ще продължат да играят своята
роля в сектори като строителния, например, смята той.
https://www.dunavmost.bg/Bulgaria/News/91065-tomislav-donchev-tryabva-da-sabudim-
zaspalite-pari
www.vestnikstroitel.bg - Зам. – председателят на ЕК Юрки Катайнен:
Финансирането от ЕС не трябва да бъде самоцел, то трябва да се използва
разумно
20.07.2017 14:39
Новини
Свилена Гражданска
„Публичните инвестиции са недостатъчни да покрият всички нужди на обществото, затова
е необходимо да мобилизираме и частните вложения. Финансирането от ЕС не трябва да
бъде самоцел, то трябва да се използва разумно“, заяви Юрки Катайнен зам. –
председателят на ЕК
на Третата международна конференция „Предизвикателствата пред кохезионната
политика 2014 – 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа
на строителния сектор“.
„Очакваме институциите активно да подпомогнат ефективното изразходването на тези
средства. По Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) могат да се
привлекат и други вложения в България“, подчерта той и допълни, че ЕИБ ще организира
местен офис в София от октомври. „Ако някой реши да използва финансирането по
ЕФСИ, може да говори директно с ЕИБ в столицата Ви“, каза той и подчерта
възможността за комбинирането на структурните фондове и ЕФСИ. „Работим и за
опростяване на процесите. Трябва да използваме наличните ресурси по най-добрия
начин. ЕК е на ваше разположение, за да се възползвате максимално от възможностите
на инструментите“, акцентира Катайнен.
http://vestnikstroitel.bg/news/161032_zam-predsedatelyat-na-ek-yurki-katajnen-finansiraneto-ot-
es-ne-tryabva-da-bde-samocel-to-tryabva-da-se-izpolzva-razumno/

www.vestnikstroitel.bg - Йорданка Фандъкова, кмет на СО: За градовете е
изключително важно кохезионната политика да продължи
20.07.2017 13:56
Новини
Свилена Гражданска
„За градовете е изключително важно кохезионната политика да продължи. Тя трябва да е
по-гъвкава и ориентирана към резултатите. Ключово е значението на финансовите
инструменти за подобряване на живота на гражданите“. Това заяви кметът на София
Йорданка Фандъкова по време на Третата международна конференция
„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 – 2020. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Тя се организира от
КСБ и в. „Строител“, под патронажа на Искра Михайлова, председател на Комисията по
регионално развитие към ЕП.
„София е добър пример за използването на финансовите инструменти за подобряване на
градската среда“, подчерта кметът Фандъкова.
http://vestnikstroitel.bg/news/161030_jordanka-fandkova-kmet-na-so-za-gradovete-e-
izklyuchitelno-vazhno-kohezionnata-politika-da-prodlzhi/

www.vestnikstroitel.bg - Министър Лиляна Павлова: Посланията на
Българското председателство са три – консенсус, конкурентоспособност и
кохезия
20.07.2017 13:50
Новини
Свилена Гражданска
„Благодаря на Искра Михайлова и на Камарата на строителите в България за
организацията на този ключов форум. По време на нашето председателство на ЕС ще
започне дискусията за бъдещето на кохезионната политика“. Това заяви министърът за
Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова по време на
Третата международна конференция „Предизвикателствата пред кохезионната
политика 2014 – 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа
на строителния сектор“. Тя се организира от КСБ и в. „Строител“, под патронажа на Искра
Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие към ЕП. „По време на
председателството ни ние ще трябва да бъдем балансьор, но и да защитим и нашите
интереси по време на дебата за бъдещето на кохезионната политика“, подчерта Павлова.
По думите й българските послания са три – консенсус за миграция, сигурност и Западните
Балкани, конкурентоспособност, кохезия.
http://vestnikstroitel.bg/news/161028_ministr-lilyana-pavlova-poslaniyata-na-blgarskoto-
predsedatelstvo-sa-tri-konsensus-konkurentosposobnost-i-koheziya/

www.vestnikstroitel.bg - Ивайло Московски, министър на транспорта:
Основната ни цел е да реализираме проекти с висока добавена стойност
20.07.2017 13:41
Новини
Свилена Гражданска
Трябва максимално да извлечем възможностите, които през следващите години ще ни се
предоставят. Основната ни цел е да реализираме проекти с висока добавена стойност, а
България има шансът да го направи. Това заяви Ивайло Московски, министър на
транспорта, информационните технологии и съобщенията по време на Третата
международна конференция „Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 –
2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния
сектор“. Тя се организира от КСБ и в. „Строител“, под патронажа на Искра Михайлова,
председател на Комисията по регионално развитие към ЕП.
По думите на Московски могат да бъдат използвани възможностите на плана „Юнкер“ за
реализацията на ключови проекти. „През последните две седмици е актуална темата за
коридор 8. Там виждам, че ЕИБ може да изиграе ключова роля“, добави той.
„Поздравявам българските компании, които работят извън границите на България“, каза
Московски.
Очаквайте подробности.
http://vestnikstroitel.bg/news/161025_ivajlo-moskovski-ministr-na-transporta-osnovnata-ni-cel-e-
da-realizirame-proekti-s-visoka-dobavena-stojnost/
www.vestnikstroitel.bg - Николай Нанков, министър на регионалното
развитие и благоустройство: По ОПРР има 370 млн. лв. за финансови
инструменти
20.07.2017 13:32
Новини
Свилена Гражданска
„За мен е чест да присъствам на този форум и да ви поздравя за избора на формат и на
тема“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай
Нанков по време на Третата международна конференция „Предизвикателствата пред
кохезионната политика 2014 – 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти
в подкрепа на строителния сектор“. Тя се организира от КСБ и в. „Строител“, под
патронажа на Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие към
ЕП.
„Всички ние виждаме положителните ефекти от изпълнението на проекти по кохезионната
политика. Но светът се променя. От голямо значение е да се използват максимума на
грантовете, но и потенциалът на финансовите инструменти“, каза Нанков.
„Все повече ще говорим за т.нар. рециклирани пари, които се използват няколко пъти за
разлика от грантовете. Колкото по-бързо се научим да ги използваме, толкова ще е по-
добре за нас“, подчерта той и добави, че са реализирани проекти с висока добавена
стойност по JESSICA над 250 млн. лв. В рамките на ОПРР 2014 -2020 г. за финансовите
инструменти е в размер на 370 млн. лв. Те ще бъдат разпределени в три фонда – за
Северна и Южна България, и един за София. „Това ще даде възможност за по-голямо
развитие на българските градове“, подчерта Нанков.
http://vestnikstroitel.bg/news/161022_nikolaj-nankov-ministr-na-regionalnoto-razvitie-i-
blagoustrojstvo-po-oprr-ima-370-mln-lv-za-finansovi-instrumenti/
www.vestnikstroitel.bg - Вицепремиерът Томислав Дончев: Голямото
предизвикателство е да комбинираме грантове и финансови
инструменти
20.07.2017 13:24
Новини
Свилена Гражданска
„Водени от препоръките, че трябва да гледаме настоящето и да мислим за бъдещето,
няма как да не разговаряме за финансовите инструменти в този програмен период, но и
за след 2020 г.“. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на Третата
международна конференция „Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 –
2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния
сектор“. Тя се организира от КСБ и в. „Строител“, под патронажа на Искра Михайлова,
председател на Комисията по регионално развитие към ЕП.
„Разговорът в момента за бъдещето на кохезионната политика е най-вече върху числото –
колко ще се финансира, говорим какво. Разговорът трябва да започнем с целта – какво
искаме да финансираме и защо“, обясни Дончев. „Голямата политическа задача е да
дефинираме целта“, подчерта той и поясни, че това може да е дългосрочен растеж,
сигурност и т.н.
„Голямото предизвикателство е да комбинираме грантове и финансовите инструменти“,
каза вицепремиерът.
http://vestnikstroitel.bg/news/161019_vicepremiert-tomislav-donchev-golyamoto-
predizvikatelstvo-e-da-kombinirame-grantove-i-finansovi-instrumenti/

www.vestnikstroitel.bg - Инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ:
За строителния бранш политиката на сближаване остава от жизнено
важен интерес
20.07.2017 13:15
Новини
Свилена Гражданска
„За мен е чест за трета поредна година заедно с г-жа Михайлова да бъдем домакини на
международната конференция на високо ниво, която през 2017 е с акцент върху
възможностите, които финансовите инструменти предоставят в подкрепа на строителния
сектор“. Това заяви инж. Николай Станков, при откриването на Третата международна
конференция „Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 – 2020. Гъвкав
Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Тя се
организира от КСБ и в. „Строител“, под патронажа на Искра Михайлова, председател на
Комисията по регионално развитие към ЕП.
„Бих искал да подчертая, че за строителния бранш политиката на сближаване остава от
жизнено важен интерес. Близо 80% от заетостта на сектора се генерира от обществени
поръчки по проекти, финансирани от европейските структурни фондове“, добави инж.
Станков. „Но за всички е ясно, че изправен пред новите предизвикателства, ЕС ще търси
промени, включително и такива, касаещи кохезионната политика“, подчерта той.
„КСБ е организация, която се развива с поглед към бъдещето. стремим се винаги да
вървим една крачка напред, за да защитаваме и гарантираме по най-добрия начин
интересите на един от най-важните сектори в икономиката – строителния. Каквито и да са
промените, браншът трябва, от една страна, да е информиран за тях, а от друга – да бъде
достатъчно подготвен. Ето защо приветстваме организирането на конференция точно на
тази тема. Финансовите инструменти са инструментите на бъдещето, чрез които ще се
търси онова така необходимо допълване на публичните инвестиции, които както всички
знаем, винаги са недостатъчни“, каза инж. Станков.
„Очакваме от днешния форум да чуем от първо лице – от най-високопоставените
представители на европейските и българските институции, от представителите на ЕИБ –
как браншът може да се възползва от възможностите, които финансовите инструменти
предоставят. Ще се радваме и да чуем какви възможности за опростяване на процедурите
се предвиждат, тъй като ако има възможности, но процедурите по тях са толкова сложни,
че отказват бизнеса да ги използва – това ги обезсмисля. и също какви са начините за
консултантска и техническа подкрепа за подготовка на проектите, особено що се касае до
малките и средните фирми“, заяви той.
„Убеден съм, че днешният форум ще бъде изключително интересен и полезен за бранша.
Бих искал да благодаря на г-жа Михайлова, която е двигателят на днешното събитие,
специално на вицепрезидент Катайнен, както и на всички гости от европейските и
българските институции, които днес са тук, и да пожелая ползотворна дискусия на
конференцията“, подчерта инж. Станков.
Специален гост на събитието е Юрки Катайнен, зам.-председател на ЕК с ресор „Работни
места, растеж, развитие и конкурентоспособност“. Вицепрезидентът на ЕИБ Вазил Худак
ще направи основно изказване. Във форума се включват и избраният за президент на
FIEC Киетил Тонинг, встъпващ в длъжност през 2018 г. Тази година на форума се
дискутират перспективите и предизвикателствата пред изпълнението на кохезионната
политика на ЕС 2014 – 2020, както и възможностите за финансиране на стратегически
проекти след 2020 г.
От българска страна в събитието участват вицепремиерът Томислав Дончев, Николай
Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, Ивайло Московски,
министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Лиляна Павлова,
министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., кметът на
Столичната община Йорданка Фандъкова.
http://vestnikstroitel.bg/news/161016_inzh-nikolaj-stankov-predsedatel-na-us-na-ksb-za-
stroitelniya-bransh-politikata-na-sblizhavane-ostava-ot-zhizneno-vazhen-interes/
www.vestnikstroitel.bg - Искра Михайлова, председател на КРР на ЕП:
Трябва да се възползваме максимално от възможностите на финансовите
инструменти
20.07.2017 13:11
Новини
Свилена Гражданска
„За мен е чест за трета поредна година да открия този ключов форум“. Това заяви Искра
Михайлова, председател на Комисията за регионалното развитие на ЕП, при откриването
на Третата международна конференция „Предизвикателствата пред кохезионната
политика 2014 – 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа
на строителния сектор“. Тя се организира от Камарата на строителите в България и в.
„Строител“. Форумът е под патронажа на Искра Михайлова, председател на Комисията по
регионално развитие към Европейския парламент. Специален гост на събитието е Юрки
Катайнен, зам.-председател на ЕК с ресор „Работни места, растеж, развитие и
конкурентоспособност.
„Трябва да се научим да се възползваме от възможностите на финансовите инструменти,
както вече знаем за грантовете. Трябва да видим възможностите за съчетаване между
грантове и финансовите инструменти“, каза Михайлова.
От българска страна в събитието участват вицепремиерът Томислав Дончев, Николай
Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, Ивайло Московски,
министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Лиляна Павлова,
министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., кметът на
Столичната община Йорданка Фандъкова.
http://vestnikstroitel.bg/news/161014_iskra-mihajlova-predsedatel-na-krr-na-ep-tryabva-da-se-
vzpolzvame-maksimalno-ot-vzmozhnostite-na-finansovite-instrumenti/

www.vestnikstroitel.bg - Започна Третата международна конференция за
кохезионната политика и финансовите инструменти
20.07.2017 13:05
Новини
Свилена Гражданска
Започна Третата международна конференция „Предизвикателствата пред кохезионната
политика 2014 – 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа
на строителния сектор“. Тя се организира от Камарата на строителите в България и в.
„Строител“. Форумът е под патронажа на Искра Михайлова, председател на Комисията по
регионално развитие към Европейския парламент. Специален гост на събитието е Юрки
Катайнен, зам.-председател на ЕК с ресор „Работни места, растеж, развитие и
конкурентоспособност“. Вицепрезидентът на ЕИБ Вазил Худак направи основно
изказване. Във форума ще се включи и избраният за президент на FIEC Киетил Тонинг,
встъпващ в длъжност през 2018 г. Тази година на форума се дискутират перспективите и
предизвикателствата пред изпълнението на кохезионната политика на ЕС 2014 – 2020,
както и възможностите за финансиране на стратегически проекти след 2020 г.
От българска страна в събитието участват вицепремиерът Томислав Дончев, Николай
Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, Ивайло Московски,
министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Лиляна Павлова,
министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., кметът на
Столичната община Йорданка Фандъкова.
http://vestnikstroitel.bg/news/161006_zapochna-tretata-mezhdunarodna-konferenciya-za-
kohezionnata-politika-i-finansovite-instrumenti/
www.vestnikstroitel.bg - Днес ще се проведе Третата международна
конференция за кохезионната политика и финансовите инструменти
20.07.2017 12:14
Новини
Вестник Строител
Камарата на строителите в България и в. „Строител“ организират Трета международна
конференция „Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 – 2020. Гъвкав
Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“.
Конференцията ще се проведе днес от 13:00 ч. в „София хотел Балкан“.
Форумът е под патронажа на Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално
развитие към Европейския парламент. Специален гост на събитието ще бъде Юрки
Катайнен, зам.-председател на ЕК с ресор „Работни места, растеж, развитие и
конкурентоспособност“. Вицепрезидентът на ЕИБ Вазил Худак ще направи основно
изказване. Във форума ще се включи и избраният за президент на FIEC Киетил Тонинг,
встъпващ в длъжност през 2018 г. Тази година на форума ще се дискутират
перспективите и предизвикателствата пред изпълнението на кохезионната политика на
ЕС 2014 – 2020, както и възможностите за финансиране на стратегически проекти след
2020 г.
От българска страна в събитието участие са потвърдили вицепремиерът Томислав
Дончев, Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството,
Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на
ЕС 2018 г., кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова.
http://vestnikstroitel.bg/news/161007_dnes-sche-se-provede-tretata-mezhdunarodna-
konferenciya-za-kohezionnata-politika-i-finansovite-instrumenti-2/

www.b2bmagazine.bg - Нужна ни е стратегия за развитие след 2020 г.
20.07.2017 08:34
Новини
standartnews.com – интервюта
Искра Михайлова е председател на Комисията по регионално развитие в Европейския
парламент, евродепутат от ДПС и групата на Алианса на либералите и демократите за
Европа. Днес тя организира заедно с Камарата на строителите в България Третата
международна конференция "Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014-
2020. По покана на г-жа Михайлова специално участие във форума ще вземе
вицепрезидентът на Европейската комисия с ресор "Работни места, растеж, развитие и
конкурентноспособност" Юр…
: standartnews.com – интервюта
http://b2bmagazine.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-
%d0%bd%d0%b0-
%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8/%d0%bd%d1
%83%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8-%d0%b5-
%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-
%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-
%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-2020

www.focus-news.net - Министър Лиляна Павлова ще вземе участие в
Третата международна конференция „Предизвикателствата пред
кохезионната политика 2014 - 2020
20.07.2017 07:48
Новини
София.
Министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова ще вземе
участие в Третата международна конференция „Предизвикателствата пред
кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти
в подкрепа на строителния сектор“. Това съобщиха от пресцентъра на
Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018
. Събитието ще се проведе днес, от 13.00 часа, в „София хотел Балкан“.
Конференцията се организира от Камарата на строителите в България и вестник
„Строител“ и е под патронажа на Искра Михайлова – председател на Комисията по
регионално развитие на Европейския парламент.
© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е
задължително!
Tweet
http://www.focus-news.net/news/2017/07/20/2417459/ministar-lilyana-pavlova-shte-vzeme-
uchastie-v-tretata-mezhdunarodna-konferentsiya-predizvikatelstvata-pred-kohezionnata-politika-
2014-2020.html

www.focus-news.net - Министър Николай Нанков ще участва в
конференция, посветена на предизвикателствата пред кохезионната
политика и финансовите инструменти в подкрепа на строителния сектор
20.07.2017 07:48
Новини
София.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще вземе
участие в откриването на Третата международна конференция „Предизвикателствата
пред кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови
инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Това съобщиха от пресцентъра на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
. Събитието ще се проведе днес, от 13.00 часа, в „София хотел Балкан“.
Конференцията се организира от Камарата на строителите в България и вестник
„Строител“ и е под патронажа на Искра Михайлова – председател на Комисията по
регионално развитие на Европейския парламент. Сред участниците във форума са Юрки
Катайнен - зам.-председател на ЕК с ресор „Работни места, растеж, развитие и
конкурентоспособност“, вицепрезидентът на ЕИБ Вазил Худак, новоизбраният президент
на FIEC Киетил Тонинг и др.
Участниците в международната конференция през тази година ще дискутират
перспективите и предизвикателствата пред изпълнението на кохезионната политика на
ЕС 2014 – 2020, както и възможностите за финансиране на стратегически проекти след
2020 г.
© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е
задължително!
Tweet
http://www.focus-news.net/news/2017/07/20/2417462/ministar-nikolay-nankov-shte-uchastva-v-
konferentsiya-posvetena-na-predizvikatelstvata-pred-kohezionnata-politika-i-finansovite-
instrumenti-v-podkrepa-na-stroitelniya-sektor.html

www.focus-news.net - Предстоящи събития в страната за 20 юли (Агенция
„Фокус“)
20.07.2017 07:48
Новини
***
Сливен.
Президентът Румен Радев, министърът на отбраната Красимир Каракачанов, началникът
на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев, заместник-началникът на отбраната
вицеадмирал Емил Ефтимов ще участват в Ден за високопоставени гости и медии на
учението „SABER GUARDIAN 17“, което ще се проведе на Учебен полигон „Ново село“.
***
София.
В 16.00 часа на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев ще проведе среща със
заместник-председателя на Европейската комисия и комисар за заетостта, икономическия
растеж, инвестициите и конкурентоспособността Юрки Катайнен.
***
Стара Загора.
От 10.00 часа ще бъде пуснато движението по двете нови пътни връзки на п. в.
„Плодовитово“ на АМ „Тракия“. Министърът на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков и председателят на Управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов ще бъдат на обекта непосредствено преди
пускането на движението.
***
София.
От 15.00 часа в Дома на Европа заместник-председателят на Европейската комисия -
Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и
конкурентоспособността, заедно с вицепремиера Томислав Дончев, ще участва в
Гражданския диалог за бъдещето на Европа.
***
София.
От 09.00 часа ще започне заседанието на Народното събрание.
***
София.
От 10.00 часа в „Бална зала” на хотел „Радисън Блу Гранд Хотел София министърът на
икономиката Емил Караниколов официално ще раздаде допълнително сключените 35
договора по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/.
***
София.
От 13.00 часа в „София хотел Балкан“ вицепремиерът Томислав Дончев, Николай Нанков,
министър на регионалното развитие и благоустройството, Ивайло Московски, министър на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, Лиляна Павлова, министър за
Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., кметът на Столичната община
Йорданка Фандъкова ще вземат участие в третата международна конференция
„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“.
***
София.
От 09.00 часа в Централния военен клуб ще започне вторият ден от Традиционната
годишна среща на посланиците на Република България.
***
София.
От 09.00 часа, в деня, в който Православната църква прославя св. пророк Илия, в храм
„Св. Илия” в ж.к. „Дружба 1” Негово Преосвещенство Мелнишкият епископ Герасим ще
отслужи Празничната архиерейска св. Литургия.
***
София.
От 09.00 часа, в деня, в който Православната църква прославя св. пророк Илия, Негово
Преосвещенство Мелнишкият епископ Герасим ще отслужи Празничната архиерейска св.
Литургия в храм „Св. Илия” в ж.к. „Дружба 1”.
***
София.
От 10.30 часа пред параклиса в двора на ГДПБЗН, представители на Българската
православна църква ще отслужат празничен водосвет за здраве и благополучие на
пожарникарите. Непосредствено след това ще бъдат поднесени цветя пред Мемориала
на пожарникарите, загинали при изпълнение на служебния си дълг.
***
София.
От 11.00 часа в залата на 11 ет. в сградата на КНСБ ще се състои брифинг, на който ще
се отговори на въпросите колко пари са нужни на едно семейство, за да преживява; какво
бърка най-дълбоко в джоба на работещите българи и с колко е поскъпнала издръжката на
живот през първите шест месеца на годината.
***
София.
От 11.00 часа в зала „Изток“ на Народното събрание ще се проведе работна среща на
тема „Как да увеличим събираемостта на глобите на КАТ и как да улесним шофьорите”.
***
София.
От 11.00 часа в „Клиника по ревматология, кардиология и хематология” към СБАЛ по
детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ ще бъде открит център за допълваща грижа за
деца с ревматоиден артрит и техните родители.
***
София.
От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на
Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН. Темата на
пресконференцията е „Как музеят може да подобри образованието и да помогне за
развитието на местните икономики?“.
***
София.
От 15.00 до 17.00 часа на ул. „Леге“ №10 БСП – София организира тематична приемна за
санирането и енергийната ефективност. Експертът към постоянната комисия по
„Инженерна инфраструктура и енергийно планиране“ на СОС Валентина Узунова и
заместник-председателят на Камарата на енергийните одитори Цветко Шоков ще
консултират софиянци по програмата за саниране и енергийна ефектовност.
***
София.
От 19.00 часа ще се състои протест на жителите на жк. „Дружба“ срещу застрояването на
квартала. Сборен пункт на протестиращите е затворената алея (от страната на
Кауфланд), където е прекъснат пешеходният достъп между „Дружба“ 2 и 1.
***
София.
От 19.00 часа на Лятната естрада в Борисовата градина ще се състои концерт на
Представителния духов оркестър при Академията на МВР.
***
София.
От 19.30 часа в Дома на киното Водноспасителната служба към Българския Червен кръст
(БЧК) продължава да представя поредица от обучителни филми с прожекция на 4
късометражни филма на оператора Станислав Бояджиев.
***
Бургас.
От 10.00 часа в залата на Галерия-музей „Георги Баев“ ще състои Обществен съвет за
Атанасовско езеро на тема „Значението на управлението на водите за състоянието на
влажните зони“.
***
Бургас.
От 18.00 часа в галерия „13-то стъпало“ ще бъде открита изложбата на художника
Светлозар Недев „Светлозар Недев“.
***
Бургас.
От 20.30 часа на площада пред "Морско казино" ще бъде открита фотографската изложба
на Стефан Диомов, озаглавена "Неразгаданите тайни на Перу".
***
Варна.
От 14.00 часа общинският съветник от ГЕРБ Веселин Ангелов ще има приемна за
граждани в офиса на партията на ул. „Георги Бенковски” №1.
***
Варна.
От 18.00 часа в Галерия 8 ще бъде открита изложбата с картини на плевенския живописец
Иван Велчев - Йово.
***
Варна.
От 18.00 часа пред сградата на Общината ще се проведе протест на служители в
системата на МВР.
***
Велико Търново.
От 07.00 до 10.00 на край магазин „Билла“ на бул. „Никола Габровски“ ще се проведе
Привързано издигане с въздушен балон.
***
Велико Търново.
От 10.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на Бюрото по труда.
***
Велико Търново.
От 19.00 часа на сцената на „Арт лято“ ще бъде открита изложба на артистите от
Looneytools.
***
Видин.
От 11.00 часа в залата на Общинския съвет кметът на Видин Огнян Ценков ще проведе
среща с ВК „Бдин-Вида".
***
Враца./с. Оходен.
От 18.00 часа в местността Валога, край село Оходен, ще бъде открит IV Международен
фестивал за древни култури „Слънцето на Тодорка“ – водосвет.
***
Враца.
От 09.00 часа в деня, в който Православната църква прославя св. пророк Илия, Негово
високопреосвещенство Врачански митрополит Григорий ще отслужи Празничната
архиерейска св. Литургия в Струпецкия манастир „Св. прор. Илия”.
***
Димитровград.
От 10.00 часа в сградата на Община Димитровград ще се състои пресконференция по
повод реализацията на проект „Основно обновяване на сграден фонд и прилeжащи
дворове в образователната инфраструктура в община Димитровград – ОУ „Алеко
Константинов“, ПМГ „Иван Вазов“, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“, СОУ „Васил
Левски“, СОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Пенчо Славейков“. От 11.00 часа в двора на ЕГ „Д-р
Иван Богоров” ще се проведе официална церемония „Първа копка“ по проекта.
***
Карлово.
От 11.00 часа в двора на храм „Свети Николай” в града ще бъде отслужена панихида в
памет на жертвите „Страшното” от 1877.
***
Луковит.
От 13.00 часа в хотел „Дипломат плаза“, в рамките на три дни младежката организация на
ДПС ще се проведе „Лятна академия за либерални политики“.
***
Пловдив.
От 17.30 часа общинските съветници от ПП ГЕРБ - Петър Попов и Ясен Михайлов ще
имат приемна за граждани в офиса на партията в район „Западен” на ул. „Царевец” №9.
По същото време в офиса на ПП ГЕРБ в район „Северен” на бул. „Марица” №91 срещи ще
проведе общинският съветник Гошо Къчков.
От 17.00 часа започва приемната на Пенчо Малинов в офиса на ПП ГЕРБ в район
„Източен” на ул. „Коста Паница” №5. Срещата с Веселин Маневски ще се проведе от 16.00
часа в офиса на ПП ГЕРБ в район „Южен” на ул. ”Академик Петър Динеков” №1А.
***
Поморие.
От 21.00 часа ще се състои първата филмова прожекция в обновеното лятно кино
„Яворов“. Филмът е българската лента „Бартер“, а входът е свободен. Събитието е част от
инициативата „Пътуващо лятно кино с БНТ“.
***
Русе.
От 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе редовно
заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.
***
Стара Загора./ с. Бъдеще.
От 09.30 часа в в храм „Св. Пророк Илия“ ще бъде отслужена света Литургия по повод
Илинден. От 10.30 часа ще бъдат положени цветя на паметника в центъра на село
Бъдеще. От 11.00 часа в залата на НЧ „В. Левски 1924“ ще бъде открита изложба „Златни
ръце“. От 18.30 часа в парка до кметството ще бъде открита празничната програма по
повод Илинден – празник на с. Бъдеще. От 19.15 часа започва фолклорна програма от
гостуващи самодейни групи от Община Стара Загора.
***
Стара Загора.
От 10.00 до 12.00 часа в детския отдел на библиотека „Родина“ ще се проведе лятна
работилница за деца.
***
Стара Загора.
От 17.30 часа в Музея на религиите ще бъде открита изложба на фондация „Патриа“
„Свобода и национално съзнание“, по повод 140 години от боевете за Стара Загора по
време на Руско–турската освободителна война (1877 – 1878г.).
***
Стара Загора.
От 18.30 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески” ще бъде прожектиран
филмът Трудно за вярване”.
© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е
задължително!
Tweet
http://www.focus-news.net/news/2017/07/20/2417452/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-20-
yuli-agentsiya-fokus.html
www.cross.bg - Предстоящо на 20 юли
20.07.2017 07:40
Новини
Агенция КРОСС
/КРОСС/ ***
Сливен.
Президентът Румен Радев, министърът на отбраната Красимир Каракачанов, началникът
на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев, заместник-началникът на отбраната
вицеадмирал Емил Ефтимов ще участват в Ден за високопоставени гости и медии на
учението „SABER GUARDIAN 17", което ще се проведе на Учебен полигон „Ново село".
***
София.
В 16.00 часа на „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще проведе среща със
заместник председателя на Европейската комисия и комисар за заетостта, икономическия
растеж, инвестициите и конкурентоспособността Юрки Катайнен.
***
Стара Загора.
От 10.00 часа ще бъде пуснато движението по двете нови пътни връзки на п. в.
„Плодовитово" на АМ „Тракия". Министърът на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков и председателят на Управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура" инж. Дончо Атанасов ще бъдат на обекта непосредствено преди
пускането на движението.
***
София.
От 15.00 часа в Дома на Европа заместник-председателят на Европейската комисия -
Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и
конкурентоспособността, заедно с вицепремиера Томислав Дончев, ще участва в
Гражданския Диалог за Бъдещето на Европа.
***
София.
От 09.00 часа ще започне заседанието на Народното събрание.
***
София.
От 10.00 часа в „Бална зала" на хотел „Радисън Блу Гранд Хотел София министърът на
икономиката Емил Караниколов официално ще раздаде допълнително сключените 35
договора по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. /ОПИК/.
***
София.
От 13.00 часа в „София хотел Балкан" вицепремиерът Томислав Дончев, Николай Нанков,
министър на регионалното развитие и благоустройството, Ивайло Московски, министър на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, Лиляна Павлова, министър за
Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., кметът на Столичната община
Йорданка Фандъкова ще вземат участие в третата международна конференция
„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор".
***
София.
От 09.00 часа в Централния военен клуб ще започне вторият ден от Традиционната
годишна среща на посланиците на Република България.
***
София.
От 09.00 часа, в деня, в който Православната църква прославя св. пророк Илия, в храм
„Св. Илия" в ж.к. „Дружба 1" Негово Преосвещенство Мелнишкият епископ Герасим ще
отслужи Празничната архиерейска св. Литургия.
***
София.
От 09.00 часа, в деня, в който Православната църква прославя св. пророк Илия, Негово
Преосвещенство Мелнишкият епископ Герасим ще отслужи Празничната архиерейска св.
Литургия в храм „Св. Илия" в ж.к. „Дружба 1".
***
София.
От 10.30 часа пред параклиса в двора на ГДПБЗН, представители на Българската
православна църква ще отслужат празничен водосвет за здраве и благополучие на
пожарникарите. Непосредствено след това ще бъдат поднесени цветя пред Мемориала
на пожарникарите, загинали при изпълнение на служебния си дълг.
***
София.
От 11.00 часа в залата на 11 ет. в сградата на КНСБ ще се състои брифинг, на който ще
се отговори на въпросите колко пари са нужни на едно семейство, за да преживява; какво
бърка най-дълбоко в джоба на работещите българи и с колко е поскъпнала издръжката на
живот през първите шест месеца на годината.
***
София.
От 11.00 часа в зала „Изток" на Народното събрание ще се проведе работна среща на
тема „Как да увеличим събираемостта на глобите на КАТ и как да улесним шофьорите".
***
София.
От 11.00 часа в „Клиника по ревматология, кардиология и хематология" към СБАЛ по
детски болести „Проф. д-р Иван Митев" ще бъде открит център за допълваща грижа за
деца с ревматоиден артрит и техните родители.
***
София.
От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на
Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН. Темата на
пресконференцията е „Как музеят може да подобри образованието и да помогне за
развитието на местните икономики?".
***
София.
От 15.00 до 17.00 часа на ул. „Леге" №10 БСП - София организира тематична приемна за
санирането и енергийната ефективност. Експертът към постоянната комисия по
„Инженерна инфраструктура и енергийно планиране" на СОС Валентина Узунова и
заместник-председателят на Камарата на енергийните одитори Цветко Шоков ще
консултират софиянци по програмата за саниране и енергийна ефектовност.
***
София.
От 19.00 часа ще се състои протест на жителите на жк. „Дружба" срещу застрояването на
квартала. Сборен пункт на протестиращите е затворената алея (от страната на
Кауфланд), където е прекъснат пешеходният достъп между „Дружба" 2 и 1.
***
София.
От 19.00 часа на Лятната естрада в Борисовата градина ще се състои концерт на
Представителния духов оркестър при Академията на МВР.
***
София.
От 19.30 часа в Дома на киното Водноспасителната служба към Българския Червен кръст
(БЧК) продължава да представя поредица от обучителни филми с прожекция на 4
късометражни филма на оператора Станислав Бояджиев.
***
Бургас.
От 10.00 часа в залата на Галерия-музей „Георги Баев" ще състои Обществен съвет за
Атанасовско езеро на тема „Значението на управлението на водите за състоянието на
влажните зони".
***
Бургас.
От 18.00 часа в галерия „13-то стъпало" ще бъде открита изложбата на художника
Светлозар Недев „Светлозар Недев".
***
Бургас.
От 20.30 часа на площада пред "Морско казино" ще бъде открита фотографската изложба
на Стефан Диомов, озаглавена "Неразгаданите тайни на Перу".
***
Варна.
От 14.00 часа общинският съветник от ГЕРБ Веселин Ангелов ще има приемна за
граждани в офиса на партията на ул. „Георги Бенковски" №1.
***
Варна.
От 18.00 часа в Галерия 8 ще бъде открита изложбата с картини на плевенския живописец
Иван Велчев - Йово.
***
Варна.
От 18.00 часа пред сградата на Общината ще се проведе протест на служители в
системата на МВР.
***
Велико Търново.
От 07.00 до 10.00 на край магазин „Билла" на бул. „Никола Габровски" ще се проведе
Привързано издигане с въздушен балон.
***
Велико Търново.
От 10.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на Бюрото по труда.
***
Велико Търново.
От 19.00 часа на сцената на „Арт лято" ще бъде открита изложба на артистите от
Looneytools.
***
Видин.
От 11.00 часа в залата на Общинския съвет кметът на Видин Огнян Ценков ще проведе
среща с ВК „Бдин-Вида".
***
Враца./ с. Оходен.
От 18.00 часа в местността Валога, край село Оходен, ще бъде открит IV Международен
фестивал за древни култури „Слънцето на Тодорка" - водосвет.
***
Враца.
От 09.00 часа в деня, в който Православната църква прославя св. пророк Илия, Негово
високопреосвещенство Врачански митрополит Григорий ще отслужи Празничната
архиерейска св. Литургия в Струпецкия манастир „Св. прор. Илия".
***
Димитровград.
От 10.00 часа в сградата на Община Димитровград ще се състои пресконференция по
повод реализацията на проект „Основно обновяване на сграден фонд и прилeжащи
дворове в образователната инфраструктура в община Димитровград - ОУ „Алеко
Константинов", ПМГ „Иван Вазов", Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров", СОУ „Васил
Левски", СОУ „Любен Каравелов", ОУ „Пенчо Славейков". От 11.00 часа в двора на ЕГ „Д-р
Иван Богоров" ще се проведе официална церемония „Първа копка" по проекта.
***
Карлово.
От 11.00 часа в двора на храм „Свети Николай" в града ще бъде отслужена панихида в
памет на жертвите „Страшното" от 1877.
***
Луковит.
От 13.00 часа в хотел „Дипломат плаза", в рамките на три дни младежката организация на
ДПС ще се проведе „Лятна академия за либерални политики".
***
Пловдив.
От 17.30 часа общинските съветници от ПП ГЕРБ - Петър Попов и Ясен Михайлов ще
имат приемна за граждани в офиса на партията в район „Западен" на ул. „Царевец" № 9.
По същото време в офиса на ПП ГЕРБ в район „Северен" на бул. „Марица" №91 срещи ще
проведе общинският съветник Гошо Къчков.
От 17.00 часа започва приемната на Пенчо Малинов в офиса на ПП ГЕРБ в район
„Източен" на ул. „Коста Паница" №5. Срещата с Веселин Маневски ще се проведе от 16.00
часа в офиса на ПП ГЕРБ в район „Южен" на ул. "Академик Петър Динеков" № 1А.
***
Поморие.
От 21.00 часа ще се състои първата филмова прожекция в обновеното лятно кино
„Яворов". Филмът е българската лента „Бартер", а входът е свободен. Събитието е част
от инициативата „Пътуващо лятно кино с БНТ".
***
Русе.
От 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе редовно
заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.
***
Стара Загора./ с. Бъдеще.
От 09.30 часа в в храм „Св. Пророк Илия" ще бъде отслужена света Литургия по повод
Илинден. От 10.30 часа ще бъдат положени цветя на паметника в центъра на село
Бъдеще. От 11.00 часа в залата на НЧ „В. Левски 1924" ще бъде открита изложба „Златни
ръце". От 18.30 часа в парка до кметството ще бъде открита празничната програма по
повод Илинден - празник на с. Бъдеще. От 19.15 часа започва фолклорна програма от
гостуващи самодейни групи от Община Стара Загора.
***
Стара Загора.
От 10.00 до 12.00 часа в детския отдел на библиотека „Родина" ще се проведе лятна
работилница за деца.
***
Стара Загора.
От 17. 30 часа в Музея на религиите ще бъде открита изложба на фондация „Патриа"
„Свобода и национално съзнание", по повод 140 години от боевете за Стара Загора по
време на руско -турската освободителна война (1877 - 1878г.).
***
Стара Загора.
От 18.30 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески" ще бъде прожектиран
филмът Трудно за вярване".
реклама
http://www.cross.bg/chasa-provede-sofiya-1549605.html
www.news.ibox.bg - "Оферта на годината: Кмет продава 10 декара в София
за 400 бона", "Банките замразиха лихвите по кредитите"
20.07.2017 07:16
Новини
"Оферта на годината: Кмет продава 10 декара в София за 400 бона", четем във в.
"Стандарт"
Кметът на столичния квартал "Младост" Десислава Иванчева иска да продаде 10 дка
общинска земя само срещу 400 хиляди лева. Това стана ясно от доклад, който самата
Иванчева е внесла до Столичния общински съвет, съобщава "Дарик".
Заради отсъствието на други важни книжа,, той няма да бъде част от дневния ред на
заседанието на СОС на 20 юли. Зам.-председателят на местния парламент, който е и
начело на стопанската комисия в СОС, Николай Стойнев определи намеренията на
Иванчева като скандални, тъй като вместо да следва предизборните си обещания за
запазване на зелените площи в района, тя започна да разпродава терени.
След повече от половин година на поста си като кмет на "Младост", това е един от
първите доклади на Десислава Иванчева, в който обаче са налице редица пропуски.
Прочети още от в. "Стандарт"
"Антиевропейски закон обедини ГЕРБ, БСП, патриотите и "Воля"" е водещo заглавиe на в.
"Сега"
Управляващи и опозиция се разбраха да отложат свободната продажба на земя на фирми
и граждани от ЕС
Спорът да се освободи ли напълно пазарът на земеделска земя у нас за граждани на ЕС
успя да обедини на пръв поглед непримирими опоненти - ГЕРБ с БСП, както и
Обединените патриоти и "Воля". Вчера депутатите на ГЕРБ бламираха в зародиш
законопроекта, подготвен от правителството на Бойко Борисов и предвиждащ България
да се държи като член на ЕС и да не пречи на фирми и граждани от другите европейски
държави да купуват ниви и ливади.
Прочети още от статията на в. "Сега"
"ADM ще инвестира в двойно по-голямо производство на "Амилум"", четем на първа
страница в. "Капитал Daily"
Повече от два пъти ще увеличи капацитета си производителят на продукти от царевица
"Амилум България". За плановете си да разшири бизнеса в Разград и турския си завод
крайният собственик на компанията - американската Archer Daniels Midland (ADM), съобщи
в края на миналата година, но подробности не бяха обявени. От подаденото
инвестиционно предложение на "Амилум" обаче става ясно, че предприятието в Разград
подготвя допълнителни линии, които ще му позволят да повиши преработката от 1300 на
3000 тона царевица на ден. Предвижда се и изграждане на инсталация за производство
на етилов алкохол.
Прочети още от в " Капитал Daily"
"Пости! Маслото поскъпва, зехтинът - менте" е водещo заглавиe на в. "24 часа"
Кравето масло поскъпва и пакетче от 250 грама българско производство вече е над 4
лева. При вносните цената стига и над 6 лева, показа проверка на в. "24 часа" по
магазините.
По данни на комисията за стоковите тържища цената на маслото за година се е вдигнала
с над 30%. На едро пакетче от 125 грама вече се продава за близо 1,80 лева.
Причина за поскъпването е повишението на цените на суровото мляко както у нас, така и
в световен мащаб. Средната цена на изкупуването от фермерите в ЕС е достигнала 32,79
евроцента за килограм - с 21% повече, отколкото година по-рано.
Прочети ще от в. "24 часа"
"Крадци лапат по 50 бона на ден от туристи" извежда на първа страница в. "Монитор"
Задигат основно бижута и пари в брой, хотелите и затворените комплекси са на мушката
им
Крадци от Южното Черноморие забогатяват с по 50 хил. лева на ден от кражби от туристи.
Това показва статистиката на МВР, предоставена на "Монитор". В баровските курорти
Несебър и Слънчев бряг са най-големите удари. Там само при две кражби от последните
дни апашите са се сдобили с 650 лева, 900 евро, три скъпи мобилни телефона и златни
накити.
Прочети още от статията на в. "Монитор"
"Wizz Аir увеличава размера на безплатния багаж", пише в. "Капитал"
Wizz Аir променя багажната си политика, като увеличава размерa на безплатния багаж в
кабината на самолета. Така нискотарифната авиокомпания почти ще се изравни с
конкурентите си като Ryanair по безплатeн обем на борда.
През 2012 г. унгарската авиокомпания намали размера на безплатния багаж.
Стандартните малки куфари в кабината станаха платени, а нетаксуваното можеше да
бъде с размери 42/32/25. Това означаваше малка раничка или бизнес чанта. Сега
стандартните безплатни куфари се завръщат, като позволените размери ще са 55/40/23 с
максимално тегло от 10 килограма. "Това представлява 50% увеличение на размера в
сравнение с предишната големина на разрешен безплатен багаж", изчисляват от
авиокомпанията.
Прочети още от в " Капитал"
"Банките замразиха лихвите по кредитите", пише в. "Сега"
Банките замразиха лихвите по кредитите. През юни те останаха на нивото от предния
месец - май. Това показва проучване на анализаторите от "Моите пари". Само две банки
са подобрили условията при отпускане на заеми, но това не се е отразило върху средната
им цена.
През юни най-добрите оферти за жилищни кредити са с годишен процент на разходите
(ГПР) от 4.98% (това включва лихвения процент заедно с таксите и комисионите по
обслужването на кредита) - на практика без промяна в сравнение с май. При ипотеките в
евро също няма промяна, като средната лихва е 5.27%. Не се е променила и цената на
потребителските кредити - за заемите с поръчител ГПР остава 11.97%, а без поръчител -
12.47%.
Прочети още от в. "Сега"
"Чакаме разрешение от ЕК за директна тръба от "Турски поток" до България" пише в.
"Монитор "
През хъба "Балкан" може да изнасяме втечнен газ от Гърция за Украйна
Чакаме писмо от ЕК с разрешение директна тръба от "Турски поток" да идва към
България, а целта е да не бъдем енергийно зависими. Това стана ясно от коментар на
премиера Бойко Борисов по време на годишната посланическа среща, организирана от
външния министър Екатерина Захариева.
Пред родните дипломати премиерът изтъкна предимствата на газовия хъб "Балкан", който
страната ни иска да изгради, за да се превърнем в основен транзитен център в региона.
По думите му именно хъб "Балкан" е разковничето, особено след старта на проекта
"Турски проект".
Прочети още от в. "Монитор"
"Нужна ни е стратегия за развитие след 2020 г.", пише в. "Стандарт"
Искра Михайлова е председател на Комисията по регионално развитие в Европейския
парламент, евродепутат от ДПС и групата на Алианса на либералите и демократите за
Европа. Днес тя организира заедно с Камарата на строителите в България Третата
международна конференция "Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014-
2020".
- Госпожо Михайлова, какви са основните акценти на днешния форум и като цяло какви са
предизвикателствата пред кохезионната политика до 2020 г.?
- Кохезионната политика или политиката за сближаване е една от най-старите политики
на Европейския съюз, определена още с Хартата. В основния договор на Европейския
съюз е фиксирано, че в съюза трябва да има балансирано развитие на регионите и
Европейският съюз ще подпомага отделните региони, за да наваксат и да се изравни
развитието и качеството на живот в тях.
Прочети още от в. "Стандарт"
https://news.bg/macro/oferta-na-godinata-kmet-prodava-10-dekara-v-sofiya-za-400-bona-
bankite-zamraziha-lihvite-po-kreditite.html
www.money.bg - "Оферта на годината: Кмет продава 10 декара в София за
400 бона", "Банките замразиха лихвите по кредитите"
20.07.2017 07:16
Новини
"Оферта на годината: Кмет продава 10 декара в София за 400 бона", четем във в.
"Стандарт"
Кметът на столичния квартал "Младост" Десислава Иванчева иска да продаде 10 дка
общинска земя само срещу 400 хиляди лева. Това стана ясно от доклад, който самата
Иванчева е внесла до Столичния общински съвет, съобщава "Дарик".
Заради отсъствието на други важни книжа,, той няма да бъде част от дневния ред на
заседанието на СОС на 20 юли. Зам.-председателят на местния парламент, който е и
начело на стопанската комисия в СОС, Николай Стойнев определи намеренията на
Иванчева като скандални, тъй като вместо да следва предизборните си обещания за
запазване на зелените площи в района, тя започна да разпродава терени.
След повече от половин година на поста си като кмет на "Младост", това е един от
първите доклади на Десислава Иванчева, в който обаче са налице редица пропуски.
Прочети още от в. "Стандарт"
"Антиевропейски закон обедини ГЕРБ, БСП, патриотите и "Воля"" е водещo заглавиe на в.
"Сега"
Управляващи и опозиция се разбраха да отложат свободната продажба на земя на фирми
и граждани от ЕС
Спорът да се освободи ли напълно пазарът на земеделска земя у нас за граждани на ЕС
успя да обедини на пръв поглед непримирими опоненти - ГЕРБ с БСП, както и
Обединените патриоти и "Воля". Вчера депутатите на ГЕРБ бламираха в зародиш
законопроекта, подготвен от правителството на Бойко Борисов и предвиждащ България
да се държи като член на ЕС и да не пречи на фирми и граждани от другите европейски
държави да купуват ниви и ливади.
Прочети още от статията на в. "Сега"
"ADM ще инвестира в двойно по-голямо производство на "Амилум"", четем на първа
страница в. "Капитал Daily"
Повече от два пъти ще увеличи капацитета си производителят на продукти от царевица
"Амилум България". За плановете си да разшири бизнеса в Разград и турския си завод
крайният собственик на компанията - американската Archer Daniels Midland (ADM), съобщи
в края на миналата година, но подробности не бяха обявени. От подаденото
инвестиционно предложение на "Амилум" обаче става ясно, че предприятието в Разград
подготвя допълнителни линии, които ще му позволят да повиши преработката от 1300 на
3000 тона царевица на ден. Предвижда се и изграждане на инсталация за производство
на етилов алкохол.
Прочети още от в " Капитал Daily"
"Пости! Маслото поскъпва, зехтинът - менте" е водещo заглавиe на в. "24 часа"
Кравето масло поскъпва и пакетче от 250 грама българско производство вече е над 4
лева. При вносните цената стига и над 6 лева, показа проверка на в. "24 часа" по
магазините.
По данни на комисията за стоковите тържища цената на маслото за година се е вдигнала
с над 30%. На едро пакетче от 125 грама вече се продава за близо 1,80 лева.
Причина за поскъпването е повишението на цените на суровото мляко както у нас, така и
в световен мащаб. Средната цена на изкупуването от фермерите в ЕС е достигнала 32,79
евроцента за килограм - с 21% повече, отколкото година по-рано.
Прочети ще от в. "24 часа"
"Крадци лапат по 50 бона на ден от туристи" извежда на първа страница в. "Монитор"
Задигат основно бижута и пари в брой, хотелите и затворените комплекси са на мушката
им
Крадци от Южното Черноморие забогатяват с по 50 хил. лева на ден от кражби от туристи.
Това показва статистиката на МВР, предоставена на "Монитор". В баровските курорти
Несебър и Слънчев бряг са най-големите удари. Там само при две кражби от последните
дни апашите са се сдобили с 650 лева, 900 евро, три скъпи мобилни телефона и златни
накити.
Прочети още от статията на в. "Монитор"
"Wizz Аir увеличава размера на безплатния багаж", пише в. "Капитал"
Wizz Аir променя багажната си политика, като увеличава размерa на безплатния багаж в
кабината на самолета. Така нискотарифната авиокомпания почти ще се изравни с
конкурентите си като Ryanair по безплатeн обем на борда.
През 2012 г. унгарската авиокомпания намали размера на безплатния багаж.
Стандартните малки куфари в кабината станаха платени, а нетаксуваното можеше да
бъде с размери 42/32/25. Това означаваше малка раничка или бизнес чанта. Сега
стандартните безплатни куфари се завръщат, като позволените размери ще са 55/40/23 с
максимално тегло от 10 килограма. "Това представлява 50% увеличение на размера в
сравнение с предишната големина на разрешен безплатен багаж", изчисляват от
авиокомпанията.
Прочети още от в " Капитал"
"Банките замразиха лихвите по кредитите", пише в. "Сега"
Банките замразиха лихвите по кредитите. През юни те останаха на нивото от предния
месец - май. Това показва проучване на анализаторите от "Моите пари". Само две банки
са подобрили условията при отпускане на заеми, но това не се е отразило върху средната
им цена.
През юни най-добрите оферти за жилищни кредити са с годишен процент на разходите
(ГПР) от 4.98% (това включва лихвения процент заедно с таксите и комисионите по
обслужването на кредита) - на практика без промяна в сравнение с май. При ипотеките в
евро също няма промяна, като средната лихва е 5.27%. Не се е променила и цената на
потребителските кредити - за заемите с поръчител ГПР остава 11.97%, а без поръчител -
12.47%.
Прочети още от в. "Сега"
"Чакаме разрешение от ЕК за директна тръба от "Турски поток" до България" пише в.
"Монитор "
През хъба "Балкан" може да изнасяме втечнен газ от Гърция за Украйна
Чакаме писмо от ЕК с разрешение директна тръба от "Турски поток" да идва към
България, а целта е да не бъдем енергийно зависими. Това стана ясно от коментар на
премиера Бойко Борисов по време на годишната посланическа среща, организирана от
външния министър Екатерина Захариева.
Пред родните дипломати премиерът изтъкна предимствата на газовия хъб "Балкан", който
страната ни иска да изгради, за да се превърнем в основен транзитен център в региона.
По думите му именно хъб "Балкан" е разковничето, особено след старта на проекта
"Турски проект".
Прочети още от в. "Монитор"
"Нужна ни е стратегия за развитие след 2020 г.", пише в. "Стандарт"
Искра Михайлова е председател на Комисията по регионално развитие в Европейския
парламент, евродепутат от ДПС и групата на Алианса на либералите и демократите за
Европа. Днес тя организира заедно с Камарата на строителите в България Третата
международна конференция "Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014-
2020".
- Госпожо Михайлова, какви са основните акценти на днешния форум и като цяло какви са
предизвикателствата пред кохезионната политика до 2020 г.?
- Кохезионната политика или политиката за сближаване е една от най-старите политики
на Европейския съюз, определена още с Хартата. В основния договор на Европейския
съюз е фиксирано, че в съюза трябва да има балансирано развитие на регионите и
Европейският съюз ще подпомага отделните региони, за да наваксат и да се изравни
развитието и качеството на живот в тях.
Прочети още от в. "Стандарт"
https://money.bg/macro/oferta-na-godinata-kmet-prodava-10-dekara-v-sofiya-za-400-bona-
bankite-zamraziha-lihvite-po-kreditite.html
www.topsport.ibox.bg - "Оферта на годината: Кмет продава 10 декара в
София за 400 бона", "Банките замразиха лихвите по кредитите"
20.07.2017 07:16
Новини
"Оферта на годината: Кмет продава 10 декара в София за 400 бона", четем във в.
"Стандарт"
Кметът на столичния квартал "Младост" Десислава Иванчева иска да продаде 10 дка
общинска земя само срещу 400 хиляди лева. Това стана ясно от доклад, който самата
Иванчева е внесла до Столичния общински съвет, съобщава "Дарик".
Заради отсъствието на други важни книжа,, той няма да бъде част от дневния ред на
заседанието на СОС на 20 юли. Зам.-председателят на местния парламент, който е и
начело на стопанската комисия в СОС, Николай Стойнев определи намеренията на
Иванчева като скандални, тъй като вместо да следва предизборните си обещания за
запазване на зелените площи в района, тя започна да разпродава терени.
След повече от половин година на поста си като кмет на "Младост", това е един от
първите доклади на Десислава Иванчева, в който обаче са налице редица пропуски.
Прочети още от в. "Стандарт"
"Антиевропейски закон обедини ГЕРБ, БСП, патриотите и "Воля"" е водещo заглавиe на в.
"Сега"
Управляващи и опозиция се разбраха да отложат свободната продажба на земя на фирми
и граждани от ЕС
Спорът да се освободи ли напълно пазарът на земеделска земя у нас за граждани на ЕС
успя да обедини на пръв поглед непримирими опоненти - ГЕРБ с БСП, както и
Обединените патриоти и "Воля". Вчера депутатите на ГЕРБ бламираха в зародиш
законопроекта, подготвен от правителството на Бойко Борисов и предвиждащ България
да се държи като член на ЕС и да не пречи на фирми и граждани от другите европейски
държави да купуват ниви и ливади.
Прочети още от статията на в. "Сега"
"ADM ще инвестира в двойно по-голямо производство на "Амилум"", четем на първа
страница в. "Капитал Daily"
Повече от два пъти ще увеличи капацитета си производителят на продукти от царевица
"Амилум България". За плановете си да разшири бизнеса в Разград и турския си завод
крайният собственик на компанията - американската Archer Daniels Midland (ADM), съобщи
в края на миналата година, но подробности не бяха обявени. От подаденото
инвестиционно предложение на "Амилум" обаче става ясно, че предприятието в Разград
подготвя допълнителни линии, които ще му позволят да повиши преработката от 1300 на
3000 тона царевица на ден. Предвижда се и изграждане на инсталация за производство
на етилов алкохол.
Прочети още от в " Капитал Daily"
"Пости! Маслото поскъпва, зехтинът - менте" е водещo заглавиe на в. "24 часа"
Кравето масло поскъпва и пакетче от 250 грама българско производство вече е над 4
лева. При вносните цената стига и над 6 лева, показа проверка на в. "24 часа" по
магазините.
По данни на комисията за стоковите тържища цената на маслото за година се е вдигнала
с над 30%. На едро пакетче от 125 грама вече се продава за близо 1,80 лева.
Причина за поскъпването е повишението на цените на суровото мляко както у нас, така и
в световен мащаб. Средната цена на изкупуването от фермерите в ЕС е достигнала 32,79
евроцента за килограм - с 21% повече, отколкото година по-рано.
Прочети ще от в. "24 часа"
"Крадци лапат по 50 бона на ден от туристи" извежда на първа страница в. "Монитор"
Задигат основно бижута и пари в брой, хотелите и затворените комплекси са на мушката
им
Крадци от Южното Черноморие забогатяват с по 50 хил. лева на ден от кражби от туристи.
Това показва статистиката на МВР, предоставена на "Монитор". В баровските курорти
Несебър и Слънчев бряг са най-големите удари. Там само при две кражби от последните
дни апашите са се сдобили с 650 лева, 900 евро, три скъпи мобилни телефона и златни
накити.
Прочети още от статията на в. "Монитор"
"Wizz Аir увеличава размера на безплатния багаж", пише в. "Капитал"
Wizz Аir променя багажната си политика, като увеличава размерa на безплатния багаж в
кабината на самолета. Така нискотарифната авиокомпания почти ще се изравни с
конкурентите си като Ryanair по безплатeн обем на борда.
През 2012 г. унгарската авиокомпания намали размера на безплатния багаж.
Стандартните малки куфари в кабината станаха платени, а нетаксуваното можеше да
бъде с размери 42/32/25. Това означаваше малка раничка или бизнес чанта. Сега
стандартните безплатни куфари се завръщат, като позволените размери ще са 55/40/23 с
максимално тегло от 10 килограма. "Това представлява 50% увеличение на размера в
сравнение с предишната големина на разрешен безплатен багаж", изчисляват от
авиокомпанията.
Прочети още от в " Капитал"
"Банките замразиха лихвите по кредитите", пише в. "Сега"
Банките замразиха лихвите по кредитите. През юни те останаха на нивото от предния
месец - май. Това показва проучване на анализаторите от "Моите пари". Само две банки
са подобрили условията при отпускане на заеми, но това не се е отразило върху средната
им цена.
През юни най-добрите оферти за жилищни кредити са с годишен процент на разходите
(ГПР) от 4.98% (това включва лихвения процент заедно с таксите и комисионите по
обслужването на кредита) - на практика без промяна в сравнение с май. При ипотеките в
евро също няма промяна, като средната лихва е 5.27%. Не се е променила и цената на
потребителските кредити - за заемите с поръчител ГПР остава 11.97%, а без поръчител -
12.47%.
Прочети още от в. "Сега"
"Чакаме разрешение от ЕК за директна тръба от "Турски поток" до България" пише в.
"Монитор "
През хъба "Балкан" може да изнасяме втечнен газ от Гърция за Украйна
Чакаме писмо от ЕК с разрешение директна тръба от "Турски поток" да идва към
България, а целта е да не бъдем енергийно зависими. Това стана ясно от коментар на
премиера Бойко Борисов по време на годишната посланическа среща, организирана от
външния министър Екатерина Захариева.
Пред родните дипломати премиерът изтъкна предимствата на газовия хъб "Балкан", който
страната ни иска да изгради, за да се превърнем в основен транзитен център в региона.
По думите му именно хъб "Балкан" е разковничето, особено след старта на проекта
"Турски проект".
Прочети още от в. "Монитор"
"Нужна ни е стратегия за развитие след 2020 г.", пише в. "Стандарт"
Искра Михайлова е председател на Комисията по регионално развитие в Европейския
парламент, евродепутат от ДПС и групата на Алианса на либералите и демократите за
Европа. Днес тя организира заедно с Камарата на строителите в България Третата
международна конференция "Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014-
2020".
- Госпожо Михайлова, какви са основните акценти на днешния форум и като цяло какви са
предизвикателствата пред кохезионната политика до 2020 г.?
- Кохезионната политика или политиката за сближаване е една от най-старите политики
на Европейския съюз, определена още с Хартата. В основния договор на Европейския
съюз е фиксирано, че в съюза трябва да има балансирано развитие на регионите и
Европейският съюз ще подпомага отделните региони, за да наваксат и да се изравни
развитието и качеството на живот в тях.
Прочети още от в. "Стандарт"
https://topsport.bg/macro/oferta-na-godinata-kmet-prodava-10-dekara-v-sofiya-za-400-bona-
bankite-zamraziha-lihvite-po-kreditite.html
www.vestnikstroitel.bg - Днес ще се проведе Третата международна
конференция за кохезионната политика и финансовите инструменти
20.07.2017 01:57
Новини
Свилена Гражданска
Камарата на строителите в България и в. „Строител“ организират Трета международна
конференция „Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 – 2020. Гъвкав
Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“.
Конференцията ще се проведе днес от 13:00 ч. в „София хотел Балкан“.
Форумът е под патронажа на Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално
развитие към Европейския парламент. Специален гост на събитието ще бъде Юрки
Катайнен, зам.-председател на ЕК с ресор „Работни места, растеж, развитие и
конкурентоспособност“. Вицепрезидентът на ЕИБ Вазил Худак ще направи основно
изказване. Във форума ще се включи и избраният за президент на FIEC Киетил Тонинг,
встъпващ в длъжност през 2018 г. Тази година на форума ще се дискутират
перспективите и предизвикателствата пред изпълнението на кохезионната политика на
ЕС 2014 – 2020, както и възможностите за финансиране на стратегически проекти след
2020 г.
От българска страна в събитието участие са потвърдили вицепремиерът Томислав
Дончев, Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството,
Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на
ЕС 2018 г., кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова.
http://vestnikstroitel.bg/news/160998_dnes-sche-se-provede-tretata-mezhdunarodna-
konferenciya-za-kohezionnata-politika-i-finansovite-instrumenti/
www.focus-news.net - Предстоящи събития в страната за 20 юли (Агенция
„Фокус“)
20.07.2017 00:42
Новини
Галерия
***
Сливен.
Президентът Румен Радев, министърът на отбраната Красимир Каракачанов, началникът
на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев, заместник-началникът на отбраната
вицеадмирал Емил Ефтимов ще участват в Ден за високопоставени гости и медии на
учението „SABER GUARDIAN 17“, което ще се проведе на Учебен полигон „Ново село“.
***
София.
В 16.00 часа на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев ще проведе среща със
заместник председателя на Европейската комисия и комисар за заетостта, икономическия
растеж, инвестициите и конкурентоспособността Юрки Катайнен.
***
Стара Загора.
От 10.00 часа ще бъде пуснато движението по двете нови пътни връзки на п. в.
„Плодовитово“ на АМ „Тракия“. Министърът на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков и председателят на Управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов ще бъдат на обекта непосредствено преди
пускането на движението.
***
София.
От 15.00 часа в Дома на Европа заместник-председателят на Европейската комисия -
Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и
конкурентоспособността, заедно с вицепремиера Томислав Дончев, ще участва в
Гражданския Диалог за Бъдещето на Европа.
***
София.
От 09.00 часа ще започне заседанието на Народното събрание.
***
София.
От 10.00 часа в „Бална зала” на хотел „Радисън Блу Гранд Хотел София министърът на
икономиката Емил Караниколов официално ще раздаде допълнително сключените 35
договора по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/.
***
София.
От 13.00 часа в „София хотел Балкан“ вицепремиерът Томислав Дончев, Николай Нанков,
министър на регионалното развитие и благоустройството, Ивайло Московски, министър на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, Лиляна Павлова, министър за
Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., кметът на Столичната община
Йорданка Фандъкова ще вземат участие в третата международна конференция
„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“.
***
София.
От 09.00 часа в Централния военен клуб ще започне вторият ден от Традиционната
годишна среща на посланиците на Република България.
***
София.
От 09.00 часа, в деня, в който Православната църква прославя св. пророк Илия, в храм
„Св. Илия” в ж.к. „Дружба 1” Негово Преосвещенство Мелнишкият епископ Герасим ще
отслужи Празничната архиерейска св. Литургия.
***
София.
От 09.00 часа, в деня, в който Православната църква прославя св. пророк Илия, Негово
Преосвещенство Мелнишкият епископ Герасим ще отслужи Празничната архиерейска св.
Литургия в храм „Св. Илия” в ж.к. „Дружба 1”.
***
София.
От 10.30 часа пред параклиса в двора на ГДПБЗН, представители на Българската
православна църква ще отслужат празничен водосвет за здраве и благополучие на
пожарникарите. Непосредствено след това ще бъдат поднесени цветя пред Мемориала
на пожарникарите, загинали при изпълнение на служебния си дълг.
***
София.
От 11.00 часа в залата на 11 ет. в сградата на КНСБ ще се състои брифинг, на който ще
се отговори на въпросите колко пари са нужни на едно семейство, за да преживява; какво
бърка най-дълбоко в джоба на работещите българи и с колко е поскъпнала издръжката на
живот през първите шест месеца на годината.
***
София.
От 11.00 часа в зала „Изток“ на Народното събрание ще се проведе работна среща на
тема „Как да увеличим събираемостта на глобите на КАТ и как да улесним шофьорите”.
***
София.
От 11.00 часа в „Клиника по ревматология, кардиология и хематология” към СБАЛ по
детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ ще бъде открит център за допълваща грижа за
деца с ревматоиден артрит и техните родители.
***
София.
От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на
Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН. Темата на
пресконференцията е „Как музеят може да подобри образованието и да помогне за
развитието на местните икономики?“.
***
София.
От 15.00 до 17.00 часа на ул. „Леге“ №10 БСП – София организира тематична приемна за
санирането и енергийната ефективност. Експертът към постоянната комисия по
„Инженерна инфраструктура и енергийно планиране“ на СОС Валентина Узунова и
заместник-председателят на Камарата на енергийните одитори Цветко Шоков ще
консултират софиянци по програмата за саниране и енергийна ефектовност.
***
София.
От 19.00 часа ще се състои протест на жителите на жк. „Дружба“ срещу застрояването на
квартала. Сборен пункт на протестиращите е затворената алея (от страната на
Кауфланд), където е прекъснат пешеходният достъп между „Дружба“ 2 и 1.
***
София.
От 19.00 часа на Лятната естрада в Борисовата градина ще се състои концерт на
Представителния духов оркестър при Академията на МВР.
***
София.
От 19.30 часа в Дома на киното Водноспасителната служба към Българския Червен кръст
(БЧК) продължава да представя поредица от обучителни филми с прожекция на 4
късометражни филма на оператора Станислав Бояджиев.
***
Бургас.
От 10.00 часа в залата на Галерия-музей „Георги Баев“ ще състои Обществен съвет за
Атанасовско езеро на тема „Значението на управлението на водите за състоянието на
влажните зони“.
***
Бургас.
От 18.00 часа в галерия „13-то стъпало“ ще бъде открита изложбата на художника
Светлозар Недев „Светлозар Недев“.
***
Бургас.
От 20.30 часа на площада пред "Морско казино" ще бъде открита фотографската изложба
на Стефан Диомов, озаглавена "Неразгаданите тайни на Перу".
***
Варна.
От 14.00 часа общинският съветник от ГЕРБ Веселин Ангелов ще има приемна за
граждани в офиса на партията на ул. „Георги Бенковски” №1.
***
Варна.
От 18.00 часа в Галерия 8 ще бъде открита изложбата с картини на плевенския живописец
Иван Велчев - Йово.
***
Варна.
От 18.00 часа пред сградата на Общината ще се проведе протест на служители в
системата на МВР.
***
Велико Търново.
От 07.00 до 10.00 на край магазин „Билла“ на бул. „Никола Габровски“ ще се проведе
Привързано издигане с въздушен балон.
***
Велико Търново.
От 10.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на Бюрото по труда.
***
Велико Търново.
От 19.00 часа на сцената на „Арт лято“ ще бъде открита изложба на артистите от
Looneytools.
***
Видин.
От 11.00 часа в залата на Общинския съвет кметът на Видин Огнян Ценков ще проведе
среща с ВК „Бдин-Вида".
***
Враца./ с. Оходен.
От 18.00 часа в местността Валога, край село Оходен, ще бъде открит IV Международен
фестивал за древни култури „Слънцето на Тодорка“ – водосвет.
***
Враца.
От 09.00 часа в деня, в който Православната църква прославя св. пророк Илия, Негово
високопреосвещенство Врачански митрополит Григорий ще отслужи Празничната
архиерейска св. Литургия в Струпецкия манастир „Св. прор. Илия”.
***
Димитровград.
От 10.00 часа в сградата на Община Димитровград ще се състои пресконференция по
повод реализацията на проект „Основно обновяване на сграден фонд и прилeжащи
дворове в образователната инфраструктура в община Димитровград – ОУ „Алеко
Константинов“, ПМГ „Иван Вазов“, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“, СОУ „Васил
Левски“, СОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Пенчо Славейков“. От 11.00 часа в двора на ЕГ „Д-р
Иван Богоров” ще се проведе официална церемония „Първа копка“ по проекта.
***
Карлово.
От 11.00 часа в двора на храм „Свети Николай” в града ще бъде отслужена панихида в
памет на жертвите „Страшното” от 1877.
***
Луковит.
От 13.00 часа в хотел „Дипломат плаза“, в рамките на три дни младежката организация на
ДПС ще се проведе „Лятна академия за либерални политики“.
***
Пловдив.
От 17.30 часа общинските съветници от ПП ГЕРБ - Петър Попов и Ясен Михайлов ще
имат приемна за граждани в офиса на партията в район „Западен” на ул. „Царевец” № 9.
По същото време в офиса на ПП ГЕРБ в район „Северен” на бул. „Марица” №91 срещи ще
проведе общинският съветник Гошо Къчков.
От 17.00 часа започва приемната на Пенчо Малинов в офиса на ПП ГЕРБ в район
„Източен” на ул. „Коста Паница” №5. Срещата с Веселин Маневски ще се проведе от 16.00
часа в офиса на ПП ГЕРБ в район „Южен” на ул. ”Академик Петър Динеков” № 1А.
***
Поморие.
От 21.00 часа ще се състои първата филмова прожекция в обновеното лятно кино
„Яворов“. Филмът е българската лента „Бартер“, а входът е свободен. Събитието е част от
инициативата „Пътуващо лятно кино с БНТ“.
***
Русе.
От 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе редовно
заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.
***
Стара Загора./ с. Бъдеще.
От 09.30 часа в в храм „Св. Пророк Илия“ ще бъде отслужена света Литургия по повод
Илинден. От 10.30 часа ще бъдат положени цветя на паметника в центъра на село
Бъдеще. От 11.00 часа в залата на НЧ „В. Левски 1924“ ще бъде открита изложба „Златни
ръце“. От 18.30 часа в парка до кметството ще бъде открита празничната програма по
повод Илинден – празник на с. Бъдеще. От 19.15 часа започва фолклорна програма от
гостуващи самодейни групи от Община Стара Загора.
***
Стара Загора.
От 10.00 до 12.00 часа в детския отдел на библиотека „Родина“ ще се проведе лятна
работилница за деца.
***
Стара Загора.
От 17. 30 часа в Музея на религиите ще бъде открита изложба на фондация „Патриа“
„Свобода и национално съзнание“, по повод 140 години от боевете за Стара Загора по
време на руско –турската освободителна война (1877 – 1878г.).
***
Стара Загора.
От 18.30 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески” ще бъде прожектиран
филмът Трудно за вярване”.
© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е
задължително!
Tweet
http://www.focus-news.net/news/2017/07/20/2417411/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-20-
yuli-agentsiya-fokus.html
www.bta.bg - (OF) София
20.07.2017 00:04
Новини
Третата международна конференция "Предизвикателствата пред кохезионната
политика 2014-2020. Гъвкав европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на
строителния сектор" започва днес от 13.00 ч. в "София хотел Балкан". Форумът е под
патронажа на Искра Михайлова - председател на Комисията по регионално развитие на
Европейския парламент. Специален гост ще бъде Юрки Катайнен, зам.-председател на
ЕК с ресор "Работни места, растеж, развитие и конкурентоспособност". От българска
страна за участие са поканени вицепремиерът Томислав Дончев, министрите на
регионалното развитие, на транспорта, за българското председателство на Съвета на ЕС,
кметът на София.
http://www.bta.bg/bg/c/OF/id/1620050
www.paper.standartnews.com - Нужна ни е стратегия за развитие след
2020 г.
19.07.2017 23:46
Новини
Искра Михайлова е председател на Комисията по регионално развитие в Европейския
парламент, евродепутат от ДПС и групата на Алианса на либералите и демократите за
Европа. Днес тя организира заедно с Камарата на строителите в България Третата
международна конференция "Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014-
2020". По покана на г-жа Михайлова специално участие във форума ще вземе
вицепрезидентът на Европейската комисия с ресор "Работни места, растеж, развитие и
конкурентноспособност" Юрки Катайнен. В дискусията с бизнеса за бъдещето на
кохезионната политика и инвестициите в образование ще се включат още вицепремиерът
Томислав Дончев, министрите на регионалното развитие Николай Нанков, на транспорта -
Ивайло Московски, на БГ председателството - Лиляна Павлова, както и кметът на София
Йорданка Фандъкова.
- Госпожо Михайлова, какви са основните акценти на днешния форум и като цяло какви са
предизвикателствата пред кохезионната политика до 2020 г.?
- Кохезионната политика или политиката за сближаване е една от най-старите политики
на Европейския съюз, определена още с Хартата. В основния договор на Европейския
съюз е фиксирано, че в съюза трябва да има балансирано развитие на регионите и
Европейският съюз ще подпомага отделните региони, за да наваксат и да се изравни
развитието и качеството на живот в тях.
Сега обаче Европа изживява нов период. На първо място трябва да признаем, че
регионите не са станали много по-близки. Все така има региони с много бурно
икономическо развитие и като ноу-хау, и като технологии, и като научни и образователни
институти, и региони, които изостават. В това число и някои от регионите на България.
Така че различията между регионите не са заличени и необходимостта от политиката на
сближаване стои.
- Как Европа може да помогне чрез политиката си на сближаване на бедни и изоставащи
региони като българския Северозапад?
- Това стои като въпрос на Европейския съюз. По същия начин стоят въпросите за най-
отдалечените райони на Финландия, които са слабо населени, за Сицилия, която
продължава да изостава, или за някои райони в Португалия, Испания, Гърция. Не са
уникални българските райони. Но, че нашият Северозападен район е най-назад в
класацията, това е факт. Необходимостта от тази политика продължава да стои. В
момента имаме сключени партньорски споразумения между всички страни членки на
Европейския съюз, имаме оперативни програми и те ще продължат да работят до 2020 г.
- Какво се случва обаче след 2020 г.?
- Първата тема е, да, разлика между регионите има и Европа трябва да продължава да
работи за сближаването - икономическо, социално, териториално. Но сега живеем във
време, което е по-различно дори от времето, когато последно са се договаряли
оперативните програми. Европа се сблъсква с предизвикателство като Брекзит.
Излизането на Великобритания от ЕС е много сложен процес, който ще се отрази на
политиката на сближаване. Дори само заради това, че средствата, които постъпват в ЕС
като вноски от страните-членки и се преразпределят чрез европейския бюджет, и
политиката на сближаване в това число, ще бъдат по-малко.
- С колко по-малко ще бъдат?
- Ние очакваме да намалеят с около 60 милиарда.
- Къде при преразпределението на бюджета намаляването на средствата ще се усети
най-силно?
- В общия бюджет на Европейския съюз има много пера. Но две са основни и вземат по
една трета от бюджета. Едното е политиката на сближаване - една трета от бюджета на
ЕС, и общата селскостопанска политика - малко повече от една трета. Всичко останало се
намества в последната трета. Тези две големи политики в момента са обект на най-голям
интерес, когато става дума за намаляване на рамката. Второ, в последните години се
сблъскахме с миграцията и бежанската вълна, която няма да намалее.
- Което пък предполага увеличаване на бюджета за сигурност.
- От една страна на бюджета за сигурност на европейските граници. От друга -
увеличаване на бюджета за интегриране на тези хора, които вече са в Европа. Те не могат
завинаги да живеят в лагери и гета. Ако искаме сигурност на европейските граждани, тези
хора трябва да бъдат интегрирани в европейското общество. Което също предполага
разходи. След атентатите в Париж, в Брюксел, в Германия, в Лондон, не можем да си
затваряме очите. Сигурността на европейските граждани е от първостепенно значение.
Това също изисква инвестиции. Но има и още една стъпка, към която тръгна Европейският
съюз. Г-жа Могерини предложи преди година и повече стратегия за ролята на
Европейския съюз като международен играч.
Тя предложи инвестиции извън ЕС. Инвестициите в Африка биха довели до създаване на
работни места и повишаване на стандарта там, което ще намали вълната от бежанци към
Европа. Ние вече работим по тази програма. Ето още едно перо. Всичко това натрупано
поставя въпроса как ще се развива политиката на сближаване в бъдеще. При
необходимост да се мисли за сигурността на гражданите, за интеграция на бежанците, за
инвестиции в осигуряване на границите на ЕС, страните-членки донори, тези, които
основно внасят в бюджета и ползват по-малко, отколкото внасят, не са склонни да
отделят пари, които ще бъдат неясно как изразходвани. Цитирам. Трябва да се върнем
към изходната позиция, когато всяко евро има точно и ясно предназначение в бюджета на
ЕС или това, за което комисарят Йотингер говори - добавената стойност на инвестицията.
Ако има добавена стойност към инвестициите, ще има ефект.
- Какъв е вашият съвет към българските региони, в частност към Северозапада, който е
най-зле. Какво трябва да направят, за да получат европейско финансиране?
- До 2020 г. ние имаме оперативни програми, никой няма да ги пипне. Има една опасност -
да няма много сериозни плащания през 2019 и 2020 г. заради излизането на
Великобритания. Ако не се стигне до договорка да се платят всички вноски, тогава ще се
отвори дупка в бюджета за 2019 и 2020 г. И като знаем това, не трябва да допускаме
важните проекти да бъдат оставяни за последния момент 2019-2020 г.
- Какъв тип проекти визирате?
- Водните, например. Те са още в предпроектно проучване. Големите проекти, които се
очакват като водната реформа, не са готови. Ние сме в средата на 2017 г. Ако оставим да
ги договаряме 2019, разчитайки на правилото N 3, може да се окаже, че за тях няма
достатъчно финансиране. Второ - много важно е всеки регион в България и страната като
цяло да има своя стратегия за това какво ще правим след 2020 г. Ще строим магистрали
или ще инвестираме в образование, научни изследвания, в туризъм и атракции, или
всичкото заедно. Или ще определим за всеки регион приоритета и около него ще
обосновем важните проекти за този регион. Северозападния регион, вие го споменахте,
много е важен. Но там имаме проблеми с пътищата, с образованието, с работната ръка
като цяло. Била на срещи, хората казват: "Въвеждам технологии, няма кой да работи във
фирмата ми". Там можем да развиваме и туризъм, но като нямаме пътища и образовани
хора, как да го правим? Туризмът не е само хотели.
Трябва да има някаква причина хората да отидат на дадено място. Така че стратегията и
вижданията какво ще правим след 2020 г. са много важни. За да постигнем този елемент
на добавената стойност. Защото ще бъде трудно да защитим политиката на сближаване.
По всяка вероятност ще има намален бюджет, ще бъде трудно да разчитаме само на
грантови схеми. Ще трява да тръгнем и в посока на икономически целесъобразни проекти,
които биха накарали частните инвеститори да се заинтересуват. Затова на днешния
форум специално съм поканила заместник-председателя на ЕК Юрки Катайнен, който
отговаря за развитието, заетостта и икономическият растеж в Европейския съюз. И който
е защитник на формулата да търсим повече възможности, да накараме и частния
инвеститор да бъде заинтересуван, да накараме банките, в които има много пари, да
инвестират в публични проекти като видят добавената стойност. Да накараме всички
целенасочено да подкрепим проект след проект, които да дават добавена стойност и ние
да вървим напред, да създаваме повече работни места.
Това е задачата и на Северозападния регион. Не изкуствено да се създават работни
места - някой да направи цех и да не знае откъде ще дойде материалът, как ще бъдат
обучени работниците, какво и къде ще продава. Не. Всичко трябва да е планирано на
здрава икономическа основа. Това е моделът, който се опитва да лансира Юрки
Катайнен. Аз го уважавам изключително много за това. Бизнесът в България трябва да го
чуе. Особено Строителната камара, защото строителният бизнес в България е
структуроопределящ бранш. Той може да участва не само като изпълнител, а като
съинвеститор в целия процес на строителство в страната.
- От години се борите да разясните на българските компании ползата от финансови
инструменти като плана "Юнкер". Готов ли е българският бизнес за такива проекти?
- Ако погледнете резултатите от прилагането на финансови инструменти през миналата
финансова рамка до 2013 г., ще видите, че България е от страните, които добре прилагат
финансови инструменти. Ние сме използвали "Джесика", "Джереми", "Джаспър". Ние
използваме финансовите инструменти - в контекста на структурните фондове. Но аз
мисля, че има потенциал за повече. Дори заради това, че България има много
специфично място в нашия регион и бихме могли да използваме своето разположение и
границите със съседните държави, за да развиваме трансгранични проекти с финансови
инструменти. Убедена съм, че самият Катайнен ще го каже. Един проект, който включва
Гърция, България и Сърбия, е чиста проба проект с европейска добавена стойност.
Проект между Румъния, България и Гърция - също. За наша радост сме запазили до
голяма степен добрите си отношения със съседите. И имаме потенциала да ги
използваме за трансгранични проекти, които да дадат отражение за Европа. Това е тема,
която с интерес се слуша засега от бизнеса, но малки са стъпките, които се правят.
- Напоследък се говори, че има опасност да загубим европейски пари за строежа на
магистрала "Струма". Така ли?
- Според договора за партньорство, ако България не се справи с проектирането и
началото на строителството в рамките на периода на изпълнение на оперативната
програма "Траспорт" по сегашното споразумение, да, ние ще загубим пари. Така е по
споразумението. Другият вариант е да ги пренасочим за нещо друго. Така е за всички
проекти.
Магистрала "Струма" е един от казусите, които сигурно ще влязат в учебниците, когато се
разглеждат европейски проекти. За съжаление баланса между защита на природата и
защита на икономическото развитие в България е нарушен. Ние противопоставяме едното
на другото. Което не е нормално.
Не можем да сме радетели за това, че ще запазим някакви парчета от България с
девствена природа и абсолютно ще елиминираме възможностите за икономическо
развитие на хората, които живеят там. Не може. Модерният подход при специалните зони
по "Натура", природни и национални паркове е да има ядро на парка. И зони в
периферията, където се позволяват икономически действия. Там трябва да живеят хора,
нали. Не да оставим, както сме оставили Странджа да се превърне в дива територия.
Хубаво е за любителите на природата, но може ли малка България да си позволи една
част от нейната територия да бъде абсолютно затворена, без никаква икономическа
дейност, дори щадящо земеделие. Това не е нормално. Балансът е намерен в много
страни в Европа. И ние просто трябва да бъдем достатъчно обективни тогава, когато
представяме възможностите за магистрала "Струма". Строителството на един тунел от 15
км изисква в поне 6 точки по дължината му да има много сериозни строителни действия -
влизане и излизане на строителни машини, обходни пътища за превоз и т.н. Защитаваме
ли природата така? Запазваме ли биоразнообразието? Едва ли. Един път го направихме с
тунела в Илинден. Нито една мечка сега не минава от там, нито една. За съжаление. А
докато го строихме, ние разрушихме всичко. А по всяка вероятност вариантите за обходни
пътища са по-щадящи.
Аз вярвам на експертите, които представят по-щадящ модел, които се съобразяват със
сеизмичната картина в България, с находищата на различни химични елементи. И мисля,
че по-разумният подход е всички да се съберем и да помислим кое е по-добре за
България. Да, трябва да пазим биоразнообразието, да, има такива зони по трасето на
магистралата. Въпросът е как най-добре, най-леко да ги засегнем, защото не може да не
ги засегнем напълно. Трябва да го направим, защото няма откъде да минем, за да
стигнем до Гърция. Няма откъде да мине европейският коридор. Минава от там и трябва
да го приемем. Това е моето мнение.
- За другите магистрали "Хемус", "Бургас - Варна, европейски пари могат ли да се
намерят?.
- "Хемус" не влиза в приоритетите поне до 2020 г. на Европейския съюз. Това е един от
примерите, за които, ако е икономически целесъобразен този проект и има ясна формула
за стопанисване в бъдеще - тол такси, публично-частно партньорство, концесия, ако
сметките покажат, че излиза най-елементарната аритметика - инвестиции, използване и
печалба - тогава това може да бъде финансирано по плана "Юнкер". Може да бъде
финансирано с частни инвестиции, могат да се намерят инвеститори. "Бургас - Варна" е
същият случай.
- Екатерина Захариева каза, че в Брюксел никой не я пита за НДК - по повод скандалът с
разходването на средства за ремонта. Вас питат ли ви за НДК и как Европа гледа на това,
което се случва у нас?
- Не.
- Може ли този ремонт да бъде пречка за българското председателство?
- По всяка вероятност е проблем, защото трябва някъде да се случват съветите, трябва
да има зали. Не че това са единствените зали в София, но хубаво би било да се направи.
Не ме питат за НДК. Но пък мога да кажа, че колегите ми, председатели на комисии, бяха
много доволни от това, че са се срещнали с българския министър за
европредседателството Лиляна Павлова и са й разказали за плановете на комисиите,
какви досиета ще излязат по време на българското председателството, какви преговори
между Съвета и парламента ще има по време на нашето председателство. Някои от тях
са много важни, като енергийния пакет. Целият енергиен пакет ще бъде приключен в
парламента по предполагаемите графици някъде октомври-ноември. Което означава, че
от януари ще влезем в преговори. Комисията, съответната, в парламента, България като
председател на Съвета и Европейската комисия. За да бъде одобрен законодателният
енергиен пакет. Това е сериозна задача. Колегата Йежи Бузек беше щастлив, че е имал
възможност да се срещне с българския министър, че България знае какви отговорности
ще поеме. Хората се интересуват от това, това, което засяга работата им. А другото си е
наш проблем. България става председател - ами да си организира залата.
- По време на БГ председателството у нас ще има заседание на Комитета на регионите.
Как българските общини могат да се възползват от това?
- Първо, с участие. Комитетът на регионите е много важна структура, съгласувателна,
проучвателна, съветва много често и парламента, и Европейската комисия с много
отговорни задачи да представя местните регионални власти. В Комитета на регионите
има сериозна българска делегация. Много е важно тя да вземе активно участие в този
форум. И, разбира се, по време на форума да представим българските региони и местни
власти. Има и инициатива на вестник "Стандарт" за представянето на отделните общини.
Направени са вече много представителни филми за развитието на културно-
историческото наследство и туризма в общините. Защо да не ги покажем на колегите на
българските кметове, защо не намерим формата да има едно място по време на тази
среща, на което те да могат да видят българските общини, да се прожектират тези филми,
да има изложби на общините. Участниците във форума няма да имат възможност да
посетят всяка община в България. Но ако има такова представяне, могат да намерят
своите партньори и да видят къде са българските общини. За мен този форум е много
важен, за да се представят българските местни власти. Те са достойни за партньори.
- По отношение на Балканите как Европа гледа на усилията на българския кабинет да се
превърнем в стълб както на икономическа, така и на добросъседска политика?
- В целия контекст на това, което говорих досега, всяко усилие за подобряване на
добросъседските отношения, за създаване на баланс и възможности за развитие на един
регион, естествено се приветства от Европейския съюз. Когато говорим за сигурността и
на българските, и на всички европейски граждани ние като външна граница на ЕС носим
специална отговорност. И тази отговорност трябва да бъде облечена в съответните
действия. Приемам, че усилията на българската държава са в тази посока. Ние имаме
роля - да стабилизираме региона, да гарантираме сигурност. Ние от една страна сме
външна граница, от друга страна сме в центъра на един регион, през който минават
бежанци, който е доказал, за съжаление във времето, че сам по себе си носи конфликти,
били те етнически или други, така че нашата роля е изключително важна. Не случайно в
председателството ни е заложено като приоритет развитието на Западните Балкани.
- България е образец за етническа толерантност. Какво пречи българският етнически
модел да бъде основа за развитие на етническия модел на целите Балкани?
- Опитваме се да го направим. Ще кажа с огорчение: имам чувството, особено в
последните месеци, че в България се забрави, че етническият мир е в резултат на усилие,
на постоянна работа, на разработен модел, който не е еднократен акт. Той предполага
постоянно действие. Етническият мир, както и демокрацията, предполагат непрекъсната
работа, непрекъснати усилия.
- Те се направиха в последните 30 години.
- Ние го направихме. И да приемем сега, че е даденост и можем да си правим всичко
друго, просто защото тук си е така - не. Не е така. Ние трябва да се борим във всеки
момент да надграждаме и да доизграждаме етническия модел, да включваме колкото
може повече съседите си в него. И целите Западни Балкани. Аз съм убедена, че
етническият модел на България може да бъде модел, който да се вземе както в
Западните Балкани, така и в Европа. Ние имаме какво да кажем, ние имаме какво да
представим. Надявам, че ще намерим формите. Аз поне ще търся всякакви форми да
представяме този модел. Дали чрез неправителствени организации, дали чрез специални
срещи, повече разговори, форуми, всички, които са се заели с управлението на страната,
не трябва да забравят, че етническият мир и етническият модел не са даденост. Те не са
изградени еднократно и завинаги. Те трябва да бъдат съхранявани, развивани и да бъдат
включвани колкото се може повече хора в тях, защото те така живеят.
http://www.standartnews.com/mneniya-
intervyuta/nuzhna_ni_e_strategiya_za_razvitie_sled_2020_g-359388.html
www.focus-news.net - Предстоящи събития в страната за 20 юли (Агенция
„Фокус“)
19.07.2017 19:36
Новини
***
Сливен.
Президентът Румен Радев, министърът на отбраната Красимир Каракачанов, началникът
на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев, заместник-началникът на отбраната
вицеадмирал Емил Ефтимов ще участват в Ден за високопоставени гости и медии на
учението „SABER GUARDIAN 17“, което ще се проведе на Учебен полигон „Ново село“.
***
София.
В 16.00 часа на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев ще проведе среща със
заместник председателя на Европейската комисия и комисар за заетостта, икономическия
растеж, инвестициите и конкурентоспособността Юрки Катайнен.
***
Стара Загора.
От 10.00 часа ще бъде пуснато движението по двете нови пътни връзки на п. в.
„Плодовитово“ на АМ „Тракия“. Министърът на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков и председателят на Управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов ще бъдат на обекта непосредствено преди
пускането на движението.
***
София.
От 15.00 часа в Дома на Европа заместник-председателят на Европейската комисия -
Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и
конкурентоспособността, заедно с вицепремиера Томислав Дончев, ще участва в
Гражданския Диалог за Бъдещето на Европа.
***
София.
От 09.00 часа ще започне заседанието на Народното събрание.
***
София.
От 10.00 часа в „Бална зала” на хотел „Радисън Блу Гранд Хотел София министърът на
икономиката Емил Караниколов официално ще раздаде допълнително сключените 35
договора по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/.
***
София.
От 13.00 часа в „София хотел Балкан“ вицепремиерът Томислав Дончев, Николай Нанков,
министър на регионалното развитие и благоустройството, Ивайло Московски, министър на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, Лиляна Павлова, министър за
Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., кметът на Столичната община
Йорданка Фандъкова ще вземат участие в третата международна конференция
„Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“.
***
София.
От 09.00 часа в Централния военен клуб ще започне вторият ден от Традиционната
годишна среща на посланиците на Република България.
***
София.
От 09.00 часа, в деня, в който Православната църква прославя св. пророк Илия, в храм
„Св. Илия” в ж.к. „Дружба 1” Негово Преосвещенство Мелнишкият епископ Герасим ще
отслужи Празничната архиерейска св. Литургия.
***
София.
От 09.00 часа, в деня, в който Православната църква прославя св. пророк Илия, Негово
Преосвещенство Мелнишкият епископ Герасим ще отслужи Празничната архиерейска св.
Литургия в храм „Св. Илия” в ж.к. „Дружба 1”.
***
София.
От 10.30 часа пред параклиса в двора на ГДПБЗН, представители на Българската
православна църква ще отслужат празничен водосвет за здраве и благополучие на
пожарникарите. Непосредствено след това ще бъдат поднесени цветя пред Мемориала
на пожарникарите, загинали при изпълнение на служебния си дълг.
***
София.
От 11.00 часа в залата на 11 ет. в сградата на КНСБ ще се състои брифинг, на който ще
се отговори на въпросите колко пари са нужни на едно семейство, за да преживява; какво
бърка най-дълбоко в джоба на работещите българи и с колко е поскъпнала издръжката на
живот през първите шест месеца на годината.
***
София.
От 11.00 часа в зала „Изток“ на Народното събрание ще се проведе работна среща на
тема „Как да увеличим събираемостта на глобите на КАТ и как да улесним шофьорите”.
***
София.
От 11.00 часа в „Клиника по ревматология, кардиология и хематология” към СБАЛ по
детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ ще бъде открит център за допълваща грижа за
деца с ревматоиден артрит и техните родители.
***
София.
От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на
Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН. Темата на
пресконференцията е „Как музеят може да подобри образованието и да помогне за
развитието на местните икономики?“.
***
София.
От 15.00 до 17.00 часа на ул. „Леге“ №10 БСП – София организира тематична приемна за
санирането и енергийната ефективност. Експертът към постоянната комисия по
„Инженерна инфраструктура и енергийно планиране“ на СОС Валентина Узунова и
заместник-председателят на Камарата на енергийните одитори Цветко Шоков ще
консултират софиянци по програмата за саниране и енергийна ефектовност.
***
София.
От 19.00 часа ще се състои протест на жителите на жк. „Дружба“ срещу застрояването на
квартала. Сборен пункт на протестиращите е затворената алея (от страната на
Кауфланд), където е прекъснат пешеходният достъп между „Дружба“ 2 и 1.
***
София.
От 19.00 часа на Лятната естрада в Борисовата градина ще се състои концерт на
Представителния духов оркестър при Академията на МВР.
***
София.
От 19.30 часа в Дома на киното Водноспасителната служба към Българския Червен кръст
(БЧК) продължава да представя поредица от обучителни филми с прожекция на 4
късометражни филма на оператора Станислав Бояджиев.
***
Бургас.
От 10.00 часа в залата на Галерия-музей „Георги Баев“ ще състои Обществен съвет за
Атанасовско езеро на тема „Значението на управлението на водите за състоянието на
влажните зони“.
***
Бургас.
От 18.00 часа в галерия „13-то стъпало“ ще бъде открита изложбата на художника
Светлозар Недев „Светлозар Недев“.
***
Бургас.
От 20.30 часа на площада пред "Морско казино" ще бъде открита фотографската изложба
на Стефан Диомов, озаглавена "Неразгаданите тайни на Перу".
***
Варна.
От 14.00 часа общинският съветник от ГЕРБ Веселин Ангелов ще има приемна за
граждани в офиса на партията на ул. „Георги Бенковски” №1.
***
Варна.
От 18.00 часа в Галерия 8 ще бъде открита изложбата с картини на плевенския живописец
Иван Велчев - Йово.
***
Варна.
От 18.00 часа пред сградата на Общината ще се проведе протест на служители в
системата на МВР.
***
Велико Търново.
От 07.00 до 10.00 на край магазин „Билла“ на бул. „Никола Габровски“ ще се проведе
Привързано издигане с въздушен балон.
***
Велико Търново.
От 10.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на Бюрото по труда.
***
Велико Търново.
От 19.00 часа на сцената на „Арт лято“ ще бъде открита изложба на артистите от
Looneytools.
***
Видин.
От 11.00 часа в залата на Общинския съвет кметът на Видин Огнян Ценков ще проведе
среща с ВК „Бдин-Вида".
***
Враца./ с. Оходен.
От 18.00 часа в местността Валога, край село Оходен, ще бъде открит IV Международен
фестивал за древни култури „Слънцето на Тодорка“ – водосвет.
***
Враца.
От 09.00 часа в деня, в който Православната църква прославя св. пророк Илия, Негово
високопреосвещенство Врачански митрополит Григорий ще отслужи Празничната
архиерейска св. Литургия в Струпецкия манастир „Св. прор. Илия”.
***
Димитровград.
От 10.00 часа в сградата на Община Димитровград ще се състои пресконференция по
повод реализацията на проект „Основно обновяване на сграден фонд и прилeжащи
дворове в образователната инфраструктура в община Димитровград – ОУ „Алеко
Константинов“, ПМГ „Иван Вазов“, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“, СОУ „Васил
Левски“, СОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Пенчо Славейков“. От 11.00 часа в двора на ЕГ „Д-р
Иван Богоров” ще се проведе официална церемония „Първа копка“ по проекта.
***
Карлово.
От 11.00 часа в двора на храм „Свети Николай” в града ще бъде отслужена панихида в
памет на жертвите „Страшното” от 1877.
***
Луковит.
От 13.00 часа в хотел „Дипломат плаза“, в рамките на три дни младежката организация на
ДПС ще се проведе „Лятна академия за либерални политики“.
***
Пловдив.
От 17.30 часа общинските съветници от ПП ГЕРБ - Петър Попов и Ясен Михайлов ще
имат приемна за граждани в офиса на партията в район „Западен” на ул. „Царевец” № 9.
По същото време в офиса на ПП ГЕРБ в район „Северен” на бул. „Марица” №91 срещи ще
проведе общинският съветник Гошо Къчков.
От 17.00 часа започва приемната на Пенчо Малинов в офиса на ПП ГЕРБ в район
„Източен” на ул. „Коста Паница” №5. Срещата с Веселин Маневски ще се проведе от 16.00
часа в офиса на ПП ГЕРБ в район „Южен” на ул. ”Академик Петър Динеков” № 1А.
***
Поморие.
От 21.00 часа ще се състои първата филмова прожекция в обновеното лятно кино
„Яворов“. Филмът е българската лента „Бартер“, а входът е свободен. Събитието е част от
инициативата „Пътуващо лятно кино с БНТ“.
***
Русе.
От 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе редовно
заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.
***
Стара Загора./ с. Бъдеще.
От 09.30 часа в в храм „Св. Пророк Илия“ ще бъде отслужена света Литургия по повод
Илинден. От 10.30 часа ще бъдат положени цветя на паметника в центъра на село
Бъдеще. От 11.00 часа в залата на НЧ „В. Левски 1924“ ще бъде открита изложба „Златни
ръце“. От 18.30 часа в парка до кметството ще бъде открита празничната програма по
повод Илинден – празник на с. Бъдеще. От 19.15 часа започва фолклорна програма от
гостуващи самодейни групи от Община Стара Загора.
***
Стара Загора.
От 10.00 до 12.00 часа в детския отдел на библиотека „Родина“ ще се проведе лятна
работилница за деца.
***
Стара Загора.
От 17. 30 часа в Музея на религиите ще бъде открита изложба на фондация „Патриа“
„Свобода и национално съзнание“, по повод 140 години от боевете за Стара Загора по
време на руско –турската освободителна война (1877 – 1878г.).
***
Стара Загора.
От 18.30 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески” ще бъде прожектиран
филмът Трудно за вярване”.
© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е
задължително!
Tweet
http://www.focus-news.net/news/2017/07/19/2417358/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-20-
yuli-agentsiya-fokus.html
www.focus-news.net - Министър Лиляна Павлова ще вземе участие в
Третата международна конференция „Предизвикателствата пред
кохезионната политика 2014 - 2020
19.07.2017 16:33
Новини
София.
Министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова ще вземе
участие в Третата международна конференция „Предизвикателствата пред
кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти
в подкрепа на строителния сектор“. Това съобщиха от пресцентъра на
Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018
. Събитието ще се проведе утре - 20 юли 2017 г., от 13:00 ч., в „София хотел Балкан“.
Конференцията се организира от Камарата на строителите в България и вестник
„Строител“ и е под патронажа на Искра Михайлова – председател на Комисията по
регионално развитие на Европейския парламент.
© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е
задължително!
Tweet
http://www.focus-news.net/news/2017/07/19/2417315/ministar-lilyana-pavlova-shte-vzeme-
uchastie-v-tretata-mezhdunarodna-konferentsiya-predizvikatelstvata-pred-kohezionnata-politika-
2014-2020.html
www.alfarss.net - Николай Нанков ще участва в конференция за
предизвикателствата пред кохезионната политика
19.07.2017 16:12
Новини
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще вземе
участие в откриването на Третата международна конференция „Предизвикателствата
пред кохезионната политика 2014 - 2020, съобщават от ведомството. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор". Събитието ще се
проведе утре - 20 юли 2017 г., от 13:00 ч., в „София хотел Балкан". Конференцията се
организира от Камарата на строителите в България и вестник „Строител" и е под
патронажа на Искра Михайлова - председател на Комисията по регионално развитие на
Европейския парламент. Сред участниците във форума са Юрки Катайнен - зам.-
председател на ЕК с ресор „Работни места, растеж, развитие и конкурентоспособност",
вицепрезидентът на ЕИБ Вазил Худак, новоизбраният президент на FIEC Киетил Тонинг и
др. Участниците в международната конференция през тази година ще дискутират
перспективите и предизвикателствата пред изпълнението на кохезионната политика на
ЕС 2014 - 2020, както и възможностите за финансиране на стратегически проекти след
2020 г.
http://alfarss.net/1500466920.html
www.pik.bg - Министър Николай Нанков открива международна
конференция за кохезионната политика
19.07.2017 15:41
новини
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще вземе
участие в откриването на Третата международна конференция „Предизвикателствата
пред кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови
инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Това съобщиха от пресцентъра на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Събитието ще се
проведе утре - 20 юли 2017 г., от 13:00 ч., в „София хотел Балкан“.
Конференцията се организира от Камарата на строителите в България и вестник
„Строител“ и е под патронажа на Искра Михайлова – председател на Комисията по
регионално развитие на Европейския парламент. Сред участниците във форума са Юрки
Катайнен - зам.-председател на ЕК с ресор „Работни места, растеж, развитие и
конкурентоспособност“, вицепрезидентът на ЕИБ Вазил Худак, новоизбраният президент
на FIEC Киетил Тонинг и др.
Участниците в международната конференция през тази година ще дискутират
перспективите и предизвикателствата пред изпълнението на кохезионната политика на
ЕС 2014 – 2020, както и възможностите за финансиране на стратегически проекти след
2020 г.
http://pik.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-
%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B
4%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B
8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%
B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-news676553.html
www.novini.dir.bg - Николай Нанков ще участва в конференция за
предизвикателствата пред кохезионната политика
19.07.2017 15:35
Новини
Агенция КРОСС
/КРОСС/ Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще
вземе участие в откриването на Третата международна конференция
«Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 - 2020, съобщават от
ведомството. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на
строителния сектор“. Събитието ще се проведе утре - 20 юли 2017 г., от 13:00 ч., в
«София хотел Балкан“.
Конференцията се организира от Камарата на строителите в България и вестник
«Строител“ и е под патронажа на Искра Михайлова - председател на Комисията по
регионално развитие на Европейския парламент. Сред участниците във форума са Юрки
Катайнен - зам.-председател на ЕК с ресор «Работни места, растеж, развитие и
конкурентоспособност“, вицепрезидентът на ЕИБ Вазил Худак, новоизбраният президент
на FIEC Киетил Тонинг и др.
Участниците в международната конференция през тази година ще дискутират
перспективите и предизвикателствата пред изпълнението на кохезионната политика на
ЕС 2014 - 2020, както и възможностите за финансиране на стратегически проекти след
2020 г.
още»
http://novini.dir.bg/news.php?id=26085762
www.focus-news.net - Министър Николай Нанков ще участва в
конференция, посветена на предизвикателствата пред кохезионната
политика и финансовите инструменти в подкрепа на строителния сектор
19.07.2017 15:33
Новини
София.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще вземе
участие в откриването на Третата международна конференция „Предизвикателствата
пред кохезионната политика 2014 - 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови
инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Това съобщиха от пресцентъра на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
. Събитието ще се проведе утре - 20 юли 2017 г., от 13:00 ч., в „София хотел Балкан“.
Конференцията се организира от Камарата на строителите в България и вестник
„Строител“ и е под патронажа на Искра Михайлова – председател на Комисията по
регионално развитие на Европейския парламент. Сред участниците във форума са Юрки
Катайнен - зам.-председател на ЕК с ресор „Работни места, растеж, развитие и
конкурентоспособност“, вицепрезидентът на ЕИБ Вазил Худак, новоизбраният президент
на FIEC Киетил Тонинг и др.
Участниците в международната конференция през тази година ще дискутират
перспективите и предизвикателствата пред изпълнението на кохезионната политика на
ЕС 2014 – 2020, както и възможностите за финансиране на стратегически проекти след
2020 г.
© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е
задължително!
Tweet
http://www.focus-news.net/news/2017/07/19/2417296/ministar-nikolay-nankov-shte-uchastva-v-
konferentsiya-posvetena-na-predizvikatelstvata-pred-kohezionnata-politika-i-finansovite-
instrumenti-v-podkrepa-na-stroitelniya-sektor.html

www.vestnikstroitel.bg - Министър Николай Нанков ще участва в
конференция, посветена на предизвикателствата пред кохезионната
политика и финансовите инструменти в подкрепа на строителния сектор
19.07.2017 15:26
Новини
Емил Христов
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще вземе
участие в откриването на Третата международна конференция „Предизвикателствата
пред кохезионната политика 2014 – 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови
инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Събитието ще се проведе утре – 20 юли
2017 г., от 13:00 ч., в
„София хотел Балкан“.
Конференцията се организира от Камарата на строителите в България и вестник
„Строител“ и е под патронажа на Искра Михайлова – председател на Комисията по
регионално развитие на Европейския парламент. Сред участниците във форума са
Юрки Катайнен – зам.-председател на ЕК с ресор „Работни места, растеж, развитие и
конкурентоспособност“, вицепрезидентът на ЕИБ Вазил Худак, новоизбраният президент
на FIEC Киетил Тонинг и др.
Участниците в международната конференция през тази година ще дискутират
перспективите и предизвикателствата пред изпълнението на кохезионната политика на
ЕС 2014 – 2020, както и възможностите за финансиране на стратегически проекти след
2020 г.
http://vestnikstroitel.bg/news/160972_ministr-nikolaj-nankov-sche-uchastva-v-konferenciya-
posvetena-na-predizvikatelstvata-pred-kohezionnata-politika-i-finansovite-instrumenti-v-
podkrepa-na-stroitelniya-sektor/
www.cross.bg - Николай Нанков ще участва в конференция за
предизвикателствата пред кохезионната политика
19.07.2017 15:22
Новини
Агенция КРОСС
/КРОСС/
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще вземе
участие в откриването на Третата международна конференция „Предизвикателствата
пред кохезионната политика 2014 - 2020, съобщават от ведомството. Гъвкав Европейски
бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор". Събитието ще се
проведе утре - 20 юли 2017 г., от 13:00 ч., в „София хотел Балкан".
Конференцията се организира от Камарата на строителите в България и вестник
„Строител" и е под патронажа на Искра Михайлова - председател на Комисията по
регионално развитие на Европейския парламент. Сред участниците във форума са Юрки
Катайнен - зам.-председател на ЕК с ресор „Работни места, растеж, развитие и
конкурентоспособност", вицепрезидентът на ЕИБ Вазил Худак, новоизбраният президент
на FIEC Киетил Тонинг и др.
- Участниците в международната конференция през тази година ще дискутират
перспективите и предизвикателствата пред изпълнението на кохезионната политика на
ЕС 2014 - 2020, както и възможностите за финансиране на стратегически проекти след
2020 г.

- реклама
http://www.cross.bg/kohezionnata-razvitie-politika-1549565.html
www.citybuild.bg - За строителния бранш кохезионната политиката остава
от жизненоважен интерес
20.07.2017 17:21
Новини
citybuild.bg
Все още 80% от заетостта в сектора се генерира от поръчки по европроекти, каза
председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков.
Трета международна конференция „Предизвикателствата пред кохезионната политика
2014 - 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на
строителния сектор" се проведе
в София. Тя беше организирана от Камарата на строителите в България и в. „Строител".
„Ще се радваме да чуем какви възможности за опростяване на процедурите се
предвиждат, тъй като ако те са толкова сложни, отказват бизнеса да ги ползва. Очакваме
да чуем също какви са начините за консултантска и техническа подкрепа за подготовка на
проектите, особено що се касае до малките и средни фирми", заяви председателят на УС
на Камарата на строителите в България инж. Николай Станков.
„Имаме какво да дадем и да предложим в бъдещия дебат за кохезионната политика за
това как да съчетаваме безвъзмездното с грантово финансиране именно за
инфраструктура, където то е най-необходимо и имаме сериозен недостиг там", коментира
министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова
Павлова. „Нашата амбициозна цел е да излезем със заключения на Българското
председателство, да дадем посока какви аргументи имаме за опростяването на
политиките, за обвързването на финансирането с финансовите инструменти и как
предлагаме да се реализират тези политики оттук нататък", поясни Павлова. „Темата е в
наши ръце и от нас зависи да не бъдем просто присъстващи, а да зададем формата, да
зададем дневния ред, да зададем посланията и посоката и рамката им, за да могат те не
само да бъдат чути, но по тях да продължат своята работа и австрийското и най-вече
румънско председателство", каза още министърът на Българското европредседателство.
Според нея трябва да се обединят всички ресурси с Румъния и останалите страни затова
след 2020 г. да има достатъчно финансов ресурс.
Разговорът в момента за бъдещето на кохезионната политика е най-вече върху това
колко ще се финансира и какво. Голямата политическа задача е да дефинираме целта, да
комбинираме грантове и финансови инструменти, каза вицепремиерът Томислав Дончев.
След 2020 г. ще говорим за „рециклирани пари", те ще продължават да движат
икономиките по-дълго от безвъзмездната финансова помощ. Това каза министърът на
регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. По думите на министъра
колкото по-бързо се научим да се възползваме от тях, ще се приспособим към новите
условия. Той отбеляза, че всички си дават сметка, че светът се променя и е от решаващо
значение да се използва потенциалът на всички фондове, както и оперативните програми
в частност.
Трябва максимално да извлечем възможностите, като основната ни цел е да реализираме
проекти с висока добавена стойност, заяви министърът на транспорта Ивайло Московски.
По думите му могат да бъдат използвани възможностите на плана Юнкер за
реализацията на ключови проекти. „През последните две седмици е актуална темата за
Коридор № 8 и там виждам, че ЕИБ може да изиграе ключова роля, добави той.
Снимки: CityBuild.bg
„Радвам се, че след проведения 7-ми кохезионен форум на ЕК миналия месец, именно
София е домакин на конференция на кохезионната политика", каза кметът Йорданка
Фандъкова. По думите и всички признават, че София е добър пример за използването на
европейски средства, именно за подобряване средата и качеството на живот на
гражданите. Фандъкова посочи, че резултатите, които са постигнати през последните
години, се дължат на доверието с европейските партньори и на национално ниво.
„Гражданите на София виждат ежедневно как се инвестират европейските средства и
вярвам, че това се оценява от ЕК ", каза Фандъкова.
Публичните инвестиции са недостатъчни да покрият всички нужди на обществото, затова
е необходимо да мобилизираме и частните вложения. Финансирането от Европейския
съюз не трябва да бъде самоцел, то трябва да се използва разумно, каза Юрки Катайнен,
заместник-председател на Европейската комисия и специален гост на събитието.
„Очакваме институциите активно да подпомогнат ефективното изразходване на тези
средства. ЕИБ ще създаде местен офис в София от октомври и ако някой реши да
използва финансирането по Европейския фонд за стратегически инвестиции /ЕФСИ/,
може да говори директно с Европейската инвестиционна банка в столицата ви", каза
Катайнен и добави „Работим и за опростяване на процесите, като наличните ресурси
трябва да се използват по най-добрия начин".
Форумът е под патронажа на Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално
развитие към Европейския парламент.
http://citybuild.bg/news/stroitelniia-bransh-kohezionnata/34997
www.vestnikstroitel.bg - Днес ще се проведе Третата международна
конференция за кохезионната политика и финансовите инструменти
20.07.2017 12:14
Новини
Вестник Строител
Камарата на строителите в България и в. „Строител“ организират Трета международна
конференция „Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 – 2020. Гъвкав
Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“.
Конференцията ще се проведе днес от 13:00 ч. в „София хотел Балкан“.
Форумът е под патронажа на Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално
развитие към Европейския парламент. Специален гост на събитието ще бъде Юрки
Катайнен, зам.-председател на ЕК с ресор „Работни места, растеж, развитие и
конкурентоспособност“. Вицепрезидентът на ЕИБ Вазил Худак ще направи основно
изказване. Във форума ще се включи и избраният за президент на FIEC Киетил Тонинг,
встъпващ в длъжност през 2018 г. Тази година на форума ще се дискутират
перспективите и предизвикателствата пред изпълнението на кохезионната политика на
ЕС 2014 – 2020, както и възможностите за финансиране на стратегически проекти след
2020 г.
От българска страна в събитието участие са потвърдили вицепремиерът Томислав
Дончев, Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството,
Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на
ЕС 2018 г., кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова.
http://vestnikstroitel.bg/news/161007_dnes-sche-se-provede-tretata-mezhdunarodna-
konferenciya-za-kohezionnata-politika-i-finansovite-instrumenti-2/
www.vestnikstroitel.bg - Днес ще се проведе Третата международна
конференция за кохезионната политика и финансовите инструменти
20.07.2017 01:57
Новини
Свилена Гражданска
Камарата на строителите в България и в. „Строител“ организират Трета международна
конференция „Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 – 2020. Гъвкав
Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“.
Конференцията ще се проведе днес от 13:00 ч. в „София хотел Балкан“.
Форумът е под патронажа на Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално
развитие към Европейския парламент. Специален гост на събитието ще бъде Юрки
Катайнен, зам.-председател на ЕК с ресор „Работни места, растеж, развитие и
конкурентоспособност“. Вицепрезидентът на ЕИБ Вазил Худак ще направи основно
изказване. Във форума ще се включи и избраният за президент на FIEC Киетил Тонинг,
встъпващ в длъжност през 2018 г. Тази година на форума ще се дискутират
перспективите и предизвикателствата пред изпълнението на кохезионната политика на
ЕС 2014 – 2020, както и възможностите за финансиране на стратегически проекти след
2020 г.
От българска страна в събитието участие са потвърдили вицепремиерът Томислав
Дончев, Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството,
Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на
ЕС 2018 г., кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова.
http://vestnikstroitel.bg/news/160998_dnes-sche-se-provede-tretata-mezhdunarodna-
konferenciya-za-kohezionnata-politika-i-finansovite-instrumenti/

www.vestnikstroitel.bg - Днес ще се проведе Третата международна
конференция за кохезионната политика 2014 – 2020 и финансовите
инструменти в подкрепа на строителния сектор
20.07.2017 00:13
Новини
Свилена Гражданска
Камарата на строителите в България и в. „Строител“ организират Трета международна
конференция „Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 – 2020. Гъвкав
Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“.
Конференцията ще се проведе днес от 13:00 ч., „София хотел Балкан“.
- Форумът е под патронажа на Искра Михайлова, председател на Комисията по
регионално развитие към Европейския парламент. Специален гост на събитието ще бъде
Юрки Катайнен, зам.-председател на ЕК с ресор „Работни места, растеж, развитие и
конкурентоспособност“. Вицепрезидентът на ЕИБ Вазил Худак ще направи основно
изказване. Във форума ще се включи и избраният за президент на FIEC Киетил Тонинг,
встъпващ в длъжност през 2018 г. Тази година на форума ще се дискутират
перспективите и предизвикателствата пред изпълнението на кохезионната политика на
ЕС 2014 – 2020, както и възможностите за финансиране на стратегически проекти след
2020 г.

- От българска страна в събитието участие са потвърдили вицепремиерът Томислав
Дончев, Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството,
Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на
ЕС 2018 г., кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова.

http://vestnikstroitel.bg/news/160991_dnes-sche-se-provede-tretata-mezhdunarodna-
konferenciya-za-kohezionnata-politika-2014-2020-i-finansovite-instrumenti-v-podkrepa-na-
stroitelniya-sektor/