You are on page 1of 3

LAPORAN CERAMAH PERSATUAN BAHASA TAMIL IPGKRM 2013

Tarikh : 20 Februari 2013(Sabtu)
Masa : 8.00 pagi
Tempat : Bala Ilmu IPGKRM
Sasaran : Semua pelajar India, IPGKRM
Penganjur : Persatuan Bahasa Tamil, IPGKRM

Tujuan

1. Menjelaskan peranan dan tanggungjawab seorang guru terhadap anak murid.
2. Menyemak Status sekolah tamil dan pelajar.
3. Penjelasan tentang tanggungjawab guru berteraskan falsafah pendidikan.

Ceramah yang bertema “Masa Depan Murid di Tangan Guru” telah bermula tepat
pada pukul 8.00 pagi dengan ucapan aluan oleh En. T. Rajendran selaku Ketua Unit,
Unit Pengajian Tamil. Beliau menceritakan sedikit sebanyak tentang pengalaman
dan latar belakang penceramah. Seramai 80 orang pelajar melibatkan diri dalam
ceramah ini.

Seterusnya , En. Satiyanarayanan selaku Penyelia Sekolah Tamil Negeri Sembilan
mengendalikan slot pertama tenteng isu – isu yang dihadapi oleh murid – murid
sekolah tamil pada masa kini. Beliau membandingkan keadaan kawasan dan
bangunan sekolah tamil di bandar, luar bandar serta pencapaian murid.

Beliau memberikan satu penjelasan yang sangat terperinci dan jelas tentang topik
dengan bukti yang kukuh. Beliau menghubungkaitkan peranan guru dengan falsafah
pendidikan Guru serta Kebangsaan untuk menunjukkan betapa pentingnya
tanggungjawab seorng guru. Beliau turut menerangkan tentang peranan dan
tanggungjawab guru terhadap murid, sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Oleh itu,
beliau meminta para peserta untuk bersedia menunaikan tanggungjawab sebagai
seorang guru pada masa akan datang.

Tayangan tersebut menyentuh perasaan para peserta.30 pagi.... Gunasekaran selaku guru disiplin di sekolah tamil... Keseluruhan ceramah ini amat bermanfaat kepada guru – guru pelatih supaya sedar tentang kerjaya yang diceburi oleh mereka. Rajam Suppiah. penceramah menayangkan beberapa tayangan video yang berkait dengan tajuk beliau... kesetiaan kepada Tuhan dan nilai – nilai murni untuk mengatasi masalah yang dibincangkan tadi. Penceramah juga memberikan dua pilihan kepada para peserta tentang cara hidup. . Sebahagian ceramah ini...Slot kedua bertema “Berubah dan Mengubah” telah bermula pada jam 10... Tambahan pula.... Beliau menerangkan tentang masalah dikalangan masyarakat India dan masalah yang dihadapi oleh remaja India pada masa kini..00 tengah hari dengan penyampaian cenderamata kepada para penceramah dan ucapan terima kasih oleh Pn......... Iaitu....... penglibatan pemuda India dalam aktivit gangsterisme..... Disediakan Oleh... Ceramah ini dikendalikan oleh En. Masalah sebegini akan menjejaskan masa depan masyarakat India serta mengancam ketenteraman Negara pada masa akan datang. (Cik Tharsini Krishnasamy Naidu) Setiausaha PSV PPISMP SEM 3 . Ceramah ini telah tamat pada pukul 1...

Lampiran .